Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Plata drepturilor salariale cuvenite, prin raportare la contractul individual de munca. Sarcina probei

Plata drepturilor salariale cuvenite, prin raportare la contractul individual de munca. Sarcina probei

  Publicat: 03 Mar 2017       783 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin cererea inregistrata pe rolul acestui tribunal sub nr. XXXXXXXXXXXX la data de 11. 02. 2016 si precizata la data de 19. 04. 2016, reclamantii I. S. (domiciliata in Calarasi,, , , cu CNP xxxxxxxxxxxxx), M. M. V. (domiciliata in Calarasi,, cu CNP xxxxxxxxxxxxx), P. A. (domiciliat in Calarasi, . 10,, , judetul Calarasi, cu CNP xxxxxxxxxxxxx), C. F. D. (domiciliat in Calarasi,, , judetul Calarasi, cu CNP xxxxxxxxxxxxx) in contradictoriu cu parata SRL (cu sediul in Jilava, soseaua Giurgiului, nr. 206, camera 1, judetul I. si punct de lucru la PENNY Calarasi 1, nr. RC J23/2356/14.08.2014, CUI RO27392283) solicita obligarea paratei, in calitate de angajator, la plata drepturilor salariale aferente perioadei 16.11.xxxxxxxxxxxxxxx16, drepturi ce nu le-au fost achitate pana in prezent, cu cheltuieli de judecata .

A fost promulgat la 11.09.1865
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Legea suprema a unui stat care reglementeaza relatiile sociale fundamentale privind instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
A fost promulgat la 11.09.1865
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
A fost promulgat la 11.09.1865
Cel dintai termen intr-un litigiu civil la care, partile fiind legal citate, pot pune concluzii.
A fost promulgat la 11.09.1865
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Act adoptat de organele de stat,
A fost promulgat la 11.09.1865
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

In motivarea cererii, reclamantii arata ca au fost angajati ai S. C. C. S. INT S. R. L ca agenti de securitate si au desfasurat activitate la obiectivul Penny Calarasi 1. Pe data de 16. 01. 2016 au incetat raporturile de munca prin acord, conform dispozitiilor art. 55 lit. b din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii.Potrivit adeverintelor eliberate de catre angajator, salariul de baza, al fiecaruia dintre reclamanti, era in cuantum de 1. 050 lei/luna.


Reclamantii precizeaza ca pentru perioada 16.11.xxxxxxxxxxxxxxx16 nu au primit drepturile salariale cuvenite, desi au desfasurat activitate, asa cum rezulta din fisele de pontaj intocmite de beneficiar .


Avand in vedere ca in perioada sus mentionata, au desfasurat activitate in cadrul societatii, iar angajatorul nu si-a achitat obligatiile salariale, reclamantii solicita, ca prin hotararea judecatoreasca ce se va pronunta sa se oblige parata la plata acestor drepturi salariale.


In drept, invoca art. 204 C. p. c., art. 166-171 C. mun., art. 453 C. p. c.


In dovedire se depun inscrisuri: acte de identitate, contractele individuale de munca ale reclamantilor, cu acte aditionale, fise de pontaj, adeverinte, deciziile de incetare a raporturilor de munca ale reclamantilor.


Desi legal citata, parata nu a formulat intampinare in cauza.


Examinand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:


Reclamantii au fost salariati ai societatii C. S. INT SRL, dupa cum reiese din contractele individuale de munca pe durata nedeterminata inregistrate in Registrul general de evidenta al salariatilor, astfel: contractul nr. 3002/30. 04. 2015 pentru reclamanta M. M. V., contractul nr. 3003/30. 04. 2015 pentru reclamanta I. S., contractul nr. 3005/30. 04. 2015 pentru reclamantul C. F. D., contractul nr. 3001/30. 04. 2015 pentru reclamantul P. A. (filele 5, 11, 18, 24).


Salariul de baza lunar brut a fost stabilit pentru fiecare reclamant la suma de 975 lei, urmand sa fie achitat la data de 25 ale fiecarei luni.


Reclamantii au mai anexat la dosar adeverinte eliberate de parata la data de 16. 01. 2016, prin care se mentioneaza faptul ca incepand cu data 01.07.2015 salariul de baza pentru fiecare reclamant este de 1. 050 lei (filele 8, 14, 21, 28).


De asemenea, reclamantii au depus la dosar deciziile de incetare a contractelor individuale de munca, in baza art. 55 lit. b Codul muncii, incepand cu data de 16. 01. 2016 pentru fiecare reclamant (filele 9, 15, 22, 27), precum si fise de pontaj pentru perioada 01.12.xxxxxxxxxxxxx15.


Dispozitiile art. 40 alin. 2 lit. c din Codul Muncii rap. la art. 41 alin. 5 din Constitutie statueaza obligatia angajatorului de a acorda salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si contractele individuale de munca .


Obligatia principala a angajatorului este cea de plata a salariului, a contraprestatiei pentru munca indeplinita de salariat . Sub aspect probatoriu, art. 168 Codul muncii prevede in mod imperativ ca plata de catre angajator a salariului se dovedeste prin semnarea statelor de plata, precum si prin orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii catre salariatul indreptatit, inscrisuri ce se pastreaza si se arhiveaza de catre angajator in aceleasi conditii si termene ca in cazul actelor contabile, conform legii.


In speta, reclamantii au facut dovada raporturilor de munca si a drepturilor banesti ce li se cuvin, dar parata nu a dovedit achitarea drepturilor salariale pretinse de reclamanti, asa cum avea obligatia potrivit art. 272 codul muncii (Sarcina probei in conflictele de munca revine angajatorului, acesta fiind obligat sa depuna dovezile in apararea sa pana la prima zi de infatisare. ) si cum prevede art. 168 alin. 1 Codul muncii ca se poate dovedi plata salariului.


In consecinta, in temeiul dispozitiilor anterior invocate, va obliga parata catre fiecare dintre reclamanti la plata drepturilor salariale cuvenite pentru activitatea prestata in perioada 16.11.2015 - 15. 01. 2016, prin raportare la contractele individuale de munca incheiate de parti.


Fata de aceste considerente, cererea formulata de reclamanti va fi admisa, urmand a se dispune in sensul celor din dispozitivul prezentei hotarari.


In baza art. 453 Cod procedura civila va obliga parata catre reclamanti la plata sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand onorariu avocat, conform chitantei anexata la dosar, retinand ca parata se afla in culpa procesuala, iar suma achitata de reclamanti cu titlu de onorariu de avocat nu este exagerata raportat la valoarea drepturilor salariale de recuperat.


Prezenta hotarare este definitiva si executorie de drept, conform art. 274 Codul muncii ("Hotararile pronuntate in fond sunt definitive si executorii de drept . ``).


In temeiul art. 40 din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti opinia asistentilor judiciari este concordanta cu solutia si considerentele expuse in motivarea prezentei hotarari.


Vazand si dispozitiile art. 214-215 din Legea 62/2011 a dialogului social.


PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE


Admite cererea formulata de reclamantii I. S. (domiciliata in Calarasi,, , , cu CNP xxxxxxxxxxxxx), M. M. V. (domiciliata in Calarasi,, cu CNP xxxxxxxxxxxxx), P. A. (domiciliat in Calarasi, . 10,, , judetul Calarasi, cu CNP xxxxxxxxxxxxx), C. F. D. (domiciliat in Calarasi,, , , judetul Calarasi, cu CNP xxxxxxxxxxxxx) in contradictoriu cu parata SRL (cu sediul in Jilava, soseaua Giurgiului, nr. 206, camera 1, judetul I. si punct de lucru la PENNY Calarasi 1, nr. RC J23/2356/14.08.2014, CUI RO27392283).


Obliga parata catre fiecare dintre reclamanti la plata drepturilor salariale cuvenite pentru activitatea prestata in perioada 16.11.2015 - 15. 01. 2016.


Obliga parata catre reclamanti la plata sumei de 1000 lei cheltuieli de judecata .


Executorie.


Cu drept de apel in termen de 10 de zile de la comunicare . Cererea se va depune la Tribunalul Calarasi.Pronuntata in sedinta publica, azi, 19 mai 2016.Pronuntata de: Tribunalul Calarasi, Sectia Civila, Sentinta Civila nr. 449/2016 din data de 19.05.2016


Citeşte mai multe despre:    incetarea raporturilor de munca prin acordul partilor    drepturi salariale    contract individual de munca pe durata nedeterminata    contractul colectiv de munca    culpa procesuala    fise de pontajComentează: Plata drepturilor salariale cuvenite, prin raportare la contractul individual de munca. Sarcina probei
Alte Speţe

Suprimarea pentru viitor a unui premiu nu afecteaza dreptul fundamental al salariatului de a primi contraprestatie pentru munca depusa. Repertoriu Decizii CCR si CEDO
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Ploiesti Sectia I Civila, Decizia nr. 268/2017, in sedinta publica din 01 februarie 2017

Plata de daune materiale si morale pentru incetarea fara instiintare a contractului individual de munca incheiat cu un angajator din strainatate
Pronuntaţă de: Tribunalul Tulcea Sectia Civila si de Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 67/2017, in sedinta publica din 18 ianuarie 2017

Plata diferentei de drepturi salariale pentru munca prestata in strainatate. Calculul diurnei pe zile lucratoare
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 10/2017, in sedinta publica din data de 05 ianuarie 2017

Egalitatea de tratament si interzicerea discriminarii nu permit angajatorului sa ii dezavantajeze pe unii salariati in favoarea altora in ce priveste cuantumul salariilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj Sectia I Civila, Decizia civila nr. 100/A/2017, in sedinta publica din data de 25 ianuarie 2017

Plata de dauna-interese, sub forma dobanzii legale, pentru neexecutarea hotararii judecatoresti reprezentand drepturi salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Decizia civila nr. 8 sedinta publica din data de 11 ianuarie 2017

RIL. Litigiile avand ca obiect drepturile banesti solicitate de jandarmi, pompieri si personalul militar cu statut de functionari publici sunt de competenta instantelor de contencios administrativ
Pronuntaţă de: ICCJ

Obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale neacordate, actualizate cu indicele de inflatie si dobanda legala aferenta
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita, Sectia I Civila, Complet specializat in solutionarea litigiilor de munca si asigurari sociale, Sentinta nr. 797 din 19.05.2016

Decizie de concediere a salariatilor in baza unor criterii de discriminare. Reorganizare fictiva a societatii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta nr. 100 din 19.01.2016

Prescriptia dreptului angajatorului de a pretinde unui salariat acoperirea prejudiciului
Pronuntaţă de: Tribunalul D, Sectia Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizie nr. 2123/2016 din 24.06.2016

Obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru intarzierea nejustificata a platii salariului
Pronuntaţă de: Tribunalul C, Sectia Civila, Sentinta Civila nr. 922 din 21.04.2016Articole Juridice

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Modul de stabilire a nivelului maxim al salariului de baza pentru personalul incadrat in directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului
Sursa:

Deciziile de stabilire a drepturilor salariale nu reprezinta acte administrative in sensul Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
Sursa:

Legea salarizarii unice nu instituie o procedura prealabila in litigiile privind stabilirea si plata drepturilor salariale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

[Av. muncii] Dreptul la actiune in cazul drepturilor salariale restante
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Suspendarea contractului individual de munca in cazul formularii unei plangeri penale
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Incetarea contractului individual de munca prin acordul partilor
Sursa: MCP Cabinet avocati