Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Familiei » Conditiile majorarii cuantumului pensiei de intretinere

Conditiile majorarii cuantumului pensiei de intretinere

  Publicat: 30 May 2013       15932 citiri        Secţiunea: Dreptul Familiei  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Pe rol solutionarea actiunii civile avand ca obiect pensie intretinere - formulata de reclamanta , impotriva paratului .
La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns pentru reclamanta avocat ., conf. imputernicirii avocatiale seria BC/152520/201 (fila 4 dosar) si paratul personal, lipsind reclamanta.

Functionar incadrat la instantele de judecata; judecatorie tribunal judetean, tribunal militar, avand atributii la pregatirea si desfasurarea activitatii de judecata.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Suma care se plateste periodic de catre titulsrul unei obligatii legale de
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Dovada scrisa prin care
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Suma care se plateste periodic de catre titulsrul unei obligatii legale de
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza:
- cauza are ca obiect ````,
- stadiul procesual fond,
- se afla la primul termen de judecata,
- prin compartimentul registratura, la data de 26.09.2012, Primaria a. a comunicat adresa nr. 6807/24.09.2012, fila 13 dosar, iar la data de 26.09.2012, ...... a depus la dosar adresa nr. 808/21.09.2012 privind veniturile paratului, dupa care,
Potrivit dispozitiilor art. 1591 alin. 4 Cod procedura civila, avand in vedere obiectul cauzei si prevederile art.1 coroborat cu art. 10 pct. 7 Cod procedura civila, instanta se declara competenta material si teritorial sa judece prezenta cauza.
Instanta legitimeaza paratul a., care s-a identificat cu C.I. seria XC nra.., avand CNP-a.., dupa care, acesta depune la dosar o Adeverinta, emisa de a.. din care rezulta salariul net al paratului, chitanta nr. 000231 din care rezulta taxa pentru camin, copie certificat nastere a., copie carte identitate a.
Paratul a. precizeaza ca s-a recasatorit, iar din a doua casatorie a mai rezultat un copil, care este minor si este dat la camin.
La solicitarea instantei, partile, avand pe rand cuvantul, arata ca nu mai au alte probe de formulat.
In temeiul art. 167 C.pr.civ., instanta incuviinteaza proba cu inscrisurile depuse la dosar ca fiind utila cauzei.
Nemaifiind alte cerere de formulat, instanta constata terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvantul pe fondul cauzei.
Avocat a.., pentru reclamanta, solicita admiterea cererii asa cum a fost formulata, avand in vedere nevoile minorului a.., rezultat din casatoria ce a fost desfacuta prin divort, la data 6.09.2004, pensia de intretinere sa fie in cote procentuale. Suma de bani, cu titlu de pensie de intretinere, oferita in prezent, este insuficienta, raportat la nevoile copilului avand in vedere ca veniturile paratului au crescut. Solicita cheltuieli de judecata si depune la dosar chitanta din data de 21.09.2012, in suma de 600 lei, reprezentand cheltuieli de judecata .
Paratul a.., avand cuvantul, solicita instantei respingerea cererii, motivat de faptul ca mai are in intretinere un copil, care este minor, este dat la camin, unde plateste taxe destul de mari, in raport cu veniturile pe care le are, sotia nu lucreaza.
La solicitarea instantei, paratul arata ca pentru minorul, rezultat din a doua casatorie, plateste in medie cam 350 lei pe luna. De asemenea, mai arata, ca reclamanta lucreaza in Italia si are venituri suficiente, pentru a putea intretine minora aa.
Instanta, in temeiul art. 150 C.pr.civ., declara dezbaterile inchise si ramane in pronuntare asupra cauzei.
INSTANTA
Asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea formulata si inregistrata pe rolul Judecatoriei Onesti sub nr. 5090/270/13.09.2012 reclamanta a. l-a chemat in judecata pe paratul a.. solicitand instantei, ca prin hotararea pe care o va pronunta, sa dispuna majorarea pensiei de intretinere la care a fost obligat paratul prin sentinta nr. 236/24.01.2008 pronuntata de Judecatoria Onesti, in favoarea minorei a., nascuta la 06.09.2004, cu cheltuieli de judecata .
In motivarea cererii reclamanta a aratat ca prin sentinta civila mentionata paratul a fost obligat la o pensie de intretinere in cuantum de 100 lei. Intre timp, nevoile minorei au crescut, de asemenea, veniturile paratului, astfel ca exista temeiuri legale pentru majorarea pensiei de intretinere.
Nu a indicat temeiul de drept .
In sustinerea cererii reclamanta a depus la dosar copiile urmatoarelor inscrisuri: sentinta nr. 2180/06.09.2004, sentinta nr. 236/24.01.2008 si certificatul de nastere al minorei.
Paratul, legal citat, nu a depus intampinare dar s-a prezentat in instanta solicitand respingerea actiunii intrucat mai are un minor in intretinere iar veniturile sale nu au crescut.
In sustinerea apararilor sale, paratul a depus copia certificatului de nastere al minorului Neculau Florentin, adeverinta nr. 830/02.10.2012 si chitanta nr. 231/03.10.2012.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Prin sentinta civila nr. 2180/06.09.2004 pronuntata de Judecatoria Onesti in dosarul nr. 2909/2004 a fost desfacuta casatoria incheiata intre parti, a fost incredintata minora aa., nascuta la data de 09.11.2001 mamei si a fost obligat paratul sa plateasca reclamantei pensie de intretinere in cuantum de 30 de lei pana la majoratul minorei.
Prin sentinta civila nr. 236/24.01.2008 pronuntata de Judecatoria Onesti in dosarul nr. 145/270/2008 a fost majorata obligatia de intretinere de la 30 lei la 100 lei lunar incepand cu data de 09.01.2008 si pana la majoratul minorei.
Paratul este angajat in functia de agent de paza la aa cu un salariu net de 580 lei, conform adeverintei nr. 830/02.10.2012.
Din adresa nr. 808/21.09.2012 emisa de angajator rezulta ca media lunara a veniturilor incasate de parat in perioada martie 2012- august 2012 a fost de 610 lei.
Potrivit art. 529 alin.1 C. civ., intretinerea este datorata potrivit cu nevoia celui care o cere si cu mijloacele celui care urmeaza a o plati iar in cazul cand intretinerea este datorata de parinte, conform art. 529 alin. 2 C.civ., ea se stabileste pana la o patrime din venitul sau lunar net pentru un copil, o treime pentru 2 copii si o jumatate pentru 3 sau mai multi copii. De asemenea, potrivit art. 531 C.civil, daca se iveste o schimbare in ceea ce priveste mijloacele celui care presteaza intretinerea si nevoia celui care o primeste, instanta de tutela, potrivit imprejurarilor, poate mari sau micsora pensia de intretinere sau poate hotari incetarea platii ei.
Din inscrisurile depuse la dosar rezulta ca paratul are in intretinere 2 copii, respectiv a., nascuta la aa. si a. nascut la a (ulterior pronuntarii sentintei nr. 236/24.01.2008 astfel ca acest minor nu a fost avut in vedere la majorarea initiala dispusa de instanta in dosarul nr. 145/270/2008). In aceasta situatie, pensia de intretinere nu poate sa depaseasca o treime din venitul lunar net al paratului ceea ce inseamna cate o sesime pentru fiecare minor, conform art. 529 alin. 2 C.civil citat anterior.
Avand in vedere ca media lunara a veniturilor paratului pe lunile martie 2012- august 2012 a fost de 610 lei, rezulta ca pensia de intretinere maxima la care poate fi obligat acesta pentru un minor ar fi de 101,66 lei.
Insa, din dispozitiile art. 531 C.civ. rezulta ca pentru a se dispune majorarea trebuie indeplinite doua conditii: sa fi existat o schimbare in ceea ce priveste mijloacele celui care presteaza intretinerea, precum si o schimbare in ceea ce priveste nevoia celui care o primeste.
In cauza, reclamanta nu a facut dovada vreunei schimbari in ceea ce priveste nevoia celui care primeste pensia de intretinere, respectiv a minorei a.. desi obligatia de a dovedi ceea ce sustine ii revenea in conformitate cu art. 1169 vechiul C.civ. (ale carui dispozitii nu au fost inca abrogate).
Intrucat paratul mai are in intretinere un minor in raport de care pensia maxima la care ar putea fi obligat acesta ar fi de 101,66 lei (in prezent acesta a fost obligat la plata sumei de 100 lei) raportat la faptul ca reclamanta nu a facut dovada schimbarii nevoilor minorei de la data majorarii pensiei in 2008 si pana in prezent, se constata ca nu sunt indeplinite conditiile dispozitiilor art. 531 C.civil anterior citate.
Fata de aceste considerente, instanta va respinge cererea reclamantei de majorare a pensiei de intretinere ca nefondata.
Avand in vedere respingerea actiunii ca nefondata, instanta va respinge si capatul de cerere privind obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata constand in onorariu avocat ales de 600 lei ca neintemeiata intrucat nu sunt indeplinite conditiile ca paratul sa fie ``parte cazuta in pretentii``.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII,
HOTARASTE:
Respinge actiunea formulata de reclamanta a., domiciliata in coma. in contradictoriu cu paratul a domiciliat in a., ca nefondata.
Respinge cererea reclamantei de obligare a paratului la plata cheltuielilor de judecata ca neintemeiata.
Cu recurs in 15 zile de la comunicare .
Pronuntata in sedinta publica azi, 04.10.2012.


Pronuntata de: Judecatoria Onesti,Sentinta civila nr. 3066 din 04 octombrie 2012


Citeşte mai multe despre:    Minor    Intretinere    Divort    Pensie de intretinere    Stare de nevoie    Judecatoria OnestiComentează: Conditiile majorarii cuantumului pensiei de intretinere
Alte Speţe

Desfacerea disciplinara a contractului de munca pentru neindeplinirea atributiilor. Ocol silvic.
Pronuntaţă de: Tribunalul Olt Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 107/2017, in sedinta publica din 21 februarie 2017

Nerespectarea procedurii de evaluare profesionala atrage anularea hotararii prin care a fost stabilit calificativul, insa instanta nu se poate substitui evaluatorului
Pronuntaţă de: Tribunalul Timis Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 213/PI/LM/2017, in sedinta publica din 2 martie 2017

ICCJ: Cererile de admitere a creantelor, altele decat cele ale salariatilor, trebuie sa fie depuse la tribunal in termenul fixat prin hotararea de deschidere a procedurii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 72/2018

Obligatia de restituire intemeiata pe dispozitiile art. 256 din Codul muncii nu reprezinta o forma a raspunderii patrimoniale, asa incat nu necesara existenta culpei
Pronuntaţă de: Tribunalul Olt Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 53/2017, in sedinta publica din 25 ianuarie 2017

Concedierea cadrului didactic pentru incalcarea indatoririlor de supraveghere in timpul desfasurarii examenelor nationale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara Sectia L.M.A.S., Decizia civila nr. 113/2017, in sedinta din 14 februarie 2017

Legea nu impune un anumit mod de calcul al salariilor pentru salariatii ce nu fac parte din categoria celor platiti din fonduri publice, ci numai respectarea unui nivel minim
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a C.M.A.S., Decizia nr. 165/2017, in sedinta publica din data de 16.01.2017

RIL privind deducerea perioadei in care suspectul sau inculpatul a fost internat voluntar sau nevoluntar intr-o institutie de specialitate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Decizia nr. 22/2018

Decizia CCR nr. 553/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala, Decizia nr. 553/2018, pronunta la data de 18 septembrie 2018

Dezlegarea unei chestiuni de drept. Cazurile si efectele reducerii limitei de pedeapsa martorului denuntator in temeiul art. 19 din Legea nr. 682/2002
Pronuntaţă de: ICCJ

Decizia ICCJ 5/2017. Medicul sef de sectie din cadrul unui spital public are calitatea de functionar public in sensul legii penale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Codul de procedura civila aplicabil din 2019, conform modificarilor aduse prin Legea 310/2018
Sursa: MCP Cabinet avocati

A fost modificat regimul strainilor in Romania
Sursa:

Cum isi pot schimba cetatenii romani numele pe cale administrativa?
Sursa:

Modul de stabilire a nivelului maxim al salariului de baza pentru personalul incadrat in directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului
Sursa:

Ajutorul public judiciar beneficiari, forme, conditii de acordare
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

In ce conditii pot fi colectate datele cu caracter personal despre copii?
Sursa: Comisia Europeana

Cum obtii autorizarea executarii lucrarilor de constructii? Ghid actualizat 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim