Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Contestare incheiere de carte funciara

Contestare incheiere de carte funciara

  Publicat: 08 Nov 2012       2959 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Prin sentinta civila nr. 2356/13.05.2010 a Judecatoriei Turda, a fost respinsa plangerea formulata de petitionara B.A. impotriva incheierii de carte funciara nr. 10150 pronuntata la data de 22.05.2008 de Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Cluj – Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Turda.

Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Persoana care este chemata la mostenire in temeiul legii.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Inscriere a unui drept real imobiliar sau notarea unui act cu privire la un imobil, in cartea funciara.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Legea fondului funciar
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Este sistemul de inscriere in documente publice a corpurilor de proprietate impreuna cu drepturile imobiliare pe care le au proprietarii si posesorii asupra lor.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.


Pentru a pronunta aceasta sentinta, judecatoria a retinut ca, potrivit inscrisurilor existente la dosarul de carte funciara anexat prezentei cauze, prin cererea inregistrata sub nr. 10150/22.05.2008 la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Cluj - Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Turda, numita P.I. a solicitat intabularea dreptului sau de proprietate in CF conform Sentintei Civile nr. 5757/2002 pronuntata de Judecatoria Turda in Dosar nr. 1376/R/2001 asupra imobilelor inscrise in C.F. nr. 913 Tureni, prev. cu nr. top. 1259/981/6 si C.f. 1713 Tureni, nr. top. 978,979,980, sentinta ramasa definitiva si irevocabila.


Astfel, prin sentinta civila nr. 5757/2002 pronuntata de Judecatoria Turda, definitiva si irevocabila, instanta a dispus intabularea drepturilor de proprietate in cartea funciara, intocmai cum s-a operat ulterior in C.F. conform incheierii de carte funciara nr. 10150 pronuntata la data de 22.05.2008.


In concluzie, avand in vedere cererea inregistrata si sentinta civila definitiva si irevocabila, Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Turda a pronuntat incheierea de carte funciara nr. 10150 la data de 22.05.2008, fiind indeplinite conditiile prevazute de art. 48 din Legea nr. 7/1996, a cadastrului si a publicitatii imobiliare, republicata.


Astfel, in conformitate cu prevederile art. 48 alin (1) din legea mentionata mai sus in cazul "in care registratorul admite cererea, dispune intabularea sau inscrierea provizorie prin incheiere, daca inscrisul indeplineste urmatoarele conditii: este incheiat cu respectarea formelor prescrise de lege, indica numele partilor si individualizeaza imobilul printr-un identificator unic".


Or, asa cum s-a retinut, prin prezenta plangere, petenta B.A. contesta calitatea de mostenitor legal al petentului B.I. jr. sustinand ca este unica mostenitoare dupa defunctul B.I., in baza testamentului si a Certificatului de mostenitor nr. 436, asupra imobilelor identificate in cartile funciare mai sus mentionate, invocand aparari de fond solutionate in mod definitiv si irevocabil printr-o sentinta civila, care nu pot forma obiectul unui plangeri impotriva unei incheieri de C.f., intabularea in C.F. a numitilor B.I., B.M., P.I., B.V. si R.M. realizandu-se conform sentintei civile mentionate cu respectarea dispozitiilor legale.


Prin decizia civila nr. 112/23.02.2011 a Tribunalului Cluj, apelul petitionare a fost respins ca nefondat, retinandu-se, in esenta, considerentele sentintei obiect al apelului, respectiv ca, atat prin apelul de fata, cat si prin plangerea adresata primei instante, petitionara B.A. a invocat nelegala intabulare a numitilor P.M. casatorita P., B.V., B.I. si R.M. asupra imobilelor inscrise in CF 2236 Tureni, nr. top. 1259/981/2, in CF 2238 Tureni, nr. top. 1259/981/3, in CF 2239 Tureni, nr. top 1259/981/4 si CF 2241 Tureni, nr. top. 1259/981/7, dispusa prin incheierea CF 10150 din 22.05.2008 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Cluj - Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Turda.


Nelegalitatea inscrierii rezulta, in opinia petitionarei, din faptul ca ei ii apartine calitatea de proprietar a acestor imobile, in calitatea de unic mostenitor al proprietarului tabular B.A., beneficiarii inscrierilor fiind renuntatori la succesiunea acestora astfel incat nu beneficiaza de prevederile art. 13 alin. 2 din Legea 18/1991.


Legalitatea incheierii atacate trebuie verificata, insa, prin raportare la dispozitiilor art. 48 din Legea 7/1996.


Or, cata vreme dreptul beneficiarilor inscrierii este stabilit prin hotarare judecatoreasca irevocabila, Biroul de Cadastru si Publicitatea Imobiliara nu avea nici un motiv pentru care sa refuze inscrierea drepturilor de proprietate contestate de petitionara.


Se poate observa, din cuprinsul plangerii si al apelului, ca aceasta reia aspecte de fond cu privire la indreptatirea susnumitilor la terenurile respective, insa acestea au fost definitiv si irevocabil transate pe cale judiciara si nu mai pot fi repuse in discutie si, in niciun caz pe calea acestei proceduri.


Impotriva acestei decizii, a declarat in termen legal recurs petitionara, solicitand modificarea ei, in sensul admiterii apelului, schimbarii sentintei apelate, cu consecinta admiterii plangerii, reiterand, in fapt, cele invocate deja in cuprinsul plangerii, referitoare la aparari de fond privind raporturile juridice dintre petitionara si cei inscrisi in cartea funciara in baza incheierii contestate, ce nu pot forma obiect al plangerii impotriva incheierii de carte funciara, asa cum au retinut instantele de fond, fara a formula, de fapt, critici punctuale in legatura cu decizia obiect al recursului, recursul fiind, in fapt, nemotivat.


Neexistand motive de ordine publica, ce pot fi invocate si de instanta din oficiu, in temeiul art. 306 alin. 2 Cod proc.civ., motivele invocate neincadrandu-se in cele prev. de art. 304 C. pr. civ. si nefiind, in realitate, critici ale deciziei recurate, curtea, in temeiul art. 306 alin. 1 Cod proc.civ., va constata nulitatea recursului.

Pronuntata de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.1895 din data 26.05.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Cluj    Judecatoria Turda    Carte Funciara    Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Cluj    Proprietar    Mostenire    Mostenitor    Drept de proprietate    Intabulare    Legea 7/1996
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Stingerea litigiului prin tranzactie. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1042 din 17 iunie 2020

Principiile fundamentale ale procesului civil. Decaderea reclamantului din proba incuviintata. Conditii si efecte. Rolul judecatorului in aflarea adevarului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1572 din 16 septembrie 2020

Actiune in raspundere civila delictuala. Vatamarea integritatii corporale. Pierderea capacitatii de munca. Lipsa unui contract de munca valabil incheiat anterior producerii faptei ilicite
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 38 din 15 ianuarie 2020

Nelegalitatea procedurii cercetarii disciplinare prealabile atrage nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 762/A/2019 din data de 21.05.2019

Contract de munca temporara. Angajarea muncitorilor pusi la dispozitie. Plata de daune compensatorii
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 473 din 18 Septembrie 2019

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Pot fi atacate in justitie, cu actiune in anulare, si hotararile adoptate de adunarea speciala a actionarilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJArticole Juridice

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Concedierea salariatilor. Consecintele nerespectarii termenului de preaviz
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

[Av. Muncii] Scopul acordarii termenului de preaviz in cazul concedierii salariatilor
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

CJUE. Este interzisa transmiterea si prelucrarea datelor cu caracter personal intre autoritatile administratiei publice fara informarea persoanelor vizate
Sursa: Euroavocatura.ro

Partile obligate sa participe la sedinta de informare. Cererile incidentale
Sursa: EuroAvocatura.ro