Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Mediere » Acord de mediere. Rezilierea contractului de intretinere

Acord de mediere. Rezilierea contractului de intretinere

  Publicat: 25 Mar 2013       6386 citiri        Secţiunea: Mediere  


Desfiintarea unui contract sinalagmatic cu executare succesiva, la cererea uneia dintre parti, ca urmare a faptului ca cealalta parte nu si-a executat in mod culpabil obligatiile contractactuale.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
S-a luat in examinare actiunea civila formulata de reclamanta M.P. impotriva paratei G. L. D., pentru reziliere contract .

Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Termen ce desemneaza pe debitorul indatorat sa execute prestatia formand obiectul uni raport juridic obligational cu referire la care creditorul (numit cedent)
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Dovada scrisa prin care
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Este persoana care are cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in procesul penal, avand obligatia de a se prezenta la chemarea organelor judiciare, de a depune marturie si de a relata adevarul si numai adevarul.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este o conventie internationala in domeniul financiar-valutar si monetar, incheiata in anul 1944 cu ocazia Conferintei monetare internationale care a avut loc la Bretton Woods.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;


La apelul nominal se prezinta parata, lipsa reclamanta si martora Z. P .


Procedura de citare legal indeplinita.


S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta dupa care:


Instanta constata sosite la dosar prin serviciul registratura a unor note de sedinta din partea reclamatei precum si copia acordului de mediere.


Parata invedereaza instantei ca au ajuns la o intelegere si depune acord de mediere in original.


Nemaifiind formulate alte cereri de formulat, exceptii de ridicat sau probe de administrat, instanta acorda cuvantul pe fondul cauzei.


Parata solicita ca instanta sa ia act de acordul de mediere.


JUDECATA,


Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:


Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 878/238/2010 din data de 14.10.2010, reclamanta M. P. a chemat in judecata pe parata G. L.D., solicitand instantei ca prin sentinta ce se va pronunta sa dispuna rezilierea contractului de intretinere nr. 1102/20.05.1998, autentificat de notar T. N., in calitate de persoana intretinuta, incheiat cu nepoata G. L. D., pentru nerespectarea contractului.


In motivarea cererii, scutita de la plata taxei judiciare de timbru prin incheierea din camera de consiliu din data de 24.11.2010, reclamanta arata ca: la data de 20 mai 1998 a incheiat un contract de intretinere cu parata (nepoata reclamantei), fiind incredintata ca aceasta din urma o va ingrijii cum se cuvine, asigurandu-i linistea la batranete.


Reclamanta, prin contractul de intretinere, i-a cedat paratei, proprietatea imobilului din loc. Sebis, in cota de 1/2.


Reclamanta mai arata ca parata nu si-a indeplinit obligatiile fata de acesta, datorita problemelor de familie, aceasta fiind nevoita sa se descurce singura.


In drept, reclamanta a invocat disp. 969,1020,1021 C.civ.


In dovedirea cererii, reclamanta a solicitat proba cu inscrisuri, martori si interogatorul paratei, probe incuviintata de instanta.


Au fost depuse la dosar: declaratie (fila 3), copie acte de stare civila (fila 4, 10,11), copie contract (fila 5), adeverinta (fila 6), copie cupoane (fila 7, 21), extras CF (fila 8 - 9), certificat fiscal (fila 12 - 13), facturi (fila 15-18), copie fluturas de lichidare (fila 19 - 20), cupoane si factura (fila 22).


A fost audiat martorul S. T., fila 51.


Parata nu a formulat intampinare.


Intre parti s-a incheiat un acord de mediere


Din actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:


Intre parti s-a incheiat la data de 20.05.1998 un contract de intretinere prin care reclamanta M. P. si sotul acesteia M. V. au transmis in proprietatea paratei cota de Vz din imobilul inscris in CF Sebis, nr. top.A, situat in localitatea Sebis, judetul Arad, iar parata s-a obligat ca in schimbul acestei transmisiuni sa ii intretina pe acestia, incepand cu data semnarii si autentificarii inscrisului, intretinere ce va consta in cheltuieli cu asigurarea hranei si asistenta medicala, inclusiv procurarea medicamentelor pentru tratament medical si ambulatoriu, iar la deces sa-i inmormanteze potrivit obiceiului locului. Totodata s-a prevazut ca neindeplinirea obligatiilor paratei va avea drept consecinta rezilierea contractului sub conditia existentei culpei sale.


Partile au ajuns la neintelegeri.


La data de 14 decembrie 2010 partile au incheiat un acord de mediere, in temeiul art. 58 din Legea nr. 192/2006


Instanta, fata de cele aratate, in baza art. 58 , art. 63 din Legea nr. 192/2006 va lua act de acordul de mediere , urmeaza sa-1 valideze in forma acceptata de acestea.


In temeiul art. 274 c.pr.civ., art. 63 din Legea nr. 192 /2006 , nu va acorda cheltuieli de judecata .


PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII, HOTARASTE:


Admite actiunea formulata de reclamanta M. P. in contradictoriu cu parata G.L. D. si, in consecinta:


la act de acordul de mediere incheiat intre parti la data de 14 decembrie 2010 in fata mediatorului M. P., Birou de Mediere Arad:


in temeiul art. 58 din Legea 192/2006, in vederea solutionarii prin procedura de mediere a litigiului privind Contractul de intretinere 1102/20.05.1998, litigiu ce face obiectul dosarului 878/238/2010 aflat pe rolul Judecatoriei Gurahont, s-a incheiat prezentul acord intre


1. Parti 1.M.P. si


2. M.L.D.,


ll.Clauze


Partile mai sus identificate convin sa rezilieze in parte, de comun acord contractul de intretinere 1102/20.05.1998, in ceea ce priveste cota de 1/4 din imobilul situat in Sebis, ca urmare a neindeplinirii de catre doamna M.L.D. a obligatiilor ce ii reveneau din contractul mai sus amintit, fata de doamna M. P.


Partile arata ca obiectul contractului de intretinere l-a constituit cota de 1/2 din imobilul in cauza si, ca urmare a decesului contractantului M. V., sotul numitei M.P., acest contract si-a produs in parte efectele cu privire la cota de 1/2 din obiectul sau, adica cu privire la cota indiviza de 1/4 din acest imobil, cota care ii revenea defunctului.


Partile arata ca nu mai au nici un fel de pretentii una fata de cealalta ce decurg din acest contract .


Ca urmare a acestui acord partile vor fi repuse in situatia anterioara incheierii acestui contract cu privire la cota de 1/2 din imobilul situat in Sebis, ce ii revine numitei M. P., in sensul revenirii la situatia anterioara de carte funciara cu privire la aceasta cota si inscrierii asupra ei ca proprietar a numitei M. P., inscriere ce va fi operata de OCPI Gurahont si in legatura cu care partile isi manifesta expres acordul .


Acest acord a fost redactat in trei exemplare originale. M. P., M. L. D.,


MEDIATOR - s.s. indescifrabile", pe care il valideaza in forma acceptata de acestea.


Fara cheltuieli de judecata.


Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare .


Pronuntata in sedinta publica, astazi, 15 decembrie 2010.


Pronuntata de: Judecatoria Gurahont, Sentinta civila nr. 1056 din 15.12.2010


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Gurahont    Acord de mediere    Mediator    Legea 192/2006.Contract de mediere    Rezilere contract    Contract de intretinere    Repunere in situatia anterioara
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Rezolutiunea contractului intervine pentru neexecutarea contractului, cu daune-interese in favoarea creditorului, daca acestea i se cuvin
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1936 din 29 octombrie 2019

Cerere de consfintire a unui acord de mediere avand ca obiect iesirea din indiviziune asupra unui imobil. Competenta teritoriala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1968 din 18 iunie 2014

Acord de mediere. Iesire din indiviziune. Depunerea inscrisurilor doveditoare de catre mediatorul partilor
Pronuntaţă de: Judecatoria Pucioasa, Sentinta civila nr. 1470 din 17.12.2010

Acord de mediere investit cu formula executorie. Partaj bunuri dobandite in timpul casatoriei desfacute prin divort
Pronuntaţă de: Judecatoria Targoviste, Sentinta civila nr. 827 din 28.02.2011

Acord de mediere privind recuperarea de catre Casa Judeteana de Pensii a sumelor platite cu titlu de pensie de urmas
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita, Sectia civila, Sentinta civila nr. 774 din 27.04.2010

Acord de mediere. Reincredintarea minorului si sistarea pensiei de intretinere
Pronuntaţă de: Judecatoria Ramnic Sarat, Sentinta civila nr. 662 din 18.03.2011

Mediere. Partajarea bunuri comune
Pronuntaţă de: Judecatoria Iasi

Solutionarea pe cale amiabila a laturii civile a cauzei printr-un acord de mediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti - Decizia penala nr.74/R din 27 ianuarie 201

Acord de mediere intr-o actiune avand ca obiect pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic
Pronuntaţă de: Judecatoria Chisineu Cris - sentinta civila nr.285/4.04.2012 pronuntata in dosarul nr. 313/210/2012

Partajarea averii succesorala prin acord de mediere
Pronuntaţă de: JUDECATORIA ONESTI - Pronuntata in sedinta publica din 20.11.2012Articole Juridice

RECHIZITORIUL conform Noului cod de procedura penala
Sursa: EuroAvocatura.ro

ORDONANTA renuntare la urmarire penala dupa inceperea urmaririi penale cand autorul faptei nu este cunoscut
Sursa: EuroAvocatura.ro

Obiectul, exercitarea si conditiile de punere in miscare sau de exercitare a actiunii penale. Art. 14 - 15 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cazurile care impiedica punerea in miscare si exercitarea actiunii penale. Art. 16 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Tranzactia, medierea si recunoasterea pretentiilor civile. Art. 23 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Suspendarea judecatii. Art. 367 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Acordul de recunoastere a vinovatiei. Art. 478 - 488 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro