Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Continutul sintagmei „frauda in dauna societatii” in interpretarea dispozitiilor Legii 31/1990

Continutul sintagmei „frauda in dauna societatii” in interpretarea dispozitiilor Legii 31/1990

  Publicat: 02 Sep 2013       24871 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
Din punctul de vedere al dreptului civil, o fapta ilicita savarsita cu intentie, prin care se cauzeaza un prejudiciu altei persoane si care obliga pe autorul sau la reparatie (art.998 Cod Civil).
Frauda poate fi considerata, in principiu, orice actiune sau inactiune intentionala savarsita de asociatul administrator. Sanctiunea excluderii poate fi aplicata asociatului administrator pentru actiunile sau inactiunile frauduloase in dauna societatii, deci pentru un delict intentionat savarsit.

(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
Forma a culpei, care consta in neprevederea rezultatului faptei pagubitoare de catre autorul ei,
(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Bunuri materiale, activitati sau actiuni, proiecte, pe care o banca accepta sa le crediteze
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act procesual prin care reclamantul pune in miscare actiunea civila, sesizand instanta judecatoreasca cu rezolvarea acesteia.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004). Prejudiciu material viitor, dar previzibil cu evidenta sau, dupa caz,
(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
Din punctul de vedere al dreptului civil, o fapta ilicita savarsita cu intentie, prin care se cauzeaza un prejudiciu altei persoane si care obliga pe autorul sau la reparatie (art.998 Cod Civil).
(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
Forma a culpei, care consta in neprevederea rezultatului faptei pagubitoare de catre autorul ei,
(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel

Elementul subiectiv rezulta din formularea textului si din natura faptelor sanctionate si anume intentia, autorul faptelor delictuale urmarind sau acceptand un profit din activitatea sa delictuala.

In speta, nu a fost dovedita intentia in savarsirea celor doua fapte cu privire la care s-a invocat frauda. Neglijenta si inabilitatea in afaceri nu pot fi considerate frauda atat timp cat acestor fapte le lipseste elementul volitional care sa permita calificarea lor ca fiind acte de inselaciune.

Prin cererea inregistrata sub nr.2384 din 20 aprilie 2006 Tribunalul Constanta -Sectia comerciala, reclamanta St.M. a chemat in judecata pe paratii M.Gh. si S.C. A.C. S.R.L., solicitand instantei ca prin sentinta ce se va pronunta sa dispuna excluderea din societate a asociatului administrator M.Gh., obligarea acestuia la restituirea chitantierelor cumparate pe numele societatii cu factura nr.1293475/8 iulie 1998 si nepredate si la plata cheltuielilor de judecata .

Prin sentinta civila nr.6954 COM din 24 octombrie 2006, Tribunalul Constanta -Sectia comerciala respinge actiunea formulata de reclamanta St.M. Respinge cererea de excludere a paratului M. Gh., ca nefondata si respinge cererea de obligare a paratului M.Gh. la restituirea chitantierelor cumparate cu factura nr.0293475/1998, ca ramasa fara obiect .

Pentru a dispune astfel, instanta de prim grad a retinut ca la termenul de judecata din data de 13 iunie 2006, in fata instantei de judecata, paratul a procedat la predarea chitantierelor solicitate prin cerere de chemare in judecata .

Cele doua fapte invocate de reclamanta ca temei al sanctionarii paratului prin excludere din societatea in care indeplineste calitatea de asociat administrator nu au fost contestate de acesta. Paratul a recunoscut atat imprejurarea virarii sumei de 17.338.975 lei catre S.C. G. S.R.L. la data de 5 octombrie 2005 cat si nepredarea chitantierelor si utilizarea unor chitante pentru aceasta societate la care, de asemenea indeplineste functia de administrator. Cu privire la ambele situatii a invocat eroarea de fapt si a procedat la remedierea acestora in cursul judecatii.

Prin decizia civila nr.88/COM din 10 aprilie 2007, Curtea de Apel Constanta -Sectia comerciala, maritima si fluviala, contencios administrativ si fiscal respinge ca nefondata exceptia autoritatii de lucru judecat. Admite in parte apelul comercial declarat de reclamanta St.M. impotriva sentintei civile nr.6954/COM/24 octombrie 2006 pronuntata de Tribunalul Constanta-Sectia comerciala in dosarul nr.2384/COM/2006, in contradictoriu cu intimatii-parati M.Gh. si S.C. A.C. S.R.L.. Schimba in tot hotararea primei instante in sensul ca admite cererea formulata de St.M., in parte . Dispune excluderea din societatea S.C. A.C. S.R.L. a paratului-administrator M.Gh.

Instanta de apel a retinut ca paratul in mod constient, cu excluderea culpei, pentru a obtine ``cheltuieli anticipate``, nescadente, nelegale, sau ``diferente de folosire`` a procedat la alimentarea cu sume de bani a S.C. G. S.R.L. timp de opt luni din fondurile S.C. A.C. S.R.L., fonduri de a caror folosinta aceasta din urma a fost lipsita pe perioada mentionata, aspect de natura a prejudicia in mod evident si avantaja cealalta societate comerciala.

Prin recursul declarat, in temeiul art.304 pct.9 Cod procedura civila, paratul M.Gh. a sustinut ca hotararea pronuntata a fost data cu incalcarea sau aplicarea gresita a legii, instanta a facut confuzie intre frauda si paguba .

Esential in solutionarea fondului cauzei este ca art.222 lit.d din Legea nr.31/1990 are aplicare numai in caz de frauda.

Recursul este fondat.

Inalta Curtea analizand hotararea in raport de motivul invocat, de inscrisurile dosarului si de dispozitiile incidente constata ca potrivit dispozitiilor art.217 pct.d) din Legea nr.31/1990 poate fi exclus din societatea cu raspundere limitata asociatul administrator care comite frauda in dauna societatii sau se serveste de semnatura sociala sau de capitalul social in folosul lui sau al altuia.

Frauda poate fi considerata, in principiu, orice actiune sau inactiune intentionala savarsita de asociatul administrator. Sanctiunea excluderii poate fi aplicata asociatului administrator pentru actiunile sau inactiunile frauduloase in dauna societatii, deci pentru un delict intentionat savarsit.

Elementul subiectiv rezulta din formularea textului si din natura faptelor sanctionate si anume intentia, autorul faptelor delictuale urmarind sau acceptand un profit din activitatea sa delictuala.

In speta, nu a fost dovedita intentia in savarsirea celor doua fapte cu privire la care s-a invocat frauda. Neglijenta si inabilitatea in afaceri nu pot fi considerate frauda atat timp cat acestor fapte le lipseste elementul volitional care sa permita calificarea lor ca fiind acte de inselaciune.

De asemenea, nu a fost dovedit nici prejudiciul adus societatii.

Pentru aceste considerente, in temeiul dispozitiilor art.312 (1) Cod procedura civila, Inalta Curte a admis recursul declarat de paratul M.Gh. impotriva deciziei nr.88/COM din 10 aprilie 2007 pronuntata de Curtea de Apel Constanta - Sectia comerciala, maritima si fluviala, contencios administrativ si fiscal, a modificat decizia atacata in sensul respingerii apelului declarat de reclamanta.
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia comerciala decizia nr. 320 din 1 februarie 2008


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Constanta    Frauda    Societati comerciale    Legea 31/1990    Daune
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Accesiune reala imobiliara artificiala. Actiuni in constatare formulate, succesiv, cu privire la aceeasi suprafata de teren
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1883 din 7 octombrie 2020

Contract de vanzare-cumparare. Actiune pauliana. Frauda debitorului. Complicitatea la frauda a tertului dobanditor
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 365 din 12 februarie 2020

Termenul legal de contestare a unei decizii de sanctionare disciplinara. 30 sau 45 de zile de la comunicare. Paralelism legislativ
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Constanta - Decizia civila nr. 27 din data de 21.01.2020

Lipsa caracterului penal al faptei, raportata la valoarea derizorie a folosului obtinut
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 29/RC/2020

Dezbaterile in fata completului de divergenta pot avea ca obiect exclusiv chestiunea cu privire la care instanta a constatat ivirea divergentei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia I civila, decizia nr. 1626 din 3 octombrie 2019

Sumele destinate platii drepturilor salariale, aflate in conturi deschise la unitatile de trezorerie si societati bancare, nu pot face obiectul executarii silite prin poprire
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Continutul infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Prelucrare copii acte identitate ale persoanelor fizice (minori si reprezentanti legali) si transmiterea acestora prin intermediul aplicatiei WhatsApp
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Actiunea in revendicare. Caracteristici si efecte
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Diferentierea termenelor de solutionare a cererilor de restituire a imobilelor preluate abuziv si egalitatea in drepturi
Sursa: Irina Maria Diculescu

Cunoasterea companiilor si prevenirea fraudelor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Riscul persoanelor care comercializeaza produse expirate sau fara documente
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Remediile clasice vs. remediile actuale pentru iesirea din contractele paguboase
Sursa: EuroAvocatura.ro

Lipsa de diligenta a autoritatilor vamale nationale poate crea o situatie speciala care sa justifice remiterea unei datorii vamale
Sursa: EuroAvocatura.ro