Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Calitatea procesuala pasiva si raspunderea civila delictuala a persoanei juridice. Fond funciar

Calitatea procesuala pasiva si raspunderea civila delictuala a persoanei juridice. Fond funciar

  Publicat: 13 Feb 2013       8457 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Legea fondului funciar
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
In conformitate cu disp. art. 52 alin. 2 din Legea 18/1991 republicata: „Comisia judeteana si cea locala au, in limitele competentei lor si prin derogare de la dispozitiile Codului de procedura civila, calitate procesuala pasiva si, cand este cazul, activa, fiind reprezentate legal prin prefect, respectiv primar sau, pe baza unui mandat conventional, de catre unul dintre membri, nefiind obligatorie asistarea prin avocat”.

Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Actiune ori inactiune a unei persoane fizice, sau juridice, prin care se incalca o norma de conduita obligatorie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Calitate a unui act juridic sau a unui drept subiectiv, de a produce efecte intre partile raportului juridic si de a impune respectarea lui si de catre alte persoane.
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Mijloc de proba in procesul civil, si, in mod corespunzator, in litigiul de munca, constand in intrebari formulate de una din parti sau de instanta, din oficiu, pentru obtinerea marturisirii celeilalte parti, cu privire la faptele care fac obiectul judecatii.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Institutie judecatoreasca avand competenta de a solutiona (in prima sau in ultima instanta) anumite pricini prevazute de lege; cladire unde se afla sediul acestei instante.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Trasatura esentiala a infractiunii, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19 , C. pen., partea generala. Ea priveste latura subiectiva a infractiunii,
Actiune ori inactiune a unei persoane fizice, sau juridice, prin care se incalca o norma de conduita obligatorie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Totalitatea membrilor unui organ colectiv, a unei organizatii sau adunari constituite.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Actiune ori inactiune a unei persoane fizice, sau juridice, prin care se incalca o norma de conduita obligatorie.
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Legea fondului funciar
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Actiune ori inactiune a unei persoane fizice, sau juridice, prin care se incalca o norma de conduita obligatorie.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.


Intrucat una dintre manifestarile calitatii de persoana juridica este raspunderea patrimoniala pentru actele si faptele sale juridice, raspundere ce reprezinta o componenta a participarii persoanei juridice in nume propriu, la circuitul civil, raspunderea civila delictuala pentru fapta proprie a persoanei juridice va fi angajata ori de cate ori organul acesteia, cu prilejul exercitarii functiei ce ii revine, va fi savarsit o fapta ilicita cauzatoare de prejudicii.(Tribunalul Arad ,sectia civila, decizia civila nr. 73 R /31 ianuarie 2012,dosar nr. 406/250/R/2011)
Prin sentinta civila nr. 9271 din 26 septembrie 2011 pronuntata in dosar nr. 406/250/2011, Judecatoria Arad a admis exceptia privind lipsa calitatii procesuale pasive.


A respins actiunea in raspundere civila delictuala formulata de reclamantii C. G., C.R. si N. M. in contradictoriu cu parata Comisia locala Conop pentru stabilirea drepturilor de proprietate privata asupra terenurilor, si pentru opozabilitate in contradictoriu cu intervenienta fortata Comisia judeteana Arad.


Pentru a pronunta aceasta hotarare prima instanta a retinut in fapt ca reclamantii au chemat in judecata, in temeiul raspunderii civile delictuale, pe parata Comisa locala de fond funciar Conop pentru a fi obligata sa plateasca suma de 2.873 lei, reprezentand contravaloare lipsa de folosinta teren si cheltuieli de judecata, suma pe care reclamantii au fost obligati sa o plateasca in dosar nr. 1170/250/2009.


Prima instanta a retinut ca parata, prin raspuns la interogatoriu dat de presedintele comisiei de fond funciar, primarul M. P., a raspuns la intrebarile reclamantilor astfel: la intrebarea nr. 1: ,,Recunoasteti ca ati indicat reclamantului C. D. amplasamentul pe care sa il ocupe, in vecinatatea terenului lui C. F.?`` a raspuns - Comisia locala a facut punerea in posesie la data eliberarii titlurilor de proprietate; la intrebarea nr. 2: ,, recunoasteti ca reclamantul C. D. a formulat o cerere prin care a solicitat stabilirea amplasamentului sau pe baza masuratorilor`` a raspuns - da, reclamantul a depus o cerere in acest sens, care nu a putut fi onorata de catre comisie, datorita faptului ca, comisia nu are atributii in acest sens, ea limitandu-se doar la punerea in posesie in vederea emiterii titlurilor de proprietate . Indicarea amplasamentelor dupa eliberarea titlurilor nu cade in sarcina comisiei locale, aceasta poate fi facuta de catre un expert; la intrebarea 3: ``Recunoasteti ca numitii C. F. si M. au fost prezenti la primele masuratori si nu au avut nici o obiectie fata de amplasamentul indicat de dumneavoastra?`` - a raspuns: ,,la punerea in posesie la data eliberarii titlurilor de proprietate nu s-au inregistrat obiectii si nu s-au formulat plangeri la judecatorie conform art.37 din Hotararea nr.131/1991``.


Prin adresa nr. 2188/2007 a Primariei Conop semnata de M. P., in calitate de primar si de C. M. T., in calitate de referent s-a comunicat lui C. M. faptul ca in urma unor masuratori terenul din petitie intreaga parcela A 1942 este proprietatea lui C.I.


Judecatoria,pronuntandu-se in prealabil asupra exceptiilor procesuale privind lipsa calitatii procesuale pasive si autoritatea de lucru judecat, analizand in baza art. 137 alin 1 cu prioritate exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a admis-o, lasand neexaminate exceptia autoritatii de lucru judecat si fondul procesual si respingand actiunea ca fiind introdusa impotriva unor persoane fara calitate procesuala pasiva, cu motivarea care urmeaza.


Instanta de fond a considerat ca ambele exceptii sunt exceptii absolute, de fond, peremptorii, intaietate in solutionare avand verificarea calitatii procesuale, iar daca partile sunt corect improcesuate urmeaza a se verifica in ce fel le este opozabila judecata dintr-un alt proces.


Judecatoria a apreciat ca parata Comisia locala Conop pentru stabilirea drepturilor de proprietate privata asupra terenurilor si indirect Comisia judeteana Arad pentru stabilirea drepturilor de proprietate privata asupra terenurilor nu au calitate procesuala pasiva intr-o actiune in raspundere civila delictuala in care trebuie sa se verifice vinovatia persoanei chemate sa raspunda juridic civil, cata vreme nu au fost determinate prin actiunea judiciara persoanele fizice responsabile de fapta persoanei juridice sau a entitatii administrative.


O persoana juridica, o entitate juridica, oricare, nu poate raspunde juridic pe taram delictual fara a se cerceta in conditii de contradictorialitate fapta ilicita savarsita cu vinovatie de reprezentantul legal sau de membrii cu drept de decizie, de vot in cadrul respectivei, de a fi dat, de a fi facut sau de a nu fi facut ceva, pentru bunul motiv ca in planul asigurarii contradictorialitatii si a dreptului la aparare improcesuarea deplina a partii trebuie facuta cu indicarea persoanei juridice si a reprezentantului legal de la data savarsirii faptei apreciate ca ilicite, eventual continuatorii acesteia, pentru a se putea cerceta indeplinirea conditiilor de admisibilitate a raspunderii civile delictuale - fapta ilicita, prejudiciu, raport de cauzalitate si vinovatie.


Reclamantii au chemat in judecata Comisia de fond funciar Conop, fara a se indrepta cu actiune in raspundere impotriva reprezentantului legal si a membrilor cu drept de vot si care au votat intr-un anumit fel in cadrul comisiei la data savarsirii faptei considerate ilicite. Comisia locala si comisia judeteana sunt organe colective, care sunt organizate si functioneaza in baza art. 1, art. 2, art. 4, art. 5 - art. 8 din HG nr. 890/2005, comisii care isi desfasoara activitatea in plen in prezenta majoritatii membrilor unde fiecare membru are au drept la un singur vot. Intre atributiile comisiei se afla si cea privitoare la stabilirea marimii si a amplasamentului terenului pentru care se reconstituie sau se atribuie dreptul, conform legii.


Ca atare, a apreciat ca nu lipsa de calitate procesuala in raport de interpretarea si aplicarea art. 52 alin 2 din Legea nr. 18/1991, republicata, constituie temeiul admiterii exceptiei, ci lipsa de calitate procesuala procesuala generata de insuficienta improcesuare in conditiile specifice de cercetare a cauzei in raspundere civila delictuala punand instanta in imposibilitate de examinare a fondului procesual cata vreme nu exista cel putin o persoana fizica indicata a fi responsabila legal de fapta ilicita dedusa judecatii.


Impotriva acestei hotarari au formulat recurs recurentii reclamanti C. G., C. R. si N. M., si au solicitat instantei de control judiciar, in conditiile art. 312 al. cod procedura civila, admiterea recursului, casarea hotararii si trimiterea cauzei spre rejudecare.


In motivare, critica hotararea primei instante care a respins actiunea, fara a intra in cercetarea fondului, ca o consecinta a admiterii exceptiei lipsei calitatii procesual pasive a paratei.


Judecatoria a apreciat ca reclamantul nu trebuia sa cheme in judecata Comisia locala de fond funciar pentru a se angaja raspunderea civila delictuala, deoarece aceasta este un organ colectiv. Rationamentul instantei este contrar oricaror dispozitii legale in materie deoarece singura situatie in care legea confera procesuala pasiva unui membru al comisiei (respectiv primarului) este cea a neeliberarii titlului de proprietate sau a punerii in posesie.


Reclamantul pe langa faptul ca nu are obligatia de a identifica persoana fizica vinovata , este in imposibilitate de a identifica sedinta comisiei locale si persoanele al caror vot a determinat punerea sa in posesie pe un plasament gresit.


Intimata Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate Conop, a depus la data de 31 ianuarie 2012, intampinare prin care a solicitat respingerea recursului ca neintemeiat.


Apreciaza ca in mod legal prima instanta a admis exceptia calitatii procesuale pasive a intimatei, deoarece dupa emiterea titlului de proprietate in conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991, comisia nu mai are atributii de repunere in posesie la fiecare cerere facuta de titularii dreptului de proprietate, si doar de punerea in posesie la momentul emiterii titlului de proprietate sau la executarea sentintelor judecatoresti privind completarea sau modificarea amplasamentelor.


Concluzionand, faptul ca reclamantii foloseau alt amplasament decat cel ce le-a fost atribuit prin titlu de proprietate, s-a constatat si cu expertiza efectuata, practic ei au intrat peste proprietatea vecina, dar acest fapt nu tine de competenta comisiei locale, astfel ca solicita examinarea recursului, sub aspectul prevederilor art. 101-104 cod procedura civila.


In drept intimata a invocat art. 52 din Legea nr. 18/1991, art. 101-104 , art. 115 cod procedura civila.


Analizand recursul prin prisma motivelor invocate si in cadrul dat de art. 304-3041 Cod pr. civila, tribunalul a apreciat ca este intemeiat.


Astfel, in dosarul civil nr. 1170/250/2009 avand ca obiect granituire si pretentii s-a realizat o expertiza topografica in care s-a stabilit ca punerea in posesie pe vechile amplasamente s-a realizat de Comisia locala pe baza unor masuratori inexacte si care au generat acest litigiu.


In prezenta cauza, reclamantii C. G., C.R. si N. M. au chemat in judecata pe parata Comisia locala de fond funciar Conop in temeiul disp. art. 998-999 Cod civil, pentru a fi obligata sa achite cheltuielile ocazionate de litigiul civil ce a facut obiectul dosarului nr. 1170/250/2009.


Verificand sentinta primei instante, tribunalul a constatat ca in mod neintemeiat a fost admisa lipsa calitatii procesuale pasive a paratei Comisia locala de fond funciar Conop cu motivarea ca reclamantii nu s-a indreptat cu o actiune impotriva reprezentantului legal si a membrilor cu drept de vot din aceasta comisie.


In conformitate cu disp. art. 52 alin. 2 din Legea 18/1991 republicata: ``Comisia judeteana si cea locala au, in limitele competentei lor si prin derogare de la dispozitiile Codului de procedura civila, calitate procesuala pasiva si, cand este cazul, activa, fiind reprezentate legal prin prefect, respectiv primar sau, pe baza unui mandat conventional, de catre unul dintre membri, nefiind obligatorie asistarea prin avocat``.


In mod neintemeiat prima instanta a apreciat ca o persoana juridica, o entitate juridica nu poate raspunde pe taram delictual.


Astfel, una dintre manifestarile calitatii de persoana juridica este raspunderea patrimoniala pentru actele si faptele sale juridice, raspundere ce reprezinta o componenta a participarii persoanei juridice in nume propriu, la circuitul civil.


In conformitate cu disp. art. 35 din Decizia nr. 31/1954 in vigoare la momentul intabularii actiunii de catre reclamanti ``actele juridice facute de organele persoanei juridice in limitele puterilor ce le-au fost conferite, sunt actele persoanei juridice insasi`` (alin.2) iar ``faptele licite sau ilicite savarsite de organele sale obliga insasi persoane juridica, daca au fost indeplinite cu prilejul exercitarii functiei lor`` (alin.3).


Din cuprinsul acestei dispozitii legale, se retine ca raspunderea civila delictuala pentru fapta proprie a persoanei juridice va fi angajata ori de cate ori organul acesteia, cu prilejul exercitarii functiei ce le revine, vor fi savarsit o fapta ilicita cauzatoare de prejudicii.


Mai mult, daca fapta a fost savarsita de un reprezentant al persoanei juridice, cu prilejul exercitarii atributiilor ce i-au fost incredintate, raspunderea civila a persoanei juridice va fi angajata ca o raspundere pentru fapta altuia.


Fata de cele de mai sus, tribunalul a apreciat ca parata Comisia locala de fond funciar Conop ca entitate juridica are calitatea si capacitatea de a sta in judecata intr-o actiune ce are ca obiect atragerea raspunderii civile delictuale a acesteia.


Pentru aceste considerente, tribunalul in baza art. 312 alin. 1,5 Cod pr. civila a admis recursul declarat de recurentii-reclamanti impotriva sentintei civile nr. 955 din 24.10.2011 pronuntata de Judecatoria Lipova in dosarul nr. 406/55/2011,casand sentinta atacata si trimitand cauza spre rejudecare Judecatoriei Lipova.

Pronuntata de: Tribunalul Arad, Decizia nr. 73 din 31.01.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Arad    Calitate procesuala pasiva    Raspundere patrimoniala    Raspundere civila delictuala    Legea 18/1991    Fond funciar    Repunere in posesie    Granituire    Expertiza topografica   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia CCR nr. 778/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 alin. (2) din OUG nr. 51/2008
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia ICCJ nr. 10/2019: in cazul nedepunerii armei la un armurier autorizat dupa expirarea permisului de arma, arma si munitia intra sub incidenta confiscarii speciale chiar daca a fost dispusa clasarea.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 10/2019: participantul la comiterea unei infractiuni care a fost judecat separat de ceilalti participanti si audiat ulterior ca martor, in cauza disjunsa, nu poate avea calitatea de subiect activ al infractiunii de marturie mincinoasa
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: actiunea de conducere a unui vehicul, astfel cum este prevazuta de art. 336 din Codul penal, nu presupune in mod necesar punerea in miscare a vehiculului prin actionarea sistemelor de autopropulsie.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Dificultatea efectuarii dovezii prin inscrisuri a activitatii prestate ca lucrator CAP
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj Sectia a IV-a L.M.A.S., Decizia civila nr. 101/A/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017

Relevant pentru determinarea calitatii procesuale pasive este stabilirea „detinatorului legal” al arhivei si al documentelor verificabile de incadrare in grupe superioare de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov Sectia Civila, Decizia civila nr. 248/2017, in sedinta publica din 06 februarie 2017

Principiul repararii integrale a prejudiciului suferit ca efect al esalonarii titlurilor executorii impune si acordarea daunelor-interese moratorii sub forma dobanzii legale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj Sectia I Civila, Decizia civila nr. 132/A/2017, in sedinta publica din 31 ianuarie 2017

Contravaloarea imbunatatirilor efectuate la un imobil restituit fostului proprietar solicitate de cumparatorul evins
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 64 din 21 ianuarie 2016Articole Juridice

Momentul pana la care poate fi emisa decizia de sanctionare disciplinara. Doctrina si practica relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Clauza de neconcurenta in contractele de munca. Aplicabilitate practica. Solutii jurisprudentiale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim