Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Anulare sentinta civila. Incalcarea principiului securitatii juridice

Anulare sentinta civila. Incalcarea principiului securitatii juridice

  Publicat: 08 Nov 2012       3241 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Prin sentinta civila nr. 2.440 din 14 aprilie 2011 a Tribunalului Salaj, s-a respins ca neintemeiata cererea de revizuire formulata de revizuientii C.V. si C.Z. in contradictoriu cu intimatii S.F. s.a., precum si PRIMARIA MUNICIPIULUI ZALAU, pentru anularea sentintei civile nr. 316 din 7.02.2008 a Judecatoriei Zalau.

Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie Ón baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, Ón schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie Ón baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, Ón schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Proprietate pe cote parti avand ca obiect o universalitate juridica,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Proprietate pe cote parti avand ca obiect o universalitate juridica,
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Prevazute in cap. I, t. VII, art.119, si urm. C, pen., partea generala,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
A fost promulgat la 11.09.1865
Reprezinta dreptul care nu se stinge prin prescriptie, prin trecerea timpului.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Proprietate pe cote parti avand ca obiect o universalitate juridica,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie Ón baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, Ón schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie Ón baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, Ón schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Prevazute in cap. I, t. VII, art.119, si urm. C, pen., partea generala,
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Articolul 48 (fostul Articol N) al Tratatului UE constituie baza legala care permite convocarea unei conferinte a reprezentantilor guvernelor Statelor Membre, in scopul amendarii tratatelor. Articolul stipuleaza ca orice Stat Membru sau Comisia pot inainta Consiliului propuneri pentru asemenea amendamente.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.


Pentru a hotari astfel, tribunalul a retinut ca prin sentinta civila nr. 1.066 din 2 aprilie 2007 a Judecatoriei Zalau, s-a admis cererea petentului C.V. in contradictoriu cu intimatii Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Salaj si Statul Roman prin Primaria municipiului Zalau si in consecinta, s-a dispus anularea incheierii nr. 19074 din 6.12.2006 pronuntate in dos. nr. 19074 din 6.12.2006 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara.


Prin sentinta civila nr. 316 din 7 februarie 2008 a Judecatoriei Zalau, s-a admis in parte actiunea civila intentata de reclamantii C.V. si C.Z. impotriva paratilor intimati in prezentul dosar, si in consecinta, s-a constatat dreptul de proprietate al municipiului Zalau asupra terenului in suprafata de 809 mp teren notat in CF nr. 9730, nr. top 2270/2/a/1/b/2; s-a dispus iesirea din indiviziune asupra terenului notat in CF nr. 9730 Zalau, atribuind reclamantilor suprafata de 491 mp notata in top nou 2270/2/a/1/a/b/1; li s-a atribuit reclamantilor suprafata de 1.500 mp notata in CF nr. 9730, nr. top nou 2270/a/1/a/c/2.


Revizuientii solicita in baza art. 322 pct.7 C.pr.civ., anularea sentintei civile nr. 316 din 7 martie 2008 a Judecatoriei Zalau, pe motiv ca este contradictorie cu sentinta civila nr. 1066 din 6.12.2006 a Judecatoriei Zalau.


Revizuirea intemeiata pe dispozitiile art. 322 pct. 7 C.pr.civ., presupune existenta a doua hotarari pronuntate cu privire la acelasi litigiu, respectiv tripla identitate de obiect, cauza si parti, ceea ce nu se regaseste in speta.


Fiind vorba de hotarari prin care s-au solutionat actiuni cu obiecte diferite: iesirea din indiviziune si plangere impotriva incheierii de carte funciara, nu sunt indeplinite conditiile pentru existenta motivului de revizuire prevazut de art. 322 pct. 7 C.pr.civ.


In realitate, revizuientii au formulat un apel deghizat impotriva sentintei civile nr. 316/2008 a Judecatoriei Zalau, a carui admitere ar duce la incalcarea principiului securitatii juridice la care face referire constant in jurisprudenta sa, curtea europeana: calea extraordinara de atac a revizuirii nu poate constitui o modalitate deghizata de a provoca redeschiderea unei proceduri solutionate definitiv; simplul fapt ca exista doua puncte de vedere asupra aceluiasi subiect, nu reprezinta un motiv suficient pentru rejudecarea unei cauze .


Impotriva acestei sentinte au declarat apel revizuientii C.V. si C.Z..


Potrivit art. 328 alin. (2) C.pr.civ., daca revizuirea s-a cerut pentru hotarari potrivnice, calea de atac este recursul, cu exceptia cazului in care instanta de revizuire este Inalta Curte de Casatie si Justitie, a carei hotarare este irevocabila.


Asa fiind, la termenul din 14.09.2011, instanta de apel in baza art. 328 alin. (2) C.pr.civ. si art. 99 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al instantelor judecatoresti, a recalificat apelul in recurs si a transpus cauza la completul de recurs constituit din 3 judecatori.


In motivarea caii de atac s-a sustinut ca se impune nulitatea absoluta a sentintei civile nr. 2440/14.04.2011 a Tribunalului Salaj, fata de prevederile art. 2 din Decretul nr. 167/1958.


Dreptul de proprietate al revizuientilor este protejat de art. 481 si 728 din Codul civil, iar art. 27 alin. (4) din Legea nr. 7/1996 prevede ca dreptul la actiunea in prestatie tabulara este imprescriptibil.


Dreptul de proprietate este sfant, lucru nerespectat de Primaria municipiului Zalau, precum si de unii judecatori din Judecatoria Zalau si Tribunalul Salaj.


Sentinta civila nr. 316/2008 a Judecatoriei Zalau s-a pronuntat dupa ce in cartea funciara nr. 9730 s-au operat notari, sentinta civila nr. 1066/2007 a anulat cei 809 mp pretinsi a fi trecuti in proprietatea municipiului Zalau, sentinta civila nr. 1929/2006, certificatul de deces al defunctei Petre Carolina decedata la data de 12.II.2001, contractul de vanzare-cumparare din 18.III.1998 si acordul de principiu pentru executarea lucrarilor cadastrale.


Dreptul de proprietate al municipiului Zalau asupra terenului cu nr. top nou in suprafata de 809 mp, nu se poate intabula decat in contradictoriu cu C.V., C.Z. si P.C.


A spune ca sentinta civila nr. 1066/2007 nu-i poate fi opozabila, ea tratand translatarea intr-un mod cu adevarat deghizat, inseamna pentru asemenea judecatori nota cu minus la capitolul ratiune.


In concluzie, au aratat ca investesc instanta cu masura anularii sentintei civile nr. 316/2006, care daca nu poate fi revizuita in sensul intelegerii, ca ea nu poate dobandi cele 3 acte de la pct. 3, 9, 10 si 11 care au cuvinte mai clare si mai grele si mentin verticalitatea legii ca acte juridice legale si ca sentinta civila nr. 316/2008 este bolnava cum poate fi faptuitorul ei.


Recursul este nefondat.


Revizuientii au solicitat anularea sentintei civile nr. 316 din 7 februarie 2008 a Judecatoriei Zalau prin care s-a admis in parte actiunea civila intentata de reclamantii C.V. si C.Z. impotriva paratilor S.F., K.M., P.V., S.I.E., P.C., C.M., P.I., P.V., P.F., P.I., S.R., S.A., S.F., Primaria municipiului Zalau si in consecinta, s-a constatat dreptul de proprietate al municipiului Zalau asupra terenului in suprafata de 809 mp teren notat in CF nr. 9730, nr. top 2270/2/a/1/b/2, s-a dispus iesirea din indiviziune asupra terenului notat in CF nr. 9730 Zalau, atribuindu-le reclamantilor suprafata de 491 mp notata in nr. top nou 2270/2/a/1/a/b/1, li s-a atribuit reclamantilor suprafata de 1.500 mp notata in CF nr. 9730, nr. top nou 2270/a/1/a/c/2, pe motiv ca este contradictorie cu sentinta civila nr. 1066 din 2 aprilie 2007 a Judecatoriei Zalau, prin care s-a admis cererea petentului C.V. in contradictoriu cu intimatii Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Salaj si Statul Roman prin Primaria municipiului Zalau si in consecinta, s-a dispus anularea incheierii nr. 19074 din 6.12.2006 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara.


Potrivit art. 322 pct. 7 C.pr.civ., revizuirea unei hotarari definitive in instanta de apel sau prin neapelare, precum si a unei hotarari date de o instanta de recurs, atunci cand evoca fondul, se poate cere daca exista hotarari definitive potrivnice, date de instante de acelasi grad sau de grade deosebite, in una si aceeasi pricina, intre aceleasi persoane, avand aceeasi calitate .


Dupa cum se poate observa, cele doua hotarari nu au fost date in una si aceeasi pricina si intre aceleasi persoane, avand aceeasi calitate, una fiind pronuntata intr-o actiune avand ca obiect iesire din indiviziune, iar alta intr-o plangere impotriva incheierii de carte funciara .


Prin urmare, nu sunt indeplinite conditiile revizuirii intemeiate pe dispozitiile art. 322 pct. 7 C.pr.civ.


Revizuirea nu poate constitui o modalitate deghizata pentru a provoca redeschiderea unei proceduri solutionate definitiv; simplul fapt ca pot exista puncte de vedere diferite asupra aceluiasi subiect, nu reprezinta un motiv suficient pentru rejudecarea unei cauze .


Recurentii fac vorbire in motivele de recurs de dreptul de proprietate, de expropriere si de imprescriptibilitatea actiunii in prestatie tabulara, aspecte de fond ce nu au nicio legatura cu revizuirea .


Pentru aceste considerente, in temeiul art. 304 pct. 9 si art. 312 alin. (1) C.pr.civ., se va respinge recursul ca nefondat.

Pronuntata de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.3003 din data 14.09.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Cluj    Judecatoria Zalau    Drept de proprietate    Titlu de proprietate    Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Salaj    Expropriere    Tribunalul Salaj    Indiviziune    Legea 7/1996    Principiul securitatii juridice
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Pot fi atacate in justitie, cu actiune in anulare, si hotararile adoptate de adunarea speciala a actionarilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Continutul infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

RIL - Decizia ICCJ 2/2019 - tribunalele specializate sunt competente sa solutioneze apelurile in cererile formulate in procedura executarii silite in materiile ce fac obiectul specializarii lor.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia CCR nr. 274/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii ale art. 421 din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Sentinta nr. 263/CA/2016 -Actiune in Contencios administrativ S.D. - S.A. impotriva Guvernului Romaniei si intervenientului Ministerul Finantelor Publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Concedierea salariatilor. Consecintele nerespectarii termenului de preaviz
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

[Av. Muncii] Scopul acordarii termenului de preaviz in cazul concedierii salariatilor
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

CJUE. Este interzisa transmiterea si prelucrarea datelor cu caracter personal intre autoritatile administratiei publice fara informarea persoanelor vizate
Sursa: Euroavocatura.ro

Partile obligate sa participe la sedinta de informare. Cererile incidentale
Sursa: EuroAvocatura.ro

Calea de atac impotriva incheierilor prin care sunt admise cererile de investire cu formula executorie a cambiilor si biletelor la ordin.
Sursa: CSM

Pensie de intretinere. In lipsa calitatii de angajat al paratului, care este venitul in functie de care se stabileste cuantumul pensiei de intretinere
Sursa: CSM