Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Contestatie impotriva sanctiunii disciplinare

Contestatie impotriva sanctiunii disciplinare

  Publicat: 27 Feb 2013       4721 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Botosani la data de 10.05.2012, contestatoarea I. A. a solicitat in contradictoriu cu intimata SC Transport Calatori SA anularea deciziei de sanctionare nr. 1235 din 18.04.2012.

A fost promulgat la 11.09.1865
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
A fost promulgat la 11.09.1865
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
A fost promulgat la 11.09.1865
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Societate care detine cea mai mare parte de actiuni a mai multor firme (filiale). Fiecare firma din holding isi pastreaza identitatea si forma de organizare, precum si pietele de aprovizionare si desfacere.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
CODUL MUNCII
Decizia de neparticipare este o scutire acordata unei tari care nu doreste sa se alature celorlalte state membre ale Uniunii intr-un anumit domeniu al cooperarii comunitare, ca mod de evitare a unui impas general.


A aratat ca este angajata intimatei indeplinind functia de contabil sef.


Prin decizia contestata s-a decis sanctionarea sa cu diminuarea salariului cu 10 % pentru luna aprilie 2010.


A aratat ca decizia este nula absolut invocand prevederile art.251 alin.1 din Codul Muncii raportat la faptul ca angajatorul nu a efectuat o cercetare disciplinara.


A mai invocat ca decizia este nula si deoarece la emiterea ei nu au fost respectate dispozitiile art.252 alin.2 din Codul Muncii in sensul ca aceasta nu cuprinde mentiunile obligatorii prevazute de lege.


Pe fondul cauzei, a solicitat anularea deciziei ca neintemeiata.


A aratat ca angajatorul a sanctionat-o netemeinic pentru neindeplinirea normei de munca si a sarcinilor ce decurg din functia sau postul stabilit si asumarea raspunderii referitoare la indeplinirea lor fata de conducerea societatii.


In decizia contestata nu sunt precizate care sarcini de serviciu nu au fost respectate si care au avut drept consecinta sanctionarea cu diminuarea salariului si in luna iunie si iulie.


In drept, a invocat art.268 alin.1 lit.b din Codul Muncii.


La contestatie a fost atasata adresa nr.1325 din 18.04.2012 emisa de catre intimata.


Legal citata, intimata nu a formulat intampinare.


In cauza s-a administrat proba cu inscrisuri .


Analizand actele si lucrarile dosarului instanta constata ca:


Prin adresa inregistrata sub nr.1325 din 18.04.2012, contestatoarei i s-a adus la cunostinta ca se face vinovata de incalcarea dispozitiilor Regulamentului intern, cap. III art.7 lit.b, referitor la realizarea normei de munca si a celorlalte sarcini ce decurg din functia sau postul stabilit si asumarea raspunderii referitoare la indeplinirea lor fata de conducerea societatii.


Se arata in adresa ca aceasta abatere este grava si constituie neindeplinirea criteriului calitativ de salarizare si ca societatea a luat decizia penalizarii cu 10 % din salariul aferent lunii aprilie a anului 2012 in conformitate cu Regulamentul de salarizare Holding Atlassib valabil ( f.4 ds.).


Instanta constata ca, adresa mentionata reprezinta in fapt o decizie prin care contestatoarei i s-a aplicat sanctiunea de reducere a salariului cu motivarea ca aceasta ar fi savarsit o abatere disciplinara pentru neindeplinirea normei de munca si a celorlalte sarcini.


Potrivit art.251 alin.1 din Legea 53/2003, sub sanctiunea nulitatii absolute, nici o masura - cu exceptia celei prevazute la art.248 alin.1 lit.a - nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare.


Alineatul 2 al aceluiasi articol stabileste ca, in vederea desfasurarii cercetarii, salariatul va fi convocat in scris de persoana imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii.


De asemenea, potrivit art.268 alin.2 din Legea 53/2003, sub sanctiunea nulitatii absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu:


a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;


b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate de catre salariat;


c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare sau motivele pentru care, in conditiile prevazute la art.251 alin.3, nu a fost efectuata cercetarea;


d) temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;


e) termenul in care sanctiunea poate fi contestata;


f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.


Din cuprinsul deciziei nr.1325 din 18.04.2012 nu rezulta ca angajatorul si-a indeplinit obligatia prevazuta de textele de lege mentionate.


Astfel, in continutul adresei nu sunt efectuate referiri in legatura cu fapta ce constituie abatere disciplinara prin indicarea elementelor de identificare a acestei fapte constand in momentul savarsirii ei, imprejurarile savarsirii, modalitatea de savarsire, respectiv indicarea atributiunilor care nu au fost indeplinite.


De asemenea, nu este indicat faptul ca ar fi fost efectuata o cercetare disciplinara prealabila cu convocarea contestatoarei in vederea formularii de aparari.


Prin urmare, nu sunt cuprinse nici motivele pentru care ar fi fost inlaturate apararile salariatei sau motivele pentru care nu a fost efectuata cercetarea. Decizia nu prevede nici termenul in care sanctiunea poate fi contestata si nici instanta competenta careia salariata i se poate adresa .


Prin urmare, instanta constata ca la emiterea deciziei, unitatea angajatoare nu a respectat prevederile art.251si art. 252 din Legea 53/2003.


Va constata, potrivit dispozitiilor legale mentionate ca decizia este nula absolut astfel ca va admite contestatia formulata impotriva deciziei nr.1325 din 18.04.2012 emisa de intimata si va anula aceasta decizie .

Pronuntata de: Tribunalul Botosani, Sentinta civila nr. 1941 din 19.06.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Botosani    Sanctionare    Cercetare disciplinara    Regulament intern    Legea 53/2003
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

O societate comerciala cu raspundere limitata are calitatea de profesionist, neputand fi asimilata in nicio imprejurare cu un consumator
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2259 din 3 decembrie 2019

Decizia CCR nr. 466/2019 - admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum si a Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 110/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18^1 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie.
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 197/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea 171/2010 si OG 2/2001
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 828/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 503 alin. (2) pct. 1 din Codul de procedura civila
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Retinerile efectuate de angajator din salariu pentru acoperirea prejudiciului produs prin fapta salariatului nu reprezinta a doua sanctiune disciplinara aplicata salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Arges Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 461/2017, in sedinta publica din 8 februarie 2017

Din declaratia pe proprie raspundere depusa de angajator rezulta ca nu a existat un accident de munca care sa-i dea dreptul reclamantului la obtinerea de diferente salariale si daune morale
Pronuntaţă de: Tribunalul Timis Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 53/PI/LM, in sedinta publica din 16 ianuarie 2017

Analiza modului de individualizare a masurii disciplinare este de esenta controlului de legalitate, jurisdictia muncii neputand sa se rezume doar la aspectele formale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 416/2017, in sedinta publica din 27 ianuarie 2017

Convocarea la cercetare disciplinara din cuprinsul careia nu se poate cunoaste in mod obiectiv obiectul cercetarii, atrage anularea deciziei de sanctionare
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 428/2017, in sedinta publica din 6 februarie 2017

Ordonanta presedintiala impotriva deciziilor angajatorului este admisibila in considerarea principiului stabilitatii in munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Braila Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 120/2017, in sedinta publica din 3 martie 2017Articole Juridice

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Updatarea Regulamentului intern al angajatorului cu procedura de solutionare amiabila a conflictelor de munca
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati.

Discriminarea, victimizarea si hartuirea la locul de munca. Modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea 151/2020
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Raspunderea operatorului de date cu caracter personal in cazul unui incident de securitate
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Legalitatea sanctiunilor contraventionale/amenzilor aplicate pe durata starii de urgenta, conform OUG 1/1999
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Sarcina probei in litigiile de munca. Reguli si exceptii
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Declaratiile homofobe constituie o discriminare in ceea ce priveste incadrarea in munca si ocuparea fortei de munca
Sursa: EuroAvocatura.ro