Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Stabilirea unei clauze penale prin Contractul individual de munca. Nulitate absoluta partiala

Stabilirea unei clauze penale prin Contractul individual de munca. Nulitate absoluta partiala

  Publicat: 13 Jul 2021       748 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


C U R T E A

Asupra apelului de fata, constata ca:

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Arges la data de 21.05.2018, reclamanta M.CF SA a chemat in judecata pe paratul L. alin C., solicitand pronuntarea unei hotarari prin c a re sa fie obligat la restituirea sumei de 18.000 lei si la plata dobanzilor legale aferente.

1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
(Acting in concert) Atunci cand doi sau mai multi investitori actioneaza in baza unei intelegeri cu scopul atingerii unui obiectiv comun - de exemplu, obtinerea unei pozitii de control sau majoritare intr-o companie detinuta public prin cumpararea actiunilor companiei respective de pe piata secundara.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Act adoptat de organele de stat,
Stipulatie sau prevedere contractuala, prin care partile stabilesc de comun acord, anticipat si prin apreciere, cuantumul despagubirilor ce vor fi datorate de partea in culpa, in cazul neindeplinirii ori implinirii necorespunzatoare a obligatiilor asumate.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Timpul de munca reprezinta timpul pe care salariatul il foloseste pentru indeplinirea sarcinilor de munca.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Legea 10 din 2001. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra aceluiasi imobil care a fost preluat in mod abuziv in perioada de referinta a legii;
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Parte dintr-un proces
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel

In motivarea cererii s-a aratat ca paratul a fost salariatul reclamantei in functia de inginer con structii civile si industriale. Prin actul aditional la contractul individual de munca paratul s-a obligat ca pe o perioada de 5 ani sa nu denunte unilateral acest contract, in schimbul unei prime de fidelitate de 500 lei lunar.


In cazul nerespectarii obligatiei de fidelitate s-a prevazut restituirea sumelor platite cu titlu de prima de fidelitate.


La data de 28.08.2017 paratul si-a depus cererea de demisie, solicitand incetarea unilaterala a contractului de munca, sens in care a fost emisa Decizia nr. 488/19.09.2017.


Prin cerere reconventionala paratul a solicitat constatarea nulitatii absolute a clauzei de fidelitate cuprinse in art. 2 din Actul a ditional, cu privire la care reclamanta-parata a invocat exceptia prescriptiei extinctive.


Prin Sentinta civila nr. 4773/04.12.2018, Tribunalul Arges a respins cererea de chemare in judecata ca nefondata si cererea reconventionala ca fiind prescris dreptul la actiune .


Pentru a pronunta o astfel de solutie, instanta de fond a retinut in esenta ca paratul-reclamant a invocat nulitate a absoluta a unei clauze care este supusa unui termen de prescriptie, prevazut de art. 268 alin. 1 lit. d) Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), iar pe fond a apreciat ca intelegerea partilor privind restituirea unei sume de catre salariat este contrara dispozitiilor art. 169 alin. 2 din acelasi cod, potrivit carora orice retinere in favoarea angajatorului trebuie sa rezulte dintr-o hotarare judecatoreasca, clauza penala fiind contrara acestor dispozitii imperative.


Clauza penala este contrara si principiului dreptului la munca si libertatii muncii.


Impotriva sentintei a formulat apel reclamanta, pentru motive de nelegalitate in dezvoltarea carora a aratat, in esenta, ca instanta de fond a facut o apreciere gresita asupra clauzei cuprinse in actul aditional privitoare la obligatia de fidelitate a paratului, precum si la obligatia acestuia de a restitui sumele primite cu titlu de prima de fidelitate.


Instanta de fond a facut o aplicare gresita si asupra dispozitiilor art. 453 Cod procedura civila, atunci cand a obligat doar apelanta la plata cheltuielilor de judecata, desi a respins cererea reconventionala.


Prin intampinare, intimatul a solicitat respingerea apelului ca nefondat, pentru argumentele aratate pe larg in continutul actului procedural.


Analizand apelul in limita motivului invocat si a apararilor formulate prin intampinare, se apreciaza ca nefondat, pentru argumentele ce urmeaza:


Prin actul aditional nr. 116/22.08.2014, paratul, care a indeplinit functia de inginer constructii civile si industriale in cadrul reclamantei, si-a asumat obligatia ca pe o perioada de 5 ani de la semnarea actului aditional sa nu denunte unilatera l acest contract, pentru fidelitatea sa angajatoarea obligandu-se la plata unei sume de 500 lei lunar.


In cazul neresepctarii clauzei, s-a prevazut obligatia restituirii primei de fidelitate.


Paratul prin cererea reconventionala a invocat nulitatea absoluta a clauzei pentru argumentul incalcarii principiului libertatii muncii. Des i cererea reconventionala a fost respinsa ca fiind prescris dreptul material la actiune, legalitatea clauzei penale se poate analiza fara desfiintarea actului, fiindca o astfel de analiza este necesara, clauza reprezentand temeiul juridic al obligatiei de restituire a primelor de fidelitate.


Legalitatea clauzei trebuie sa fie analizata in raport de dispozitiile art. 81 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), potrivit caruia prin vointa unilaterala a salariatului, fara nicio motivare, angajatorul este obligat sa constate incetarea unilaterala a contractului individual de munca .


Prevederea in sensul ca o anumita perioada de timp salariatul renunta la dreptul de denuntare unilaterala a contractului individual de munca este contrara dispozitiilor art. 81 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), care au fost reglementate de catre legiuitor in baza principiului fundamental al libertatii muncii, in sensul ca orice persoana este libera in alegerea locului de munca si a profesiei, meseriei sau activitatii pe care urmeaza sa o presteze, nicio persoana nu poate sa fie obligata sa munceasca intr-un anumit loc de munca sau intr-o anumita profesie, oricare ar fi aceasta, potrivit art. 3 alin. 1- 3 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro).


Libertatea muncii este reglementata ca un drept fundamental in Constitutia Romaniei, cu privire la care tit u larul nu poate sa faca acte de dispozitie, in sensul renuntarii, fie si pentru o perioada limitata in timp .


Renuntarea paratului la dreptul de a denunta unilateral contractul individual de munca, respectiv la dreptul de a alege sa munceas ca intr-un anumit loc sau intr-o anumita profesie, este contrara principiului fundamental, motiv pentru care obligatia inscrisa in actul aditional la contractul individual de munca a fost inlaturata in mod corect de catre instanta de fond prin solutia pronuntata.


Partile erau libere sa negocieze in contractul individual de munca clauze specifice, precum acelea prevazute de art. 20 alin. 2 lit. a) - d) din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), in cadrul carora nu se regaseste clauza de fidelitate, in sensul nedenuntarii unilaterale a contractului individual de munca .


In cadrul art. 20 alin. 2 lit. a) - d) din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) sunt prevazute clauzele de neconcurenta, de mobilitate si confidentialitate, care au un alt continut decat acela referitor la dreptul salariatului de a-si alege un alt loc de munca sau o alta profesie.


Inlaturandu-se clauza de ``fidelitate`` pentru argumentele evocate, paratul nu putea sa fie obligat la restituirea sumei cu titlu de prima de fidelitate, nemaiexistand temei juridic in baza caruia sa existe obligatia de restituire .


Ultimul motiv de apel se refera la incalcarea dispozitiilor art. 453 Cod procedura civila referitoare la plata cheltuielilor de judecata .


Pentru plata cheltuielilor de judecata, instanta de fond a avut in vedere culpa procesuala a reclamantei, care a avut initiativa declansarii procedurii judiciare si pentru aceasta initiativa paratul a fost nevoit sa efectueze cheltuieli de judecata .


Potrivit art. 453 alin. 2 Cod procedura civila, cand cererea de chemare in judecata a fost admisa numai in parte sau cand au fost admise, respectiv respinse, atat cererea principala, cat si cererea reconventionala, instanta va aprecia asupra cuantumului cheltuielilor de judecata, putand sa dispuna compensarea lor, in raport de solutia pronuntata.


Instanta de fond a respins cererea reconventionala fara sa cerceteze fondul, insa a inlaturat efectele clauzei din actul aditional, retinand in sarcina reclamantei o culpa procesuala, fiindca a solicitat obligarea paratului la restituirea unor sume fara temei juridic.


Aprecierea instantei, de obligare a apelantei la plata cheltuielilor de judecata a fost una corecta si bazata pe culpa sa procesuala, in sensul art. 453 Cod procedura civila.


Pentru toate aceste argumente, in baza art. 480 Cod procedura civila, se va respinge apelul ca nefondat si pentru culpa procesuala, in baza art. 453 din acelasi cod, apelanta va fi obligata la plata cheltuielilor de judecata


PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


DECIDE


Respinge, ca nefondat, apelul declarat de reclamanta S.M.C. F. SA, cu sediul in Pitesti, 115, jud. Arges, impotriva Sentintei civile nr. 4773 dfin 04 decembrie 2018, pronuntata de Tribunalul Arges, in Dosarul nr. x, intimat fiind paratul L. aLIN C., domiciliat in Pitesti, jud. Arges.


Obliga apelantul la 400 lei cheltuieli de judecata intimatului.


Definitiva.


Pronuntata in sedinta publica, astazi 20 m ai 2019, la Curtea de Apel Pitesti - Sectia I civila.
Pronuntata de: CURTEA DE APEL PITESTI - DECIZIA CIVILA nr. 2493/20.05.2019


Citeşte mai multe despre:    Codul muncii    Actiune in raspundere patrimoniala    denuntare unilaterala contract individual de munca    prima de fidelitate    obligatie de fidelitate
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Personalul didactic auxiliar si cel de conducere raspund disciplinar conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, iar nu in baza dispozitiilor Codului muncii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 1045 din 28 noiembrie 2019, pronuntata de Curtea de Apel Suceava, Sectia I civila

Reorganizarea activitatii prin desfiintarea doar a postului de director. Angajatorul nu a reusit sa dovedeasca masura reorganizarii societatii doar prin desfiintarea unui singur post de director
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 53/12.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Paratul care a recunoscut pretentiile la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecata
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 64/15.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Refuzul angajatorului de a-i elibera adeverinta fostului salariat timp de 2 ani
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 132/15.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Imunitatea de jurisdictie a Uniunii Europene. Incheiere contract individual de munca
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 40/A din 07.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Decizie de sanctionare disciplinara. Caracterul restrictiv al dispozitiilor inscrise Codul muncii. Analiza elementelor constitutive ale abaterii disciplinare prin raportare la prevederile actului emis de angajator
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 40/06.02.2020

Litigii de munca, modificare program de lucru, lipsa acordului angajatului, prerogativa angajatorului in organizarea muncii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 214/30.06.2020

Litigii de munca - contestatie decizie de concediere; concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului, lipsa descrierii in cuprinsul deciziei a motivelor care determina concedierea - trimiterea la raportul intern al unitatii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 124/20.05.2020Articole Juridice

Cand il preceda in mod direct repausul zilnic se adauga la repausul saptamanal
Sursa: MCP Cabinet avocati

Transportatorii rutieri nu pot transfera unor terte persoane responsabilitatea de a respecta perioadele de conducere si perioadele de repaus ale conducatorilor auto
Sursa: MCP Cabinet avocati

Concedierea Salariatilor. Modalitati de incetare a CIM si contestarea deciziei de concediere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati