Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Insolventa si Faliment » Inchidere procedura faliment. Radiere societate

Inchidere procedura faliment. Radiere societate

  Publicat: 06 Nov 2012       7422 citiri        Secţiunea: Insolventa si Faliment  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Prin sentinta comerciala nr. 1371 din 11.10.2011 pronuntata de Tribunalul Bistrita-Nasaud s-au respins ca fiind neintemeiate obiectiunile formulate de creditorul AVAS Bucuresti.

Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor din bugetul unui proiect functie de caracterul economic al operatiunilor respective (salarii, echipamente etc.), indiferent de activitatea la care se refera.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Act adoptat de organele de stat,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Va cuprinde totalitatea creantelor ce figureaza ca admise in tabelul definitiv de creante si cele din tabelul suplimentar necontestate, precum si cele rezultate in urma solutionarii contestatiilor la tabelul suplimentar.
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Tabel statistico-economic folosit in analiza si planificare, prin care se compara si se raporteaza
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
(Acting in concert) Atunci cand doi sau mai multi investitori actioneaza in baza unei intelegeri cu scopul atingerii unui obiectiv comun - de exemplu, obtinerea unei pozitii de control sau majoritare intr-o companie detinuta public prin cumpararea actiunilor companiei respective de pe piata secundara.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Prevazut in sectiunea II, cap. II, t. 1, C. proc. pen., partea genrala,
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
(Authorized shares) Numarul maxim de actiuni dintr-o anumita clasa pe care o companie il poate emite legal, conform prevederilor din statut.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Act adoptat de organele de stat,
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Reprezinta cerinte si indatoriri specifice impuse organismelor prestatoare in fiecare sector al serviciilor publice de catre legiuitor sau de catre autoritatile administratiei publice competente cu reglementarea, autorizarea sau gestiunea serviciului public respectiv.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

S-a admis cererea formulata de lichidatorul judiciar SCP I. SPRL si in consecinta:
- s-a dispus inchiderea procedurii falimentului privind pe debitoarea SC Q.C.R.E.I. SRL, cod unic de inregistrare 4729763, numar de ordine in registrului comertului J6/882/1993.
- s-a dispus radierea societatii debitoare din evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.
- s-a dispus notificarea inchiderii procedurii debitoarei, creditorilor catre Directia Generala a Finantelor Publice Bistrita-Nasaud, Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud pentru efectuarea mentiunilor prevazute de lege si publicarea ei in BPI.
- s-a aprobat decontul cheltuielilor in suma de 3874,93 lei depus de lichidatorul judiciar SCP I. SPRL si dispune onorarea acestuia conf. art. 4 al. 4 din Legea nr. 85/2006.
- a fost descarcat lichidatorul judiciar SCP I. SPRL de orice indatoriri si responsabilitati cu privire la procedura, debitoare si averea acesteia, creditori, titulari de garantii, asociati sau actionari.
- s-a dispus pastrarea arhivei debitorului de administratorul statutar al societatii.

Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta de fond a retinut urmatoarele:
Analizand obiectiunile formulate de catre creditor raportului final intocmit de catre lichidator, instanta a apreciat ca ele sunt nefondate si au fost respinse.
Potrivit disp.art.138 din L.85/2006, in cazul in care in raportul intocmit in conf.cu art.59 sunt identificate persoane carora le-ar fi imputabila aparitia starii de insolvabilitate, la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului, judecatorul sindic poate dispune ca o parte a pasivului persoanei juridice sa fie suportata de catre persoanele care au condus societatea sau de orice alta persoana care a cauzat starea de insolventa a debitorului prin una din masurile descrise la litera a-g a aceluiasi articol .
Prin urmare, admisibilitatea unei cereri de atragere a raspunderii patrimoniale este conditionata de savarsirea uneia din faptele descrise la literele a-g de catre una din persoanele care au condus societatea debitoare si care au cauzat starea de insolventa a acesteia.
In consecinta in conditiile in care lichidatorul nu constata si nu probeaza existenta vreuneia din faptele prevazute la art. 138 alin. 1 lit. a-g nu i se poate impune introducerea unei actiuni privind antrenarea raspunderii patrimoniale a administratorului statutar.
In aceasta situatie creditoarea AVAS impreuna cu a doua creditoare care a depus declaratie de creanta in dosar - AFP a mun. Bistrita, aveau posibilitatea ca in baza prev. art. 138 al. 3 din Legea nr. 85/2006 sa introduca actiunea prevazuta la alin. 1 din al art. 138 in masura in care apreciau ca sunt intrunite cerintele prevazute de acest text de lege.
Potrivit art.131 din L.85/2006 privind procedura insolventei, asa cum a fost modificat prin OG nr.173/2008, ``in orice stadiu al procedurii, daca se constata ca nu sunt bunuri in averea debitorului, ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative si nici un creditor nu se ofera sa avanseze sumele corespunzatoare, judecatorul sindic va da o sentinta de inchidere a procedurii prin care se dispune si radierea debitorului din registrul in care este inmatriculat.
In conditiile in care, urmare a activitatii desfasurate, lichidatorul judiciar desemnat nu a putut identifica in patrimoniul debitoarei alte bunuri sau valori pentru acoperirea cheltuielilor administrative si pentru plata creantelor depuse de catre creditori, iar creditorul nu s-a oferit sa avanseze sume corespunzatoare acoperirii cheltuielilor administrative, instanta in temeiul art.131 din Legea nr. 85/2006, privind procedura insolventei, a admis cererea formulata de catre lichidatorul judiciar si a dispus inchiderea procedurii privind pe debitoarea SC Q.C.R.E.I. SRL si radierea acesteia din evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita Nasaud.
In realizarea dispozitiilor art.135 din lege, prezenta hotarare a fost notificata Directiei Generale a Finantelor Publice Bistrita-Nasaud precum si Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud pentru efectuarea mentiunilor ce se impun.
Impotriva acestei hotarari a declarat recurs creditoarea ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE BISTRITA solicitand admiterea recursului asa cum este formulat in scris; casarea Sentintei atacate si trimiterea cauzei pentru continuarea procedurii falimentului, impotriva debitoarei.
Motivele de recurs pe care intelege sa le invoce in prezenta cerere, sunt cele prevazute de art.304. pct. 5 si 9 din Codul de procedura civila, solicita Onoratei Instante a face aplicatiune la art. 304 ind. 1 C.procedura civila, in sensul examinarii cauzei sub toate aspectele.
In motivare s-a aratat ca:
In fapt, prin sentinta civila nr. 131/2011 pronuntata in cauza s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a insolventei fata de debitoare si numirea lichidatorului judiciar CII SS.
Institutia creditoare prin cererea cu nr. 6144/10/22:03.2011, a depus declaratie de creanta solicitand inscrierea pe tabloul creditorilor societatii comerciale Q.C.R.E.I. SRL cu suma de 1.749 lei, creanta acceptata si inscrisa in tabelul definitiv .
Considera ca lichidatorul judiciar pe parcursul desfasurarii procedurii nu examinat temeinic toate aspectele care ar fi imputabile reprezentantilor debitoarei, nefacand nici o mentiune in raportul final cu privire la existenta sau inexistenta unor elemente ce ar impune formularea unei actiuni in raspunderea membrilor de conducere a debitoarei potrivit art. 138 din Legea insolventei.
Avand in vedere cele aratate mai sus, solicita admiterea recursului, casarea Sentintei civile nr. 1371/11,10.2011 si trimiterea cauzei instantei de fond, pentru continuarea procedurii de faliment.
In drept s-au invocat prevederile Lg. nr.85/2006 si art. 299 si urm. C. Procedura Civila.
In probatiune s-au depus copii de pe balanta de verificare pe luna decembrie 2007 si lunie 2008.
Impotriva aceleiasi hotarari a declarat recurs si creditoarea Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului - A.V.A.S, solicitand admiterea prezentei cai de atac si modificarea hotararii atacate in sensul admiterii obiectiunilor A.V.A.S. si a dispunerii continuarii procedurii, cu respectarea etapelor procedurale prevazute de lege.
In motivare s-a aratat ca:
- hotararea atacata este lipsita de temei legal, fiind data cu aplicarea gresita a legii (art. 304 pct.9 Cod Procedura Civila).
- fiind indreptat impotriva unei hotarari care, potrivit legii, nu poate fi atacata cu apel, recursul AVAS nu este limitat la motivele de casare prevazute de art.304 C.pr.clv., instanta de recurs avand posibilitatea sa examineze cauza sub toate aspectele, conform art.304 indice 1 Cod. proc. civ.
In fapt, prin sentinta atacata, judecatorul sindic a respins obiectiunile formulate de catre AVAS impotriva Raportului Final prezentat de catre lichidatorul judiciar si a dispus in temeiul art.131 din Legea 85/2006 inchiderea procedurii debitoarei, deoarece in patrimoniul debitoarei nu exista bunuri si nici un creditor nu s-a oferit sa avanseze sumele de bani necesare continuarii procedurii.
Obiectiunile formulate de AVAS au fost apreciate de d-nul judecator sindic ca nefondate si respinse.
Astfel, desi in raportul privind cauzele si imprejurarile care au dus la insolventa debitoarei se arata ca fostul administrator al debitoarei nu a predat deocumentele prevazute la art28 din Legea 85/2006 iar insolventa debitoarei se datoreaza faptului ca fostul administrator a utilizat bunurile si lichiditatile banesti in scopuri personale,instanta apreciaza ca nu se poate impune lichidatorului judiciar promovarea unei actiuni in atragerea raspunderii fostului administrator si ca in aceasta situatie, creditorii au potrivit art.138 alin 3 din legea insolventei, posibilitatea sa introduca ei insisi o astfel de actiune .
Apreciaza ca neintemeiata si nelegala sentinta pronuntata din urmatoarele motive:
Conform obiectiunilor formulate, AVAS a considerat prematura inchiderea procedurii solicitand continuarea acesteia cu masuri care sa conduca la recuperarea sumelor datorate inclusiv prin promovarea unei actiuni in atragerea raspunderii persoanelor responsabile de insolventa societatii, membrii de conducere, In conditiile In care speta se Inscrie perfect In sfera de aplicabilitate a art. 138 lit. a si d din Legea nr. 85/2006, argumentand si motivele pentru care se impune antrenarea raspunderii patrimoniale.
Potrivit dispozitiilor aliniatul 3 al art.138 din Legea insolventei daca lichidatorul judiciar a hotarat ca nu este cazul sa introduca actiunea prevazuta la alin 1 aceasta poate fi introdusa de presedintele comitetului creditorilor in urma hotararii adunarii creditorilor ori, daca nu s-a constituit comitetul creditorilor, de un creditor desemnat de adunarea creditorilor. Prin urmare, pentru ca adunarea creditorilor sa isi poata exercita dreptul de optiune cu privire la promovarea unei actiuni in atragerea raspunderii patrimoniale conform art.138 alin.3 era necesar ca lichidatorul judiciar sa convoace aceasta adunare, ceea ce lichidatorul judiciar nu a facut.
In consecinta judecatorul sindic ar fi trebuit sa constate prematura propunerea de inchiderea procedurii debitoarei SC Q.C.R.E.I. SRL si sa dispuna lichidatorului judiciar convocarea adunarii creditorilor pentru a hotari cu privire la promovarea unei astfel de actiuni .
Asa cum a invederat instantei in obiectiunile formulate raspunderea membrilor organelor de conducere ale societatilor ajunse In Incetare de plati, asa cum este reglementata de prevederile art. 138 din Legea nr. 85/2006 republicata, este o raspundere speciala, care pune la dispozitia creditorilor mijloace juridice adecvate pentru a asigura bunuri valorificabile necesare acoperirii pasivului debitoarei falite, insa in dosarul de fond, aceste mijloace nu au putut fi exercitate de institutia creditoare datorita inchiderii premature a procedurii insolventei debitoarei.
AVAS nu si-a recuperat creanta cu care a fost inscrisa in tabelul creditorilor ceea ce constitue un prejudiciu produs institutiei creditoare si implicit bugetului de stat . Pornind de la insasi izovorul creantei solicitate de AVAS, respectiv creanta pe care debitoarea o datora CAS Bistrita Nasaud, din care o parte reprezinta contributii retinute de la angajatii asigurati apreciaza ca judecatorul sindic trebuia sa constate intemeiate obiectiunile formulate de AVAS la raportul final
Avand in vedere cele mentionate mai sus solicita sa se admita prezentul recurs si sa se modifice sentinta atacata in sensul admiterii obiectiunilor A.V.A.S. si a dispunerii continuarii procedurii, cu respectarea etapelor procedurale prevazute de lege.
In drept s-au invocat dispozitiile art. 304 pct.9, ale art. 3041 si pe celelalte dispozitii legale mentionate mai sus.
Debitoarea intimata SC Q.C.R.E.I. SRL prin lichidator SCP I. SPRL a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea recursurilor ca nefondate - fila 17.
Analizand recursurile prin prisma motivelor invocate si a apararilor formulate, Curtea retine urmatoarele:
Dispozitiile art.131 din Legea nr.85/2006, astfel cum au fost acestea modificate prin OUG nr.173/19.11.2008, statueaza ca in orice stadiu al procedurii prevazute de legea insolventei daca se constata ca nu exista bunuri in averea debitorului ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative si nici un creditor nu se ofera sa avanseze sumele corespunzatoare, judecatorul sindic va da o sentinta de inchidere a procedurii.
Asadar, legiuitorul a instituit o norma imperativa care obliga judecatorul sindic sa pronunte o hotarare de inchidere a procedurii, in ipoteza inexistentei bunurilor in patrimoniul debitoarei sau a insuficientei fondurilor necesare continuarii procedurii.
Legiuitorul a apreciat ca in masura in care, din cauza lipsei fondurilor, scopul procedurii insolventei enuntat de dispozitiile art. 2 din cuprinsul Legii nr. 85/2006 nu mai poate fi atins, continuarea procedurii devine contrara interesului economic general.
In cazul de fata, judecatorul sindic in mod corect a apreciat ca sunt incidente dispozitiile art. 131 din legea privind procedura insolventei de vreme ce niciun creditor nu s-a oferit sa avanseze sumele necesare pentru continuarea procedurii, iar in patrimoniul debitoarei nu a fost identificat nici un bun a carui valorificare sa fi permis sustinerea cheltuielilor pe care le presupunea continuarea procedurii colective.
Nici asertiunea ca lichidatorul judiciar nu si-ar fi indeplinit intocmai atributiile legale si nu ar fi efectuat demersuri suficiente pentru a identifica persoanele responsabile de starea de insolventa nu poate fi primita cat timp creditoarea AFP Bistrita respectiv AVAS nu au formulat nicio contestatie impotriva modului in care lichidatorul judiciar a inteles sa isi indeplineasca obligatiile .
Prin raportul asupra cauzelor si a imprejurarilor care a condus la aparitia starii de insolventa, lichidatorul a identificat motive obiective ce au determinat incapacitatea debitoarei de plata a creantelor certe si exigibile. Acestea nu se circumscriu faptelor enumerate de art. 138 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, singurele care pot fundamenta o actiune in raspundere impotriva fostilor administratori statutari.
In situatia in care creditoarea detinea date despre persoana responsabila de starea de insolventa a debitoarei avea posibilitatea sa formuleze in nume propriu o cerere de antrenare a raspunderii patrimoniale, dat fiind ca detine calitatea de creditor al procedurii (creanta sa permitand formularea demersului judiciar invocat). Exercitiul dreptului prevazut la art. 138 alin. 3 din Legea nr. 85/2006 este lasat de altfel de legiuitor la latitudinea creditorilor, ca remediu procesual pentru ipoteza in care titularul principal al actiunii in raspundere a hotarat ca nu este cazul sa introduca actiunea prevazuta de art. 138 alin. (1)din lege.
Recursul apare in consecinta ca fiind nefondat nici unul din motivele de recurs invocate nefiind prezent, astfel ca in temeiul dispozitiilor art.312 C.pr.civ. raportat la art 8 din Legea nr 85/2006, Curtea va respinge recursul declarat de creditoarea ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI BISTRITA si respectiv recursul declarat de creditoarea AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI impotriva sentintei civile nr. 1731/11.10.2011 a Tribunalului Bistrita-Nasaud, pe care o va mentine in intregime.
Pronuntata de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr. 4051 din data 18.05.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Bistrita-Nasaud    Curtea de Apel Cluj    Faliment    Insolventa    Debitor    Creditor    Legea 85/2006    OG 173/2008    Creanta certa    Creanta exigibila    Creanta lichida
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Rolul activ al instantei de judecata in litigiile de munca. Constatarea din oficiu a nulitatii deciziei de sanctionare disciplinara pentru lipsa descrierii faptei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 1222/2017 din 13.10.2017

Abatere disciplinara de o gravitate insemnata. Nejustificarea inlocuirii sanctiunii disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 1372 din data de 04 decembrie 2020

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 10/2019: in cazul nedepunerii armei la un armurier autorizat dupa expirarea permisului de arma, arma si munitia intra sub incidenta confiscarii speciale chiar daca a fost dispusa clasarea.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: actiunea de conducere a unui vehicul, astfel cum este prevazuta de art. 336 din Codul penal, nu presupune in mod necesar punerea in miscare a vehiculului prin actionarea sistemelor de autopropulsie.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Cum reclamantul a solicitat doar eliberarea unei adeverinte privind grupa de munca, nu si cu mentiuni privind privind plata contributiei de asigurari, instanta se va pronunta in limitele investirii
Pronuntaţă de: Tribunalul Bistrita-Nasaud Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 42/F/2017, in sedinta publica din 25 ianuarie 2017Articole Juridice

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Concedierea salariatilor. Consecintele nerespectarii termenului de preaviz
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

[Av. Muncii] Scopul acordarii termenului de preaviz in cazul concedierii salariatilor
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

CJUE. Este interzisa transmiterea si prelucrarea datelor cu caracter personal intre autoritatile administratiei publice fara informarea persoanelor vizate
Sursa: Euroavocatura.ro

Partile obligate sa participe la sedinta de informare. Cererile incidentale
Sursa: EuroAvocatura.ro