Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Intoarcerea executarii silite. Caracterul irevocabil al hotararii de desfiintare a titlului executor

Intoarcerea executarii silite. Caracterul irevocabil al hotararii de desfiintare a titlului executor

  Publicat: 04 Dec 2012       13383 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Textul art. 404 [2] alin. 3 C.proc.civ. contine exclusiv o norma de stabilire a competentei si nu de stabilire a conditiilor de valabilitate a cererii de intoarcere a executarii silite care se regasesc in art. 4041 alin. 1 si unde nu se prevede caracterul irevocabil al hotararii de desfiintare a titlului executor.

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Act prin care un organ de jurisdictie se recunoaste competent sa rezolve cererea ce i-a fost adresata
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Parte dintr-un proces
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Mijloc procesual care da posibilitatea de a se invoca unele stari de fapt si situatii (lipsa unui martor, a unor acte) pe care instanta trebuie sa le solutioneze imediat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Aceasta este un tratat international deschis spre semnare numai statelor membre ale Consiliului Europei.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Parte dintr-un proces
Parte dintr-un proces
Forma de monopol care reprezinta o intelegere fie intre intreprinderi privind diferite aspecte ale activitatii lor (fixarea preturilor, cooperarea pe linia productiei si a desfacerii marfurilor),
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel

Prin sentinta civila nr. 7314/2009 pronuntata de Judecatoria Bistrita in dosarul nr. 6172/190/2009 a fost respinsa cererea de intoarcere a executarii silite formulata de reclamanta S.C. G U Romania S.A. Ocna Mures in contradictoriu cu paratul CI.
Impotriva acestei hotarari a declarat recurs reclamanta S.C. G U Romania S.A.
Examinand hotararea atacata prin prisma criticilor din motivele de recurs si prin prisma dispozitiilor art. 3041 din Codul de procedura civila tribunalul constata ca recursul este fondat pentru considerentele ce succed.
Impotriva recurentei in baza Deciziei civile nr. 8/A/26.01.2006 a Curtii de Apel Alba Iulia, devenita titlu executor prin investire cu formula executorie, s-a pornit executarea silita pentru recuperarea creantei de 22.272 USD convertibila in lei la data platii, a dobanzii legale aferente incepand cu data ramanerii definitive a hotararii pana la data platii, precum si a sumei de 1000 RON cheltuieli de judecata .
Prin Decizia nr. 1388 din 29.02.2008 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Civila si de Proprietate Intelectuala - au fost admise recursurile declarate de intimat si recurenta, a fost casata in intregime decizia nr. 8/A/26.01.2006 a Curtii de Apel Alba Iulia, Sectia Civila, cauza fiind trimisa spre rejudecare la aceeasi curte de apel.
Ulterior, in cadrul rejudecarii a fost pronuntata Decizia nr. 109/A/2009 prin care a fost admis apelul declarat de recurenta impotriva Sentintei civile nr. 327/CA/2004 a Tribunalului Alba si a modificat in tot aceasta sentinta in sensul ca a fost respinsa actiunea formulata de CI, intimatul in prezentul recurs.
In conformitate cu art. 4041 alin. 1 Cod procedura civila ``in toate cazurile in care se desfiinteaza titlul executoriu sau insasi executarea silita, cel interesat are dreptul la intoarcerea executarii prin restabilirea situatiei anterioare acesteia``, iar conform alin. 2 al aceluiasi articol ``bunurile asupra carora s-a facut executarea se vor restitui celui indreptatit``.
In acelasi timp, potrivit dispozitiilor art. 4042 alin. 3 din Codul de procedura civila ``daca nu s-a dispus restabilirea situatiei anterioare executarii in conditiile alin. 1 si 2 cel indreptatit o va putea cere instantei judecatoresti competente potrivit legii``.
Acestor ultime dispozitii legale retinute si in argumentarea hotararii atacate prima instanta le-a dat o interpretare gresita si a facut o gresita aplicare a lor.
Astfel, instanta a apreciat, plecand de la dispozitiile art. 4042 alin. 3 din Codul de procedura, ca hotararea de desfiintare a titlului executoriu trebuie sa fie irevocabila. Acest text contine exclusiv o norma de stabilire a competentei si nu de stabilire a conditiilor de valabilitate a cererii de intoarcere a executarii silite care se regasesc in art. 4041 alin. 1 si unde nu se prevede caracterul irevocabil al hotararii de desfiintare a titlului executor.
Aceasta dispozitie legala se coroboreaza cu dispozitiile art. 311 din Codul de procedura civila, potrivit carora ``hotararea casata nu are nicio putere`` si ``actele de executare sau de asigurare facute in puterea unei asemenea hotarari sunt desfiintate de drept daca instanta de recurs nu spune altfel``.
Din aceste dispozitii de lege rezulta neindoielnic ca pentru intoarcerea executarii silite urmare a desfiintarii titlului executoriu, se cere doar existenta desfiintarii titlului fara o alta conditie.
Concluzia este si rationala intrucat in situatia pronuntarii unei solutii de admitere a recursului cu consecinta mentinerii in totalitate sau in parte a unor dispozitii din hotararea ce a constituit titlu executor, puterea de titlu executor apartine deciziei din recurs si nu hotararii desfiintate ce initial a constituit titlul executor, care nu mai are putere proprie ci reinviata prin hotararea din recurs.
Din aceleasi texte rezulta ca ar prezenta relevanta caracterul irevocabil al hotararii ce a constituit titlu executor doar in situatia in care s-a desfiintat executarea silita pentru alte motive decat desfiintarea titlului executor.
In speta insa nu se regaseste cazul clasic de desfiintare a titlului executor analizat mai sus, intrucat Decizia civila nr. 8/2006 a Curtii de Apel Alba Iulia, ce a constituit titlu executor, este desfiintata definitiv si irevocabil. Odata cu reluarea judecatii dupa casarea acestei hotarari si pronuntarea unei noi decizii - 109/A/2009 - in cadrul recursului pot fi mentinute prin admiterea acestuia, in totul sau in parte, dispozitii din Sentinta civila nr. 327/CA/2004 a Tribunalului Alba, dar in niciun caz nu pot fi vizate dispozitii ale Deciziei nr. 8/A/2006 ce a constituit titlu executor, care ramane, asa cum s-a aratat, desfiintat irevocabil.
Asadar, critica din motivele de recurs cu privire la gresita interpretare a dispozitiilor legale invocata in considerentele hotararii este intemeiata.
In privinta incidentei art. 1 din Protocolul nr. 1 la C.E.D.O. sustinuta de intimat, instanta nu o gaseste intemeiata.
Intimatul a invocat aceste dispozitii pentru protectia dreptului sau castigat asupra creantei de 22.272 USD prin Decizia civila nr. 8/A/2006 a Curtii de Apel Alba Iulia.
Instanta constata ca textul legal invocat nu este incident in cauza intrucat Conventia Europeana a Drepturilor Omului se adreseaza protectiei drepturilor persoanelor in raport cu statul si nu protectiei drepturilor persoanelor private intre ele.
Pe de alta parte, desi nu se poate contesta calitatea de bun in sensul autonom al conventiei, a creantei recunoscuta prin Decizia civila nr. 8/A/2006, totusi dreptul asupra ``bunului`` respectiv a creantei de 22.272 USD nu era recunoscut irevocabil, Decizia civila nr. 8/A/2006 a Curtii de Apel Alba Iulia fiind supusa recursului, iar caracterul nerevocabil al dreptului era accesibil si previzibil intimatului, dispozitiile art. 372 Cod procedura civila fiind clare sub acest aspect.
Previzibil si accesibil era pentru intimat si posibilitatea intoarcerii executarii silite, dispozitiile Codului de procedura civila fiind clare si sub acest aspect.
Interpretarea dispozitiilor codului de procedura civila privind intoarcerea executarii silite facuta de intimat nu intra sub incidenta prevederii invocate din C.E.D.O. cat timp nu s-a invocat incalcari ale Statului in legatura cu drepturile recunoscute de conventie .Pentru motivele aratate, instanta urmeaza sa admita recursul si in baza art. 312 alin. 1, 2 si 3 sa modifice hotararea atacata in sensul admiterii actiunii reclamantei si in consecinta sa dispuna intoarcerea executarii silite ce a facut obiectul dosarului executional nr. 47/2006 al BEJ AMV din cadrul Camerei Executorilor Judecatoresti de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia pentru suma de 79.819 lei.
Pronuntata de: Tribunalul Bistrita-Nasaud, Decizie Nr. din 17.01.2012


Citeşte mai multe despre:    Executare silita    Tribunalul Bistrita-Nasaud    Judecatoria Bistrita    Tribunalul Alba    Titlu executoriu
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Contestatie tardiva. Apararile pe care le mai poate invoca pensionarul in cadrul unei contestatii, odata ce titlul executoriu este deja pus in executare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.399/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

In procedura validarii popririi debitorul poprit poate invoca orice imprejurare ulterioara obtinerii titlului de natura sa anihileze creanta fara a fi necesar intotdeauna sa formuleze o contestatie la propriu
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 295/R din 19.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Decizie de sanctionare disciplinara. Caracterul restrictiv al dispozitiilor inscrise Codul muncii. Analiza elementelor constitutive ale abaterii disciplinare prin raportare la prevederile actului emis de angajator
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 40/06.02.2020

Stingerea litigiului prin tranzactie. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1042 din 17 iunie 2020

Contract de vanzare-cumparare. Actiune pauliana. Frauda debitorului. Complicitatea la frauda a tertului dobanditor
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 365 din 12 februarie 2020

Pe calea contestatiei in anulare nu pot fi valorificate decat nereguli procedurale, iar nu relative la dezlegarea data de instanta fondului raportului juridic
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia - Decizia civila nr. 398/2020

Compensatia legala. Conditii
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Decizia civila nr. 3446A din data de 22.11.2019

In cazul in care paguba a fost produsa de mai multi salariati este necesara chemarea in judecata a tuturor angajatilor responsabili de producerea prejudiciului produs
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti- Decizia civila nr. 2469 din data de 07 Mai 2019

Retineri din salariu in lipsa unui titlu executoriu care sa constate datoria salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Timis - Sentinta civila nr. 1281/PI din data de 27 Noiembrie 2020Articole Juridice

Executarea silita a institutiilor publice. Recuperarea sumelor datorate prin procedura de validare a popririi
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Cesiunea de creanta. Efectele asupra executarii silite
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Obligatia instantei de a stabili contributia lunara la intretinerea copilului pe timpul plasamentului masura de protectie a drepturilor copilului sau piedica in calea celeritatii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Conditionarea perimarii executarii silite de actiunile executorului judecatoresc aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu