Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Jurisprudenţă » Mediere » Acord de mediere intr-o actiune avand ca obiect pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic

Acord de mediere intr-o actiune avand ca obiect pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic

  Publicat: 29 Mar 2013       4715 citiri        Secţiunea: Mediere  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Cerere de a se lua act de acordul de mediere incheiat de parti intr-o actiune avand ca obiect pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic.

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Act adoptat de organele de stat,
(Authorized shares) Numarul maxim de actiuni dintr-o anumita clasa pe care o companie il poate emite legal, conform prevederilor din statut.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desemneaza orice instrument bilateral sau multilateral in domeniul securitatii sociale care leaga sau va lega, in mod exclusiv, doua sau mai multe state,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Manifestarea hotararii de a incheia actul juridic civil, de a se obliga juridiceste. Formeaza impreuna cu cauza (scopul), vointa juridica.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Act adoptat de organele de stat,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Conventia prin care una din parti sau ambele parti se obliga sa incheie in viitor
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Act adoptat de organele de stat,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Un contract individual de munca de tip particular, incheiat pe durata determinata, in temeiul caruia o persoana fizica, denumita ucenic,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Act adoptat de organele de stat,
(Authorized shares) Numarul maxim de actiuni dintr-o anumita clasa pe care o companie il poate emite legal, conform prevederilor din statut.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desemneaza orice instrument bilateral sau multilateral in domeniul securitatii sociale care leaga sau va lega, in mod exclusiv, doua sau mai multe state,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reglementata in C. proc. pen. in acelasi cadru ca si actiunea penala.

Una dintre conditiile esentiale pentru admisibilitatea unei actiuni in executarea antecontractului, conform art. 5 alin.2 din Titlul X din Legea 247/2005, respectiv pentru actiunea in prestatie tabulara in baza art.22 din Decretul-lege nr.115/1938 (antecontractul partilor fiind incheiat sub imperiul acestuia), este refuzul partii de a perfecta contractul in forma autentica, respectiv de a preda inscrisurile necesare intabularii.

Inca inainte de primul termen de judecata, parata, de buna voie a consimtit, in fata unui mediator, sa-si respecte in totalitate obligatiile pe care si le-a asumat prin inscrisul sub semnatura privata, incheind in acest sens un acord de mediere.

Instanta nu poate pronunta in speta o hotarare de expedient prin care sa ia act de tranzactia incheiata intre parti, deoarece, potrivit dispozitiilor art. 2 alin.4 din Legea 192/2006, nu pot face obiectul medierii acele drepturi si obligatii asupra carora partile nu pot dispune potrivit legii. Totodata, partile nu pot conveni asupra conditiilor de admisibilitate ale unei actiuni .

Cum in prezenta cauza nu exista interese contrare ale partilor, deci nu exista un litigiu, iar parata nu refuza transmiterea in forma autentica a dreptului de proprietate catre reclamant, instanta apreciaza ca prin acordul de mediere, partile mascheaza intentia de sustragere de la plata taxelor de timbru datorate pentru tranzactiile imobiliare, iar instanta nu poate lua act de un asemenea acord .

Prin sentinta civila 285/4.04.2012 pronuntata de Judecatoria Chisineu Cris, a fost respinsa cererea de a se lua act de acordul de mediere incheiat la data de 26.03.2012 si a fost respinsa actiunea civila formulata de reclamantul T.D., in contradictoriu cu parata P.M., avand ca obiect actiune in pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic.

Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta a retinut ca prin actiunea civila, reclamantul T.D. a chemat in judecata pe parata P.M., solicitand instantei obligarea paratei la incheierea cu reclamantul a contractului de vanzare cumparare in forma autentica cu privire la doua terenuri situate in extravilanul comunei A., inscrise in Titlul de proprietate nr.X, eliberat de Comisia Judeteana Arad pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, iar in caz de refuz sau de imposibilitate, hotararea pronuntata in cauza sa tina loc de contract autentic de vanzare cumparare si de consimtamant la intabularea in cartea funciara a dreptului dobandit de catre reclamant.

La dosarul cauzei, inainte de primul termen de judecata, prin fax, mediatorul C.A. din Arad a depus o adresa prin care se invedereaza ca partile au apelat la procedura medierii, litigiul fiind solutionat prin intelegere totala a partilor.

In sedinta publica din 4.04.2012, reprezentantul reclamantului a depus acordul de mediere, in original, precum si note scrise din partea reclamantului prin care solicita a se pronunta o hotarare de expedient in cauza prin care sa se ia act de acordul de mediere nr. 26.03.2012 incheiat intre T.D. si P.M. la biroul de mediator si respectiv restituirea taxei de timbru achitate.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta a retinut urmatoarele:

Potrivit inscrisului sub semnatura privata ``conventie``, incheiat intre parti la 16.05.1993, parata-vanzatoare a primit de la reclamantul-cumparator, suma de 90.000 lei, reprezentand pret al vanzarii-cumpararii imobilului teren arabil in parcela a si in parcela a, in suprafata de 1,5 ha, de fata fiind martorii ...

Potrivit dispozitiilor art. 5 alin.2 din Titlul X din Legea 247/2005: ?in situatia in care dupa incheierea unui antecontract cu privire la teren, cu sau fara constructii, una dintre parti refuza ulterior sa incheie contractul, partea care si-a indeplinit obligatiile poate sesiza instanta competenta care poate pronunta o hotarare care sa tina loc de contract?.

Conditia esentiala de admisibilitate a actiunii avand ca obiect pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract autentic de vanzare cumparare este refuzul paratului de a incheia contractul .

Asa cum rezulta din actele depuse la dosar, inca inainte de primul termen de judecata, respectiv la data de 26.03.2012, parata, de buna voie a consimtit, in fata unui mediator, sa-si respecte in totalitate obligatiile pe care si le-a asumat prin inscrisul sub semnatura privata incheiat la data de 16.05.1993, incheind in acest sens un acord de mediere.

Instanta nu poate pronunta in speta o hotarare de expedient prin care sa ia act de tranzactia incheiata intre parti, deoarece, potrivit dispozitiilor art. 2 alin.4 din Legea 192/2006, nu pot face obiectul medierii acele drepturi si obligatii asupra carora partile nu pot dispune potrivit legii. Totodata, partile nu pot conveni asupra conditiilor de admisibilitate ale unei actiuni .

Astfel, partile trebuiau sa se prezinte direct la notar si nu la mediator in vederea incheierii in forma autentica a contractului de vanzare cumparare. Prin acordul de mediere, in fapt, partile au urmarit eludarea obligatiei de plata a taxelor de timbru.

Pentru transmiterea dreptului de proprietate asupra unui imobil, partile au obligatia legala de a achita taxe de timbru, indiferent daca transmiterea se realizeaza voluntar, in fata notarului public, ori se dispune de catre instanta prin hotarare judecatoreasca de suplinire a consimtamantului partii care se opune la incheierea actului. Potrivit art.63 alin.2 din Legea nr. 192/2006, taxa de timbru se restituie la cererea partii in cazul in care conflictul a fost solutionat pe calea medierii, legiuitorul urmarind prin aceasta stimularea partilor in solutionarea pe cale amiabila a diferendelor dintre ele.

Cum in prezenta cauza nu exista interese contrare ale partilor, deci nu exista un litigiu, iar parata nu refuza transmiterea in forma autentica a dreptului de proprietate catre reclamant, instanta apreciaza ca prin acordul de mediere, partile mascheaza intentia de sustragere de la plata taxelor de timbru datorate pentru tranzactiile imobiliare, iar instanta nu poate lua act de un asemenea acord .

Pentru motivele expuse, instanta a respins cererea de a se lua act de acordul de mediere incheiat de parti la data de 26.03.2012 si avand in vedere ca lipseste conditia esentiala de admisibilitate a actiunii in pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic, respectiv refuzul paratei, instanta a respins actiunea .


Pronuntata de: Judecatoria Chisineu Cris - sentinta civila nr.285/4.04.2012 pronuntata in dosarul nr. 313/210/2012


Citeşte mai multe despre:    Mediere    Mediator    Legea 192/2006    Obiectul medierii    Acord de mediere    Antecontract de vanzare-cumparareComentează: Acord de mediere intr-o actiune avand ca obiect pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic
Alte Speţe

RIL: Decizia ICCJ nr. 4/2019 cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 396 alin. (10) din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 222/2019 asupra initiativei legislative a cetatenilor intitulate "Lege de revizuire a Constitutiei Romaniei"
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 220/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din OUG 70/2016
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 808/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Codul de Procedura Penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 620/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69 din Legea nr. 101/2016
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Recunoasterea grupei de munca pentru activitatea de tesatorie covoare
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 790/2017, in sedinta publica din 7 martie 2017

Nu numai calificativul si punctajul acordat trebuie comunicate cadrului didactic care nu a putut fi prezent pentru evaluarea finala la sedinta Consiliului de administratie, ci si Hotararea Consiliului de administratie, intrucat comunicarea nu poate fi pur formala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 883/2017, in sedinta publica din 29 martie 2017

Oportunitatea selectiei salariatilor nu poate face obiectul controlului judecatoresc, unui atare control fiind supusa doar legalitatea masurii de concediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea Sectia I Civila, Decizia civila nr. 197/2016A, in sedinta publica din 16 martie 2017

Exigibilitatea creantei nu este afectata de esalonarea platii prin acte normative, iar dobanda legala curge de la data indeplinirii celor trei conditii esentiale
Pronuntaţă de: Tribunalul Caras Severin Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 424/2017, in sedinta publica din 7 martie 2017Articole Juridice

Legea anticoruptie: efectuarea de operatiuni financiare incompatibile cu functia ca acte de comert aspecte de constitutionalitate si previzibilitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea contenciosului administrativ: atacarea ordonantelor declarate neconstitutionale intre disciplinarea justitiabililor si incalcarea principiului neretroactivitatii legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Numarul minim de salariati pentru constituirea unui sindicat o incalcare a dreptului la libera asociere?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Precizari privind evaluarea functionarilor publici pentru anul 2018, conform Legii nr. 24/2019
Sursa: MCP Cabinet avocati

Precizari si atentionari privind plasarea forta de munca in strainatate
Sursa: MCP Cabinet avocati

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Legea nr. 190/2018 privind masurile de aplicare a GDPR intra in vigoare
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim