Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Eliberare certificat din care sa rezulte suprafata de teren detinuta

Eliberare certificat din care sa rezulte suprafata de teren detinuta

  Publicat: 14 Nov 2012       2718 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Acoperire in natura sau prin echivalent banesc a prejudiciului cauzat unei persoane
Prin sentinta civila nr.558/06.07.2011, Tribunalul Teleorman a respins ca nefondata actiunea formulata de reclamantul T. I. in contradictoriu cu paratii Z. C. M. - Serviciul Judetean Teleorman al Arhivelor Nationale si R. S. - Serviciul Judetean Teleorman al Arhivelor Nationale, prin care s-a solicitat obligarea paratilor sa-i elibereze un certificat din care sa rezulte suprafata de teren detinuta de I. A. A., recunoasterea dreptului sau, obligarea celor doi parati in solidar la repararea pagubei ce i-a fost cauzata, precum si la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de proces.

Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Persoana care dobandeste, in temeiul legii sau a unui act juridic, drepturi si obligatii de la o alta persoana, denumita autor. Succesorul poate fi:
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Distanta dintre rude, masurata prin numarul nasterilor intervenite intre rudele in linie dreapta (tatal si fiul sunt rude de gradul I, bunicul si nepotul - de gradul II etc.)
Legatura bazata pe descendenta unei persoane dintr-o alta persoana sau pe faptul ca mai multe persoane au un descendent comun, rudenie fireasca, ori care se stabileste ca efect al infierii, rudenie civila.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Forma a raspunderii juridice care consta in aplicarea unor sanctiuni administrative,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Puterile publice existente in stat.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
(TPI). Tribunalul de Prima Instanta a fost infiintat in 1989 cu scopul de a consolida garantiile judiciare acordate persoanelor fizice prin instaurarea unui al doilea nivel al autoritatii judiciare, permitand astfel Curtii de Justitie sa se concentreze asupra atributiei sale de baza: interpretarea uniforma a legislatiei Comunitare.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Puterile publice existente in stat.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004). Exercitarea dreptului de apreciere, apartinand autoritatilor administratiei publice,
Caracteristica a hotararilor judecatoresti definitive sau a hotararilor cu executie provizorie, pronuntate de instantele judecatoresti, a hotararilor altor organe jurisdictionale,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.


Pentru a pronunta aceasta sentinta, Tribunalul a retinut urmatoarele:


Prin cererea inregistrata sub nr.46 din 24.01.2011, reclamantul T. I. a solicitat Serviciului Judetean Teleorman al Arhivelor Nationale eliberarea unui certificat din care sa reiasa suprafata de teren detinuta de I. A. A.


Cu adresa nr.46/04.02.2011, i se comunica faptul ca pentru rezolvarea cererii sale este necesar sa trimita documente din care sa rezulte calitatea (persoana indreptatita, succesor sau reprezentant legal) pe care o are in raport cu titularul rolului I. A.


La data de 04.03.2011, reclamantul adreseaza o alta cerere Serviciului Judetean Teleorman al Arhivelor Nationale, inregistrata sub nr.147, prin care solicita eliberarea unui certificat privind rolul numitului I. A. A., si nu al lui I. A., fiindu-i necesar in justitie.


Prin raspunsul concretizat in adresa nr.147 din 25.03.2011, paratii reitereaza aspectul ca este necesar a face dovada calitatii de persoana indreptatita a obtine actul, in caz contrar, acesta putand fi eliberat numai la solicitarea instantei de judecata .


Prin cererea inregistrata sub nr.307 din 27.05.2011, reclamantul invedereaza ca nu se afla in niciun grad de rudenie cu titularul rolului I. A. A., cerere la care ataseaza si o declaratie pe propria raspundere ca solicita actul in calitate de parte vatamata.


Urmare a acestei cereri, i se comunica reclamantului adresa nr.307 din 01.06.2011, prin care i se aduce din nou la cunostinta ca actele solicitate pot fi eliberate numai daca face dovada calitatii de mostenitor a numitului I. A. A., cu inscrisuri sau declaratie notariala pe propria raspundere .


Din interpretarea prevederilor art.21 si art.22 din Legea Arhivelor Nationale nr.16/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, prima instanta a retinut ca exista obligatia de a elibera potrivit legii, la cererea persoanelor fizice si a persoanelor juridice, certificate, copii si extrase de pe documentele pe care le detin arhivele, daca acestea se refera la drepturi care il privesc pe solicitant.


Dispozitii similare se regasesc si in Ordonanta de Guvern nr.33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale, care la art.3 alin.1 prevede: "Certificatele si adeverintele se elibereaza numai la cererea scrisa a persoanei sau a persoanelor indreptatite ori a mandatarului acestora si numai in situatia in care confirmarea, respectiv atestarea dreptului sau faptului, le privesc in mod direct".


Tribunalul a relevat totodata ca actul solicitat de reclamant implica date cu caracter personal, si nu de interes public.


Art.2 alin.1 lit.i din Legea nr.554/2004 dispune ca prin refuz nejustificat de a solutiona o cerere se intelege exprimarea explicita, cu exces de putere, a vointei de a nu rezolva cererea unei persoane .


Cum reclamantul a solicitat paratilor eliberarea unui certificat privind suprafetele de teren detinute de o alta persoana, fara a face dovada calitatii de persoana indreptatita a obtine actul, cerinta impusa de norma legala, nu se poate considera un refuz nejustificat al paratilor de eliberare a actului solicitat, a retinut Tribunalul .


In considerarea pretinsei calitati de parte vatamata actul solicitat, din care sa rezulte suprafata de teren detinuta de o alta persoana, poate fi eliberat la solicitarea instantei pe rolul careia se afla cauza respectiva in situatia in care apreciaza proba utila.


De altfel, prin adresa nr.147 din 25.03.2011, Serviciul Judetean Teleorman al Arhivelor Nationale a adus la cunostinta reclamantului ca, in situatia neprezentarii inscrisurilor ce i-au fost solicitate, actul poate fi eliberat numai la cererea instantei de judecata .


In lipsa unui temei legal al pretentiilor deduse judecatii, paratii nu pot fi obligati sa dea curs favorabil cererii reclamantului, acesta nefiind, astfel, indreptatit nici la despagubirile solicitate.


Pentru aceste motive, actiunea a fost respinsa ca nefondata.


Impotriva acestei sentinte a declarat recurs, in termen, reclamantul T. I., solicitand admiterea recursului, casarea sentintei recurate si rejudecarea cauzei in fond .


In motivare a mentionat ca, in baza legilor actuale, a solicitat Arhivelor Nationale Teleorman eliberarea unui certificat din care sa rezulte suprafetele de teren detinute de numitul I. A. A. avand in vedere ca este in litigiu cu numita D. V., infiata de I. A., pentru anularea titlului de proprietate, certificatul respectiv fiindu-i necesar ca proba in instanta.


Recurentul-reclamant a depus ulterior la dosar note scrise aratand ca cererea sa este intemeiata in conformitate cu dispozitiile art.12 alin.4 din Legea nr.18/1991, actele care stau la baza constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate reprezentand informatii de interes public.


Examinand recursul declarat, pe baza motivelor invocate si in conformitate cu dispozitiile art.3041 Cod procedura civila, Curtea retine ca acesta este nefondat, pentru considerentele ce vor fi aratate in cele ce urmeaza:


Asa cum a aratat si prima instanta, potrivit art.21 si art.22 din Legea Arhivelor Nationale nr.16/1996 si art.3 alin.1 din Ordonanta de Guvern nr.33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale, eliberarea de certificate, copii si extrase de pe documentele pe care le detin arhivele se face doar cu referire la drepturi care il privesc in mod direct pe solicitant.


Recurentul-reclamant a solicitat Serviciului Judetean Teleorman al Arhivelor Nationale eliberarea unui certificat privind suprafetele de teren detinute de o terta persoana, cu care nu se afla in relatii de rudenie, justificandu-si interesul de a obtine actul solicitat prin aceea ca ii este necesar ca proba intr-un litigiu aflat pe rolul instantelor judecatoresti.


In acest context, intrucat certificatul solicitat nu priveste drepturi care sa il vizeze in mod direct pe recurentul-reclamant, ci informatii legate de o terta persoana, pozitia paratilor, care au refuzat sa ii puna la dispozitie actul, este conforma cu legea si nu rezultatul unui exces de putere .


Aceasta situatie nu il pune pe recurentul-reclamant in imposibilitate de a-si apara drepturile in litigiul invocat, deoarece, in masura in care instantele considerau actul respectiv util ca proba, puteau sa il solicite arhivelor, asa cum de altfel i s-a pus in vedere recurentului prin raspunsul comunicat de intimatii-parati.


Recurentul sustine ca era indreptatit la eliberarea certificatului solicitat in virtutea dreptului de acces la informatii cu caracter public, sens in care invoca dispozitiile art.12 alin.4 din Legea nr.18/1991 cu modificarile ulterioare, potrivit carora "Actele care au stat la baza constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate reprezinta informatii de interes public si sunt deschise liberului acces al cetatenilor. Asigurarea accesului la aceste informatii de interes public se face in conditiile si potrivit procedurii prevazute de Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public".


Sub acest aspect, Curtea retine ca textul precitat se refera exclusiv la documentele in baza carora comisia infiintata potrivit art.12 alin.1 din lege a hotarat reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate, in conditiile Legii nr.18/1991, asadar documentele aflate in posesia comisiilor de aplicare a Legii fondului, si nu documente aflate in posesia altor institutii ale statului, in cazul carora se aplica regulile cu caracter general de acces la informatii si regulile speciale ce reglementeaza activitatea institutiilor respective.


Prin urmare, art.12 alin.4 din Legea nr.18/1991 nu constituie temei legal pentru solicitarea adresata de recurentul-reclamant Serviciului Judetean Teleorman al Arhivelor Nationale, caci certificatul pretins nu intra in categoria actelor la care se refera acest articol, astfel incat raman aplicabile in speta dispozitiile cu caracter special ce guverneaza activitatea Arhivelor Nationale si activitatea de eliberare a certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile statului.


Pentru toate aceste considerente, sentinta recurata fiind legala si temeinica, in baza art.312 Cod procedura civila, recursul va fi respins ca nefondat.

Pronuntata de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr. 65 din data 09.01.2012


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Cluj    Tribunalul Teleorman    Drept de proprietate    Titlu de proprietate    Legea 554/2004    Legea 18/1991    Serviciul Judetean Teleorman al Arhivelor Nationale    Legea 16/1996    Persoana fizica    Persoana juridica    OG 33/2002    Succesor    Reprezentant legal
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Stingerea litigiului prin tranzactie. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1042 din 17 iunie 2020

Principiile fundamentale ale procesului civil. Decaderea reclamantului din proba incuviintata. Conditii si efecte. Rolul judecatorului in aflarea adevarului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1572 din 16 septembrie 2020

Actiune in raspundere civila delictuala. Vatamarea integritatii corporale. Pierderea capacitatii de munca. Lipsa unui contract de munca valabil incheiat anterior producerii faptei ilicite
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 38 din 15 ianuarie 2020

Prelungirea raportului de serviciu dupa implinirea varstei de pensionare, pana la varsta de 65 de ani. Conditii. Aplicarea prioritara a dreptul european
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - 533/28.05.2020

Pretentiile intemeiate pe un contract de bursa. Inexistenta unor raporturi de munca ale partilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 43 din data de 02 Septembrie 2020

Nelegalitatea procedurii cercetarii disciplinare prealabile atrage nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 762/A/2019 din data de 21.05.2019

Dovada intervalului de timp lucrat. Neimplicarea salariatilor de catre angajator in atestarea nemijlocita a timpului de lucru
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 6084 din data de 23.12.2019Articole Juridice

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Concedierea salariatilor. Consecintele nerespectarii termenului de preaviz
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

[Av. Muncii] Scopul acordarii termenului de preaviz in cazul concedierii salariatilor
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

CJUE. Este interzisa transmiterea si prelucrarea datelor cu caracter personal intre autoritatile administratiei publice fara informarea persoanelor vizate
Sursa: Euroavocatura.ro

Partile obligate sa participe la sedinta de informare. Cererile incidentale
Sursa: EuroAvocatura.ro