Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Instrainare active disponibile aflate in proprietatea privata a statului

Instrainare active disponibile aflate in proprietatea privata a statului

  Publicat: 14 Nov 2012       2303 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Prin sentinta comerciala nr.16306 din 19.09.2011 pronuntata de Tribunalul Bucuresti-Sectia a VI-a Comerciala in dosarul nr.25885/3/2010 s-a respins ca nefondata cererea formulata de reclamanta SC RD SRL in contradictoriu cu parata RADEF.
Pentru a hotari astfel s-a retinut ca reclamanta a investit instanta judecatoreasca cu o actiune in realizare, respectiv obligarea paratei de a-i instraina in temeiul art.12 din Legea nr.346/2004 activul reprezentat de C T, dar ca aceasta nu intruneste cerintele legii referitoare la existenta unui activ disponibil utilizat de catre reclamanta, la data intrarii in vigoare a Legii nr.346/2004. In acest sens s-a retinut ca partile, au incheiat in anul 2009 un contract de inchiriere al imobilului de mai sus, ca la art.12 litera "b" din lege s-a prevazut ca activul sa se afle in folosinta reclamantului la data intrarii in vigoare a legii si ca se poate observa cum amintitul contract de inchiriere este incheiat la o data cand Legea nr.346/2004 era in vigoare. In continuare s-a tinut seama de faptul ca bunul nu este activ disponibil deoarece nici nu se afla in proprietatea privata a statului, aspect ce reiese din interpretarea pct.8 al articolului unic al Legii nr.303/2008 privind aprobarea OUG nr.7/2008 pentru modificarea si completarea OG nr.39/2005 privind cinematografia, precum si pentru modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea OG nr.39/2005.

Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Parte in contractul de locatiune care se obliga sa asigure prestatia obiect al locatiunii,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Act adoptat de organele de stat,
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.


Pentru aceasta s-a considerat ca si salile de cinematograf aflate la data intrarii in vigoare a Legii nr.303/2008 in proprietatea privata a statului si in administrarea RADEF erau, prin efectul legii, scoase din proprietatea privata a statului si trecute in proprietatea publica a unitatilor administrativ teritoriale, chiar daca, anterior acestui moment al intrarii legii in vigoare, procedura de instrainare reglementata prin Legea nr.346/2004 fusese demarata.


Impotriva acestei sentinte a declarat apel reclamanta care solicita admiterea apelului, schimbarea hotararii atacate si pe fond admiterea actiunii astfel cum a fost formulata.


In motivarea apelului, s-a aratat ca activul in litigiu este disponibil in sensul Legii nr.346/2004, fiind inscris de catre intimata-parata la pozitia 46 din Lista cuprinzand activele disponibile ce pot fi vandute in baza Legii nr.346/2004 si ca societatea reclamanta indeplineste cerintele legale pentru a-i fi vandut bunul in conditiile actului normativ evocat.


S-a mai aratat ca activul este disponibil daca indeplineste conditiile expres reglementate de legiuitor iar nu daca este disponibil la data intrarii in vigoare a Legii nr.346/2004 si ca legiuitorul nu face nicio distinctie intemeiata pe momentul la care s-a incheiat contractul de inchiriere. In final s-a avut in vedere jurisprudenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie din care reiese ca in lipsa incheierii unui protocol, in sensul Legii nr. 303/2008, trebuie apreciat ca bunul este inca in domeniul privat al RADEF motiv pentru care aceasta din urma are calitate procesuala pasiva si obligatia de a respecta prevederile Legii nr.346/2004.


Intimata a formulat intampinare prin care se apara in fapt si in drept impotriva pretentiilor apelantei si arata in esenta ca, nefiind proprietara a cinematografului, ci doar un administrator al acestuia, nu poate fi obligata sa vanda bunul in litigiu. Se invoca si dispozitiile art.67 din OG nr.39/2005 privind cinematografia potrivit cu care diminuarea participatiei statului la unitatile aflate in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor poate fi facuta numai in baza unei strategii emise de acest minister si aprobata prin hotarare de guvern.


S-au depus inscrisuri la dosar.


Analizand actele si lucrarile dosarului in raport cu sentinta atacata si motivele de apel invocate, Curtea apreciaza apelul ca nefondat si, in temeiul art.296 Cod procedura civila urmeaza sa il respinga pentru urmatoarele considerente:


Reclamanta detine si exploateaza activul denumit CT, in baza contractului de inchiriere nr.10/4.06.2009 incheiat cu RADEF in calitate de locator.


In temeiul art.12 litera "b" din Legea nr.346/2004 privind stimularea intreprinderilor mici si mijlocii si in baza contractului de inchiriere mentionat, reclamanta a solicitat ca parata sa fie obligata sa-i instraineze respectivul cinematograf, bunul aparand pe lista cuprinzand activele disponibile care pot fi vandute in baza actului normativ evocat, la pozitia 46.


Sustinerile apelantei in sensul ca legiuitorul nu a distins dupa momentul incheierii contractelor de inchiriere atunci cand a reglementat procedura dupa care se desfasoara vanzarea activelor disponibile sunt intemeiate.


Intemeiate sunt si sustinerile cu privire la incidenta dispozitiilor art.12 coroborate cu art.13 din Legea nr.346/2004 chiar si in cazul in care nu s-a incheiat un protocol intre primarul unitatii administrativ teritoriale beneficiare (cum impuneau prevederile art.II pct.5 din Legea nr.328/2006 pentru aprobarea OG nr.39/2005 privind cinematografia) si reprezentantul mandatat de catre conducerea RADEF. Pentru aceasta Curtea are in vedere dispozitiile OUG nr.47/2011 privind reglementarea situatiei juridice a unor sali si gradini de spectacol cinematografic, precum si a altor imobile, dispozitii care au venit in intampinarea practicii constante a Inaltei Curti de Casatie si Justitie care aprecia ca neincheierea protocoalelor - intre partile implicate si vizate de legiuitor - privind transferul cinematografelor din administrarea RADEF in administrarea Consiliilor locale, nu poate reprezenta un motiv de impiedicare in desfasurarea procedurii de vanzare a acestor bunuri pe baza Legii nr.346/2004.


In prezent, OUG nr.47/2011, dispune la art.1 alin.2 ca salile si gradinile de spectacol cinematografic impreuna cu terenurile aferente acestora (prevazute la pozitiile 134-166 din Anexa nr.1), libere de sarcini, trec din proprietatea privata a statului in proprietatea publica a statului si in administrarea RADEF.


Retine si ca la pozitia 124 din Anexa 1 la OUG nr.47/2011 se afla cinematograful in litigiu.


De asemenea, de la data intrarii in vigoare a susmentionatei ordonante nu se mai pot incheia protocoale cum prevedeau dispozitiile Legii nr.328/2006.


Cu toate acestea, desi bunul in litigiu se afla in administrarea paratei si intruneste si cerintele unui activ disponibil pentru a putea fi instrainat reclamantei chiriase, in speta au devenit aplicabile prevederile art.I pct.40 - art.67 din Legea nr.328/2006 pentru aprobarea OG nr.39/2005 privind cinematografia, in vigoare din mai 2011, potrivit carora diminuarea participatiei statului la unitatile aflate sub autoritatea MCC, prevazute la art. 66, precum si vanzarea salilor si gradinilor de spectacol cinematografic, a terenurilor aferente acestora, aflate in proprietatea privata a statului si in administrarea RADEF poate fi facuta doar pe baza unor strategii specifice, emise de MCC, pentru fiecare societate si aprobate prin hotarare a Guvernului.


Aceste prevederi presupun elaborarea unei strategii din partea Guvernului pentru a se realiza privatizarea, respectiv vanzarea salilor si gradinilor de spectacol cinematografic, iar pretentiile reclamatei de a fi obligata parata sa instraineze activul in litigiu printr-un contract de vanzare-cumparare care sa nu tina seama de normele speciale anterior evocate sunt neintemeiate.


Fata de considerentele expuse, vazand si dispozitiile legale invocate, Curtea in temeiul art.296 Cod procedura civila a respins apelul ca nefondat.

Pronuntata de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr. 96 din data 28.02.2012


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Cluj    Tribunalul Bucuresti    Calitate procesuala pasiva    Legea 346/2004    Inalta Curte de Casatie si Justitie    Contract de inchiriere    Proprietar    Proprietate publica    Chirias    Activ    Proprietate privata    OUG 7/2008    OG 39/2005    Legea 303/2008
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Pot fi atacate in justitie, cu actiune in anulare, si hotararile adoptate de adunarea speciala a actionarilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Continutul infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

RIL - Decizia ICCJ 2/2019 - tribunalele specializate sunt competente sa solutioneze apelurile in cererile formulate in procedura executarii silite in materiile ce fac obiectul specializarii lor.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia CCR nr. 274/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii ale art. 421 din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Sentinta nr. 263/CA/2016 -Actiune in Contencios administrativ S.D. - S.A. impotriva Guvernului Romaniei si intervenientului Ministerul Finantelor Publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Fake News. Afectarea demnitatii si imaginii persoanei. Practica Tribunalului Bucuresti
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Egalitatea in drepturi la acordarea pensiei sociale minime garantate
Sursa: EuroAvocatura.ro

Limitele principiului retroactivitatii efectelor nulitatii deciziei de concediere. Neretroactivitatea deciziei de reintegrare a salariatului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Evaluarea imobilelor restituite in natura sau prin echivalent in temeiul Legii 165/2013. Aspecte de constitutionalitate.
Sursa: Irina Maria Diculescu