Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Termenul de prescriptie aplicabil in cazul cererii de restituire a cautiunii

Termenul de prescriptie aplicabil in cazul cererii de restituire a cautiunii

  Publicat: 04 Sep 2013       5726 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Cautiunea reprezinta suma de bani ce trebuie depusa de una din partile procesului cu titlu de garantie pentru a acoperi eventualele pagube ce ar rezulta din luarea unor masuri la cererea sa impotriva celeilalte parti.

Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
A declara vinovat pe cineva rpintr-o hotarare judecatoreasca,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act adoptat de organele de stat,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Termen folosit de C. pen., la furt si alte fapte penale,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Principiu de baza al procesului penal, prevazut in cap. I, t. I, C. porc. pen., partea generala, consta in prerogativele
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Principiu de baza al procesului penal, prevazut in cap. I, t. I, C. porc. pen., partea generala, consta in prerogativele
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Uzucapiune, mod de dobandire a dreptului la proprietate si a altor drepturi reale, usufruct, uz, abitatie, servitute, superficie, prin exercitarea posesiunii asupra unui bun imobil o perioada prevazuta de lege.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Putem defini prescriptia extinctiva din dreptul civil ca fiind stingerea dreptului la actiune neexercitat in termenul de prescriptie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.

Fata de natura sa juridica de garantie legala, cautiunea depusa in baza normelor legale este exceptata potrivit alin. (3) al art. 23 din Decretul nr. 167/1958 de la termenul de prescriptie de trei ani. A retine prescriptibilitatea cererii ar insemna ca deponentul proprietar ar ramane lipsit pentru totdeauna de suma constituita drept garantie, solutie inadmisibila.

Petenta SC C. Romania SRL Campina (fosta PCC S. si fosta S. SA) a solicitat restituirea cautiunii in suma de 50.000 lei, depusa in dosarul de apel nr. 324/COM/2005 al Curtii de Apel Pitesti si restituirea exemplarului original al recipisei nr. 14/253360101 din 11 martie 2005.

In motivare s-a aratat ca decizia nr. 100/A/C pronuntata de Curtea de Apel Pitesti la 29 iunie 2005 a ramas irevocabila prin decizia nr. 179 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 19 ianuarie 2006, asa incat nu se mai impune retinerea cautiunii.

Prin decizia nr. 815/2010, Tribunalul Valcea si-a declinat competenta in favoarea Curtii de Apel Pitesti, retinand ca aceasta din urma instanta a dispus plata cautiunii, asa incat tot ea este cea care hotaraste asupra ei.

Prin incheierea nr. 19/A-CC din 24 iunie 2010, Curtea de Apel Pitesti, Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, a respins ca prescrisa cererea formulata de petenta SC C. Romania SRL in contradictoriu cu SC D.S.P. SA privind restituirea cautiunii in suma de 50.000 lei depusa cu recipisa nr. 14/1253360101 din 11 martie 2005.

Pentru a hotari astfel instanta a retinut urmatoarele:

Cu ocazia solutionarii apelului formulat de SC D.S.P. SA si de SC S. SA Campina (fosta PCC S., actuala SC C. Romania SA) impotriva sentintei nr. 1150/C/2004 a Tribunalului Valcea, Curtea de Apel Pitesti a dispus pentru solutionarea cererii de suspendare a executarii obligatia de achitare a unei cautiuni de 50.000 lei.

Solutionand calea ordinara de atac, curtea a pronuntat decizia 100/A/C/2005, prin care nu s-a dispus restituirea cautiunii, decizie ramasa irevocabila prin decizia nr. 179 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 19 ianuarie 2006.

Potrivit art. 7231 alin. ultim C. proc. civ., cautiunea se elibereaza celui care a depus-o in masura in care nu s-a formulat de partea adversa cerere de despagubiri, pana la implinirea unui termen de 30 zile de la data la care prin hotarare irevocabila s-a solutionat fondul cauzei.

Acest fond, in speta, s-a pronuntat la 19 ianuarie 2006, moment de la care a inceput sa curga cele 30 de zile la care se refera textul precitat.

In legatura cu natura juridica a cautiunii s-a apreciat ca, desi ea are caracterul unei garantii pe care partea ce solicita suspendarea de executare la cererea instantei o constituie pentru dezdaunarea partii ce poate fi prejudiciata prin aceasta intarziere si deci nu se pierde proprietatea asupra ei, sunt totusi aplicabile dispozitiile art. 23 din Decretul nr. 167/1958.

Potrivit alin. (1) din acest text de lege ``dreptul la actiunea privitoare la sume de bani consemnate sau depuse la institutiile de banca, credit si economie sau la orice alte organizatii socialiste pe seama statului ori a organizatiilor de stat, se prescrie in termen de 3 ani de la data consemnarii sau depunerii. (a)

Trecand peste redactarea privind organizatiile socialiste si retinand pronuntarea Curtii Constitutionale asupra acestui aspect, s-a apreciat ca prin sintagma ``pe seama statului`` trebuie sa se inteleaga nu consemnarea in favoarea statului, ci doar in detentia statului, situatie in care s-a aflat cautiunea de 50.000 lei.

Cum, in cauza au trecut mai mult de 3 ani de la data la care potrivit art. 7 din Decretul nr. 167/1958 a inceput sa curga termenul de a cere restituirea cautiunii s-a apreciat ca pretentiile formulate si care fac obiectul prezentei solicitari sunt tardive.

Impotriva acestei incheieri a declarat recurs petenta SC C. Romania SRL invocand motivele de nelegalitate prevazute de art. 304 pct. 5 si 9 C. proc. civ. in temeiul carora a solicitat admiterea recursului, in principal casarea incheierii, respingerea exceptiei tardivitatii formularii cererii si trimiterea cauzei la Curtea de Apel Pitesti pentru ca aceasta sa se pronunte pe fondul cauzei, in subsidiar modificarea in tot a incheierii recurate, respingerea exceptiei tardivitatii formularii cererii si admiterea cererii de restituire a cautiunii.

In dezvoltarea in fapt a recursului recurenta a sustinut, in esenta, urmatoarele:

- Instanta, respingand cererea ca prescrisa, nu a pus in discutia partilor aceasta exceptie, incalcand in acest mod principiul contradictorialitatii care guverneaza procesul civil si dreptul la aparare.

- Solutia data in cauza este rezultatul unei gresite aplicari a normei legale cat si a incalcarii legii - in fundamentarea solutiei instanta de apel a retinut ca fiind incidente in cauza dispozitiile art. 23 din Decretul nr. 167/1958, cu trimitere la alin. (1) si (2) din acest text, insa cu ignorarea alin. (3) din textul de lege.

- Alineatul (3) din textul de lege mentionat este pe deplin aplicabil in cauza, cautiunea depusa la dispozitia instantei de judecata, insa in baza unor texte legale care obliga la acest lucru, are natura juridica a unei garantii legale pentru urmatoarele argumente:

a) de text - alin. (1) al art. 23 nu discuta despre cautiuni legale ci doar sume ``consemnate`` la dispozitia organelor statului, aceasta ipoteza referindu-se doar la consemnarile voluntare nu si la cele obligatorii

b) de logica juridica - este posibil ca de la momentul depunerii cautiunii si pana la momentul solutionarii cauzei pentru care s-a depus acea cautiune, din motive procedurale sa fi trecut mai mult de trei ani, asa cum cere textul de lege. Textul de lege impune un termen de 3 ani (ca termen de prescriptie) calculat de la depunerea sumei de bani nu de la trecerea unui termen de 30 de zile de la solutionarea cauzei, asa cum considera instanta de apel,

c) de interpretare legala - normele care reglementeaza institutia prescriptiei extinctive sunt norme imperative, ele nu se interpreteaza, nu se extind, nu intra in interactiune cu alte norme. Astfel se combina in mod eronat o norma imperativa (art. 23 alin. (1) din Decretul nr. 167/1958) care face vorbire de ``consemnari``, insa atunci cand stabileste data de la care ar incepe sa curga termenul de prescriptie nu mai foloseste textul de lege invocat, ci accepta ca moment de la care incepe sa curga termenul de trei ani ca fiind 30 de zile dupa solutionarea irevocabila a problemei judiciare in legatura cu care s-a depus cautiunea (art. 7231 alin. ultim C. proc. civ.). Acest lucru este de neprimit deoarece o norma in aceasta materie fie se aplica cu totul, fie nu se aplica

d) de natura juridica - cautiunea este definita ca fiind o garantie impusa de lege si dispusa de instanta de judecata in favoarea creditorului. Fiind o garantie legala, cautiunea judiciara este exceptata, potrivit alin. (3) din Decretul nr. 167/1958, de la termenul de prescriptie de trei ani retinut de instanta, astfel incat actiunea este formulata in termen

- actiunea poate fi calificata eventual ca o revendicare mobiliara prescriptibila in zece ani.

Recursul este fondat pentru urmatoarele considerente:

Motivul de recurs intemeiat pe prevederile art. 304 pct. 5 C. proc. civ. nu este fondat intrucat instanta a respectat principiul contradictorialitatii care guverneaza procesul civil si dreptul la aparare.

Din practicaua incheierii din 23 iunie 2010 rezulta ca instanta a pus in discutia partilor chestiunea prescriptiei, aparatorul petentei apreciind ca cererea de restituire a cautiunii nu este supusa unui termen de prescriptie .

Motivul de recurs intemeiat pe prevederile art. 304 pct. 9 C. proc. civ. este fondat intrucat instanta de apel a retinut in mod nelegal incidenta dispozitiilor art. 23 din Decretul nr. 167/1958 privind prescriptia extinctiva cu trimitere la alineatele (1) si (2). Instanta a ignorat alineatul (3) din textul de lege mentionat care prevede ca dispozitiile alineatelor precedente nu sunt aplicabile sumelor constituite drept garantie pe baza normelor legale sau a clauzelor contractuale.

Cautiunea reprezinta suma de bani ce trebuie depusa de una din partile procesului cu titlu de garantie pentru a acoperi eventualele pagube ce ar rezulta din luarea unor masuri la cererea sa impotriva celeilalte parti.

Ca atare, fata de natura sa juridica de garantie legala, cautiunea depusa in baza normelor legale este exceptata potrivit alin. (3) al art. 23 din Decretul nr. 167/1958 de la termenul de prescriptie de trei ani, astfel ca instanta a solutionat gresit cauza pe exceptia prescriptiei.

A retine prescriptibilitatea cererii ar insemna ca deponentul proprietar ar ramane lipsit pentru totdeauna de suma constituita drept garantie, solutie inadmisibila, lipsita de orice ratiune.

Solutionand gresit cauza pe exceptie si nu pe fond, Inalta Curte, in temeiul prevederilor art. 312 C. proc. civ., a admis recursul declarat de SC C. Romania SRL, a casat incheierea recurata si a trimis cauza la aceeasi instanta pentru rejudecarea cererii pe fond .
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia comerciala, Decizia nr. 4314 din 9 decembrie 2010


Citeşte mai multe despre:    Cautiune    Garantie    Decretul 167/1958
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Contestatie la raport de distribuire. Distribuirea onorariului de succes al lichidatorului. Ordinea de distribuire a sumelor obtinute din vanzarea bunului obiect al garantiei imobiliare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 168/A din 16.05.2018 a Curtii de Apel Galati

Contract de garantie in numerar. Libertatea contractuala. Nulitatea contractului prin care angajatul se obliga sa constituie o garantie in vederea acoperirii eventualelor prejudicii aduse patrimoniului angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 350/15.09.2020

Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca
Pronuntaţă de: Sentinta civila nr. 1597/03.09.2020 Tribunalul Cluj

Raspunderea patrimoniala a salariatului. Incasarea unor drepturi banesti necuvenite
Pronuntaţă de: Tribunalul Sibiu - Sentinta civila nr. 216 din data de 30 Iunie 2020

Statul nu poate invoca lipsa de lichiditati pentru refuzul de a executa o hotarare judecatoreasca
Pronuntaţă de: Judecatoria Sectorul 1 Bucuresti - Sentinta civila nr. 12197 din data de 16.07.2014

Cerere in despagubiri pentru paguba suferita printr-un act administrativ-fiscal nelegal. Conditiile antrenarii raspunderii patrimoniale a autoritatii publice emitente
Pronuntaţă de: I.C.C.J - Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1160 din 26 februarie 2020

Contract de munca temporara. Calitatea procesuala a utilizatorului chemat in garantie de catre salariatul temporar
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BACAU - DECIZIE Nr. 376 din 21 Septembrie 2020

Conflict negativ de competenta. Pluralitate de debitori. Instanta de executare competenta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 816/2020, Sedinta publica din data de 1 aprilie 2020

Decizia CCR nr 467/2016 - Legea pentru modificarea Codului Penal si a Legii Organizarii judiciare este neconstitutionala.
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

RIL: Decizia ICCJ nr. 4/2019 cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 396 alin. (10) din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Actiunea in revendicare. Caracteristici si efecte
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Contractele de credit pentru consumatori trebuie sa mentioneze intr-un mod clar si concis modalitatile de calcul al termenului de retragere
Sursa: EuroAvocatura.ro

Exigentele impuse pentru emiterea unui mandat european de arestare si intinderea protectiei jurisdictionale de care beneficiaza persoanele pe numele carora a fost emis un astfel de mandat
Sursa: EuroAvocatura.ro

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu