Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Mediere » Acord de mediere intr-o actiune avand ca obiect pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic

Acord de mediere intr-o actiune avand ca obiect pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic

  Publicat: 29 Mar 2013       4374 citiri        Secţiunea: Mediere  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Cerere de a se lua act de acordul de mediere incheiat de parti intr-o actiune avand ca obiect pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic.

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Act adoptat de organele de stat,
(Authorized shares) Numarul maxim de actiuni dintr-o anumita clasa pe care o companie il poate emite legal, conform prevederilor din statut.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desemneaza orice instrument bilateral sau multilateral in domeniul securitatii sociale care leaga sau va lega, in mod exclusiv, doua sau mai multe state,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Manifestarea hotararii de a incheia actul juridic civil, de a se obliga juridiceste. Formeaza impreuna cu cauza (scopul), vointa juridica.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Act adoptat de organele de stat,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Conventia prin care una din parti sau ambele parti se obliga sa incheie in viitor
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Un contract individual de munca de tip particular, incheiat pe durata determinata, in temeiul caruia o persoana fizica, denumita ucenic,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Act adoptat de organele de stat,
(Authorized shares) Numarul maxim de actiuni dintr-o anumita clasa pe care o companie il poate emite legal, conform prevederilor din statut.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desemneaza orice instrument bilateral sau multilateral in domeniul securitatii sociale care leaga sau va lega, in mod exclusiv, doua sau mai multe state,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reglementata in C. proc. pen. in acelasi cadru ca si actiunea penala.

Una dintre conditiile esentiale pentru admisibilitatea unei actiuni in executarea antecontractului, conform art. 5 alin.2 din Titlul X din Legea 247/2005, respectiv pentru actiunea in prestatie tabulara in baza art.22 din Decretul-lege nr.115/1938 (antecontractul partilor fiind incheiat sub imperiul acestuia), este refuzul partii de a perfecta contractul in forma autentica, respectiv de a preda inscrisurile necesare intabularii.

Inca inainte de primul termen de judecata, parata, de buna voie a consimtit, in fata unui mediator, sa-si respecte in totalitate obligatiile pe care si le-a asumat prin inscrisul sub semnatura privata, incheind in acest sens un acord de mediere.

Instanta nu poate pronunta in speta o hotarare de expedient prin care sa ia act de tranzactia incheiata intre parti, deoarece, potrivit dispozitiilor art. 2 alin.4 din Legea 192/2006, nu pot face obiectul medierii acele drepturi si obligatii asupra carora partile nu pot dispune potrivit legii. Totodata, partile nu pot conveni asupra conditiilor de admisibilitate ale unei actiuni .

Cum in prezenta cauza nu exista interese contrare ale partilor, deci nu exista un litigiu, iar parata nu refuza transmiterea in forma autentica a dreptului de proprietate catre reclamant, instanta apreciaza ca prin acordul de mediere, partile mascheaza intentia de sustragere de la plata taxelor de timbru datorate pentru tranzactiile imobiliare, iar instanta nu poate lua act de un asemenea acord .

Prin sentinta civila 285/4.04.2012 pronuntata de Judecatoria Chisineu Cris, a fost respinsa cererea de a se lua act de acordul de mediere incheiat la data de 26.03.2012 si a fost respinsa actiunea civila formulata de reclamantul T.D., in contradictoriu cu parata P.M., avand ca obiect actiune in pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic.

Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta a retinut ca prin actiunea civila, reclamantul T.D. a chemat in judecata pe parata P.M., solicitand instantei obligarea paratei la incheierea cu reclamantul a contractului de vanzare cumparare in forma autentica cu privire la doua terenuri situate in extravilanul comunei A., inscrise in Titlul de proprietate nr.X, eliberat de Comisia Judeteana Arad pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, iar in caz de refuz sau de imposibilitate, hotararea pronuntata in cauza sa tina loc de contract autentic de vanzare cumparare si de consimtamant la intabularea in cartea funciara a dreptului dobandit de catre reclamant.

La dosarul cauzei, inainte de primul termen de judecata, prin fax, mediatorul C.A. din Arad a depus o adresa prin care se invedereaza ca partile au apelat la procedura medierii, litigiul fiind solutionat prin intelegere totala a partilor.

In sedinta publica din 4.04.2012, reprezentantul reclamantului a depus acordul de mediere, in original, precum si note scrise din partea reclamantului prin care solicita a se pronunta o hotarare de expedient in cauza prin care sa se ia act de acordul de mediere nr. 26.03.2012 incheiat intre T.D. si P.M. la biroul de mediator si respectiv restituirea taxei de timbru achitate.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta a retinut urmatoarele:

Potrivit inscrisului sub semnatura privata ``conventie``, incheiat intre parti la 16.05.1993, parata-vanzatoare a primit de la reclamantul-cumparator, suma de 90.000 lei, reprezentand pret al vanzarii-cumpararii imobilului teren arabil in parcela a si in parcela a, in suprafata de 1,5 ha, de fata fiind martorii ...

Potrivit dispozitiilor art. 5 alin.2 din Titlul X din Legea 247/2005: ?in situatia in care dupa incheierea unui antecontract cu privire la teren, cu sau fara constructii, una dintre parti refuza ulterior sa incheie contractul, partea care si-a indeplinit obligatiile poate sesiza instanta competenta care poate pronunta o hotarare care sa tina loc de contract?.

Conditia esentiala de admisibilitate a actiunii avand ca obiect pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract autentic de vanzare cumparare este refuzul paratului de a incheia contractul .

Asa cum rezulta din actele depuse la dosar, inca inainte de primul termen de judecata, respectiv la data de 26.03.2012, parata, de buna voie a consimtit, in fata unui mediator, sa-si respecte in totalitate obligatiile pe care si le-a asumat prin inscrisul sub semnatura privata incheiat la data de 16.05.1993, incheind in acest sens un acord de mediere.

Instanta nu poate pronunta in speta o hotarare de expedient prin care sa ia act de tranzactia incheiata intre parti, deoarece, potrivit dispozitiilor art. 2 alin.4 din Legea 192/2006, nu pot face obiectul medierii acele drepturi si obligatii asupra carora partile nu pot dispune potrivit legii. Totodata, partile nu pot conveni asupra conditiilor de admisibilitate ale unei actiuni .

Astfel, partile trebuiau sa se prezinte direct la notar si nu la mediator in vederea incheierii in forma autentica a contractului de vanzare cumparare. Prin acordul de mediere, in fapt, partile au urmarit eludarea obligatiei de plata a taxelor de timbru.

Pentru transmiterea dreptului de proprietate asupra unui imobil, partile au obligatia legala de a achita taxe de timbru, indiferent daca transmiterea se realizeaza voluntar, in fata notarului public, ori se dispune de catre instanta prin hotarare judecatoreasca de suplinire a consimtamantului partii care se opune la incheierea actului. Potrivit art.63 alin.2 din Legea nr. 192/2006, taxa de timbru se restituie la cererea partii in cazul in care conflictul a fost solutionat pe calea medierii, legiuitorul urmarind prin aceasta stimularea partilor in solutionarea pe cale amiabila a diferendelor dintre ele.

Cum in prezenta cauza nu exista interese contrare ale partilor, deci nu exista un litigiu, iar parata nu refuza transmiterea in forma autentica a dreptului de proprietate catre reclamant, instanta apreciaza ca prin acordul de mediere, partile mascheaza intentia de sustragere de la plata taxelor de timbru datorate pentru tranzactiile imobiliare, iar instanta nu poate lua act de un asemenea acord .

Pentru motivele expuse, instanta a respins cererea de a se lua act de acordul de mediere incheiat de parti la data de 26.03.2012 si avand in vedere ca lipseste conditia esentiala de admisibilitate a actiunii in pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic, respectiv refuzul paratei, instanta a respins actiunea .


Pronuntata de: Judecatoria Chisineu Cris - sentinta civila nr.285/4.04.2012 pronuntata in dosarul nr. 313/210/2012


Citeşte mai multe despre:    Mediere    Mediator    Legea 192/2006    Obiectul medierii    Acord de mediere    Antecontract de vanzare-cumparareComentează: Acord de mediere intr-o actiune avand ca obiect pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic
Alte Speţe

Obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale neacordate, actualizate cu indicele de inflatie si dobanda legala aferenta
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita, Sectia I Civila, Complet specializat in solutionarea litigiilor de munca si asigurari sociale, Sentinta nr. 797 din 19.05.2016

Intarzierea nejustificata a platii salariului. Recuperarea prejudiciului produs angajatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti, Sectia a VIII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Sentinta nr. 6207 din 16.06.2016

Concediere pentru motive care tin de persoana salariatului. Abatere grava de la regulile de disciplina stabilite prin Regulamentul de Ordine Interioara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti, Sectia I Civila, Decizia nr. 1543/2016

Decizia ICCJ nr. 2/2017. Consilierul in proprietate industriala poate reprezenta in instanta persoana juridica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Acordarea drepturilor salariale cuvenite de catre instanta de judecata
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia conflicte de munca si asigurari sociale, Sentinta nr. 1297/2016 din data de 16.06.2016

Continutul sintagmei "cheltuieli de judecata". Reprezentarea prin consilier juridic a uneia dintre partile in proces
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 46 din 20 ianuarie 2016

Contestarea cuantumului sumei acordata in cazul exproprierii. Stabilirea unui alt regim juridic
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr.44 din 20 ianuarie 2016

Cerere de revizuire intemeiata pe dispozitiile art. 322 pct. 5 teza finala din CPC de la 1865, a unei hotarari prin care fusese admisa o alta revizuire pentru contrarietate de hotarari
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 298 din 5 februarie 2016

Contestatie in anulare. Invocarea de catre contestator a nelegalei citari a uneia dintre partile in litigiu.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 512 din 09 martie 2016

Notiunea de "greseala materiala". Cerere de indreptare a erorii materiale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 544 din 11 martie 2016Articole Juridice

Legea nr. 190/2018 privind masurile de aplicare a GDPR intra in vigoare
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

Refuzul salariatului de a efectua examinarea medicala periodica. Optiunile angajatorului
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Introducerea partii responsabile civilmente in procesul penal dupa finalizarea procedurii de camera preliminara - neconstitutionalitate
Sursa: Av. Andrei Gheorghe Gherasim

Recuperare creante in domeniul transporturilor. Temei legal si Proceduri
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

[Av. muncii] Sedinta de informare cu privire la avantajele medierii in material dreptului familiei
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Reducerea programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe saptamana
Sursa: MCP Cabinet avocati