Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Anularea de catre instanta a deciziei de sanctionare. Exceptia tardivitatii emiterii deciziei

Anularea de catre instanta a deciziei de sanctionare. Exceptia tardivitatii emiterii deciziei

  Publicat: 04 Apr 2017       1423 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Prin cererea inregistrata la data de 29.06.2015 pe rolul Tribunalului G__ – Sectia I civila contestatoarea M__ A__ a solicitat in contradictoriu cu intimata C__ „C__” SA Bucuresti –Sucursala Regionala CF C__, anularea deciziei de sanctionare nr XXXXXXXXX/22.06.2015.
Prin sentinta civila nr. 1437/18.12.2015 Tribunalul G_ a admis actiunea si a anulat Decizia nr. XXXXXXXXX/22.06.2015 de sanctionare disciplinara a contestatoarei cu sanctiunea ”avertisment scris”.

A fost promulgat la 11.09.1865
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
A fost promulgat la 11.09.1865
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cauza de impiedicare a punerii in miscare sau exercitarea actiunii penale,
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Reprezinta fapta savarsita cu vinovatie de catre functionarii publici, demnitari si asimilatii acestora
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Obligatie ce revine partilor dintr-un proces de a face dovada imprejurarilor, faptelor, afirmatiilor, sustinerilor pe care isi intemeiaza pretentiile ori apararile prezentate in fata organului de jurisdictie.
Mijloc juridic procesual pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc.,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Forma a vinovatiei , reglementata in cap. I , t. II, art. 19, C. pen., partea generala.Legea arata ca fapta este savarsita cu intentie cand infractorul:
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

Contestatoarea M__ A__ este salariata intimatei C___ ``C__`` SA Bucuresti - Sucursala Regionala CFC_ in functia de contabil sef la compartimentul Economic - Sucursala Regionala CF C_.


La data de 19.06.2015 intimata a emis decizia de sanctionare nr. XXXXXXXXX/19.06.2015, prin care a dispus sanctionarea contestatoarei cu ``avertisment scris``, in temeiul art. 248 alin. 1 lit. a) din Codul muncii, pentru incalcarea prevederilor art. 39 alin. 2 din Legea nr. 53/2003 si a regulamentului intern al intimatei, respectiv art. 4, 5 lit. a), b) si c).


Ulterior, prin decizia de sanctionare nr. XXXXXXXXX /22.06.2015 intimata a anulat decizia de sanctionare nr. XXXXXXXXX/19.06.2015 si a dispus sanctionarea contestatoarei cu ``avertisment scris`` pentru incalcarea prevederilor art. 39 alin. 2 din Legea nr. 53/2003 si a regulamentului intern al intimatei, respectiv art. 4, 5 lit. a), b) si c).


In fapt, potrivit Raportului nr. 15/446/19.06.2015, in urma intrarii in vigoare a Dispozitiei nr. 36/25.04.2012 a Directorului general al C___ ``C__`` SA, directiile implicate s-au confruntat cu dificultati in aplicarea dispozitiei si au solicitat Directiei Tehnice sa promoveze modificarea acestei dispozitii.


Prin actul de control nr. 13/3/593/25.09.2014 al Directiei investitii, RK si IT, directorul general adj. tehnic a solicitat directiei economice emiterea unui punct de vedere referitor la aplicarea prevederilor de la pct. IV din dispozitia nr. 36/25.04.2012.


S-a retinut ca, in urma acestei solicitari, in data de 03.10.2014 directorul general adjunct economic a transmis prin e-mail catre personalul de conducere din subordinea sa, atat din companie cat si din sucursalele regionale 1) -8), sarcina de a formula un punct de vedere, referitor la modificarea Dispozitiei nr. 36/2012, stabilind ca termen de raspuns 07.10.2014, iar salariata B__ M__ - sef serviciu in cadrul Directiei Contabilitate a fost desemnata cu primirea si centralizarea raspunsurilor.


Din inscrisurile prezentate la Directia Economica si Directia Contabilitate, comisia de cercetare a constatat ca unii salariati, printre care si contestatoarea, nu au transmis un punct de vedere conform dispozitiei primite, considerent pentru care s-a emis decizia de sanctionare nr. XXXXXXXXX/19.06.2015, prin care a dispus sanctionarea contestatoarei cu ``avertisment scris`` in temeiul art. 248 alin. 1 lit. a) din Codul muncii, decizie care a fost anulata de intimata ulterior.


Potrivit Notei de completare a Raportului nr. 15/446/19.06.2015, prin actul nr. XXXXXXXXX/19.12.2014 Directia Investitii RK si IT a reiterat necesitatea comunicarii punctelor de vedere si a solicitat din nou sa se transmita modificarile la Dispozitia nr 36/25.04.2012, insa contestatoarea nu s-a conformat nici ulterior retransmiterii solicitarii din data de 19.12.2014, fapt pentru care intimata a emis in sarcina contestatoarei decizia de sanctionare nr. XXXXXXXXX/22.06.2015, care formeaza obiectul contestatiei din prezenta cauza.


In cauza, intimata nu a inlaturat prin nicio proba apararea contestatoarei, in sensul ca nu a avut cunostinta despre actul nr. XXXXXXXXX/19.12.2014, prin care Directia Investitii RK si IT a reiterat necesitatea comunicarii punctelor de vedere si a solicitat din nou sa se transmita modificarile la Dispozitia nr. 36/25.04.2012, precum si sustinerea contestatoarei ca acest inscris nu i-a fost comunicat.


De altfel, masura dispusa in sarcina contestatoarei prin decizia de sanctionare nr. XXXXXXXXX/22.06.2015 are la baza tocmai actul nr. XXXXXXXXX/19.12.2014, pe care contestatoarea nu l-a cunoscut, considerent pentru care aceasta nu poate fi decat exonerata de raspunderea ce i-ar fi revenit daca s-ar fi probat ca i s-a comunicat inscrisul de catre intimata.


Asa fiind, fata de probele administrate si avand in vedere disp. art. 250 din Codul muncii, s-a constatat neindeplinirea conditiilor pentru incidenta dispozitiilor art. 247 si 248 lit. a) din Codul muncii, s-a admis actiunea si s-a dispus anularea deciziei de sanctionare nr. XXXXXXXXX/22.06.2015 cu ``avertisment scris``.


Impotriva sentintei Tribunalului G_____ in termen legal a declarat apel, la data de 25.01.2016, intimata C___ ``C__`` SA, prin Sucursala Regionala de CF C______.


Motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza apelul:


- materialul probator administrat in cauza a fost gresit interpretat de prima instanta, in sensul ca apelanta-intimata a dovedit cu actele depuse la dosar ca prin Actul nr. 13/3/593/25.09.2014 Directia Investitii, RK si IT a solicitat Directiei Economice a apelantei emiterea unui punct de vedere referitor la aplicarea Dispozitiei nr. 36/25.04.2012, solicitare transmisa prin e-mail la data de 3.10.214 de catre d-na S_____ B____ inclusiv contestatoarei-intimate; aceeasi solicitare a fost reiterata prin actul nr. XXXXXXXXX/19.12.2014, dar nici la aceasta revenire de solicitare de informatii contestatoarea-intimata nu a raspuns, ceea ce a determinat angajatorul sa considere ca a savarsit o abatere disciplinara, pentru care a emis decizia de sanctionare analizata in prezenta cauza.


In dovedirea apelului apelanta nu a solicitat administrarea de noi probatorii.


In drept a invocat disp. art. 466-482 C.proc.civ.


Contestatoarea-intimata a formulat in termen legal intampinare, prin care a solicitat respingerea apelului ca nefondat, avand in vedere ca decizia de sanctionare este nule, fiind emisa cu depasirea termenului prev. de disp. art. 252 alin. 1 C.muncii, termen ce s-a implinit la data de 7.04.2015, dar si pentru ca in mod corect prima instanta a apreciat ca intimata-contestatoare nu a receptionat solicitarea de furnizare de relatii, astfel ca nu a savarsit cu vinovatie nicio abatere disciplinara.


Intimata nu a solicitat administrarea de noi probatorii.


In drept a invocat dispozitiile art. 471 alin. 5 C.proc.civ.


Analizand intreg materialul probator administrat in cauza prin prisma motivelor de apel invocate in termenul legal si cu ignorarea unor eventuale motive de apel invocate cu depasirea acestui termen, pentru a face aplicarea principiului disponibilitatii partilor in procesul civil si a disp. art. 9 si 477 C.proc.civ., Curtea apreciaza ca apelul nu este fondat si se impune a fi respins in temeiul disp. art. 480 alin. 1 C.proc.civ., cu consecinta mentinerii hotararii primei instante, avand in vedere urmatoarele considerente:


Referitor la exceptia tardivitatii emiterii deciziei de sanctionare, aceasta exceptie a fost solutionata gresit de prima instanta.


Conform disp. art. 252 alin. 1 C.muncii, emiterea deciziei de sanctionare trebuie realizata in forma scrisa in termen de 30 de zile de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei .


Luarea la cunostinta de savarsirea abaterii disciplinare s-a realizat de catre angajator la data de 19.06.2015, atunci cand au fost inregistrate in registratura unitatii raportul nr. 15/446/19.06.2015 si nota de completare nr. 15/446/bis/19.05.2015 a raportului nr. XXXXXXXXXXX (filele 15-19 dosar fond). In raport de data celor doua rapoarte mentionate mai sus, de data emiterii deciziei de sanctionare (22.06.2015) si de decizia nr. 16/2012 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie intr-un recurs in interesul legii, Curtea apreciaza ca a fost respectat termenul de 30 de zile prev. de disp. art. 252 alin. 1 tz. I C. muncii.


Apelanta a sustinut ca intimata ar fi trebuit sa transmita respectivele informatii initial la data de 7.10.2014, apoi la data de 19.12.2014, avand in vedere ca la acea data a solicitat din nou transmiterea informatiilor (a se vedea considerentele deciziei de sanctionare nr. XXXXXXXXX/22.06.2015 si nota de completare nr. 15/446/bis/19.05.2015 a raportului nr. XXXXXXXXXXX).


In lipsa altor elemente din care sa rezulte data la care ar fi trebuit transmise cel mai tarziu informatiile solicitate (data la care se considera ca a fost savarsita fapta imputabila), Curtea considera ca data de 19.12.2014 este data la care intimata trebuia sa raspunda la solicitarile respective si, astfel, aceasta este si data la care s-a savarsit abaterea disciplinara .


Fata de data la care s-a savarsit fapta (19.12.2014), data la care a fost emisa decizia de sanctionare (22.06.2015) si termenul prevazut de disp. art. 252 alin. 1 tz. a II-a C.muncii, Curtea considera ca exceptia tardivitatii emiterii decizie de sanctionare este fondata si se impune a fi admisa, cu consecinta anularii deciziei de sanctionare pentru nerespectarea disp. art. 252 alin. 1 tz. a II-a C.muncii.


Cu privire la motivele de apel invocate de apelanta, Curtea, desi opteaza pentru anularea deciziei de sanctionare ca fiind tardiv emisa, considera ca nu sunt fondate, avand in vedere urmatoarele aspecte:


Conform disp. art. 272 C.muncii, sarcina probei in conflictele de munca apartine angajatorului.


Contestatoarea a sustinut ca nu a avut cunostinta de solicitarile in discutie, neprimindu-le pe nicio cale .


Intimata-apelanta a sustinut ca a cerut intimatei-contestatoare informatiile respective pe calea postei electronice, dar, in conditiile contestarii acestor sustineri, nu a depus la dosar nicio proba din care sa rezulte transmiterea si receptionarea unui astfel de eventual e-mail de catre contestatoare.


Asa fiind, in mod corect prima instanta a apreciat ca in cauza nu s-a dovedit ca intimata-contestatoare a savarsit cu intentie o fapta ce se poate considera abatere disciplinara, in conditiile in care nu a stiut ca trebuia sa indeplineasca unele sarcini de serviciu .


Fata de toate aceste aspecte, Curtea considera ca se impune respingerea apelului ca nefondat, in baza disp. art. 480 alin. 1 C.proc.civ.


PENTRU ACESTE MOTIVE


IN NUMELE LEGII


DECIDE


Respinge ca nefondat apelul declarat de Compania Nationala de Cai Ferate ``C__`` SA prin Sucursala Regionala CF C, cu sediul in C__, jud. D___, impotriva sentintei civile nr. 1437/18.12.2015 pronuntata de Tribunalul G_.


Definitiva.


Pronuntata in sedinta publica de la 19 Aprilie 2016.
Pronuntata de: Curtea de Apel G, Sectia Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 237/2016


Citeşte mai multe despre:    decizie de sanctionare    avertisment scris    abatere disciplinara    neindeplinirea sarcinilor de serviciu    exceptia tardivitatii
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Plata orelor suplimentare, a muncii pe timp de noapte si a plata indemnizatiei de detasare
Pronuntaţă de: Tribunalul GALATI - SENTINtA CIVILa Nr. 858 din 03 Noiembrie 2020

Decizia de concediere a salariatului aflat in perioada de proba reprezinta o prerogativa discretionara a angajatorului, exigentele acestuia neputand fi cenzurate pe calea contestatiei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 681/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017

Dispozitiile art. 169 din Codul muncii exclud posibilitatea recuperarii pretinsului prejudiciu prin alte proceduri, cum ar fi emiterea unei decizii de imputare
Pronuntaţă de: Tribunalul Tulcea Sectia Civila si de Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 103/2017, in sedinta publica din 25 ianuarie 2017

Nelegalitatea deciziei de sanctionare disciplinara pentru lipsa elementelor obligatorii nu poate fi acoperita prin alte inscrisuri sau anexe
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 21/2017, in sedinta publica din data de 11 ianuarie 2017

Nulitatea deciziei de sanctionare a salariatului. Lipsa descrierii faptei care constituie abatere disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizie nr. 546/2016 din 21.06.2016

Modificarea unilaterala a contractului individual de munca. Modificarea felului muncii si diminuarea salariului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a pentru cauze privind Conflicte de munca si Asigurari sociale, Decizia nr. 291 din 21.01.2016

Obligarea salariatului la plata prejudiciului cauzat angajatorului. Abatere disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I Civila, Decizia nr. 367/A/2016 din 10.02.2016

Anularea deciziei de sanctionare. Lipsa dovezilor de neindeplinire a atributiilor de serviciu
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti, Sectia a VIII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Sentinta nr. 2585 din 08.03.2016

Nelegalitatea si netemeinicia deciziei de sanctionare a salariatului. Restituirea drepturilor salariale retinute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti, Sectia I Civila, Decizia nr. 1166/2016 din 11.05.2016

Anularea deciziei de sanctionare disciplinara. Nelegalitate
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti, Sectia a VIII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Sentinta nr. 3535 din 05.04.2016Articole Juridice

Evitati abuzurile! Informati-va despre suspendarea, modificarea si incetarea contractului individual de munca!
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Forma deciziei de sanctionare disciplinara. Prioritatea la verificarea de catre instanta
Sursa: MCP Cabinet avocati

Faptele salariatului care pot constitui abateri disciplinare. Spete si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Momentul pana la care poate fi emisa decizia de sanctionare disciplinara. Doctrina si practica relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

[Av. muncii] Procedura cercetarii disciplinare prealabile
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Demisia, act unilateral al angajatului
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Sanctiune disciplinara cu retrogradarea din functie. contestatie
Sursa: MCP Cabinet avocati