Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Stabilirea salariului la nivelul maxim aflat in plata prin raportare la indemnizatiile de care beneficiaza personalul cu atributii in domeniul asistentei sociale

Stabilirea salariului la nivelul maxim aflat in plata prin raportare la indemnizatiile de care beneficiaza personalul cu atributii in domeniul asistentei sociale

  Publicat: 31 Aug 2021       1299 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Prin cererea introductiva reclamanta a solicitat obligarea paratei institutie publica stabilirea salariului aferent treptei I de salarizare, grad profesional superior, gradatia 5, la nivel maxim aflat in plata, prin raportare la aceeasi functie, grad, vechime in munca, aceleasi conditii de studii, conform OUG nr. 57/2015, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Reprezentare grafica, sintetica, a structurii organizatorice a unei unitati, cuprinzand compartimentele ei
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.

Instanta de fond a admis actiunea si a obligat institutia angajatoare sa stabileasca reclamantei incepand cu luna aprilie 2015, salariul de incadrare pentru functia de inspector cls. I grad profesional superior, gradatia 5 la nivelul maxim aflat in plata in cadrul Primariei ..., prin raportare la aceleasi conditii de studii conform OUG nr. 57/2015.


Contrar instantei de fond Curtea a apreciat ca nu trebuie realizata o aplicare de plano a efectelor Deciziei 32/2015 a ICCJ cu ignorarea imprejurarii reclamanta nu indeplineste atributii in domeniul asistentei sociale si nu isi desfasoara activitatea in cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala. Este adevarat ca incepand cu data de 09.04.2015, vointa legiuitorului a fost de a elimina discriminarile salariale existente intre persoane care ocupa aceleasi functii, in aceleasi conditii de studii si vechime, insa din probele administrate nu s-a dovedit ca reclamanta indeplineste aceleasi atributii cu cele ale persoanei fata de care a solicitat a se face raportarea la stabilirea salariului de incadrare.


Prin cererea inregistrata la nr. 2050/91/2017 reclamantul a, salariat in cadrul Primariei comunei a, judetul a, a chemat in judecata parata Primaria municipiului a, pentru ca prin hotarare judecatoreasca sa fie obligate la emiterea unor noi dispozitii de reincadrare si stabilirea salariului aferent treptei I de salarizare, grad profesional superior, gradatia 5, la nivel maxim aflat in plata, prin raportare la aceeasi functie, grad, vechime in munca, aceleasi conditii de studii, conform OUG nr. 57/2015, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, incepand cu luna aprilie 2015, luna intrarii in vigoare a Legii nr. 71/2015 si plata diferentelor salariale dintre salariul actual efectiv acordat si salariul maxim stabilit in plata la nivelul institutiei pana la data punerii in executare a hotararii ce se va pronunta, sume actualizate, plus dobanda legala.


In motivarea actiunii reclamantul a aratat ca paratul i-a stabilit eronat drepturile salariale prin raportare la drepturile cuvenite treptei de salarizare.


Legal citata, parata a formulat intampinare si lasa la aprecierea instantei temeinicia si legalitatea actiunii formulata de reclamanta.


Prin sentinta nr. 2590/1.11.2017 a Tribunalului Vrancea - sectia de contencios administrativ si fiscal, a fost admisa cererea reclamantei si obligata parata sa stabileasca reclamantei incepand cu luna aprilie 2015, salariul de incadrare pentru functia de inspector cls. I grad profesional superior, gradatia 5 la nivelul maxim aflat in plata in cadrul Primariei a, prin raportare la aceleasi conditii de studii conform OUG nr. 57/2015.


Impotriva acestei sentinte a declarat recurs parata UAT municipiul a criticand-o sub aspectul gresitei aplicari a normelor de drept material, motiv de recurs prev. de art. 488 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ.


In motivarea recursului, a aratat ca functia cu care aceasta solicita egalizarea este cea de inspector, clasa I grad profesional superior, gradatia 5, in cadrul Serviciului Public Local de Asistenta Sociala din subordinea Consiliului local a


Retributia reclamantei a fost stabilita in baza art. I. al. 4 din Legea 293/25.11.2015 care prevedea majorarea cuantumului brut al salariilor de baza cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2015.


Retributia pentru functia cu care se solicita egalizarea a fost stabilita pe de o parte in temeiul art. I al OUG nr. 70/4.11.2014 in temeiul art. II (I) din Legea 293/25.11.2015, prin care se majoreaza cuantumul brut al salariului de baza cu 100 lei, si pe de alta parte in temeiul art.II(I) din Legea 293/25.11.2015, prin care se majoreaza cuantumul brut al salariului de baza cu 25 % fata de nivelul acordat pentru luna septembrie 2015.


Functia ocupata de reclamanta si functia fata de care se solicita egalizarea, sunt functii diferite din institutii diferite pentru care au existat reglementari salariale diferentiate, respectiv familia ocupationala administratie si personalul din sistemul public de asistenta sociala, asa cum reiese si din organigrama depusa la dosar in prima instanta.


Recursul de fata este fondat din perspectiva urmatoarelor consideratiuni:


In prezenta cauza, motivarea instantei de fond, bazata exclusiv pe concluzia aplicabilitatii de plano a Deciziei 32/2015 a ICCJ nu este de natura a respecta exigentele unui proces echitabil, in conditiile in care nu se raporteaza la o situatie de fapt concreta prin examinarea situatiei reclamantului, ci s-a multumit doar sa enunte la modul general normele legale pe care le-a apreciat ca fiind incidente.


Fara a nega obligativitatea deciziei mai sus amintite, Curtea de Apel retine insa ca judecatorul fondului nu a manifestat rol activ pentru a cerceta situatia reclamantei rezumandu-se la o analiza pur formala.


Mai precis, solutia instantei de fond de a obliga parata sa stabileasca reclamantei incepand cu luna aprilie 2015, salariul de incadrare pentru functia de inspector cls. I grad profesional superior, gradatia 5 la nivelul maxim aflat in plata in cadrul Primariei a, prin raportare la aceleasi conditii de studii conform OUG nr. 57/2015 nu tine seama de realitatea obiectiva ca reclamanta nu indeplineste atributii in domeniul asistentei sociale si nu isi desfasoara activitatea in cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala.


Astfel, chiar daca incepand cu data de 09.04.2015, vointa legiuitorului a fost de a elimina discriminarile salariale existente intre persoane care ocupa aceleasi functii, in aceleasi conditii de studii si vechime, instanta de fond nu a fost in masura sa stabileasca in concret ca in cadrul aceleiasi autoritati sau institutii publice, respectiv in cadrul paratei UAT Municipiul a, s-au acordat pentru functii similare salarii de baza sau sporuri mai mari decat cele avute de catre reclamanta.


De altfel, instanta nu a analizat in parte situatia reclamantei, desi asa cum rezulta din cuprinsul intampinarii parata a aratat ca aceasta beneficiaza de un salariu stabilit la nivelul maxim al functiei pe care o ocupa.


Este adevarat ca potrivit art. 1 din O.U.G. nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015: ``incepand cu 1 ianuarie 2015, pentru personalul din cadrul sistemului public sanitar, inclusiv unitati medico- sociale, si al sistemului public de asistenta sociala, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza, astfel cum a fost acordat pentru luna decembrie 2014, se majoreaza cu 100 lei``.


Art. II alin. (1) din Legea nr. 293/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, prevede: ``incepand cu drepturile aferente lunii decembrie 2015, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza/indemnizatiilor de incadrare de care beneficiaza personalul din cadrul sistemului public de asistenta sociala, astfel cum este definit in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015, cu modificarile ulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 185/2015, se majoreaza cu 25% fata de nivelul acordat pentru luna septembrie 2015``.


Insa din probele administrate nu s-a dovedit ca reclamanta indeplineste aceleasi atributii cu cele ale persoanei fata de care a solicitat a se face raportarea la stabilirea salariului de incadrare.


Fata de cele mai sus mentionate si apreciind ca instanta de fond a pronuntat o hotarare susceptibila de casare, urmeaza ca in conformitate cu art. 496 NCPC sa fie admis recursul, casata sentinta si in rejudecare respinsa actiunea ca fiind nefondata.
Pronuntata de: Decizia nr. 484/9 martie 2018 a Curtii de Apel Galati


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Concedierea Salariatilor. Modalitati de incetare a CIM si contestarea deciziei de concediere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

HG nr. 900/2023 privind salariului de baza minim brut pe tara de la 1 octombrie 2023
Hotararea nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ...

HG privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata de la 1 octombrie 2023
HOTARAREA de Guvern pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ...

O.U.G. nr. 42 din 24 mai 2023
pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003 ...