Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Anularea procesului-verbal de contraventie. Inexistenta faptei contraventionale

Anularea procesului-verbal de contraventie. Inexistenta faptei contraventionale

  Publicat: 21 Mar 2017       2780 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Prin plangerea inregistrata pe rolul Judecatoriei Pitesti la data de 29. 06. 2015 sub nr. XXXXXXXXXXXXXX, petenta I. I. D. M. a solicitat, in contradictoriu cu intimatul I. T. DE M. A., anularea procesului-verbal nr. xxxxx/15. 06. 2015, exonerarea de la plata amenzii contraventionale, iar in subsidiar inlocuirea amenzii cu avertisment.

Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Este persoana care are cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in procesul penal, avand obligatia de a se prezenta la chemarea organelor judiciare, de a depune marturie si de a relata adevarul si numai adevarul.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Oficiu electoral - organism electoral constituit la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, fara a avea atributia de a constata rezultatele alegerilor la acel nivel,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este persoana care are cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in procesul penal, avand obligatia de a se prezenta la chemarea organelor judiciare, de a depune marturie si de a relata adevarul si numai adevarul.
In materie civila, potrivit C.proc. civ., nu pot fi ascultati ca martori :
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Este persoana care are cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in procesul penal, avand obligatia de a se prezenta la chemarea organelor judiciare, de a depune marturie si de a relata adevarul si numai adevarul.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.

In motivarea plangerii, petenta arata ca prin procesul verbal contestat a fost sanctionata contraventional conform art. 260 alin. 1 din Codul muncii, retinandu-se ca la punctul de lucru al societatii situat in Mun. Pitesti, strandul Trivale, jud. Arges a fost identificat prestand activitate numitul G. G. A., fara a avea incheiat contract individual de munca .


A sustinut petenta ca nu se face vinovata de contraventia retinuta in sarcina sa.


Petenta invedereaza ca situatia este diferita de cea retinuta in actul sanctionator. In momentul in care inspectorul de munca a ajuns la punctul de lucru din strandul Trivale, vanzatorul angajat, domnul M. A., parasise locul de munca, facea baie in bazin, iar cel care statea la masa unde se vand produsele pe care le comercializeaza (colaci de plastic, baloane, etc. ), fara a presta aceasta activitate, era domnul G. G. A. . Imediat dupa demararea controlului a aparut si domnul M. A., care i-a explicat inspectorului de munca ca el efectueaza vanzarile, insa fara niciun rezultat.


In drept, au fost invocate disp. art. 31 din O. G nr. 2/2001, art. 16 alin. 3 din HG nr. 1377/2009, art. 20 alin. 3 din Legea nr. 108/1999.


Intimatul I. de I. T. de Munca Arges a depus intampinare prin care solicitat respingerea plangerii, aratand ca sanctiunile au fost in mod legal aplicate, iar materialul probator face dovada savarsirii faptei de catre petenta. Au fost depuse actele care au stat la baza intocmirii procesului-verbal contestat (filele nr. 25-31).


Petenta a depus raspuns la intampinare, prin care a reluat in esenta sustinerile din cererea de chemare in judecata, aducand argumente in sensul admiterii actiunii.


In cauza s-a administrat proba cu inscrisuri si testimoniala, fiind audiat martorul G. G. A. .


Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine ca prin procesul-verbal nr. xxxxx/15. 06. 2015, petenta a fost sanctionata cu amenda in cuantum de 10. 000 lei pentru savarsirea faptei de a primi la munca pe numitul G. G. A., fara a incheia un contract individual de munca in forma scrisa cu acesta, fapta prev. de disp. art. 16 alin. 1 din Codul Muncii si sanctionata de disp. art. 260 alin. 1 lit. e din Codul Muncii.


Conform art. 16 alin. 1 din Codul muncii "Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului. Forma scrisa este obligatorie pentru incheierea valabila a contractului. `` Totodata art. 16 alin. 2 din Codul muncii prevede ca "anterior inceperii activitatii, contractul individual de munca se inregistreaza in registrul general de evidenta a salariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munca . ``


Art. 260 alin. 1 lit. e sanctioneaza nerespectarea dispozitiilor art. 16 alin. 1 din Codul muncii dispunand ca constituie contraventie si se sanctioneaza astfel urmatoarele fapte: lit. e "primirea la munca a pana la 5 persoane fara incheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 alin. (1), cu amenda de la 10. 000 lei la 20. 000 lei pentru fiecare persoana identificata``.


Conform art. 34 alin. 1 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, instanta verifica legalitatea si temeinicia procesului-verbal, pronuntandu-se, de asemenea, si cu privire la sanctiunea aplicata de agentul constatator.


Verificand legalitatea procesului-verbal, se constata ca acesta cuprinde toate mentiunile obligatorii prevazute de lege, neexistand cazuri de nulitate absoluta ce ar putea fi invocate din oficiu .


Potrivit dispozitiilor legale in materie, singurele mentiuni ale procesului verbal de contraventie, prevazute de lege sub sanctiunea nulitatii absolute sunt cele enumerate la art. 17 din OG nr. 2/2001, respectiv numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, iar in cazul persoanei juridice lipsa denumirii si a sediului acesteia, a faptei savarsite si a datei comiterii acesteia sau a semnaturii agentului constatator. Analizand inscrisul contestat, instanta constata ca acesta cuprinde toate mentiunile enumerate in art. 17 din O. G. nr. 2/2001.


Sub aspectul temeiniciei, instanta retine, din declaratia martorului audiat in cauza ce se coroboreaza cu sustinerile petentei, ca in ziua controlului martorul se afla la plaja in strandul Trivale, unde s-a intalnit cu un prieten al sau, numitul M. A., angajatul societatii petente. Intrucat angajatul societatii avea nevoie sa mearga la toaleta, l-a lasat pe martor pret de cateva minute in locul sau, iar acesta, in virtutea relatiilor de prietenie a acceptat, moment in care si-au facut aparitia inspectorii de munca . Astfel, martorul nu presta activitate pentru societatea petenta si nu a fost remunerat de catre aceasta.


Conform disp. art. 10 din Codul muncii, contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu .


Se constata ca intre petenta si numitul G. G. A. nu au fost stabilite relatii specifice angajator-salariat, in sensul disp. art. 10 din legea 53/2003, fata de faptul ca acesta nu presta o munca salarizata si sub autoritatea petentei.


Ca urmare, instanta constata ca fapta retinuta in sarcina petentei nu intruneste elementele constitutive ale contraventiei prev. de disp. art. 260 alin. 1 lit. e din legea 53/2003, astfel ca, potrivit disp. art. 34 din OG 2/2001, va admite plangerea, va anula procesul-verbal si va exonera petenta de la plata amenzii.


PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE:


Admite plangerea formulata de petenta I. I. D. M., cu sediul procesual ales in Pitesti, . av. N. I., nr. 9,, , jud. Arges in contradictoriu cu intimatul I. T. DE M. A., cu sediul in P.,, jud. Arges.
Pronuntata de: Judecatoria Pitesti, Sectia Civila, Sentinta nr. 3291/2016 din 11.04.2016


Citeşte mai multe despre:    sanctiune contraventionala    forma scrisa a contractului de munca    registrul de evidenta a salariatilor    nulitate    salariu    amenda    inspector de munca
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Contencios administrativ. Dispozitia primarului de suspendare a activitatii unei societati. Sanctiune contraventionala complementara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 450/24.06.2020

Caracterul inform al deciziei de sanctionare disciplinara. Lipsa individualizarii sanctiunii aplicate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 489/2019

Prestarea muncii in lipsa incheierii in forma scrisa a contractului individual de munca. Sanctiune contraventionala
Pronuntaţă de: Judecatoria Pitesti - Sentinta civila nr. 3023 din data de 10 Mai 2019

Decizia nr. 439/2019 referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea art. 109 din Codul Rutier
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ: In ipoteza renuntarii la urmarirea penala fata de un minor care a implinit varsta de 16 ani poate fi dispusa fata de acesta obligatia prestarii unei munci neremunerate in folosul comunitatii.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 197/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea 171/2010 si OG 2/2001
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Inlocuirea de catre instanta a sanctiunii aplicate angajatorului. Avertisment pentru neincheierea contractului de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul V, Sectia Civila, Decizia nr. 1005/A/2016

Inlaturarea obligatiei de plata a sumelor reprezentand contributia la Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.791 din data 08.10.2009

Reexaminare sanctiune contraventionala. Sesizare introdusa de persoana lipsita de calitate
Pronuntaţă de: Judecatoria Ramnicu Sarat - Sentinta penala nr. 208 din data 19.07.2011Articole Juridice

Legalitatea sanctiunilor contraventionale/amenzilor aplicate pe durata starii de urgenta, conform OUG 1/1999
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Reangajarea unui salariat dupa incetarea contractului individual de munca. Incheierea unui nou CIM
Sursa: MCP Cabinet avocati

Conditiile legale necesare functionarii cluburilor si localurilor (constructii aglomerate)
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Prescriptia dreptului de a cere executarea silita. Motiv de promovare a contestatiei la excecutare in materie contraventionala
Sursa: EuroAvocatura.ro