Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Contestare incheiere de carte funciara

Contestare incheiere de carte funciara

  Publicat: 08 Nov 2012       2017 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Prin sentinta civila nr. 2356/13.05.2010 a Judecatoriei Turda, a fost respinsa plangerea formulata de petitionara B.A. impotriva incheierii de carte funciara nr. 10150 pronuntata la data de 22.05.2008 de Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Cluj – Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Turda.

Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Persoana care este chemata la mostenire in temeiul legii.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Inscriere a unui drept real imobiliar sau notarea unui act cu privire la un imobil, in cartea funciara.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Legea fondului funciar
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Este sistemul de inscriere in documente publice a corpurilor de proprietate impreuna cu drepturile imobiliare pe care le au proprietarii si posesorii asupra lor.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.


Pentru a pronunta aceasta sentinta, judecatoria a retinut ca, potrivit inscrisurilor existente la dosarul de carte funciara anexat prezentei cauze, prin cererea inregistrata sub nr. 10150/22.05.2008 la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Cluj - Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Turda, numita P.I. a solicitat intabularea dreptului sau de proprietate in CF conform Sentintei Civile nr. 5757/2002 pronuntata de Judecatoria Turda in Dosar nr. 1376/R/2001 asupra imobilelor inscrise in C.F. nr. 913 Tureni, prev. cu nr. top. 1259/981/6 si C.f. 1713 Tureni, nr. top. 978,979,980, sentinta ramasa definitiva si irevocabila.


Astfel, prin sentinta civila nr. 5757/2002 pronuntata de Judecatoria Turda, definitiva si irevocabila, instanta a dispus intabularea drepturilor de proprietate in cartea funciara, intocmai cum s-a operat ulterior in C.F. conform incheierii de carte funciara nr. 10150 pronuntata la data de 22.05.2008.


In concluzie, avand in vedere cererea inregistrata si sentinta civila definitiva si irevocabila, Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Turda a pronuntat incheierea de carte funciara nr. 10150 la data de 22.05.2008, fiind indeplinite conditiile prevazute de art. 48 din Legea nr. 7/1996, a cadastrului si a publicitatii imobiliare, republicata.


Astfel, in conformitate cu prevederile art. 48 alin (1) din legea mentionata mai sus in cazul "in care registratorul admite cererea, dispune intabularea sau inscrierea provizorie prin incheiere, daca inscrisul indeplineste urmatoarele conditii: este incheiat cu respectarea formelor prescrise de lege, indica numele partilor si individualizeaza imobilul printr-un identificator unic".


Or, asa cum s-a retinut, prin prezenta plangere, petenta B.A. contesta calitatea de mostenitor legal al petentului B.I. jr. sustinand ca este unica mostenitoare dupa defunctul B.I., in baza testamentului si a Certificatului de mostenitor nr. 436, asupra imobilelor identificate in cartile funciare mai sus mentionate, invocand aparari de fond solutionate in mod definitiv si irevocabil printr-o sentinta civila, care nu pot forma obiectul unui plangeri impotriva unei incheieri de C.f., intabularea in C.F. a numitilor B.I., B.M., P.I., B.V. si R.M. realizandu-se conform sentintei civile mentionate cu respectarea dispozitiilor legale.


Prin decizia civila nr. 112/23.02.2011 a Tribunalului Cluj, apelul petitionare a fost respins ca nefondat, retinandu-se, in esenta, considerentele sentintei obiect al apelului, respectiv ca, atat prin apelul de fata, cat si prin plangerea adresata primei instante, petitionara B.A. a invocat nelegala intabulare a numitilor P.M. casatorita P., B.V., B.I. si R.M. asupra imobilelor inscrise in CF 2236 Tureni, nr. top. 1259/981/2, in CF 2238 Tureni, nr. top. 1259/981/3, in CF 2239 Tureni, nr. top 1259/981/4 si CF 2241 Tureni, nr. top. 1259/981/7, dispusa prin incheierea CF 10150 din 22.05.2008 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Cluj - Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Turda.


Nelegalitatea inscrierii rezulta, in opinia petitionarei, din faptul ca ei ii apartine calitatea de proprietar a acestor imobile, in calitatea de unic mostenitor al proprietarului tabular B.A., beneficiarii inscrierilor fiind renuntatori la succesiunea acestora astfel incat nu beneficiaza de prevederile art. 13 alin. 2 din Legea 18/1991.


Legalitatea incheierii atacate trebuie verificata, insa, prin raportare la dispozitiilor art. 48 din Legea 7/1996.


Or, cata vreme dreptul beneficiarilor inscrierii este stabilit prin hotarare judecatoreasca irevocabila, Biroul de Cadastru si Publicitatea Imobiliara nu avea nici un motiv pentru care sa refuze inscrierea drepturilor de proprietate contestate de petitionara.


Se poate observa, din cuprinsul plangerii si al apelului, ca aceasta reia aspecte de fond cu privire la indreptatirea susnumitilor la terenurile respective, insa acestea au fost definitiv si irevocabil transate pe cale judiciara si nu mai pot fi repuse in discutie si, in niciun caz pe calea acestei proceduri.


Impotriva acestei decizii, a declarat in termen legal recurs petitionara, solicitand modificarea ei, in sensul admiterii apelului, schimbarii sentintei apelate, cu consecinta admiterii plangerii, reiterand, in fapt, cele invocate deja in cuprinsul plangerii, referitoare la aparari de fond privind raporturile juridice dintre petitionara si cei inscrisi in cartea funciara in baza incheierii contestate, ce nu pot forma obiect al plangerii impotriva incheierii de carte funciara, asa cum au retinut instantele de fond, fara a formula, de fapt, critici punctuale in legatura cu decizia obiect al recursului, recursul fiind, in fapt, nemotivat.


Neexistand motive de ordine publica, ce pot fi invocate si de instanta din oficiu, in temeiul art. 306 alin. 2 Cod proc.civ., motivele invocate neincadrandu-se in cele prev. de art. 304 C. pr. civ. si nefiind, in realitate, critici ale deciziei recurate, curtea, in temeiul art. 306 alin. 1 Cod proc.civ., va constata nulitatea recursului.Pronuntata de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.1895 din data 26.05.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Cluj    Judecatoria Turda    Carte Funciara    Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Cluj    Proprietar    Mostenire    Mostenitor    Drept de proprietate    Intabulare    Legea 7/1996Comentează: Contestare incheiere de carte funciara
Alte Speţe

Sentinta nr. 263/CA/2016 -Actiune in Contencios administrativ S.D. - S.A. impotriva Guvernului Romaniei si intervenientului Ministerul Finantelor Publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

RIL: Decizia ICCJ nr. 4/2019 cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 396 alin. (10) din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 115/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 399 alin. (9) din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 87/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 174 alin. (1) si art. 282 alin. (1) din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 10/2019: in cazul nedepunerii armei la un armurier autorizat dupa expirarea permisului de arma, arma si munitia intra sub incidenta confiscarii speciale chiar daca a fost dispusa clasarea.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 38/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 591 alin. (2) din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia ICCJ 8/2019: ranirea uneia sau mai multor persoane intr-un accident de circulatie inainte de parasirea locului accidentului nu are in vedere si autoranirea, cand singura persoana ranita este insusi conducatorul singurului autovehicul implicat in accident.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 220/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din OUG 70/2016
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

Concedierea salariatilor. Consecintele nerespectarii termenului de preaviz
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

[Av. Muncii] Scopul acordarii termenului de preaviz in cazul concedierii salariatilor
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

CJUE. Este interzisa transmiterea si prelucrarea datelor cu caracter personal intre autoritatile administratiei publice fara informarea persoanelor vizate
Sursa: Euroavocatura.ro

Partile obligate sa participe la sedinta de informare. Cererile incidentale
Sursa: EuroAvocatura.ro

Calea de atac impotriva incheierilor prin care sunt admise cererile de investire cu formula executorie a cambiilor si biletelor la ordin.
Sursa: CSM

Pensie de intretinere. In lipsa calitatii de angajat al paratului, care este venitul in functie de care se stabileste cuantumul pensiei de intretinere
Sursa: CSM