Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale neacordate, cu titlu de diurna

Obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale neacordate, cu titlu de diurna

  Publicat: 31 Mar 2017       1958 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Prin actiunea civila inregistrata sub nr. de mai sus, reclamantul M C M a chemat in judecata pe parata ___ solicitand instantei obligarea paratei la plata sumei de 66.841 lei diurna neachitata, suma actualizata cu indicele de inflatie de la data scadentei si pana la data platii efective, precum si obligarea paratei la plata dobanzii legale aferente sumei anterior indicate incepand cu data de 20.10.2013, sau cel putin cu data de 07.04.2015 si pana la data platii efective. In subsidiar, reclamantul a solicitat obligarea paratei la plata sumei de 43.216 lei diurna neachitata, suma actualizata cu indicele de inflatie de la data scadentei si pana la data platii efective, precum si obligarea paratei la plata dobanzii legale aferente sumei anterior indicate incepand cu data de 20.03.2014, sau cel putin cu data de 07.04.2015 si pana la data platii efective.

Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Denumire data monedei unice europene.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Din punctul de vedere al dreptului civil, actul juridic prin care o persoana (delegant) insarcineaza o alta persoana (delegat) sa execute o anumita prestatie in favoarea unei terte persoane (delegatar), cu consimtamantul acesteia.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Din punctul de vedere al dreptului civil, actul juridic prin care o persoana (delegant) insarcineaza o alta persoana (delegat) sa execute o anumita prestatie in favoarea unei terte persoane (delegatar), cu consimtamantul acesteia.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Stiinta multidisciplinara auxiliara dreptului, cu metode proprii de cercetare,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Denumire data monedei unice europene.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Denumire data monedei unice europene.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Denumire data monedei unice europene.
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Legea 10 din 2001. Este orice titlu de valoare nominala emis de Ministerul Finantelor Publice pâna la data prezentei legi, neutilizat de catre detinator sau dobânditorul subsecvent
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Denumire data monedei unice europene.
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

In motivarea actiunii s-a aratat ca reclamantul a lucrat in cadrul paratei ca muncitor necalificat in perioada 15.09.xxxxxxxxxxxxx14 la punctul de lucru din Franta de la Aix les Baines, iar in perioada respectiva a lucrat in strainatate mai putin in perioada 1.08.xxxxxxxxxxxxx14 cand s-a aflat in concediu fiind revenit in tara, iar dupa data de 01.01.2015 a luat legatura cu administratorul paratei care i-a comunicat sa nu se mai prezinte la locul de munca din strainatate intrucat societatea nu are contractate lucrari. Reclamantul a mai sustinut ca desi contractul de munca a fost incheiat doar cu data de 13.02.2014, profitand de faptul ca la data inceperii activitatii a semnat ,,in alb,, acest inscris si ca acest contract de munca este in fiinta nefiind denuntat de vreuna din parti.


S-a mai sustinut ca pe parcursul derularii activitatii parata angajator i-a platit doar salariul de baza, motiv pentru care a formulat aceasta actiune pentru plata diurnei cuvenite, sens in care a invocat prevederile art.44 alin.2 Codul muncii, art.45 din contractul colectiv de munca la nivel national, anexa 1 din HG nr.518/1995 ce prevede pentru Franta o diurna de 35 euro/zi. Avand in vedere aceasta suma de 35 euro/zi reclamantul a calculat in doua modalitati diurna cuvenita, intr-una pentru perioada septembrie 2013-decembrie 2014 reiesind suma de 66.841 lei diurna neachitata potrivit pretentiei principale, iar in varianta subsidiara indicand suma de 43.216 lei diurna neachitata pentru perioada februarie 2014-decembrie 2014. A mai invocat si prevederile art.166 alin.4 Codul muncii si art.1535 Cod civil referitor la pretentiile vizand actualizarea sumei cu indicele de inflatie de la data scadentei si pana la data platii efective, precum si cele vizand obligarea paratei la plata dobanzii legale aferente sumei solicitate cu titlu de diurna neachitata.


In drept, s-au invocat prevederile art.266 si urm. Cod muncii, actele normative indicate in cerere, art.453 Cod procedura civila.


Actiunea civila formulata este scutita de la plata taxei judiciare de timbru.


Reclamantul si-a precizat cererea in doua randuri f.78-81 si f.139 in sensul ca a modificat cuantumul sumei solicitate cu titlu de diurna neachitata, prin ultima precizare ce se impune a fi solutionata a solicitat, in primul rand, obligarea paratei la plata sumei de 93.456,80 lei diurna neachitata, suma actualizata cu indicele de inflatie de la data scadentei si pana la data platii efective, precum si obligarea paratei la plata dobanzii legale aferente sumei anterior indicate incepand cu data de 20.03.2014, sau cel putin cu data de 07.04.2015 si pana la data platii efective, in al doilea rand, a solicitat obligarea paratei la plata sumei de 53.212,80 lei diurna neachitata, suma actualizata cu indicele de inflatie de la data scadentei si pana la data platii efective, precum si obligarea paratei la plata dobanzii legale aferente sumei anterior indicate incepand cu data de 07.04.2015 si pana la data platii efective, iar in al treilea rand, reclamantul a solicitat obligarea paratei la plata sumei de 25.685 lei diurna neachitata, suma actualizata cu indicele de inflatie de la data scadentei si pana la data platii efective, precum si obligarea paratei la plata dobanzii legale aferente sumei anterior indicate incepand cu data de 07.04.2015 si pana la data platii efective.


In justificarea acestei precizari s-a aratat ca raportat la concluzia raportului de expertiza a fost nevoit sa modifice petitele 2,3 din prima precizare, diminuand cu suma de 40.244 lei diurna solicitata si data de la care solicita plata dobanzii penalizatoare.


Parata nu a depus la dosar in faza prealabila, anterior fixarii primului termen de judecata, intampinare, insa in cursul judecatii parata a depus la dosar note scrise f.37-38 prin care a solicitat respingerea actiunii ca nefondate.


In sustinerea acestei pozitii procesuale s-a aratat ca reclamantul a fost angajat in cadrul paratei in perioada 12.02.xxxxxxxxxxxxx14 si ca acesta a avut un salariu lunar de 900 lei ce i-a fost achitat lunar. S-a precizat ca reclamantul din data de 15.02.2014 a plecat in Franta la punctul de lucru de la Aix les Baines in perioadele 17.02.xxxxxxxxxxxxx14, 02.04.xxxxxxxxxxxxx14 si 18.02.xxxxxxxxxxxxx14, potrivit ordinului de deplasare nr.4/14.02.2014, a lucrat in strainatate in total 104 zile, fiind platit suplimentar cu suma de 87,50 euro/zi, parata achitandu-i suma de 9100 euro adica 40.244 lei. A mai sustinut ca reclamantul nu a fost angajatul paratei in perioada iunie-decembrie 2013 si ca dupa 01 decembrie 2014 parata nu a mai avut angajati din cauza lipsei de contracte pe alte santiere.


Reclamantul a depus la dosar note scrise potrivit art.244 Cod procedura civila, f.141, prin care a solicitat admiterea actiunii precizate a doua oara, sustinand suplimentar fata de cele invocate in motivarea cererii precizate ca din expertiza grafica nu reiese ca semnatura de pe inscrisul denumit delegatie apartine reclamantului.


Parata a depus la dosar note scrise potrivit art.244 Cod procedura civila, f.143-144, prin care a solicitat respingerea actiunii ca nefondate, prin care a invocat argumente similare cu cele anterior reliefate, motiv pentru care nu vor fi reiterate, sustinand suplimentar fata de cele invocate anterior ca din expertiza grafica reiese ca semnatura de pe inscrisul denumit delegatie apartine probabil reclamantului.


Analizand actele si lucrarile dosarului, tribunalul retine urmatoarele.


Potrivit contractului individual de munca inregistrat sub nr.6/12.02.2014 reclamantul a fost angajat in cadrul paratei pe postul de muncitor necalificat, avand un salariu brut lunar de 900 lei, fara a se indica expres in contract locul de munca , daca aceasta se desfasoara in strainatate si diurna cuvenita in aceasta situatie f.9-11. Din inscrisurile justificative depuse la dosar de parata angajator f.43-70 reiese ca reclamantul a lucrat in cadrul paratei in perioada 12.02.xxxxxxxxxxxxx14 si ca acesta a avut un salariu lunar de 900 lei, salariu ce i-a fost achitat lunar, potrivit statelor de plata anexate la dosar.


Din probatoriul administrat in cauza mai reiese ca reclamantul din data de 15.02.2014 a plecat in Franta la punctul de lucru de la Aix les Baines unde a lucrat efectiv in perioadele 17.02.xxxxxxxxxxxxx14, 02.04.xxxxxxxxxxxxx14 si 18.02.xxxxxxxxxxxxx14, potrivit ordinului de deplasare nr.4/14.02.2014, ordin din care reiese ca reclamantului i s-a platit suma de 9100 euro prin echivalentul in lei, adica suma de 40.244 lei, suma calculata prin inmultirea a 104 zile cu 87,50 euro diurna/zi. S-a precizat in ordinul de deplasare ca durata deplasarii a fost 15.02.xxxxxxxxxxxxx14 si ca ziua plecarii a fost 14.02.2014, iar ziua sosirii a fost 20 iulie 2014 f.125.


Intrucat reclamantul a contestat ca ar fi semnat acest ordin de deplasare din care reiese ca ar fi incasat suma anterior indicata, tribunalul a incuviintat efectuarea unei expertize grafice, iar prin raportul de expertiza criminalistica grafica intocmit s-a concluzionat ca raportat la documentele puse la dispozitie semnatura olografa de la rubrica ,,titular avans,, a inscrisului intitulat ordinului de deplasare nr.4 a fost probabil executata de reclamantul din acest dosar f.110-120. Tribunalul considera, raportat la aceasta concluzie din raportul de expertiza grafica, ca se impune a se retine ca reclamantul a semnat acest inscris si a incasat suma de 9100 euro prin echivalentul in lei de 40.244 lei, aspect ce reiese si din coroborarea acestui inscris cu inscrisurile depuse de parata angajator intitulate registru de casa valuta si registru de evidenta fiscala f.63-66, din care reiese cert ca reclamantului i s-a platit suma de xxxxx lei cu titlu de diurna.


Tribunalul mai arata ca din probatoriul administrat in cauza nu s-a dovedit in nici un mod ca reclamantul ar fi fost angajat in cadrul paratei anterior datei de 12.02.2014, data indicata in contractul de munca desemnat de reclamant, fiind lipsite de suport probator asertiunile reclamantului sub acest aspect si nici ca ulterior datei de 15 iulie 2014 acesta ar mai fi lucrat in continuare in Franta. Asa fiind, inseamna ca reclamantul este indreptatit sa primeasca cu titlu de diurna pentru munca prestata efectiv in Franta doar pentru perioada anume indicata in ordinul de deplasare, respectiv17.02.xxxxxxxxxxxxx14, 02.04.xxxxxxxxxxxxx14 si 18.02.xxxxxxxxxxxxx14, cu precizarea ca s-a avut in vedere ca moment final si data indicata in ordinul de deplasare la durata deplasarii a fost 15.02.2014-15.07.2014, situatie in care, tribunalul retine ca reclamantul a fost efectiv in strainatate in Franta la punctul de lucru de la Aix les Baines in timp ce era angajatul paratei un nr. de 148 zile calendaristice, respectiv 12 in luna februarie 2014, 31 in luna martie 2014, 29 in luna aprilie 2014, 31 in luna mai 2014, 30 in luna iunie 2014 si 15 zile in luna iulie 2014.


Procedand la inmultirea acestor 148 zile calendaristice cu suma convenita cu titlu de diurna/zi de 87,50 euro /zi, suma anume indicata in inscrisul intitulat ordin de deplasare nr.4/14.02.2014, reiese ca reclamantul este indreptatit sa primeasca cu titlu de diurna suma totala de 12.950 euro si ca in realitate parata i-a achitat echivalentul in lei a sumei de 9100 euro, ceea ce inseamna ca reclamantul trebuie sa mai incaseze de la parata suma de 3.850 euro prin echivalentul in lei la data platii efective reprezentand diferenta de diurna neachitata. Tribunalul precizeaza ca, in lipsa unor prevederi exprese din contractul individual de munca, diurna pentru munca prestata in strainatate trebuie calculata pe zile calendaristice, iar nu doar pentru zilele lucrate efectiv, dupa cum probabil a facut parata cand a retinut doar 104 zile in ordinul de deplasare, tinand cont de scopul acestui drept salarial ce vizeaza cheltuielile de baza cotidiene, precum cele privind alimentele si alte de stricta necesitate, iar asemenea cheltuieli sunt zilnice, iar nu trebuie realizate doar pentru zilele lucratoare.


Avand in vedere aceste considerente, tribunalul, avand in vedere prevederile art.39 alin.1 lit.a Codul muncii ce arata ca salariatul are dreptul la salarizare pentru munca depusa, salarizare ce include si drepturile banesti negociate vizand diurna cuvenita pentru munca in strainatate, precum si prevederile art.40 alin.2 lit.c Codul muncii ce impune in sarcina angajatorului obligatia sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca, tinand cont si de dispozitiile art.159 si art.160 Codul muncii, va admite, in parte, actiunea civila precizata formulata de reclamant impotriva paratei, si-n consecinta, va obliga parata sa plateasca reclamantului suma de 3850 euro prin echivalentul in lei la data platii efective reprezentand diurna neachitata.


Celelalte pretentii deduse judecatii nu pot fi admise atat timp cat tribunalul a retinut ca nu s-a dovedit in nici un mod ca reclamantul ar fi fost angajat in cadrul paratei anterior datei de 12.02.2014, data indicata in contractul de munca desemnat de reclamant, fiind lipsite de suport probator asertiunile reclamantului sub acest aspect si nici ca ulterior datei de 15 iulie 2014 acesta ar mai fi lucrat in continuare in Franta, pe de o parte, iar pe de alta parte, tribunalul a retinut ca parata angajator i-a achitat cu titlu de diurna suma de 9100 euro prin echivalentul in lei de 40.244 lei, dupa cum s-a explicat anterior.


La suma acordata de tribunal de 3850 euro prin echivalentul in lei la data platii efective reprezentand diurna neachitata, tribunalul arata ca se impune pentru a se realiza o despagubire integrala a salariatului, tinand cont de prevederile art.166 alin.4 Codul muncii si art.1535 Cod civil, a se calcula actualizarea cu indicele de inflatie si dobanda legala incepand din data de 15 iulie 2014 la data platii efective, data de 15 iulie 2014a fiind avuta in vedere de tribunal ca fiind data indicata in ordinul de deplasare ca limita a duratei de deplasare in strainatate, data de la care devin exigibile aceste pretentii accesorii, precum si aspectul ca o parte din diurna a fost deja achitata voluntar de parata angajator, astfel ca nu se poate determina exact data scadentei in cazul sumele neachitate cu acest titlu .


Tribunalul mai arata in ce priveste aceste pretentii accesorii ca principiul repararii integrale a prejudiciului dedus din prevederile art.1535 Cod civil impune repararea atat a pierderii efective suferite, dar si a beneficiului nerealizat, si ca actualizarea cu indicele de inflatie reprezinta pierderea efectiv suportata -damnum emergens, iar dobanda legala este elementul ce reprezinta folosul cuvenit nerealizat de creditor - lucrum cessans, in speta, de reclamant, urmand ca dobanda legala urmand a fi calculata potrivit prevederilor actului normativ in materie OG nr.13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti.


In temeiul art.451, art.453, Cod procedura civila, tribunalul constata ca parata a pierdut partial procesul in limita admiterii pretentiile admise de tribunal, situatie in care se impune ca parata sa plateasca reclamantului suma de 300 lei cheltuieli de judecata, respectiv o parte din onorariul avocatial de 1000 lei achitat de reclamant potrivit chitantelor justificative depuse la dosar f.74-75, suma acordata fiind stabilita global si echitabil de tribunal raportat la masura admiterii pretentiilor din actiunea precizata si la munca prestata de avocat in acest sens, diferenta fiind in sarcina reclamantului aferenta pretentiilor deduse judecatii si neadmise. In ce o priveste pe parata, cu ocazia dezbaterilor aceasta, prin mandatarul ales, a precizat ca cheltuielile de judecata suportate de aceasta in acest litigiu le va solicita eventual pe cale separata, caz in care nu se impune a fi analizate si solutionate in acest cadru procesual.


PENTRU ACESTE MOTIVE


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE


Admite, in parte, actiunea civila precizata formulata de reclamantul MCM, CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat in Bistrita, judetul Bistrita Nasaud, cu domiciliul procesual ales la cabinet avocat C_ A_ in Bistrita, judetul Bistrita Nasaud, impotriva paratei __ cu sediul in Livezile, nr.608, judetul Bistrita Nasaud, CUI RO xxxxxxxx, si-n consecinta:


- obliga parata sa plateasca reclamantului suma de 3850 euro prin echivalentul in lei la data platii efective reprezentand diurna neachitata, suma la care se va calcula actualizarea cu indicele de inflatie si dobanda legala incepand din data de 15 iulie 2014 la data platii efective.


Obliga parata sa plateasca reclamantului suma de 300 lei cheltuieli de judecata .


Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare .


Cererea de apel se depune la Tribunalul Bistrita-Nasaud.


Pronuntata in sedinta publica din 06 iunie 2016.
Pronuntata de: Tribunalul Bistrita-Nasaud, Sectia I Civila, Sentinta nr. 281/F/2016 din 06.06.2016


Citeşte mai multe despre:    contract individual de munca    stat de plata    diurna    indice de inflatie    dobanda legala    repararea prejudiciului    plata efectiva
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Imunitatea de jurisdictie a Uniunii Europene. Incheiere contract individual de munca
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 40/A din 07.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Institutie publica. Concurs pentru angajarea personalului contractual. Conditii de participare si criterii de selectie. Dispozitii legale aplicabile. Notiunile de „vechime in specialitatea studiilor absolvite” si „experienta profesionala si/sau in specialitate”. Activitate de voluntariat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 993/11.11.2020

Conflict de competenta functionala intre sectiile instantei. Actiune introdusa de personalul silvic. Determinarea naturii juridice a actelor contestate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Sentinta civila nr. 8/3.03.2020

Indemnizatie de concediu de odihna. Stabilirea prin luarea in considerare a sporului pentru conditii deosebite de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 254/14.07.2020

Contestatie impotriva deciziei de concediere; nulitatea absoluta a deciziei de concediere; continutul deciziei de sanctionare; nemotivare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 429/13.10.2020

Dreptul la concediu de odihna in cazul cumulului de contracte de munca ale aceluiasi salariat. Principiul nediscriminarii in cazul salariatilor angajati cu fractiune de norma
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 640/11.10.2018

Termenul de contestare a deciziei prin care s-a dispus suspendare a contractului individual de munca.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BRASOV - Decizia civila nr. 897/26.06.2019

Decizia CCR 279/17.06.2015 nu este aplicabila atunci cand decizia de suspendare fost consolidata prin trimiterea in judecata a salariatului pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov - Decizia civila nr. 897/26.06.2019

Admiterea cererii de inscriere la concurs nu putea avea semnificatia unui acord tacit din partea angajatorului pentru incheierea contractului de munca in conditiile vizate de candidat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 227 din data de 4 Februarie 2020Articole Juridice

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Demisia - drept unilateral al salariatului. Mecanism juridic si consecinte
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (ep. 18): Norma de munca a salariatilor. Notiune si aspecte practice
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Salariatii cu mai multe CIM-uri. Reglementari legale si limitari
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Obligatia de a stabili un salariu superior salariului minim garantat in plata. Reglementari si controverse
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati