Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Familiei » Conditiile majorarii cuantumului pensiei de intretinere

Conditiile majorarii cuantumului pensiei de intretinere

  Publicat: 30 May 2013       19256 citiri        Secţiunea: Dreptul Familiei  


Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Pe rol solutionarea actiunii civile avand ca obiect pensie intretinere - formulata de reclamanta , impotriva paratului .
La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns pentru reclamanta avocat ., conf. imputernicirii avocatiale seria BC/152520/201 (fila 4 dosar) si paratul personal, lipsind reclamanta.

Functionar incadrat la instantele de judecata; judecatorie tribunal judetean, tribunal militar, avand atributii la pregatirea si desfasurarea activitatii de judecata.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Suma care se plateste periodic de catre titulsrul unei obligatii legale de
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Dovada scrisa prin care
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Suma care se plateste periodic de catre titulsrul unei obligatii legale de
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza:
- cauza are ca obiect ````,
- stadiul procesual fond,
- se afla la primul termen de judecata,
- prin compartimentul registratura, la data de 26.09.2012, Primaria a. a comunicat adresa nr. 6807/24.09.2012, fila 13 dosar, iar la data de 26.09.2012, ...... a depus la dosar adresa nr. 808/21.09.2012 privind veniturile paratului, dupa care,
Potrivit dispozitiilor art. 1591 alin. 4 Cod procedura civila, avand in vedere obiectul cauzei si prevederile art.1 coroborat cu art. 10 pct. 7 Cod procedura civila, instanta se declara competenta material si teritorial sa judece prezenta cauza.
Instanta legitimeaza paratul a., care s-a identificat cu C.I. seria XC nra.., avand CNP-a.., dupa care, acesta depune la dosar o Adeverinta, emisa de a.. din care rezulta salariul net al paratului, chitanta nr. 000231 din care rezulta taxa pentru camin, copie certificat nastere a., copie carte identitate a.
Paratul a. precizeaza ca s-a recasatorit, iar din a doua casatorie a mai rezultat un copil, care este minor si este dat la camin.
La solicitarea instantei, partile, avand pe rand cuvantul, arata ca nu mai au alte probe de formulat.
In temeiul art. 167 C.pr.civ., instanta incuviinteaza proba cu inscrisurile depuse la dosar ca fiind utila cauzei.
Nemaifiind alte cerere de formulat, instanta constata terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvantul pe fondul cauzei.
Avocat a.., pentru reclamanta, solicita admiterea cererii asa cum a fost formulata, avand in vedere nevoile minorului a.., rezultat din casatoria ce a fost desfacuta prin divort, la data 6.09.2004, pensia de intretinere sa fie in cote procentuale. Suma de bani, cu titlu de pensie de intretinere, oferita in prezent, este insuficienta, raportat la nevoile copilului avand in vedere ca veniturile paratului au crescut. Solicita cheltuieli de judecata si depune la dosar chitanta din data de 21.09.2012, in suma de 600 lei, reprezentand cheltuieli de judecata .
Paratul a.., avand cuvantul, solicita instantei respingerea cererii, motivat de faptul ca mai are in intretinere un copil, care este minor, este dat la camin, unde plateste taxe destul de mari, in raport cu veniturile pe care le are, sotia nu lucreaza.
La solicitarea instantei, paratul arata ca pentru minorul, rezultat din a doua casatorie, plateste in medie cam 350 lei pe luna. De asemenea, mai arata, ca reclamanta lucreaza in Italia si are venituri suficiente, pentru a putea intretine minora aa.
Instanta, in temeiul art. 150 C.pr.civ., declara dezbaterile inchise si ramane in pronuntare asupra cauzei.
INSTANTA
Asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea formulata si inregistrata pe rolul Judecatoriei Onesti sub nr. 5090/270/13.09.2012 reclamanta a. l-a chemat in judecata pe paratul a.. solicitand instantei, ca prin hotararea pe care o va pronunta, sa dispuna majorarea pensiei de intretinere la care a fost obligat paratul prin sentinta nr. 236/24.01.2008 pronuntata de Judecatoria Onesti, in favoarea minorei a., nascuta la 06.09.2004, cu cheltuieli de judecata .
In motivarea cererii reclamanta a aratat ca prin sentinta civila mentionata paratul a fost obligat la o pensie de intretinere in cuantum de 100 lei. Intre timp, nevoile minorei au crescut, de asemenea, veniturile paratului, astfel ca exista temeiuri legale pentru majorarea pensiei de intretinere.
Nu a indicat temeiul de drept .
In sustinerea cererii reclamanta a depus la dosar copiile urmatoarelor inscrisuri: sentinta nr. 2180/06.09.2004, sentinta nr. 236/24.01.2008 si certificatul de nastere al minorei.
Paratul, legal citat, nu a depus intampinare dar s-a prezentat in instanta solicitand respingerea actiunii intrucat mai are un minor in intretinere iar veniturile sale nu au crescut.
In sustinerea apararilor sale, paratul a depus copia certificatului de nastere al minorului Neculau Florentin, adeverinta nr. 830/02.10.2012 si chitanta nr. 231/03.10.2012.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Prin sentinta civila nr. 2180/06.09.2004 pronuntata de Judecatoria Onesti in dosarul nr. 2909/2004 a fost desfacuta casatoria incheiata intre parti, a fost incredintata minora aa., nascuta la data de 09.11.2001 mamei si a fost obligat paratul sa plateasca reclamantei pensie de intretinere in cuantum de 30 de lei pana la majoratul minorei.
Prin sentinta civila nr. 236/24.01.2008 pronuntata de Judecatoria Onesti in dosarul nr. 145/270/2008 a fost majorata obligatia de intretinere de la 30 lei la 100 lei lunar incepand cu data de 09.01.2008 si pana la majoratul minorei.
Paratul este angajat in functia de agent de paza la aa cu un salariu net de 580 lei, conform adeverintei nr. 830/02.10.2012.
Din adresa nr. 808/21.09.2012 emisa de angajator rezulta ca media lunara a veniturilor incasate de parat in perioada martie 2012- august 2012 a fost de 610 lei.
Potrivit art. 529 alin.1 C. civ., intretinerea este datorata potrivit cu nevoia celui care o cere si cu mijloacele celui care urmeaza a o plati iar in cazul cand intretinerea este datorata de parinte, conform art. 529 alin. 2 C.civ., ea se stabileste pana la o patrime din venitul sau lunar net pentru un copil, o treime pentru 2 copii si o jumatate pentru 3 sau mai multi copii. De asemenea, potrivit art. 531 C.civil, daca se iveste o schimbare in ceea ce priveste mijloacele celui care presteaza intretinerea si nevoia celui care o primeste, instanta de tutela, potrivit imprejurarilor, poate mari sau micsora pensia de intretinere sau poate hotari incetarea platii ei.
Din inscrisurile depuse la dosar rezulta ca paratul are in intretinere 2 copii, respectiv a., nascuta la aa. si a. nascut la a (ulterior pronuntarii sentintei nr. 236/24.01.2008 astfel ca acest minor nu a fost avut in vedere la majorarea initiala dispusa de instanta in dosarul nr. 145/270/2008). In aceasta situatie, pensia de intretinere nu poate sa depaseasca o treime din venitul lunar net al paratului ceea ce inseamna cate o sesime pentru fiecare minor, conform art. 529 alin. 2 C.civil citat anterior.
Avand in vedere ca media lunara a veniturilor paratului pe lunile martie 2012- august 2012 a fost de 610 lei, rezulta ca pensia de intretinere maxima la care poate fi obligat acesta pentru un minor ar fi de 101,66 lei.
Insa, din dispozitiile art. 531 C.civ. rezulta ca pentru a se dispune majorarea trebuie indeplinite doua conditii: sa fi existat o schimbare in ceea ce priveste mijloacele celui care presteaza intretinerea, precum si o schimbare in ceea ce priveste nevoia celui care o primeste.
In cauza, reclamanta nu a facut dovada vreunei schimbari in ceea ce priveste nevoia celui care primeste pensia de intretinere, respectiv a minorei a.. desi obligatia de a dovedi ceea ce sustine ii revenea in conformitate cu art. 1169 vechiul C.civ. (ale carui dispozitii nu au fost inca abrogate).
Intrucat paratul mai are in intretinere un minor in raport de care pensia maxima la care ar putea fi obligat acesta ar fi de 101,66 lei (in prezent acesta a fost obligat la plata sumei de 100 lei) raportat la faptul ca reclamanta nu a facut dovada schimbarii nevoilor minorei de la data majorarii pensiei in 2008 si pana in prezent, se constata ca nu sunt indeplinite conditiile dispozitiilor art. 531 C.civil anterior citate.
Fata de aceste considerente, instanta va respinge cererea reclamantei de majorare a pensiei de intretinere ca nefondata.
Avand in vedere respingerea actiunii ca nefondata, instanta va respinge si capatul de cerere privind obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata constand in onorariu avocat ales de 600 lei ca neintemeiata intrucat nu sunt indeplinite conditiile ca paratul sa fie ``parte cazuta in pretentii``.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII,
HOTARASTE:
Respinge actiunea formulata de reclamanta a., domiciliata in coma. in contradictoriu cu paratul a domiciliat in a., ca nefondata.
Respinge cererea reclamantei de obligare a paratului la plata cheltuielilor de judecata ca neintemeiata.
Cu recurs in 15 zile de la comunicare .
Pronuntata in sedinta publica azi, 04.10.2012.
Pronuntata de: Judecatoria Onesti,Sentinta civila nr. 3066 din 04 octombrie 2012


Citeşte mai multe despre:    Minor    Intretinere    Divort    Pensie de intretinere    Stare de nevoie    Judecatoria Onesti
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Contract de munca temporara. Calitatea procesuala a utilizatorului chemat in garantie de catre salariatul temporar
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BACAU - DECIZIE Nr. 376 din 21 Septembrie 2020

Conflict de interese. Folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, decizia nr. 69/RC din 20 februarie 2020

Lipsa caracterului penal al faptei, raportata la valoarea derizorie a folosului obtinut
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 29/RC/2020

Folosirea unui inscris falsificat in fata unei instante de judecata, in scopul obtinerii unui folos patrimonial injust, nu realizeaza elementele de tipicitate ale infractiunii de inselaciune
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 268/RC din 25 iunie 2019

ICCJ: Contractul privind serviciile financiare incheiat la distanta constituie titlu executoriu in lipsa semnaturii olografe sau a semnaturii electronice extinse
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divortului, instanta de judecata poate consfinti acordul de mediere avand acest obiect.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Judecatorul care a participat la judecarea unei cauze nu poate participa la judecarea aceleiasi cauze intr-o cale extraordinara de atac, in etapa admisibilitatii in principiu (contestatie in anulare, revizuire si recurs in casatie)
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Pot fi atacate in justitie, cu actiune in anulare, si hotararile adoptate de adunarea speciala a actionarilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Continutul infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Recursul in casatie nu poate cenzura situatia de fapt, limitandu-se doar la verificarea respectarii legii de catre instanta a carei hotarare a fost atacata
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 49/RC/2019Articole Juridice

Discriminarea, victimizarea si hartuirea la locul de munca. Modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea 151/2020
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Persoanele juridice de drept public pot fi raspunzatoare pentru daunele aduse mediului cauzate prin activitati desfasurate in interesul colectivitatii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Un constructor de automobile ale carui vehicule manipulate ilicit sunt revandute in alte state membre poate fi chemat in judecata in fata instantelor acestor state
Sursa: EuroAvocatura.ro

Exercitarea autoritatii parintesti exclusiv de catre unul dintre parinti in contextul divortului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Ordinul de protectie. Masuri care pot fi dispuse. Garantii pentru respectarea masurilor dispuse
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Contractul de munca si lucratorul au pair
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Acordarea vizei de scurta sedere pe teritoriul Romaniei (Short-stay visa)
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati