Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Mediere » Acord de mediere privind constatarea masei succesorale

Acord de mediere privind constatarea masei succesorale

  Publicat: 26 Mar 2013       2816 citiri        Secţiunea: Mediere  


Pe rol judecarea actiunii civile intentata de reclamantul A impotriva paratei B avand ca obiect constatarea masei succesorale.

Prevazute in sectiunea II, cap.II, t.IX, C. proc. pen., partea generala;
Functionar incadrat la instantele de judecata; judecatorie tribunal judetean, tribunal militar, avand atributii la pregatirea si desfasurarea activitatii de judecata.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Incaperi care deservesc suprafata locuibila si anume: vestibul, antreu, tinda, verenda, culoar, bucatarie, chichineta, oficiu, camara, debara, camera de baie, closet, uscatorie, pivnita, pod, boxa la subsol, magazie in zid, logie, terasa acoperita.
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.
Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Proprietate pe cote parti avand ca obiect o universalitate juridica,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Incetare a proprietatii comune asupra unui bun sau unei universalitati de bunuri,
Proprietate pe cote parti avand ca obiect o universalitate juridica,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Rude colaterale, de gradul II, care au aceiasi parinti ori au un parinte comun.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Incaperi care deservesc suprafata locuibila si anume: vestibul, antreu, tinda, verenda, culoar, bucatarie, chichineta, oficiu, camara, debara, camera de baie, closet, uscatorie, pivnita, pod, boxa la subsol, magazie in zid, logie, terasa acoperita.
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.
Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Mijloc juridic procesual pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc.,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Mijloc juridic procesual pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc.,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.
Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Incaperi care deservesc suprafata locuibila si anume: vestibul, antreu, tinda, verenda, culoar, bucatarie, chichineta, oficiu, camara, debara, camera de baie, closet, uscatorie, pivnita, pod, boxa la subsol, magazie in zid, logie, terasa acoperita.
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.

La apelul nominal facut in sedinta publica, s-a prezentat in reprezentarea reclamantului av. C, lipsa fiind partile .
Procedura este legal indeplinita .
S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza ca prezenta cauza se afla la al doilea termen de judecata, la pozitia 34 in ordine pe lista de sedinta dupa care:
Reprezentanta reclamantului depune la dosar taxa de timbru in suma de 2C lei cu chitanta nr. 2103110145/21.03.2011 si incheierea notariala nr....privind faptul ca nu s-a mai inceput procedura succesorala si arata ca nu mai are alte cereri si probe de propus.
Alte probe nemaifiind cerute iar instanta considerand cauza in stare judecata, inchide faza probatorie si acorda cuvantul in fond .
Reprezentanta reclamantului solicita admiterea actiunii conform pozitiei partilor si acordului de mediere intervenit intre parti si depus la dosar.
Presedintele instantei de judecata declara inchise dezbaterile in baza art. 150 C. p. civ. in vederea deliberarii si retine cauza in pronuntare.
INSTANTA,
Asupra cauzei de fata constata urmatoarele;
Prin cererea inregistrata sub dosar cu nr. 345/218/2011 din data de 27.01.201 reclamantul A a chemat in judecata pe parata B solicitand instantei sa constate calitatea de mostenitori dupa defuncta mama D, decedata la data de 13.04.2008, in calitate de fiu si fiica, in cote parti egale de 1/2 parte pentru fiecare, sa se constate ca masa succesorala ramasa dupa defuncta se compune din casa de locuit cu constructiile anexe, construita din chirpici, compusa din 2 camere si dependinte situata in localitatea E, cu teren aferent in suprafata totala de 3096 mp, teren intravilan in suprafata totala de 1045 mp. situat in intravilanul E, teren extravilan arabil in suprafata totala de 417 mp. situat in E, teren extravilan in suprafata totala de 900 mp. situat in E, imobilele inscrise in Titlul de Proprietate nr....ce reprezinta terenuri extravilane situate in E cu suprafata totala de 64.642 mp; sa se dispuna iesirea din indiviziune cu privire la imobilul alcatuit din casa de locuit si teren aferent in suprafata totala de 3096 mp. si imobilul ce reprezinta teren intravilan in sensul atribuirii acestora reclamantului avand in vedere ca parata a fost escontentata, sa se dispuna intabularea in cartea funciara a dreptului de proprietate cu titlu de mostenire legala si iesire din indiviziune , fara cheltuieli de judecata .
In fapt s-a aratat ca partile sunt frati si unici mostenitori dupa defuncta mama D. Partile s-au inteles in privinta partajarii imobilelor si mentioneaza ca parata a fost
escontentata si nu mai are nici o pretentie din imobilele situate in intravilan. Mai
arata ca potrivit art. 728 si urm. C. civil nimeni nu poate fi obligat a ramane in indiviziune, solicitand admiterea actiunii.
In drept se invoca disp. art. 650 si urm. C. civ., art. 728 si urm. Cod civil.
In dovedirea cererii s-au depus la dosar in xerocopie extrase cartea funciara, titlu de proprietate, certificat fiscal, acte de stare civila.
In sedinta publica din 02.03.2011 s-au prezentat in fata instantei atat reclamantul cat si parata invederand instantei faptul ca au reusit sa incheie un acord de mediere pe care il depun la dosar iar instanta le-a pus in vedere sa achite taxa de timbru si timbru judiciar la valoarea de 3% din masa succesorala.
In sedinta publica din 23.03.2011 s-au depus la dosar taxa de timbru in valoare de 2000 lei precum si certificatul emis de catre registrul national de evidenta a operatiunilor succesorale si a testamentelor autentice, din care reiese cu claritate faptul ca dupa defuncta D nu s-au gasit inregistrate acte juridice sau testamente si nici nu s-a facut succesiunea dupa aceasta, depunandu-se alaturat incheierea nr. 1774/22.03.2011, din cuprinsul careia rezulta ca nu s-a inregistrat nici dosar succesoral si nici optiuni succesorale cu privire la defuncta.
Din probele administrate in cauza instanta constata ca reclamantul A a introdus prezenta actiune pentru a se constata calitatea de mostenitor atat a reclamantului cat si a paratei dupa defuncta lor mama D decedata la data de 13.04.2008, in cota de 1/2 parti reclamantul si 1/2 parte parata, sa se constate ca masa succesorala ramasa dupa defuncta se compune din: casa de locuit cu constructiile anexe, construita din chirpici, compusa din 2 camere si dependinte situat in E, cu teren aferent in suprafata totala de 3096 mp, teren intravilan in suprafata totala de 1045 mp. situat in intravilanul E, teren extravilan arabil in suprafata totala de 417 imp. situat in E, teren extravilan in suprafata totala de 9000 mp. situat in hotarul satului E, imobilele: inscrise in Titlul de Proprietate nr.... ce reprezinta terenuri extravilane situate in hotarul E cu suprafata totala de 64.642 mp. cu nr. top. 633/5, 704/1, 912/ 75, 923/75 si 637/18;
Din actele de stare civila depuse la dosarul cauzei rezulta ca intr-adevar numita D a decedat la 13.04.2008 iar reclamantul si parata sunt fiii acesteia, respectiv fiu si fiica.
Conform extraselor de Carte funciara depuse la dosarul cauzei respectiv imobilele cuprinse in aceste extrase de carte funciara sunt proprietatea defunctei D potrivit incheierilor de carte funciara, cu titlu de reconstituire in baza legii fondului funciar in cota de 1/2 parte .
Potrivit acordului de mediere intervenit intre parti instanta va lua act de faptul ca partile au convenit pentru a-si constata, calitatea de mostenitori in cota de 1/2 pentru fiecare, au convenit cu privire la masa succesorala si la modul in care urmeaza a fi atribuite imobilele cuprinse in masa succesorala.
Pentru aceste motive, instanta va lua act de acordul de mediere incheiat de catre parat la data de 02.03.2011, iar in baza art. 271, 272 C.pr.civ., dispunand efectuarea mentiunilor corespunzatore in cartea funciara in sensul ca va dispune intabularea in cartea funciara a celor de mai sus conform intelegerii intervenite intre parti in baza Lg. 192/2006 rap. la art. 271 c. p. civ. iar in baza Lg. 192/2006 va dispune restituirea integrala a taxei de timbru achitata de reclamant potrivit chitantei depuse ia dosar.
De asemenea analizand declaratia expresa a partilor in sensul ca renunta expres la orice cale de atac consemnata in caietul grefierului de sedinta si semnata de catre parti, si avand in vedere prevederile art. 273 care arata ca hotararea care consfinteste invoiala partilor se da fara drept de apel, instanta constata ca intentia partilor a fost de a renunta la orice cale de atac impotriva prezentei hotarari. Pentru aceste motive hotararea va fi pronuntata ca fiind definitiva si irevocabila, conform renuntarii exprese a partilor.
PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII, DISPUNE:
Ia act de acordul de mediere intervenit intre reclamantul A domiciliat in C si parata B. domiciliata in C, prin urmare:
``Subsemnatul A domiciliat in C si B domiciliata in C,
Numita C a renuntat la imobilul teren intravilan in suprafata totala de 1045 mp. situat in intravilanul E fiind de acord ca aceasta sa-i revina petentului A.
Subsemnatii declaram ca suntem mostenitori dupa defuncta noastra mama A decedata la data de 13.04. 2008, in calitate de fiu si fiica, in cote parti egale de 1/2 parte pentru fiecare.
Masa succesorala dupa defuncta se compune din casa de locuit cu constructiile anexe, construita din chirpici, compusa din 2 camere si dependinte, cu teren aferent: in suprafata totala de 3096 mp. inscris in cartea funciara...
- teren intravilan in suprafata totala de 1045 mp. situat in intravilanul E
- teren extravilan arabil in suprafata totala de 417 mp. situat in hotarul E
- teren extravilan in suprafata totala de 9000 mp. situat in hotarul E
Imobilele inscrise in Titlul de Proprietate nr.... ce reprezinta terenuri extravilane
situate in hotarul E cu suprafata totala de 64.642 mp. cu nr. top. 633/5,704/1,912 75,923/75 si 637/18. Subsemnatii ne intelegem la partajarea masei succesorale , in felul urmator:
Petentului A ii revine,
- casa de locuit cu constructiile anexe , construita din chirpici, compusa din 2 camere si dependinte situat in E, cu teren aferent in suprafata totala de 3096 mp. inscris in cartea funciara cu nr. cadastral 100376
- imobilul inscris in cartea funciara cu nr. Cadastral 100374 ce in natura reprezinta teren intravilan in suprafata totala de 1045 mp. situat in intravilanul E
Restul imobilelor vor fi mostenite in cote parti egale adica 1/2 parte pentru fiul A si cota de 1/2 parte fiicei B".
Dispune intabularea celor de mai sus in CF. Fara cheltuieli de judecata .
Dispune restituirea integrala a taxei de timbru in suma totala de 2000 cu titlu de taxa de timbru potrivit chitantei nr. 2103110145/21.03.2011, achitata pe numele reclamantului A.
Definitiva si irevocabila.
Pronuntata in sedinta publica azi 23.03.2011.
Pronuntata de: Judecatoria Carei, Sentinta civila nr. 1162/2011


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Carei    Mediere    Mediator    Contract de mediere    Acord de mediere    Legea 192/2006    Procedura succesorala    Mostenitor    Masa succesorala
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Rezolutiunea contractului intervine pentru neexecutarea contractului, cu daune-interese in favoarea creditorului, daca acestea i se cuvin
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1936 din 29 octombrie 2019

ICCJ: Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divortului, instanta de judecata poate consfinti acordul de mediere avand acest obiect.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Procedura prealabila este obligatorie ori de cate ori legea speciala prevede dreptul partii de a se adresa instantei de contencios administrativ
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 2271/2016

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Dispozitii legale aplicabile in stabilirea competentei de atributiune in situatia in care exista o clauza compromisorie impusa de lege
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a Civila, Decizia nr. 1167 din 29 aprilie 2015

Analiza caracterului abuziv al unei clauze contractuale din perspectiva art. 1 din Legea nr. 193/2000
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 110 din 21 ianuarie 2014

Cerere de consfintire a unui acord de mediere avand ca obiect iesirea din indiviziune asupra unui imobil. Competenta teritoriala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1968 din 18 iunie 2014

Furt calificat. Patrunderea prin efractie
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea, Sectia penala si pentru cauze cu minori, Decizia penala nr. 167/R/ din 14 februarie 2012

Acord de mediere. Iesire din indiviziune. Depunerea inscrisurilor doveditoare de catre mediatorul partilor
Pronuntaţă de: Judecatoria Pucioasa, Sentinta civila nr. 1470 din 17.12.2010

Acord de mediere investit cu formula executorie. Partaj bunuri dobandite in timpul casatoriei desfacute prin divort
Pronuntaţă de: Judecatoria Targoviste, Sentinta civila nr. 827 din 28.02.2011Articole Juridice

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport
Sursa: EuroAvocatura.ro

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Restituirea taxei de timbru in ipoteza solutionarii litigiilor civile pe calea medierii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Modificarea contractelor de munca in contextul noilor realitati economice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Evitati abuzurile! Informati-va despre suspendarea, modificarea si incetarea contractului individual de munca!
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Beneficiarii si procedura de atribuire a somajului tehnic pe perioada starii de urgenta
Sursa: MCP Cabinet avocati

Pastrati-va si protejati-va salariatii! Veti avea din nou nevoie de ei!
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu