Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Revizuire. Caracterul de „inscris determinant” in sensul dispozitiilor Codului procedura civila

Revizuire. Caracterul de „inscris determinant” in sensul dispozitiilor Codului procedura civila

  Publicat: 04 Aug 2021       3021 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Descoperire de cont ce apare atunci cand titularul a efectuat prelevari superioare activelor existente sau limitei de credit acordate.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Simplul fapt ca partea a descoperit ulterior pronuntarii hotararii anumite inscrisuri probatorii, fara a dovedi ca o imprejurare mai presus de vointa sa a impiedicat-o sa le procure in timpul procesului, nu este de natura sa justifice admiterea cererii de revizuire deoarece, in caz contrar, un proces definitiv castigat ar putea fi supus revizuirii pe baza de acte si dovezi posterior confectionate, iar autoritatea de lucru judecat ar deveni iluzorie.

Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Descoperire de cont ce apare atunci cand titularul a efectuat prelevari superioare activelor existente sau limitei de credit acordate.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Descoperire de cont ce apare atunci cand titularul a efectuat prelevari superioare activelor existente sau limitei de credit acordate.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Fapta de a face, de a comite. Vezi si Fapt omisiv.

Prin decizia civila nr. 1147/17.12.2018 pronuntata de Curtea de Apel Bacau in dosarul nr. 3289/110/2017 a fost admis apelul civil promovat de parata C.J.P. BC. impotriva sentintei nr. 485/16.05.2018 pronuntata de T. B. in dosarul nr. 3289/110/2017, in contradictoriu cu reclamantul N. V.


A fost schimbata in tot sentinta apelata.


A fost respinsa actiunea ca nefondata.


Impotriva deciziei civile din apel a formulat in termen cerere de revizuire reclamantul N. V., indicand ca motivele vor fi depuse ulterior iar prin Decizia civila nr. 249/10.04.2019 pronuntata de Curtea de Apel Bacau in dosar nr. 94/32/2019 s-a constatat nulitatea revizuirii pentru nemotivare in termen.


Impotriva acestei decizii nr. 249/10.04.2019, revizuentul N. V. a formulat cerere de revizuire prin care a solicitat admiterea acesteia.


In motivare a indicat in esenta faptul ca, sunt incidente prevederile art. 509 alin. 1 pct. 5 Cod procedura civila intrucat motivele au fost depuse de el la data de 13.02.2019, cererea fiind una scrisa de mana.


Pe fondul cauzei a indicat ca, instanta nu s-a pronuntat asupra dreptului cuvenit pentru incadrarea activitatii desfasurata in conditii deosebite. Instanta nu s-a pronuntat deloc asupra motivelor invocate la punctele a, b, c prezentate in dosarul nr. 3289/110/19.07.2017 si dosarul nr. 94/32/2019.


In drept, au fost invocate prevederile art. 509 alin. 1 pct. 5 Cod procedura civila.


Analizand cererea de revizuire formulata, Curtea a retinut urmatoarele:


Cu titlu prealabil se retine faptul ca, cererea de revizuire nu a fost intemeiata in drept pe prevederile art. 509 alin. pct. 5 Cod procedura civila care stipuleaza faptul ca, revizuirea unei hotarari pronuntate asupra fondului sau care evoca fondul poate fi ceruta daca: 5. dupa darea hotararii, s-au descoperit inscrisuri doveditoare, retinute de partea potrivnica sau care nu au putut fi infatisate dintr-o imprejurare mai presus de vointa partilor;


Acest motiv tipic de revizuire se refera la descoperirea de inscrisuri doveditoare, deci cand partea care a pierdut procesul dovedeste existenta unor inscrisuri care nu fost retinute de partea adversa sau care nu au putut fi prezentate dintr-o imprejurare mai presus de vointa ei.


Statuand ca se poate cere revizuirea pentru motivul mai sus aratat, legiuitorul s-a referit la acele inscrisuri care, nefiind cunoscute, nu au putut fi verificate de instanta care a judecat, fapt care a permis savarsirea unei erori de fapt involuntare ce se impune a fi corectata si care este de natura sa conduca la schimbarea solutiei pronuntate.


In sensul textului legal enuntat, poate fi invocat ca act nou pentru revizuirea hotararii numai un inscris care a existat la data cand s-a pronuntat hotararea a carei revizuire se cere si pe care partea nu l-a putut prezenta instantei pentru ca a fost retinut de partea adversa ori nu au putut fi prezentate dintr-o imprejurare mai presus de vointa partilor (forta majora) si care este apt sa conduca, prin el insusi, la anularea deciziei atacate, intrucat confirma o situatie fundamental deosebita de aceea care a fost retinuta de instanta ca determinanta in darea solutiei.


Admisibilitatea cererii de revizuire este conditionata nu numai de descoperirea ulterior judecatii a unor acte noi si de imposibilitatea infatisarii lor in instanta datorita unor imprejurari mai presus de vointa partii, dar si de caracterul determinant al acestor inscrisuri . Pentru ca inscrisurile sa fie ``inscrisuri determinante`` in sensul dispozitiilor art. 509 alin. 1 pct. 5 Cod procedura civila este necesar ca ele, daca ar fi fost cunoscute de instanta cu ocazia judecarii pricinii, sa fi putut duce la alta solutie decat cea pronuntata. In speta, simplul fapt ca partea a descoperit ulterior pronuntarii hotararii anumite inscrisuri probatorii, fara a dovedi ca o imprejurare mai presus de vointa sa a impiedicat-o sa le procure in timpul procesului, nu este de natura sa justifice admiterea cererii de revizuire deoarece, in caz contrar, un proces definitiv castigat ar putea fi supus revizuirii pe baza de acte si dovezi posterior confectionate, iar autoritatea de lucru judecat ar deveni iluzorie.


In primul rand se constata faptul ca, in raport de caracterul hotararii care este atacata (respectiv o hotarare judecatoreasca care nu evoca fondul), retinand ca nu a fost invocat nici unul din cazurile de revizuire prevazute de art. 509 alin. 2 (care permit utilizarea acestei cai extraordinare de atac si in ipoteza hotararilor care nu evoca fondul pentru motivele de revizuire prevazute la alin. 1 pct. 3, pct. 4, pct. 7-9), calea revizuirii nu este deschisa contestatorului.


Mai mult, motivul invocate de acesta in sustinerea revizuiri nu este nici fondat intrucat inscrisul determinat la care se refera textul de lege trebuie sa fie unul cu caracter probator, cu relevanta asupra solutiei ce se va da asupra fondului pricinii. De altfel, din analiza actelor dosarului, sustinerile contestatorului referitor la depunerea unor motive pe data de 13.02.2019 nu se verifica in fapt .


Avand in vedere aceste considerente, Curtea a respins cererea de revizuire ca nefondata.
Pronuntata de: Curtea de Apel Bacau – Sectia I Civila - Decizia civila nr. 495 din 19 iunie 2019


Citeşte mai multe despre:    revizuire
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri educative. Supraveghere. Neaplicare obligatii
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 791/07.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri de siguranta. Obligarea la tratament medical
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 864/19.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Purtare abuziva. Agent de paza
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 841/18.09.2018 a Curtii de Apel GalatiArticole Juridice

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati