Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Comportament inadecvat la locul de munca. Decizie de sanctionare disciplinara

Comportament inadecvat la locul de munca. Decizie de sanctionare disciplinara

  Publicat: 17 Feb 2017       2750 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Prin sentinta civila nr. 151/16. 02. 2016 pronuntata de Tribunalul S. in dosarul susmentionat s-a respins contestatia formulata de contestatoarea I. C. impotriva intimatei B. Judeteana A. S., avand ca obiect anularea deciziei de sanctionare emisa de intimata; obligarea intimatei la plata daunelor morale.

Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
A fost promulgat la 11.09.1865
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
A fost promulgat la 11.09.1865
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
A fost promulgat la 11.09.1865
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
In materie civila, potrivit C.proc. civ., nu pot fi ascultati ca martori :
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
A fost promulgat la 11.09.1865
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
A fost promulgat la 11.09.1865
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
A fost promulgat la 11.09.1865
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
A fost promulgat la 11.09.1865
Dovada pe care o poate face cel chemat sa raspunda pentru insulta sau calomnie, in scopul de a stabili adevarul afirmatiei sau imputarii facute si a inlatura astfel caracterul penal al faptei.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Reprezinta a doua etapa a fazei procesuale a judecatii dupa judecarea in prima instanta si inaintea judecarii in recurs,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel

A fost obligata contestatoarea sa plateasca intimatei 800 lei cheltuieli de judecata .


Pentru a hotari, astfel, Tribunalul, a retinut, in esenta, ca decizia contestata a fost emisa cu respectarea dispozitiilor art. 251 si 252 (2) Codul Muncii iar, fapta retinuta si sanctionata constituie o abatere disciplinara, motiv pentru care contestatia formulata a fost respinsa ca neintemeiata.


Daunele morale solicitate au fost respinse ca lipsite de orice suport legal si probator.


In baza art. 453 C. pr. civ contestatoarea a fost obligata sa-i plateasca intimatei suma de 800 lei cheltuieli de judecata, reprezentand onorariul avocatial.


Impotriva acestei hotarari a declarat apel la data de 28.03.2016 contestatoarea I. C. solicitand admiterea apelului, modificarea sentintei atacate in sensul admiterii actiunii asa cum a fost formulata; cu obligarea intimatei la plata cheltuielile de judecata la fond si in apel.


In expunerea de motive apelanta sustine ca solutia instantei de fond reprezinta o greseala de judecata, o interpretare partinitoare a probelor administrate precum si o aplicare gresita a normelor legale.


Sustine ca respingerea exceptiei nulitatii deciziei contestate nu este intemeiata deoarece la o simpla lecturare a deciziei se poate observa ca nu au fost respectate prevederile art. 252 alin. 2 lit. f) Codul Muncii in sensul ca nu a fost indicata instanta la care se poate atacata decizia, ceea ce impune anularea deciziei de sanctionare.


Un alt motiv care atrage anularea deciziei, priveste momentul aplicarii sanctiunii, aratand ca a fost sanctionata prin decizia nr. 19/27. 02. 2015 ce i-a fost comunicata in data de 02.03.2015 pentru presupuse abateri disciplinare savarsite in cursul lunii decembrie-ianuarie 2015, toate sesizate conducerii prin adresa nr. 76/09. 01. 2015, astfel ca aplicarea sanctiunii la data de 27. 02. 2015 la mai mult de 30 de zile de la luarea la cunostinta si la mai mult de 6 luni de la data savarsirii, s-a facut cu nesocotirea prev. art. 252 alin. 1 Codul Muncii.


Pe fondul cauzei, apelanta sustine ca nu este vinovata de nici una din faptele ce ii sunt imputate. Sustine ca nu a facut altceva decat sa-si indeplineasca sarcinile de serviciu conform fisei postului care nu este corespunzatoare si chiar in contradictie cu legea, astfel, cum s-a constatat prin procesul verbal de control al ITM nr. xxxxxx/06.03.2015 si anexa acestuia. Arata ca nu a fost de acord cu fisa postului si ca atare nu a semnat-o. Culpa in intocmirea acesteia in aceasta maniera precum si falsificarea semnaturii sale, apartine exclusiv conducerii paratei.


Mai sustine ca sesizarile adresate conducerii paratei cat si organului superior (Consiliul Judetean S. ) si Curtii de Conturi nu pot fi interpretate ca abateri disciplinare atata timp cat vizau aspecte de incalcare a legii si aratau modul defectuos in care se desfasoara activitatea paratei sau era condusa parata.


Mai arata ca depozitia martorului nu poate fi primita deoarece nu este un martor direct la vreuna din abaterile disciplinare ce i-au fost imputate, iar luarea in considerare de catre instanta de fond a unei astfel de depozitii face dovada partinirii, aspect ce se impune a fi remediat prin inlaturarea acestei probe.


In drept: art. 466 si urm. Cod de procedura civila.


Intimata B. Judeteana A. S. a depus intampinare, precum si concluzii scrise, prin care solicita respingerea apelului ca nefondat.


CURTEA, verificand, potrivit art. 479 din Noul Cod de procedura civila, in limitele cererii de apel, stabilirea situatiei de fapt si aplicarea legii de catre prima instanta, retine urmatoarele:


Apelul este nefondat.


Prin decizia nr. 19/27. 02. 2015, contestatoarea a fost sanctionata, in temeiul art. 247, 248 alin. 1 lit. c) Codul Muncii cu reducerea salariului de baza pe o durata de 1 luna de zile cu 10%, retinandu-se o abateri disciplinare de natura comportamentala -adresarea de insulte si injurii colegiilor, precum si incalcarea si neglijarea repetata a obligatiilor profesionale de serviciu, detaliate in concluziile raportului Comisiei de etica si disciplina.


Cu privire la aspectele de forma ale deciziei de sanctionare invocate de apelanta contestatoare, in mod corect s-a retinut de catre prima instanta ca aceasta cuprinde toate elementele prevazute de art. 252 alin. (2) lit a-f ) Codul Muncii., indicandu-se de asemenea posibilitatea atacarii la instanta competenta potrivit legii, in termen de 30 de zile de la comunicare .


In acest context, faptul ca nu se indica in concret instanta competenta nu atrage nulitatea deciziei de sanctionare, contestatoarea nefiind vatamata in vreun fel in dreptul sau de a se adresa instantei, inregistrand, de altfel, in termenul legal, contestatia la Tribunalul S., ca instanta competenta sa solutioneze cauza avand in vedere prev. art. 269 din Codul Muncii, coroborat cu art. 208, 210 din Legea dialogului social nr. 62/2011.


Cu privire la termenul de aplicare a sanctiunii, de asemenea, se retine ca au fost respectate cerintele legale, respectiv art. 252 alin. (1) Codul Muncii, in lumina interpretarii date prin Decizia nr. 16/2012 pronuntata de ICCJ (RIL), prin care s-a stabilit ca momentul de la care incepe sa curga termenul de 30 de zile calendaristice pentru aplicarea sanctiunii disciplinare este data inregistrarii raportului final al cercetarii disciplinare prealabile la registratura unitati. In speta, raportul final al cercetarii disciplinare prealabile este raportul comisie de etica si disciplina inregistrat la registratura unitatii la data de 13. 02. 2015 sub nr. 184/2015, iar decizia de sanctionare disciplinara a fost emisa la data de 27. 02. 2015, deci cu respectarea atat a termenului legal de 30 de zile calendaristice, cat si a termenului de 6 luni de la savarsirea faptelor imputate (decembrie 2014, ianuarie, februarie 2015).


Cu privire la temeinicia masurii disciplinare aplicate, instanta retine ca savarsirea abaterilor mentionate in decizia de sanctionare a fost dovedita cu intregul probatoriu administrat in cauza, constand in actele care au stat la baza emiterii acesteia (f. 22-39) respectiv, raportul comisiei de etica si disciplina din 12. 02. 2015, extras ROI, fisa post, punctul de vedere al reclamantei cu privire la faptele imputate exprimat in notificarea nr.


(continuarea deciziei civile nr. 1061/30. 06. 2016 pronuntata in dosarul nr. XXXXXXXXXXX)


175/12. 02. 2015 cu ocazia cercetarii disciplinare prealabile, precum si cu declaratia martorei Z. I. .


Cu privire la atributiile de serviciu stabilite prin fisa postului si dispozitiile date cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii, este de mentionat ca sunt un atribut exclusiv ce revine angajatorului potrivit art. 40 Codul Muncii, instanta neputand cenzura, in acest cadru procesual, actele interne cu caracter administrativ emise in acest sens de angajator .


Solutia primei instante de respinge a contestatiei ca netemeinica s-a fundamentat, intr-o aplicare corecta a art. 264 din Codul de procedura civila, nu numai pe depozitia martorului la care face referire apelanta ci, pe intregul material probator, care se coroboreaza cu aceasta proba .


Sustinerile apelantei in sensul ca sanctionarea sa ar fi urmarea sesizarilor neregulilor in desfasurarea activitatii pe care le-a adresat atat conducerii intimatei, cat si diverselor institutii (depuse in copie la dosar) nu pot fi primite, in contextul in care, asa cum s-a aratat mai sus, starea de fapt retinuta in decizia de sanctionare este confirmata de probele administrate.


Fata de cele ce preced, Curtea, in baza art. 480 alin. (1) din Noul cod de procedura civila va respinge ca nefondat apelul promovat, pastrand ca legala si temeinica hotararea primei instante.


Urmarea a respingerii apelului, in temeiul art. 453 din Codul de procedura civila va fi obligata apelanta I. C. sa plateasca intimatei B. Judeteana A. S. suma de 1. 200 lei cheltuieli de judecata in apel, constand in onorariul avocatial probat cu chitanta depusa la fila 24.


Pentru aceste motive,


In numele legii


D E C I D E


Respinge ca nefondat apelul declarat de contestatoarea I. C. impotriva sentintei civile nr. 151/16. 02. 2016 pronuntata de Tribunalul S. - Sectia I civila in dosar civil nr. XXXXXXXXXXX.


Obliga apelanta I. C. sa plateasca intimatei B. Judeteana A. S. suma de 1. 200 lei cheltuieli de judecata in apel.


Definitiva.
Pronuntata de: Curtea de Apel Alba Iulia, Sectia I Civila, Decizia nr. 1061 din data de 30.06.2016


Citeşte mai multe despre:    termen legal de sanctionare    abatere disciplinara    decizie de sanctionare    comportament inadecvat    legalitate    neglijenta repetata
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

ICCJ - Magistrat. Abatere disciplinara. Manifestari care aduc atingere prestigiului justitiei savarsite in afara exercitarii atributiilor de serivici. Obligatia de rezerva.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Prescrierea dreptului la actiune pentru recuperarea foloaselor nerealizate
Pronuntaţă de: Tribunalul Braila Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 157/2017, in sedinta publica din 22 martie 2017

Simpla enuntare a celor imputate salariatului si a concluziilor comisiei de cercetare disciplinara nu echivaleaza cu descrierea faptei care constituie abatere disciplinara. Lipsa descrierii faptei nu poate fi acoperita prin alte inscrisuri
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti Sectia I CIvila, Decizia civila nr. 882/2017, in sedinta publica din 29 martie 2017

Codul muncii nu impune indicarea in convocator a faptelor in detaliu, ci doar a obiectului cercetarii disciplinare in termeni generici
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti Sectia Civila, Sentinta civila nr. 254/2017, in sedinta publica din 24 martie 2017

Contestatorul a raspuns la intrebari fara sa cunoasca faptul ca este cercetat disciplinar, fiind astfel in imposibilitatea de a se apara efectiv
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Suceava Sectia I Civila, Decizia civila nr. 171/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017

Odata dovedita fapta ilicita si vinovatia, rezultatul daunator si legatura de cauzalitate se prezuma. Raspundere disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1399/2017, in sedinta publica din 6 martie 2017

Anulare decizie de concediere disciplinara. Modificarile manuscrise operate pe un regulament intern nu sunt opozabile
Pronuntaţă de: Tribunalul Mures Sectia Civila, Sentinta civila nr. 68/2017, in sedinta publica din 31 ianuarie 2017

Concedierea cadrului didactic pentru incalcarea indatoririlor de supraveghere in timpul desfasurarii examenelor nationale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara Sectia L.M.A.S., Decizia civila nr. 113/2017, in sedinta din 14 februarie 2017

Nulitatea deciziei de sanctionare a salariatului. Lipsa descrierii faptei care constituie abatere disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizie nr. 546/2016 din 21.06.2016

Desfacerea disciplinara a contractului de munca pentru lipsa nejustificata de la serviciu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel C, Sectia I Civila, Decizia nr. 275 CM din 30.05.2016Articole Juridice

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Concedierea disciplinara pentru o fapta savarsita in afara programului de lucru
Sursa: MCP Cabinet avocati

Neinlaturarea raspunderii disciplinare de o hotarare penala de achitare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Raspunderea administrativa in Codul Administrativ (VII)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Deconcentrarea administrativa principiu al administratiei publice in Codul Administrativ. Serviciile publice deconcentrate (VI)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Repunerea partilor in situatia anterioara prin anularea deciziei de concediere echitate sau discriminare fata de angajator?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Faptele salariatului care pot constitui abateri disciplinare. Spete si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu