Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Exceptia lipsei dovezii calitatii de reprezentant

Exceptia lipsei dovezii calitatii de reprezentant

  Publicat: 08 Nov 2012       6396 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Prin sentinta civila nr.325 din 15.02.2011, pronuntata de Tribunalul Maramures, a fost admisa actiunea formulata de reclamantul V.L. in contradictoriu cu paratii SC SRL si Inspectoratul Teritorial de Munca Maramures.

Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Dovada pe care o poate face cel chemat sa raspunda pentru insulta sau calomnie, in scopul de a stabili adevarul afirmatiei sau imputarii facute si a inlatura astfel caracterul penal al faptei.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Obligatie ce revine partilor dintr-un proces de a face dovada imprejurarilor, faptelor, afirmatiilor, sustinerilor pe care isi intemeiaza pretentiile ori apararile prezentate in fata organului de jurisdictie.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
1. In dreptul civil, vezi Contract de mandat, Procura, Reprezentare.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. In dreptul civil, vezi Contract de mandat, Procura, Reprezentare.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
In materie civila, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila, judecata in recurs cuprinde masurile pregatitoare judecarii (verificarea, daca hotararea atacata a fost comunicata tuturor partilor din proces, daca cererea de recurs a fost timbrata, fixarea termenului de judecata etc.) si judecarea propriu-zisa,
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.


S-a constatat ca reclamantul V.L. a avut calitatea de angajat al paratei SC K.C. SRL in perioada 15.04.2010 - 21.06.2010.


A fost obligata parata SC K.C. SRL sa intocmeasca in forma scrisa contractul individual de munca pentru perioada 15.04.2010 - 21.06.2010 si sa inscrie perioada lucrata in carnetul de munca al reclamantului.


A fost obligata parata SC K.C. SRL sa achite obligatiile privind fondul de asigurari sociale si fondul pentru plata ajutorului de somaj pentru perioada 15.04.2010 - 21.06.2010.


A fost obligata parata SC K.C. SRL la plata catre reclamant a drepturilor salariale restante, in cuantum de 300 lei.


A fost obligata parata SC K.C. SRL la plata catre reclamant a sumei de 1240 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata .


Pentru a hotari astfel, prima instanta a retinut ca din depozitia martorului H.S., rezulta ca reclamantul V.L. a prestat munca pentru parata SC K.C. SRL in perioada aprilie - iunie 2010, in calitate de muncitor, pentru un salariu tarifar orar de 6 lei pe ora.


Parata nu a incheiat un contract individual de munca in forma scrisa, cu toate ca s-a obligat sa inscrie perioada lucrata in carnetul de munca al reclamantului.


Potrivit declaratiei aceluiasi martor, parata a achitat reclamantului drepturile salariale aferente lunilor aprilie si mai 2010, ramanand o restanta de aproximativ 300 lei pentru luna iunie 2010.


In conformitate cu dispozitiile art. 16 din Codul muncii, contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana, iar obligatia intocmirii revine angajatorului.


In situatia in care contractul individual de munca nu a fost incheiat in forma scrisa, se prezuma ca a fost incheiat pe o durata nedeterminata, iar partile pot face dovada prevederilor contractuale si a prestatiilor efectuate prin orice alt mijloc de proba .


Controlul efectuat de Inspectoratul Teritorial de Munca Maramures, invocat de parata in cuprinsul intampinarii, cu toate ca vizeaza perioada mai 2010 - august 2010, a fost realizat in luna septembrie 2010, ulterior incetarii activitatii de catre reclamant.


Constatarile procesului-verbal de contraventie nr. 26072 din 27.09.2010 nu sunt obligatorii pentru instanta, care a analizat coroborat toate probele administrate in cauza.


Potrivit art. 40 alin. 2 lit. f) din Codul muncii, angajatorul are obligatia sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii.


Calculul si plata contributiei de asigurari sociale datorate de asiguratii care isi desfasoara activitatea pe baza de contract individual de munca se face lunar de catre angajator .


In acelasi sens sunt si dispozitiile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.


Parata nu a facut dovada platii drepturilor salariale solicitate catre reclamant si nici a contributiilor aferente pentru perioada 15.04.2010 - 21.06.2010, cu toate ca sarcina probei ii incumba, potrivit art. 287 din Codul muncii.


Raportat la considerentele mai sus-expuse, tribunalul a apreciat actiunea formulata ca fiind intemeiata si, in consecinta, o va admite.


In baza art. 16 alin. 1 si 2 din Codul muncii, instanta a constatat ca reclamantul V.L. a avut calitatea de angajat al paratei SC K.C. SRL in perioada 15.04.2010 - 21.06.2010 si a obligat parata SC K.C. SRL sa intocmeasca in forma scrisa contractul individual de munca pentru perioada 15.04.2010 - 21.06.2010 si sa inscrie perioada lucrata in carnetul de munca al reclamantului.


Conform art. 40 alin. 2 lit. f) din Codul muncii, instanta a obligat parata SC K.C. SRL sa achite obligatiile privind fondul de asigurari sociale si fondul pentru plata ajutorului de somaj pentru perioada 15.04.2010 - 21.06.2010.


In baza art. 40 alin 2 lit. c), art. 161, art. 163, art. 287 din Codul muncii, instanta a obligat parata SC K.C. SRL la plata catre reclamant a drepturilor salariale restante, in cuantum de 300 lei.


In baza art. 274 alin. 1 Cod procedura civila, retinand ca a cazut in pretentii, fiind in culpa procesuala, instanta a obligat parata SC K.C. SRL la plata catre reclamant a sumei de 1240 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand onorariu avocat, conform chitantei nr. 4191889 din 8.02.2011 si facturii fiscale nr. 12 din 8.02.2011, depuse la dosar fond .


Impotriva acestei hotarari, parata S.C. K.C. SRL prin avocat C.Z. a declarat recurs prin care a solicitat modificarea sentintei in sensul respingerii actiunii prezentand motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza.


Reclamantul V.L. a depus intampinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefundat si obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata, iar la termenul din 4 iulie 2011 a invocat exceptia lipsei dovezii calitatii de reprezentant a d-nului avocat C.Z.


Examinand hotararea in raport de exceptia invocata, Curtea de Apel constata urmatoarele:


Prezentul recurs a fost declarat in numele paratei S.C. K.C. SRL de d-nul avocat C.Z. care a reprezentat aceasta parte in fata primei instante, Tribunalul Maramures.


Or, desi d-nul avocat C.Z. a semnat recursul declarat in numele paratei, nu a justificat prin imputernicire avocatiala dreptul de a reprezenta partea in fata Curtii de Apel Cluj.


Astfel, imputernicirea acordata avocatului in dosarul de fond ii permite acestuia sa asiste si sa reprezinte partea in fata Tribunalului Maramures, nu si in fata instantei de recurs.


Chiar daca in conformitate cu dispozitiile art.69 alin.2 C.pr.civ., avocatul care a reprezentat partea in fata primei instante poate sa exercite fara imputernicire in acest sens, calea de atac impotriva hotararii date, acest act de conservare menit sa pastreze dreptul la exercitarea caii de atac trebuie insusit de catre parte, deoarece nu se incadreaza in limitele mandatului acordat avocatului.


Or, in speta, parata nu si-a insusit calea de atac declarata de avocatul sau de la fond desi a fost citata in acest sens, ceea ce atrage incidenta exceptiei lipsei dovezii calitatii de reprezentant conform art.161 alin.1 C.pr.civ.


Pentru considerentele expuse anterior, Curtea de Apel in temeiul art.161 alin.1 C.pr.civ., va anula ca efect al admiterii exceptiei lipsei dovezii calitatii de reprezentant, recursul declarat de parata S.C. K.C. SRL, care in temeiul art.274 C.pr.civ. va fi obligata la plata catre intimatul reclamant a sumei de 1240 lei, cheltuieli de judecata in recurs reprezentand onorariu de avocat (fila 37). (Judecator Sergiu Diaconescu)

Pronuntata de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr. 2805 din data 05.09.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Cluj    Inspectoratul Teritorial de Munca Maramures    Exceptia lipsei dovezii calitatii de reprezentant    Imputernicire avocatiala    Tribunalul Maramures    Angajat    Angajator    Salariat    Legea 95/2006    Contract individual de munca    Carnet de munca    Drepturi salariale    Ajutor de somaj
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Stingerea litigiului prin tranzactie. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1042 din 17 iunie 2020

Principiile fundamentale ale procesului civil. Decaderea reclamantului din proba incuviintata. Conditii si efecte. Rolul judecatorului in aflarea adevarului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1572 din 16 septembrie 2020

Actiune in raspundere civila delictuala. Vatamarea integritatii corporale. Pierderea capacitatii de munca. Lipsa unui contract de munca valabil incheiat anterior producerii faptei ilicite
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 38 din 15 ianuarie 2020

Nelegalitatea procedurii cercetarii disciplinare prealabile atrage nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 762/A/2019 din data de 21.05.2019

Contract de munca temporara. Angajarea muncitorilor pusi la dispozitie. Plata de daune compensatorii
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 473 din 18 Septembrie 2019

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Pot fi atacate in justitie, cu actiune in anulare, si hotararile adoptate de adunarea speciala a actionarilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJArticole Juridice

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Concedierea salariatilor. Consecintele nerespectarii termenului de preaviz
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

[Av. Muncii] Scopul acordarii termenului de preaviz in cazul concedierii salariatilor
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

CJUE. Este interzisa transmiterea si prelucrarea datelor cu caracter personal intre autoritatile administratiei publice fara informarea persoanelor vizate
Sursa: Euroavocatura.ro

Partile obligate sa participe la sedinta de informare. Cererile incidentale
Sursa: EuroAvocatura.ro