Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Inlocuirea de catre instanta a sanctiunii disciplinare a desfacerii contractului individual de munca

Inlocuirea de catre instanta a sanctiunii disciplinare a desfacerii contractului individual de munca

  Publicat: 15 Feb 2017       1383 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
La data de 07.12.2015 s-a inregistrat la instanta sub nr. XXXXXXXXXXXXX contestatia formulata de reclamantul S. N. impotriva deciziei nr. 1686/11.11.2015 emisa de parata S. C. O. P. S. A., solicitandu-se ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna anularea acesteia, repunerea partilor in situatia anterioara concedierii prin reintegrarea reclamantului pe postul detinut anterior, precum si plata unei despagubiri egale cu salarii indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat de la data concedierii si pana la reintegrarea efectiva in munca, cu plata cheltuielilor de judecata .

Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Stare legala care indreptateste o persoana fizica sau juridica sa exercite in mod independent si in interes propriu folosinta, supravegherea si controlul asupra unui lucru sau animal.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Imprimat care se completeaza in vederea intocmirii unui act sau a unui tabel.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Mijloc de proba in procesul civil, si, in mod corespunzator, in litigiul de munca, constand in intrebari formulate de una din parti sau de instanta, din oficiu, pentru obtinerea marturisirii celeilalte parti, cu privire la faptele care fac obiectul judecatii.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este persoana care are cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in procesul penal, avand obligatia de a se prezenta la chemarea organelor judiciare, de a depune marturie si de a relata adevarul si numai adevarul.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Este persoana care are cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in procesul penal, avand obligatia de a se prezenta la chemarea organelor judiciare, de a depune marturie si de a relata adevarul si numai adevarul.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Conform art.208 Cod Penal, luarea unui bun mobil din posesia sau detentia altuia, fara consimtamintul acestuia, in scopul de a si-l insusi pe nedrept, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 12 ani.
Concedierea colectiva reprezinta concedierea, intr-o perioada de 30 de zile calendaristice, ca urmare a dificultatilor economice, a transformarilor tehnologice sau a reorganizarii activitatii, a unui numar de:
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Este persoana care are cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in procesul penal, avand obligatia de a se prezenta la chemarea organelor judiciare, de a depune marturie si de a relata adevarul si numai adevarul.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Concedierea colectiva reprezinta concedierea, intr-o perioada de 30 de zile calendaristice, ca urmare a dificultatilor economice, a transformarilor tehnologice sau a reorganizarii activitatii, a unui numar de:
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

In motivare, reclamantul a aratat ca prin decizia contestata, s-a dispus in temeiul art. 248, alin. (1), lit. e) coroborat cu art. 61, lit. a) din Codul muncii, art. 102, alin (1), lit. i) din contractul colectiv de munca, aplicarea sanctiunii disciplinare a desfacerii contractului individual de munca, intrucat reclamantul a incalcat obligatiile reglementate prin fisa postului, contractul individual de munca, Regulamentul intern si contractul colectiv de munca, savarsind fapta de a fi depistat la 05.07.2015, in jurul orelor 22:30 in locatia Parc 40 S., in urma controlului efectuat de firma de paza .


Integuard, in momentul in care efectua taierea unei bucati de tubing cu flexul, in scopul insusirii acesteia, punand in pericol siguranta instalatiei si a propriei persoane si a permis accesul neautorizat in incinta parcului, pe timp de noapte, a unei persoane .


Reclamantul a sustinut ca la 05.07.2015 a taiat o bucata de 1,8 m dintr-o teava tubing de 6 m ce fusese recuperata dintr-o linie veche de la sonda 3096, cu intentia de a o folosi ca prelungitor pentru actionarea unui ventil ce nu a putut fi actionat normal, procedura ce mai fusese aplicata in astfel de situatii.


Referitor la persoanele neautorizate ce ar fi patruns in incinta parcului, reclamantul a aratat ca este vorba despre o cunostinta care s-a oprit la poarta parcului, asteptandu-l pe tatal sau cu o caruta de fan, iar concluzia angajatorului ca a taiat teava in vederea insusirii e o simpla prezumtie, nesustinuta de vreo proba, fapta nefiind savarsita cu vinovatie.


S-a mai precizat ca nu s-a tinut cont la stabilirea sanctiunii disciplinare de criteriile prevazute de art. 250 Codul muncii, respectiv activitatea ireprosabila a reclamantului timp de peste 20 de ani, receptivitatea si disponibilitatea sa in munca, imprejurarile concrete ale savarsirii faptei, lipsa de valoare a bucatii de tubing, lipsa pericolului, ceea ce ar fi determinat aplicarea unei alte sanctiuni.


S-au invocat si aspecte legate de incalcarea dreptului la aparare in cursul cercetarii disciplinare, prin modul de formulare a intrebarilor si comunicare a raspunsurilor, cu nerespectarea art. 19 din HG 1344/31.10.2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplina si de nulitate absoluta a deciziei ca urmare a nearatarii motivelor pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat, conform art. 252, alin. (2), lit. c) Codul muncii.


In drept, s-au invocat dispozitiile art. 266 Codul muncii, art. 211 din Legea 62/2011, depunandu-se in copie: cartea de identitate si decizia contestata.


Parata S. C. O. P. S. A. a formulat intampinare, solicitand respingerea contestatiei ca neintemeiata, intrucat salariatul a recunoscut prin declaratia olografa nr. CD 2/08.07.2015 ca a taiat bucata de tubing pentru a o lua acasa, iar ulterior, prin declaratia olografa CD 10/14.07.2015 a aratat ca dorea sa o utilizeze ca prelungitor.


In raportul de paza, s-a consemnat de catre agentul Interguard Group SRL ca reclamantul a taiat cu un flex teava in incinta parcului, in prezenta neautorizata a unei persoane straine de unitate, T. D. I., S. I. si L. G. B., dand note explicative la 14.07.2015, toate documentele fiind puse la dispozitia comisiei de cercetare disciplinara, care a propus desfacerea disciplinara a contractului individual de munca al reclamantului, pentru incalcarea culpabila de catre acesta a art. 95, alin. (1), lit. a) din contractul colectiv de munca, art. 95, lit. q) din contractul colectiv de munca, art. 95, alin. (1), lit. j) din contractul colectiv de munca, art. 95, lit. n) din contractul colectiv de munca, art. 97, alin. (1), lit. h) din contractul colectiv de munca, art. 97, alin. (1), lit. b) din contractul colectiv de munca, paragraful 32, lit. a) din Regulamentul Intern, al aceluiasi paragraf lit. i) si paragrafului 5. 5. lit. d).


Fapta savarsita a fost stabilita pe baza raportului si notelor explicative ale agentilor Interguard intocmite la 5 si 14.07.2015, coroborate cu raspunsurile reclamantului la intrebarile comisiei de disciplina si cu prezumtia ca teava, fata de dimensiunile ei, nu era susceptibila de a fi transportata din afara parcului in interiorul acestuia, fara un ajutor, nefiind anuntat seful ierarhic asupra pretinsei blocari a ventilului cu maneta si lipsind un permis de lucru cu foc deschis.


La aplicarea sanctiunii s-au avut in vedere dispozitiile art. 250 Codul muncii, nefiind motive de nulitate a deciziei, cata vreme reclamantul nu a formulat nicio aparare susceptibila sa infirme constatarile cercetarii disciplinare.


In drept, s-au invocat dispozitiile art. 201, art. 205 Cod de procedura civila, depunandu-se in copie: raportul de informare din 05.07.2015, fotografii din incinta parcului, declaratia olografa a reclamantului din 08.07.2015, convocarile la cercetarea disciplinara, procesul-verbal al comisiei de disciplina nr. 10/14.07.2015, referatul comisiei nr. 12/14.07.2015, notele explicative ale agentilor de paza, intrebarile adresate de comisia de disciplina, informarile salariatului, fisa postului, formular permis de lucru cu foc.


Reclamantul a depus la 25. 01. 2016 un raspuns la intampinare, aratand ca prima declaratie i-a fost dictata de fostul sef, cu promisiunea ca nu i se aplica nicio sanctiune, iar declaratiile agentilor de paza au un caracter subiectiv si au fost date la 3 saptamani de la data savarsirii faptei, in acea incinta fiind taiata anterior o bucata metalica.


In cauza, au fost administrate probele cu martori, inscrisuri si interogatoriu la propunerea reclamantului si cu inscrisuri la propunerea paratei, depuse conform borderoului de la fila 127.


Au fost audiati martorii P. A. si G. M., la propunerea reclamantului.


Analizand actele si lucrarile dosarului, prin prisma dispozitiilor legale incidente in cauza, tribunalul retine urmatoarele:


La data de 05.07.2015, in jurul orelor 22:30, in locatia Parc 40 S., reclamantul S. N., care avea functia de operator extractie titei a taiat cu flexul o bucata de teava de aproximativ 20 - 30 kg ce se afla in afara parcului, provenind din dezafectarea unei sonde vechi, desi nu avea conform fisei postului astfel de atributii si nu avea permis de lucru cu focul, acesta justificand operatiunea prin aceea ca dorea sa o foloseasca pentru a actiona mecanic un ventil si ca avea flexul pentru ca in urma cu 3 a demontat o baraca metalica.


Aceasta situatie de fapt a fost stabilita pe baza probelor administrate in cauza, respectiv declaratiile reclamantului la cercetarea disciplinara, precum si declaratiile martorilor P. A. si G. M., audiati in instanta.


Desi in notele explicative ale agentilor de paza T. D. I., S. I. si L. G. B. (filele 58 - 61) se face mentiune ca in fata parcului era un autoturism cu nr. XXXXXXXXX, iar conducatorul auto era in interiorul parcului langa reclamant, martorul G. M., care a precizat ca este proprietarul acestul autoturism, audiat in instanta a declarat ca s-a oprit la poarta parcului industrial pentru a-i cere apa reclamantului, pe care il cunostea si ca nu a fost oprit de agentii de paza in zona, in lipsa altor probe neputandu-se retine ca reclamantul a permis in incinta parcului.


Mai mult, martorul P. A., seful reclamantului, a aratat ca bucata de teava putea fi carata si de o singura persoana, ceea ce inlatura prezumtia paratei ca reclamantul avea nevoie de ajutor pentru transportul tevii si ca de la distanta de aproximativ 30 m unde i s-a relatat de catre reclamant ca a taiat teava, nu ar fi fost pune in pericol instalatiile.


Nu a rezultat din probe nici intentia insusirii de catre reclamant a acestei bucati de teava, de o valoare modica, singurul argument al paratei fiind acela ca initial reclamantul a declarat olograf ca dorea sa ia teava acasa.


Acesta insa nu a mai recunoscut ulterior aspectul respectiv, aratand ca a dat declaratia initiala sub presiunea ca va fi concediat, astfel ca nu se confirma intentia de furt.


Prin urmare, reclamantul se face vinovat de nerespectarea dispozitiilor art. 95, alin (1), lit. a), lit. q), lit. f) si p) din contractul colectiv de munca, ale paragrafului 3. 2 lit. a) si i) din Regulamentul Interior, dar nu si de nerespectarea regulilor privind accesul in unitate al persoanelor straine, de mutarea din unitate a bunurilor sau sustragerea acestora, fapte ce i-au fost imputate prin decizia de concediere .


Tribunalul apreciaza ca potrivit art. 250 Codul muncii, sanctiunea disciplinara trebuie sa fie stabilita in raport cu gravitatea abaterii disciplinare savarsite de salariat, de imprejurarile in care fapta a fost savarsita, de gradul de vinovatie al salariatului, de consecintele abaterii disciplinare, de comportarea generala in serviciu a salariatului si de eventualele sanctiuni suferite anterior.


In cauza, parata nu a tinut cont de toate aceste criterii, aplicand salariatului sanctiunea cea mai grava, desi acesta a avut o atitudine sincera, cooperanta la cercetarea disciplinara, prejudiciul produs este modic, nu au existat consecinte grave ale comiterii faptei, chiar seful reclamantului, martorul P. A. aratand ca nu a existat pericol de incendiu fata de locul taierii tevii. Totodata, tribunalul va avea in vedere ca reclamantul nu a mai fost sanctionat disciplinar, era un muncitor bun si nu a incercat niciodata sa sustraga bunuri din incinta unitatii, asa cum a afirmat acelasi martor, apreciindu-se ca este suficienta aplicarea sanctiunii prevazute de art. 248, alin. (1), lit. d) din Codul muncii pentru a il determina pe reclamant sa inteleaga gravitatea faptei sale si eventualele consecinte ce s-ar fi putut produce si a preveni comiterea de catre acesta a unei noi abateri disciplinare.


Se mai retine de catre tribunal ca i-au fost respectate dreptul reclamantului la cercetarea disciplinara, in decizia contestata fiind expuse pe larg apararile acestuia, intrebarile ce i-au fost adresate, raspunsurile date, iar la fila 8 sunt prezentate argumentele pentru care au fost respinse apararile salariatului, nefiind identificate cauze care sa atraga nulitatea deciziei de concediere .


Fata de considerentele expuse, va fi admisa in parte contestatia formulata de reclamantul S. N. in contradictoriu cu parata S. C. O. P. S. A., va anula in parte decizia nr. 1686/11.11.2015 emisa de parata in sensul inlocuirii sanctiunii disciplinare aplicata reclamantului, aceea a desfacerii contractului de munca cu sanctiunea disciplinara prevazuta de art. 248 alin. (1) lit. d) din Codul muncii, respectiv reducerea salariului de baza pe o perioada de 3 luni cu 10%, va dispune reintegrarea reclamantului pe postul detinut anterior si plata diferentelor salariale calculate conform art. 80 Codul muncii de la data concedierii si pana la reintegrarea efectiva, tinand cont si de sanctiunea aplicata de instanta.


In conformitate cu dispozitiile art. 453 Cod de procedura civila, fata de faptul ca a fost admisa in parte contestatia formulata de reclamant, dispunandu-se doar inlocuirea sanctiunii aplicate, se va admite in parte cererea de obligare a paratei la plata cheltuielilor de judecata, proportional cu culpa acestuia, in cuantum de 500 lei, reprezentand A din onorariul de avocat.


PENTRU ACESTE MOTIVE


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE:


Admite in parte contestatia formulata de reclamantul S. N., cu CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat in comuna Valea M.,, judetul Dambovita, in contradictoriu cu parata S. C. O. P. S. A., cu sediul in Bucuresti,, sector 1, inmatriculata la ORC sub nr. JXXXXXXXXXXXX, CUI xxxxxxx.


Anuleaza in parte decizia nr. 1686/11.11.2015 emisa de parata in sensul ca inlocuieste sanctiunea disciplinara aplicata reclamantului, aceea a desfacerii contractului de munca cu sanctiunea disciplinara prevazuta de art. 248 alin. (1) lit. d) din Codul muncii, respectiv reducerea salariului de baza pe o perioada de 3 luni cu 10%.


Dispune reintegrarea reclamantului pe postul detinut anterior si plata diferentelor salariale calculate conform art. 80 Codul muncii de la data concedierii si pana la reintegrarea efectiva, tinand cont si de sanctiunea aplicata de instanta.


Admite in parte cererea de obligare a paratei la plata cheltuielilor de judecata si o obliga pe aceasta la 500 lei cheltuieli de judecata catre reclamant reprezentand A din onorariul de avocat.


Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare la Tribunalul Dambovita.


Pronuntata in sedinta publica din data de 18. 05. 2016
Pronuntata de: Tribunalul Dambovita, Sectia I Civila, Sentinta nr. 780 din data de 18.05.2016


Citeşte mai multe despre:    deizie concediere    abatere disciplinara    cercetare disciplinara    contestatie    repunere in situatia anterioara    inlocuirea sanctiunii disciplinare
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Contestatie impotriva deciziei de concediere; nulitatea absoluta a deciziei de concediere; continutul deciziei de sanctionare; nemotivare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 429/13.10.2020

Dovedirea faptei ce reprezinta abatere disciplinara. Sarcina probei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - Decizie civila nr. 1343/07.03.2019

Rolul activ al instantei de judecata in litigiile de munca. Constatarea din oficiu a nulitatii deciziei de sanctionare disciplinara pentru lipsa descrierii faptei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 1222/2017 din 13.10.2017

Descrierea generica a faptei ce constituie abatere disciplinara. Nulitate decizie de concediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BRASOV - Decizia nr. 552/16.07.2020

Caracterul inform al deciziei de sanctionare disciplinara. Lipsa individualizarii sanctiunii aplicate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 489/2019

Descrierea faptei nu poate fi suplinita prin probatoriul administrat in cursul judecatii. Nulitatea absoluta a deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 4151/2020

Descrierea faptei imputate nu poate fi una generica si trebuie sa cuprinda suficiente elemente pentru a se putea verifica temeinicia aplicarii sanctiunii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 2616 din data de 04 septembrie 2020

Descrierea faptei trebuie sa corespunda necesitatii de a se aprecia, prin prisma acesteia, legalitatea si temeinicia sanctiunii disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 5976/2019

Pentru a fi considerata abatere disciplinara, fapta salariatului trebuie sa se rasfranga negativ asupra relatiilor de munca, ordinii si disciplinei la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizia civila nr. 640/2020

Cercetarea disciplinara, ascultarea si verificarea sustinerilor facute de salariat sunt obligatorii. Nulitatea absoluta a deciziei de concediere
Pronuntaţă de: Tribunalul Galati - Sentinta civila nr. 378/2020Articole Juridice

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Efectele nerespectarii termenului de preaviz in cazul demisiei
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Concedierea disciplinara pentru o fapta savarsita in afara programului de lucru
Sursa: MCP Cabinet avocati