Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Fiscal » Scopul activitatii de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare. Insolventa beneficiar

Scopul activitatii de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare. Insolventa beneficiar

  Publicat: 24 Jan 2020       2557 citiri        Secţiunea: Drept Fiscal  


Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Prin cererea inregistrata pe rolul Curtii de Apel Suceava sub nr. x/2016 la data de 6 aprilie 2016, reclamanta Casa de Insolventa Bucovina I.P.U.R.L., in calitate de administrator al judiciar al debitoarei SC A. SRL a chemat in judecata paratii Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale si Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale 1 Nord-Est Iasi solicitand a se dispune anularea Procesului-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare incheiat la data de 24 iulie 2015 si a Deciziei nr. 36442 din 5 octombrie 2015 de solutionare a contestatiei.


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Analiza complexa, premergatoare deciziei de investitii, avand drept scop stabilirea oportunitatii si eficientei dezvoltarii unei subramuri sau realizarii unor obiective de investitii.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Cadrul institutional unic concretizeaza principiul unicitatii institutionale. Acesta implica acordul statelor membre de a actiona prin intermediul unor institutii comune pentru intensificarea integrarii si cooperarii intre ele.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Aplicarea normelor juridice la fapte ori situatii concrete.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Creante de recuperat de catre unitate in urma vanzarii pe credit a bunurilor sau a avansurilor de fonduri.
Reprezinta cerinte si indatoriri specifice impuse organismelor prestatoare in fiecare sector al serviciilor publice de catre legiuitor sau de catre autoritatile administratiei publice competente cu reglementarea, autorizarea sau gestiunea serviciului public respectiv.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Reprezinta orice abatere de la legalitate, regularitate si conformitate, precum si orice nerespectare a prevederilor memorandumurilor de finantare, memorandumurilor de intelegere, acordurilor de finantare privind asistenta financiara nerambursabila acordata Romaniei de Comunitatea Europeana,
1. Datoria persoanei creditate.
Aplicarea normelor juridice la fapte ori situatii concrete.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
1. Datoria persoanei creditate.
Alocare financiara directa, acordata din fonduri publice pentru a facilita derularea unui proiect.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Depasire a legalitatii,
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Reprezinta orice abatere de la legalitate, regularitate si conformitate, precum si orice nerespectare a prevederilor memorandumurilor de finantare, memorandumurilor de intelegere, acordurilor de finantare privind asistenta financiara nerambursabila acordata Romaniei de Comunitatea Europeana,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Reprezinta orice abatere de la legalitate, regularitate si conformitate, precum si orice nerespectare a prevederilor memorandumurilor de finantare, memorandumurilor de intelegere, acordurilor de finantare privind asistenta financiara nerambursabila acordata Romaniei de Comunitatea Europeana,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Tabel statistico-economic folosit in analiza si planificare, prin care se compara si se raporteaza
Procedeu contabil cu ajutorul caruia se constata faptic existenta elementelor patrimoniale ale unitatii economice sau ale institutiei, din punct de vedere cantitativ si valoric.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Aplicarea normelor juridice la fapte ori situatii concrete.
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta orice abatere de la legalitate, regularitate si conformitate, precum si orice nerespectare a prevederilor memorandumurilor de finantare, memorandumurilor de intelegere, acordurilor de finantare privind asistenta financiara nerambursabila acordata Romaniei de Comunitatea Europeana,
Componentele structurale ale actului juridic civil, adica elementele sale constitutive, care pot fi comune tuturor actelor civile
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Aplicarea normelor juridice la fapte ori situatii concrete.
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Aplicarea normelor juridice la fapte ori situatii concrete.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Procedeu contabil cu ajutorul caruia se constata faptic existenta elementelor patrimoniale ale unitatii economice sau ale institutiei, din punct de vedere cantitativ si valoric.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Reprezinta orice abatere de la legalitate, regularitate si conformitate, precum si orice nerespectare a prevederilor memorandumurilor de finantare, memorandumurilor de intelegere, acordurilor de finantare privind asistenta financiara nerambursabila acordata Romaniei de Comunitatea Europeana,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Orice masura de sprijin acordata de catre stat sau de catre unitatile administrative-teritoriale, din resursele de stat sau resurse ale unitatilor administrative-teritoriale
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:

2. Hotararea instantei de fond


Prin Sentinta nr. 218 din 14 septembrie 2016 a Curtii de Apel Suceava, sectia de contencios administrativ si fiscal in Dosar nr. x/2016, a fost admisa cererea, au fost anulate procesul-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare din data de 24 iulie 2015 inregistrat sub nr. x din 30 iulie 2015 si Decizia nr. 36442/5 octombrie 2015, ambele emise de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale.


3. Calea de atac exercitata


Impotriva acestei sentinte a declarat recurs parata Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (denumita in continuare AFIR), prin care a solicitat casarea sentintei recurate si rejudecand cauza, respingerea actiunii ca neintemeiata.


In motivarea cererii de recurs, s-au aratat urmatoarele:


Instanta de fond a incalcat normele de drept material, respectiv dispozitiile legale care reglementeaza acordarea fondurilor nerambursabile prin FEADR.


Recurenta a aratat ca instanta de fond in mod gresit a retinut ca parata a apreciat ca deschiderea procedurii insolventei constituie in sine o neregula, nefiind necesara intrunirea altor conditii si ca din cuprinsul procesului-verbal nu rezulta ca insolventa a fost provocata de culpa reclamantei.


Controlul AFIR a fost demarat pentru a se verifica modul de obtinere, gestionare si utilizare a fondurilor aferente Proiectului x din 13 mai 2011 - "Achizitie de utilaje la A., Costana, Suceava" finantat prin FEADR, constatand nereguli in derularea acestuia, ulterior achitarii ultimei transe de plata si s-a constatat ca beneficiarul de fonduri nerambursabile a intrat in procedura de insolventa.


Insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide si exigibile. Aceasta stare de fapt rezulta din extrasul de pe Noul Portal in dosarul nr. x/2015 aflat pe rolul Tribunalul Suceava, prin care instanta a dispus deschiderii procedurii insolventei la cererea debitoarei, intrucat aceasta are datorii mai mari decat creantele si decat activele circulante, aspect recunoscut si de instanta de fond .


Pentru a accesa finantarea nerambursabila prin PNDR 2007 - 2013, SC A. SRL a previzionat, inca din faza de Cerere de Finantare, ca va avea performante economice care sa ii permita indeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate. In baza memoriului justificativ si a planului de afaceri pe care beneficiarul l-a depus la dosarul Cererii de Finantare, acestuia i s-a acordat un punctaj prin care a fost declarat eligibil si selectat in detrimentul altor solicitanti. La momentul depunerii cererii de finantare, beneficiara a avut in vedere obligatia inscrisa in lista documentelor solicitate, respectiv aceea de a depune odata cu cererea de finantare si certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, care evidentiaza faptul ca la momentul depunerii cererii de finantare beneficiarul nu se afla in procedura de insolventa sau faliment, iar in baza studiului de fezabilitate din cadrul planului de afaceri pe care debitorul l-a depus la dosarul de selectie, acesta a fost declarat eligibil si selectat in detrimentul altor solicitanti.


Necesitatea respectarii acestui criteriu de eligibilitate, respectiv acela ca beneficiarul sa nu intre in stare de insolventa/faliment, pe toata durata de valabilitate a contractului de finantare, era cunoscuta de catre debitoare inca de la momentul depunerii cererii de finantare in vederea obtinerii fondurilor comunitare nerambursabile alocate prin PNDR 2007 - 2013, mai ales ca prin declaratia pe proprie raspundere completata de beneficiar, s-a declarat pe proprie raspundere ca "nu este in curs de a fi supus procedurilor de declarare a insolventei sau reorganizare judiciara".


Prin Formularul F - Declaratia pe propria raspundere a solicitantului si Anexa B 8, documente componente ale Cererii de finantare, s-a declarat ca: "indeplinesc conditiile de eligibilitate generale si specifice prevazute in Fisa tehnica a masurii din Ghidul Solicitantului", conditii obligatorii pentru beneficiar din momentul semnarii contractului cadru .


Prin viabilitatea economica se intelege obtinerea de performante financiare eficiente si abilitatea de a opera fara a recurge la sprijin public in activitatea sa operationala. Beneficiarul trebuie sa demonstreze ca isi poate plati obligatiile si datoriile in mod regulat, fara sa supuna la nici un risc desfasurarea normala a activitatii agentului economic si ca genereaza un venit net semnificativ.


Potrivit declaratiilor atasate cererii de finantare, debitorul s-a angajat sa desfasoare proiectul pe proprie raspundere, cu maximum de profesionalism, eficienta si vigilenta in conformitate cu cele mai bune practici in domeniu conform art. 1 din Anexa I - Prevederi Generale din contract, iar inceperea procedurii de insolventa contravine conditiilor care au stat la baza finantarii, nemaifiind indeplinite criteriile de eligibilitate prevazute in contractul dintre parti, cu atat mai mult cu cat beneficiarul nu trebuia sa inregistreze pierderi financiare sau datorii restante la bugetul de stat si bugetele locale.


Asadar, trebuie tinut cont de faptul ca masura deschiderii procedurii insolventei a intervenit ca urmare a obligatiilor fiscale acumulate de reclamanta, de unde reiese clar culpa beneficiarului pentru gestionarea defectuoasa a afacerii, deci cu buna-stiinta a acumulat datorii si a fost constient de faptul ca acumularea obligatiilor va duce la intrarea in insolventa pe care a si solicitat-o ulterior.


Asadar, insolventa nu este de plano o neregula, intrucat intrarea beneficiarului de fonduri nerambursabile in procedura de insolventa reprezinta o incalcare a contractului de finantare prin specificitatea aceste proceduri, respectiv prin faptul ca beneficiarul nu poate face dovada indeplinirii planului desfaceri pe care l-a intocmit, depus si pe care s-a obligat sa-l respecte dar si pentru care a fost declarat eligibil in detrimentul altor solicitanti. Totodata, pierderile economice pe care acesta le inregistreaza afecteaza intregul proiect. Declaratiile pe proprie raspundere pe care acesta le-a intocmit si depus odata cu cererea de finantare, respectiv faptul ca nu se afla sub incidenta legii insolventei si ca se obliga sa respecte acest criteriu de eligibilitate si selectie pe toata durata de valabilitate a contractului de finantare, toate aceste acte si fapte ale A. SRL fac ca AFIR sa intocmeasca titlul executoriu, procesul-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare nr. x din 30 iulie 2015 a carui anulare se solicita.


Totodata, se arata ca aspectele enumerate duc la concluzia ca intimata-reclamanta a incalcat contractul de finantare din culpa sa, mai mult decat atat a solicitat deschiderea procedurii de insolventa, a gestionat defectuos afacerea, a acumulat debite restante si nu si-a respectat obligatiile .


In plus, beneficiarul avea obligatia de a respecta toate criteriile de eligibilitate asumate, respectiv: Criteriul de Eligibilitate General EG 2 ("Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei"); Criteriul de Eligibilitate General EG 4 ("Micro-intreprinderea trebuie sa nu fie in dificultate").


Intrucat aceasta investitie nu isi demonstreaza viabilitatea economico-financiara, respectiv nu atinge obiectivele pentru care s-a acordat ajutorul financiar nerambursabil prin FEADR, impotriva beneficiarului fiind deschisa procedura de insolventa, procedura solicitata chiar de beneficiar, incalcandu-se prevederile legale si contractuale asumate, s-a constatat ca sumele platite pana la momentul controlului au fost achitate necuvenit.


Au fost invocate prev. art. 3 alin. (1) din Anexa I la contract, art. 1 alin. (4) si art. 11 alin. (3) din Anexa l - Prevederi generale la Contractul de finantare . Avand in vedere prevederile contractuale asumate de beneficiar, precum si hotararea de deschidere a insolventei pronuntata de Tribunalul Suceava, recurenta era obligata sa aplice art. 36 din O.U.G. nr. 66/2011, care dispune:


"Prin derogare de la dispozitiile art. 36 si art. 86 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 15 zile de la data luarii la cunostinta a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus deschiderea procedurii de insolventa a unui beneficiar, autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene sunt obligate sa demareze activitatea de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta pentru sumele acordate in cadrul contractului/acordului/deciziei de finantare din fonduri europene si/sau din fonduri publice nationale aferente acestora."


Intrarea in stare de insolventa a beneficiarului de fonduri prin PNDR 2007 - 2013 precum si instrainarea bunurilor ce fac obiectul proiectului finantat (achizitionate, construite, modernizate) reprezinta nereguli, pentru aceasta neregula fiind stipulata cu strictete sanctiunea de declarare ca neeligibila a cheltuielilor aferente si declansarea procedurii de constituire si recuperare de debit potrivit legislatiei aplicabile creantelor bugetare.


Totodata, pierderile economice pe care acesta le inregistreaza afecteaza intregul proiect. Declaratiile pe proprie raspundere pe care acesta le-a intocmit si depus odata cu cererea de finantare, respectiv faptul ca nu se afla sub incidenta legii insolventei si ca se obliga sa respecte acest criteriu de eligibilitate si selectie pe toata durata de valabilitate a contractului de finantare, precum si planul de afaceri - parte integranta a cererii de finantare si ulterior al contractului de finantare nu au fost respectate de catre A. SRL, ceea ce a determinat AFIR sa intocmeasca titlul executoriu reprezentat procesul-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare nr. x din 30 iulie 2015.


Asadar, nu se poate considera ca insolventa este de plano o neregula, insa toate aspectele enumerate mai sus fac ca intimata-reclamanta sa incalce contractul de finantare si totodata, duc la justificarea intocmirii de catre AFIR a titlului de creanta nr. 28122 din 30 iulie 2015.


Constatarea neregulilor asa cum sunt impuse de art. 36 din O.U.G. nr. 66/2011, este intarita prin Decizia nr. 342 din 24 septembrie 2013 pronuntata de Curtea Constitutionala, prin care a fost respinsa ca neintemeiata exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 36 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011.


Totodata, au fost incalcate dispozitiile art. 16 alin. (1) si (3) "Nereguli, sume necuvenite si restituirea finantarii" din Anexa I (Prevederi Generale) a contractului de finantare . Incetarea investitiei finantate prin PNDR 2007 - 2013, respectiv nefolosirea obiectivelor finantate conform scopului destinat, cu eventuala instrainare a bunurilor finantate in cadrul FEADR reprezinta nereguli - incalcari ale clauzelor contractului de finantare si ale legii speciale in domeniu, pentru acestea fiind stipulata sanctiunea de declarare ca neeligibila a cheltuielilor aferente si declansarea procedurii de constituire si recuperare de debit potrivit legislatiei aplicabile creantelor bugetare, asa cum rezulta din dispozitiile contractuale mai sus mentionate.


Proiectele realizate prin PNDR 2007 - 2013 nu pot beneficia de finantare nerambursabila in cazul in care in perioada de valabilitate a contractului de finantare sufera o modificare substantiala constand in incetarea investitiei, in caz contrar beneficiarul fiind obligat la restituirea intregii finantari.


Procedura generala de insolventa in care beneficiarul se afla in prezent, contravine conditiilor care au stat la baza finantarii, astfel criteriile de eligibilitate prevazute in contractul dintre parti nemaifiind indeplinite.


O a doua critica adusa sentintei recurate priveste faptul ca in mod eronat instanta de fond a apreciat ca AFIR trebuia sa aplice principiul proportionalitatii.


Insolventa sau falimentul unei societati priveste strict starea acesteia, respectiv capacitatea acesteia de a performa pe piata economica. Asadar, la acest moment, A. SRL este in insolventa, respectiv starea societatii este afectata. Asadar, nu se poate aplica principiul proportionalitatii intrucat insolventa nu afecteaza proiectul in mod proportional, ci in intregul proiect al societatii beneficiare.


De asemenea, art. 8 alin. (3) din Anexa I - Prevederi generale din contractul de finantare este aplicabil in cazul constatarii de deficiente, insa in cazul proiectului implementat au fost constatate nereguli, fapt pentru care se impune recuperarea ajutorului financiar nerambursabil, precum si precizarea conform careia neregulile constate in cazul beneficiarei, respectiv nerespectarea planului de afaceri asumat prin cererea de finantare, ceea ce a facut posibila selectarea proiectului A. SRL in detrimentul altor solicitanti de fonduri comunitare nationale, precum si starea de insolventa, sunt nereguli grave, care nu pot fi inlaturare prin remediere.


In aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finantare nerambursabila, impreuna cu dobanzi si penalitati in procentul stabilit conform dispozitiilor legale in vigoare, in conformitate cu prevederile art. 17 din prezenta Anexa.


Astfel, potrivit unei jurisprudente constante a Curtii de Justitie a Comunitatii Europene (Hotararea CJUE din 15 septembrie 2005, Irlanda/Comisia, C-199/03, punctul 31, Hotararea din 21 decembrie 2011, Chambre de commerce et d`industrie de l`lndre, C-465/10, punctul 47), "inclusiv abaterile care nu au un impact financiar precis pot afecta grav interesele financiare ale Uniunii", Astfel, un stat membru care a acordat asistenta financiara din partea FEOR poate, pentru a preveni si pentru a urmari in justitie abaterile, sa revoce aceasta asistenta si sa solicite beneficiarului in cauza rambursarea finantarii mentionate (Hotararea CJUE din 22 ianuarie 2004, COPPI, C-271/01, punctul 48, Hotararea din 21 decembrie 2011, Chambre de commerce et d`industrie de l`Indre, C-465/10, punctul 32).


Prin urmare, statele membre au obligatia sa ia masurile necesare pentru verificarea faptului ca actiunile finantate din fondurile finantate cu contributia Uniunii au fost desfasurate corect, pentru prevenirea si cercetarea neregulilor si pentru recuperarea fondurilor pierdute ca urmare a unui abuz sau a unei neglijente (Hotararea CJUE din 13 martie 2008, Vereniging si altii, C-383/06-C-385/06, punctul 37).


Producerea unei nereguli in utilizarea fondurilor europene actioneaza cu prioritate clauza de salvgardare a bugetului UE, fara sa fie necesara existenta unui prejudiciu concret asupra bugetului UE.


In drept, au fost invocate dispozitiile noului C. proc. civ., Legii nr. 554/2004, O.U.G. nr. 41/2014, O.G. nr. 66/2014, H.G. nr. 875/2011, Hotararii Guvernului nr. 224/2008, Programului National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, Ghidul solicitantului aferent Masurii 312, Contractul de finantare si Anexele la contract .


4. Apararile intimatei


Intimata-reclamanta SC A. SRL prin administrator judiciar Casa de Insolventa Bucovina I.P.U.R.L. a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat.


In motivarea intampinarii, s-au aratat urmatoarele:


Intimata a aratat ca fata de disp. art. 123 si art. 341 din Legea nr. 85/2014, dispozitiile contractuale cat si cele ale art. 36 din O.U.G. nr. 66/2011 sunt abrogate implicit prin intrarea in vigoare a art. 341 din Legea nr. 85/2014 cat si de prevederile similare ale art. 1542 din Legea nr. 85/2006 (vechea lege a insolventei, in vigoare la data incheierii contractului de finantare), astfel incat retragerea finantarii acordate si incetarea contractului pot avea loc doar de la data deschiderii procedurii falimentului.


Or, in conditiile in care, in cazul SC A. SRL, se afla in procedura insolventei, cu posibilitatea intrarii debitoarei in reorganizare, deci a functionarii normale a societatii, retragerea finantarii pentru acest motiv este nelegala.


Sub acest aspect, in mod corect instanta de fond a avut in vedere prevederile art. 2 lit. a) din O.U.G. nr. 66/2011, retinandu-se ca aceasta raspundere poate fi intemeiata doar pe culpa, situatie care nu se aplica spetei de fata.


S-a mai aratat ca deschiderea procedurii insolventei s-a facut la cererea creditorului B., si nu la cererea debitoarei, concluzionandu-se, la data intocmirii raportului privind cauzele care au dus la aparitia starii de insolventa a debitoarei, ca administratorul SC A. SRL nu se face vinovat de intrarea in insolventa. Considera intimata ca in cauza nu se afla in prezenta unei nereguli pentru a fi dispusa retragerea finantarii acordate conform contractului.


In ceea ce priveste definitia neregulilor, fata de art. 2 alin. (2) din O.U.G. nr. 64/2009, neregula reprezinta o actiune sau inactiune in urma careia s-a realizat o abatere de la legalitate, regularitate si conformitate in raport cu dispozitiile nationale si/sau europene, precum si cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal incheiate in baza acestor dispozitii, insa din cuprinsul acelor adrese emise de recurenta nu reiese care sunt dispozitiile legale sau contractuale incalcate.


Pe de alta parte, in acceptiunea actului normativ mai sus mentionat, neregularitatea reprezinta o abatere de natura sa prejudicieze bugetul CE si bugetele din care provine cofinantarea, fiind limpede ca pentru a se afla in prezenta unei nereguli, o conditie sine qua non o reprezinta existenta unui prejudiciu cauzat prin neregula constatata. Or, asa cum s-a statuat in mod constant in practica judiciara a ICCJ, sectia de contencios administrativ si fiscal, au fost anulate procese-verbale de constatare a neregulilor, pe motiv ca autoritatea finantatoare nu a identificat si demonstrat existenta vreunui prejudiciu in cazul constatarii unor, eventuale nereguli. Asadar, nu s-a creat niciun prejudiciu vreunui buget din care s-a asigurat finantarea in urma deschiderii procedurii insolventei pentru reclamanta.


5. Intimata-reclamanta SC A. SRL prin administrator judiciar Casa de Insolventa Bucovina I.P.U.R.L. a formulat completare la intampinare, prin care a facut urmatoarele precizari:


Societatea A. SRL se afla in reorganizare incepand cu data de 7 iunie 2017, conform Sentintei nr. 357 din 7 iunie 2017, pana la data prezentei planul de reorganizare fiind integral respectat.


Bunurile achizitionate prin contractul de finantare sunt inregistrate in contabilitate, exista fizic in patrimoniul societarii debitoare si sunt in perfecta stare de functionare (conform registrul stoc- "echipamentele tehnologice" cu precizarea valorii atat individuala cat si generala si balanta la luna ianuarie 2019). Existenta utilajelor a fost confirmata si la data efectuarii inventarului bunurilor societatii de catre administratorul judiciar C., conform procesului-verbal de inventariere nr. x din 17 septembrie 2015 si de catre administratorul judiciar Casa de Insolventa Bucovina IPURL conform p.v. din data de 13 iunie 2016, acestea fiind ramase in custodia administratorului special D. Astfel, au fost respectate integral obligatiile asumate prin contractul mentionat, perioada de valabilitate a acestuia fiind implinita la data de 13 mai 2016 (inclusiv perioada de monitorizare fiind incheiata).


6. Raspunsul la intampinare


Recurenta-parata nu a formulat raspuns la intampinare, desi intampinarea i-a fost comunicata in termenul legal.


7. Procedura de solutionare a recursului


Avand in vedere Hotararea Colegiului de Conducere nr. 106 din data de 20 septembrie 2018 prin care s-a luat act de hotararea Plenului judecatorilor sectiei de contencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Justitie adoptata la data de 13 septembrie 2018 in sensul ca, procedura de filtrare a recursurilor reglementata prin dispozitiile art. 493 C. proc. civ., este incompatibila cu specificul domeniului contenciosului administrativ si fiscal, a fost fixat termen pentru solutionarea recursului de fata.


8. Solutia si considerentele Inaltei Curti asupra recursului, potrivit prevederilor art. 496 - 499 din C. proc. civ.


8.1. Situatia de fapt retinuta de prima instanta in fapt, reclamanta a incheiat cu parata un contract de finantare, respectiv Contractul de finantare nr. x din data de 13 mai 2011 "Achizitie de utilaje la A., Costana, Suceava" - beneficiar SC A. SRL in valoare de 1.221.185 RON, din care 853.400 RON valoare eligibila maxima nerambursabila.


Pentru acest contract, reclamanta a primit suma de 851.127,70 RON din care 80% contributie UE si 20% contributie nationala de la Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale.


Prin procesul-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare inregistrat sub nr. x/30 iulie 2015, s-a constatat ca investitia realizata de reclamanta in calitate de beneficiar al proiectului a devenit neeligibila, drept pentru care s-a dispus retragerea sprijinului financiar si s-a stabilit o creanta rezultata din nereguli de 851.127,70 RON, din care 680.902,16 RON fonduri aferente bugetului Uniunii Europene si 170.225,54 RON fonduri de la bugetul de stat .


In esenta, prin Procesul-verbal nr. x din 30 iulie 2015 s-a motivat ca investitia a devenit neeligibila prin intrarea societatii beneficiare in insolventa, fapt care determina incalcarea prevederilor contractuale (fiind indicate prevederile art. 1 alin. (4), art. 3 alin. (1), art. 8 alin. (1), art. 13 alin. (2) si art. 14 alin. (2) din contract) si a dispozitiilor legale aplicabile, sens in care s-a invocat art. 36 din O.U.G. nr. 66/2011 potrivit caruia, prin derogare de la dispozitiile art. 36 si art. 86 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 15 zile de la data luarii la cunostinta a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus deschiderea procedurii de insolventa a unui beneficiar, autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene sunt obligate sa demareze activitatea de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta pentru sumele acordate in cadrul contractului/acordului/deciziei de finantare din fonduri europene si/sau din fonduri publice nationale aferente acestora. De asemenea, au fost invocate dispozitiile art. 26 din O.U.G. nr. 66/2011.


Reclamanta a contestat aceste acte, contestatia fiind respinsa prin Decizia nr. 36442 din 5 octombrie 2015 emisa de parat, fiind mentinuta suma declarata neeligibila.


8.2. Analiza motivelor de casare invocate de recurenta-parata


Problema de drept care se ridica in cauza de fata este aceea daca, in speta, intrarea in insolventa a beneficiarului finantarii reprezinta ca atare o incalcare a prevederilor contractuale si daca acesta a fost sanctionat exclusiv pentru declansarea procedurii de insolventa.


Recurenta a sustinut ca intrarea beneficiarului de fonduri nerambursabile in procedura de insolventa reprezinta o incalcare a contractului de finantare, prin faptul ca beneficiarul nu poate face dovada indeplinirii planului desfaceri, iar declaratiile pe proprie raspundere in sensul ca nu se afla sub incidenta legii insolventei si ca se obliga sa respecte acest criteriu de eligibilitate si selectie priveau toata durata de valabilitate a contractului de finantare . In plus, beneficiarul avea obligatia de a respecta toate criteriile de eligibilitate asumate, respectiv: Criteriul de Eligibilitate General EG 2 ("Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei"); Criteriul de Eligibilitate General EG 4 ("Micro-intreprinderea trebuie sa nu fie in dificultate").


Prima instanta a retinut ca procesul-verbal a fost emis exclusiv pe considerentul deschiderii procedurii, fara a se analiza cauzele intrarii in insolventa; in contractul de finantare incheiat intre parti nu s-a prevazut explicit ca declansarea procedurii insolventei fata de reclamanta constituie neregula si determina retragerea finantarii; prin procesul-verbal contestat au fost retinute dispozitiile art. 36 din O.U.G. nr. 66/2011, concluzia paratei fiind ca deschiderea procedurii insolventei constituie in sine o neregula, nefiind necesara intrunirea altor conditii .


Inalta Curte constata ca, din cuprinsul Procesului-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare nr. x/24 iulie 2015 si a Deciziei nr. 36442 din 5 octombrie 2015, rezulta ca motivul de fapt care a stat la baza emiterii acestor acte administrative il constituie deschiderea procedurii generale de insolventa in privinta beneficiarului societatea A. SRL.


Autoritatea publica parata a concluzionat ca societatea reclamanta a intrat sub incidenta Legii nr. 85/2006, ceea ce constituie o neregula, conform prevederilor art. 36 din O.U.G. nr. 66/2011, motiv pentru care a demarat procedura de recuperare a ajutorului financiar nerambursabil acordat in baza contractului de finantare .


Contrar sustinerilor recurentei si in acord cu opinia exprimata de judecatorul fondului, instanta de control judiciar apreciaza ca parata a aplicat in mod gresit dispozitiile art. 36 din O.U.G. nr. 66/2011, intrucat simpla deschidere a procedurii insolventei in privinta reclamantei nu reprezinta in sine o neregula, care determina automat restituirea ajutorului financiar nerambursabil acordat societatii.


Conform prev. art. 36 din O.U.G. nr. 66/2011:


"Prin derogare de la dispozitiile art. 36 si art. 86 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 15 zile de la data luarii la cunostinta a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus deschiderea procedurii de insolventa a unui beneficiar, autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene sunt obligate sa demareze activitatea de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta pentru sumele acordate in cadrul contractului/acordului/deciziei de finantare din fonduri europene si/sau din fonduri publice nationale aferente acestora."


Asa cum a retinut Curtea Constitutionala in considerentele Deciziei nr. 342 din 24 septembrie 2013, prin care a respins ca neintemeiata exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 36 din O.U.G. nr. 66/2011, textul legal enuntat instituie in sarcina autoritatilor cu competente in gestionarea fondurilor europene ca o prima obligatie demararea activitatii de constatare a eventualelor nereguli aparute in derularea contractului de finantare, in ipoteza deschiderii procedurii de insolventa a beneficiarului, si subsecvent, declansarea activitatii de stabilire a creantelor bugetare rezultate din nereguli, daca au fost descoperite astfel de nereguli. Aplicarea acestor dispozitii procedurale trebuie sa aiba loc fara a se prezuma ca intrarea in insolventa reprezinta de plano o neregula, care prejudiciaza bugetul Uniunii Europene si/sau fondurile publice nationale aferente acestora.


Totodata, in considerentele aceleiasi decizii, Curtea Constitutionala a mai retinut ca "orice actiune intreprinsa in sensul constatarii unei nereguli si al stabilirii creantelor bugetare rezultate din nereguli se realizeaza cu aplicarea principiului proportionalitatii, tinandu-se seama de natura si de gravitatea neregulii constatate, precum si de amploarea si de implicatiile financiare ale acesteia", iar "instanta de judecata este chemata sa analizeze in concret daca in activitatea beneficiarului contractului s-au inregistrat nereguli de natura sa prejudicieze bugetul Uniunii Europene, distinct de simplul fapt al deschiderii procedurii insolventei, si care, eventual, au condus la intrarea in insolventa, precum si sa faca aplicarea art. 36 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011".


Astfel, activitatea de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare rezultate din nereguli urmareste sa stabileasca daca exista astfel de nereguli, raportat la clauzele contractului de finantare, produse ca urmare a intrarii in insolventa, iar aceasta activitate se realizeaza, astfel cum a aratat si Curtea Constitutionala, cu aplicarea principiului proportionalitatii, tinandu-se seama de natura si gravitatea neregulii constatate, precum si de amploarea si implicatiile financiare ale acesteia.


Continutul activitatii de constatare a neregulilor, astfel cum acest termen este definit de art. 2 alin. (1) lit. h) din O.U.G. nr. 66/2011, nu poate fi redus la activitatea desfasurata in speta de catre recurenta-parata, care, in urma consultarii Buletinului Insolventei de pe portalul de servicii online al Oficiului National al Registrului Comertului, din data de 06 iulie 2015, constatand ca reclamanta se afla sub incidenta Legii nr. 85/2006, a demarat procedura de recuperare a ajutorului financiar nerambursabil.


In raport cu probele administrate in cauza, se constata ca procedura generala de insolventa a fost deschisa la cererea unui creditor, iar reclamanta si-a continuat activitatea sub supravegherea administratorului judiciar. Societatea A. SRL se afla in reorganizare incepand cu data de 7 iunie 2017, conform Sentintei nr. 357 din 7 iunie 2017.


Recurenta a sustinut ca instrainarea bunurilor ce fac obiectul proiectului finantat (achizitionate, construite, modernizate) reprezinta nereguli, dar nu au fost depuse dovezi din care sa reiasa ca a avut loc o asemenea instrainare; dimpotriva, intimata-reclamanta a dovedit ca bunurile achizitionate prin contractul de finantare sunt inregistrate in contabilitate, exista fizic in patrimoniul societatii debitoare si sunt in stare de functionare (conform registrului stoc - echipamente tehnologice, Procesului-verbal de inventariere nr. x din 17 septembrie 2015 si procesului-verbal din data de 13 aprilie 2016, atasate completarii la intampinarea depusa in recurs). Teoretic, intrarea societatii in insolventa ar putea reprezenta un risc de instrainare a acestor bunuri, dar ceea ce a statuat decizia Curtii Constitutionale, tocmai pentru ca simpla intrare in insolventa sa nu fie considerata neregula ca atare, este ca trebuie dovedite in concret alte imprejurari - distincte de admiterea cererii de insolventa - care duc la concluzia existentei unei nereguli.


Din motivarea actelor administrative atacate in prezenta cauza, se constata ca aceeasi imprejurare a intrarii in insolventa a fost considerata de recurenta-parata ca si incalcare a celor doua criterii de eligibilitate asumate, respectiv: Criteriul de Eligibilitate General EG 2 ("Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei"); Criteriul de Eligibilitate General EG 4 ("Micro-intreprinderea trebuie sa nu fie in dificultate").


Prin viabilitate economica se intelege obtinerea de performante financiare eficiente si abilitatea de a opera fara a recurge la sprijin public in activitatea sa operationala. Beneficiarul trebuie sa demonstreze ca isi poate plati obligatiile si datoriile in mod regulat, fara sa supuna la nici un risc desfasurarea normala a activitatii agentului economic si ca genereaza un venit net semnificativ.


Or, recurenta nu a demonstrat faptul ca a fost afectata desfasurarea normala a activitatii agentului economic, aceasta fiind o dovada ce ii incumba.


In ceea ce priveste conditia de a nu se afla in dificultate, chiar recurenta face trimitere, pentru intelesul acestei notiuni, la Indrumarile Comunitatii cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea si salvgardarea firmelor. Or, in intelesul acestor categorii de reglementari, o societate se afla in dificultate atunci cand nu este capabila, fie prin resurse financiare proprii, fie prin resursele pe care poate sa le obtina de la proprietari/actionari sau creditori, sa acopere pierderile si care, in absenta unei interventii din exterior din partea autoritatilor publice, vor conduce, pe termen scurt sau mediu, aproape sigur la iesirea din circuitul economic a acesteia.


Si in aceasta situatie, Inalta Curte constata ca recurenta trebuia sa faca dovada concreta a imposibilitatii beneficiarului de a-si acoperi pierderile, dovada care nu a fost facuta.


Practic, recurenta-parata s-a marginit la a prezuma atat lipsa de viabilitate a societatii reclamante, cat si starea de dificultate a acesteia, prin prisma declansarii procedurii de insolventa la solicitarea unui creditor al acesteia. Or, intimata-reclamanta a dovedit ca proiectul a fost finalizat, investitia este functionala si este utilizata de intimata in procesul de productie, imprejurare in care dificultatile financiare temporare intampinate de societatea reclamanta nu justifica retragerea ajutorului financiar nerambursabil, ce ar reprezenta o masura disproportionata, de natura sa afecteze scopul finantarii.


Prin urmare, din analiza concreta a activitatii beneficiarului contractului de finantare, distinct de simplul fapt al deschiderii procedurii insolventei, se constata ca ajungerea intimatei in aceasta situatie financiara nu s-a datorat unor incalcari ale obligatiilor asumate prin contractul de finantare, nefiind incidenta niciuna dintre situatiile prevazute la art. 14 (2) din Anexa I la contract, sanctionate cu neeligibilitatea proiectului.


In contextul prezentat, retinandu-se ca deschiderea procedurii de insolventa nu reprezinta prin ea insasi o neregula, in sensul art. 36 din O.U.G. nr. 66/2011, iar in cazul intimatei-reclamante nu s-au inregistrat nereguli de natura sa prejudicieze bugetul Uniunii Europene si/sau fondurile publice nationale aferente acestora, in acord cu opinia exprimata de prima instanta, se constata ca demersul recurentei-parate de constatare a neregulii si de stabilire a creantei bugetare este nelegal, avand drept consecinta anularea actelor administrative contestate.


8.3. Temeiul procesual al solutiei date recursului


In temeiul art. 497 raportat la art. 488 alin. (1) pct. 8 din C. proc. civ., Inalta Curte va respinge recursul ca nefondat.


PENTRU ACESTE MOTIVE


IN NUMELE LEGII


D E C I D E


Respinge recursul declarat de parata Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale impotriva Sentintei nr. 218 din 14 septembrie 2016 a Curtii de Apel Suceava, sectia de contencios administrativ si fiscal in Dosar nr. x/2016 in contradictoriu cu intimata-reclamanta SC A. SRL prin administrator judiciar Casa de Insolventa Bucovina I.P.U.R.L. si cu intimata-parata Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale 1 Nord-Est Iasi, ca nefondat.


Definitiva.


Pronuntata in sedinta publica, astazi, 28 martie 2019.
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1737/2019


Citeşte mai multe despre:    Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale    AFIR    Creante bugetare    Cerere de Finantare    Fonduri europene    Insolventa
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Marturie mincinoasa. Subiect activ
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, decizia nr. 114/RC din 7 aprilie 2020

Afirmatii defaimatoare. Depasirea limitelor dreptului la libera exprimare. Despagubiri morale
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 246 din 30 ianuarie 2020

Raspundere civila delictuala. Postarea unor afirmatii cu caracter defaimator pe o retea de socializare
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 319 din 5 februarie 2020

Pretentiile intemeiate pe un contract de bursa. Inexistenta unor raporturi de munca ale partilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 43 din data de 02 Septembrie 2020

Hotarare care cuprinde considerente contradictorii si nu prezinta aplicat si coerent argumentele pe care si-a intemeiat solutia
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 784/2020

Afirmatii ce aduc atingere demnitatii, onoarei si reputatiei unei persoane. Raspundere civila delictuala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 153 din 27 ianuarie 2016

Analiza caracterului abuziv al unei clauze contractuale din perspectiva art. 1 din Legea nr. 193/2000
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 110 din 21 ianuarie 2014

Lipsa de interes
Pronuntaţă de: Judecatoria Petrosani - Sentinta civila nr. 6828 din data 23.10.2006

Obligatie de rezultat izvorata dintr-un contract de exclusivitate. Sarcina probei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara, Sectia Comerciala, Decizia civila nr. 897 din 21 octombrie 2008Articole Juridice

Salariatii cu mai multe CIM-uri. Reglementari legale si limitari
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Interdictia de a purta orice forma vizibila de exprimare a convingerilor politice, filozofice sau religioase la locul de munca poate fi justificata de nevoia angajatorului de a se prezenta in mod neutru fata de clienti sau pentru a preveni conflicte sociale
Sursa: EuroAvocatura.ro

Dialogurile MCP (IV) Daunele morale acordate salariatilor in litigiile de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP Oportunitatea reorganizarii angajatorului vs. Legalitarea concedierii salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Framingul constituie punere la dispozitia unui public nou a acestei opere
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Protectia corespondentei electronice a salariatului in era digitala
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport
Sursa: EuroAvocatura.ro