Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Spete Drept Succesoral » Chestiuni prealabile. Legalitatea certificatului de mostenitor

Chestiuni prealabile. Legalitatea certificatului de mostenitor

  Publicat: 16 Sep 2008       7284 citiri        Secţiunea: Spete Drept Succesoral  


Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Instanta penala investita cu rezolvarea actiunii civile alaturata actiunii penale in cadrul procesului penal este competenta, in temeiul art. 44 C. proc. pen. referitor la chestiunile prealabile, sa anuleze certificatul de mostenitor eliberat cu incalcarea prevederilor legii civile, in cazul exercitarii actiunii civile fata de succesorii inculpatului decedat.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana care este chemata la mostenire in temeiul legii.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Parte in procesul penal chemata sa raspunda conform legii civile pentru pagubele provocate prin fapta invinuitului sau inculpatului.
Despagubiri ce se acorda partii vatamate
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Parte in procesul penal chemata sa raspunda conform legii civile pentru pagubele provocate prin fapta invinuitului sau inculpatului.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Parte in procesul penal chemata sa raspunda conform legii civile pentru pagubele provocate prin fapta invinuitului sau inculpatului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevazut in sectiunea II, cap. II., t. I, C. proc. pen., partea generala
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Rezultat financiar pozitiv al unei activitati economice,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
(Sub beneficiu de inventar) Mod de acceptare a succesiunii prin care mostenitorul poate impiedica confuziunea patrimoniului sau cu patrimoniul defunctului, nemaifiind obligat la plata datoriilor mostenirii decat pana la concurenta valorii bunurilor succesorale
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
(Sub beneficiu de inventar) Mod de acceptare a succesiunii prin care mostenitorul poate impiedica confuziunea patrimoniului sau cu patrimoniul defunctului, nemaifiind obligat la plata datoriilor mostenirii decat pana la concurenta valorii bunurilor succesorale
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Parte in procesul penal chemata sa raspunda conform legii civile pentru pagubele provocate prin fapta invinuitului sau inculpatului.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Sinonim - de cujus. Persoana decedata.
In acest caz, daca instanta penala constata ca certificatul de mostenitor a fost eliberat cu incalcarea prevederilor legii civile, nu poate rezolva actiunea civila fara a solutiona chestiunea prealabila privind legalitatea certificatului de mostenitor .

*
* *Prin sentinta penala nr. 117/P din 11 aprilie 2006, pronuntata de Tribunalul Bihor, in baza art. 11 pct. 2 lit. b) raportat la art. 10 alin. (1) lit. g) C. proc. pen., s-a incetat procesul penal pornit impotriva inculpatului S.A., intre altele, sub aspectul savarsirii infractiunii prevazute in art. 215 alin. (1), (2) si (5) C. pen.

Totodata, au fost obligati numitii S.M., S.O. si S.E., in calitate de mostenitori ai inculpatului S.A., decedat la 2 august 2005, in solidar cu partea responsabila civilmente societatea comerciala S., la despagubiri civile in suma de 3.626.016.808 lei, cu dobanzi legale de la data savarsirii faptei si pana la achitarea integrala a debitului, in favoarea partii civile Directia Regionala Vamala Oradea, conform cotelor legale de mostenire, minorii S.O. si S.E. fiind obligati la plata despagubirilor civile numai in limita activului succesoral.

Prin decizia nr. 122/A din 27 iunie 2006, Curtea de Apel Oradea, Sectia penala si pentru cauze cu minori, a respins apelurile partii responsabile civilmente si mostenitorilor inculpatului.

Impotriva acestei decizii, in termen legal, au formulat recursuri partea responsabila civilmente si succesorii inculpatului decedat.

Examinand hotararile pronuntate in cauza prin prisma cazului de casare prevazut in art. 3859 alin. (1) pct. 171 C. proc. pen., referitor la gresita aplicare a legii, caz de casare in vigoare la data declararii recursurilor, Inalta Curte de Casatie si Justitie constata ca recursurile formulate sunt fondate.
In cauza, ca urmare a decesului inculpatului S.A., s-a dispus in mod corect, in temeiul art. 11 pct. 2 lit. b) raportat la art. 10 alin. (1) lit. g) C. proc. pen., incetarea procesului penal fata de acesta si, in conditiile in care la data decesului fusese pusa in miscare actiunea civila in cadrul procesului penal, potrivit art. 21 C. proc. pen. au fost introdusi in cauza succesorii inculpatului care au acceptat mostenirea, si anume sotia supravietuitoare S.M. si copii acestuia S.O. si S.E. Pentru a dispune astfel, prima instanta a retinut ca succesorii inculpatului, acceptand mostenirea, sunt chemati sa raspunda pentru daunele provocate partii civile prin faptele defunctului, copiii minori ai acestuia numai in limita activului succesoral.

Prima instanta si instanta de apel au solutionat gresit latura civila a cauzei, obligand pe mostenitorii inculpatului, in solidar cu partea responsabila civilmente, la plata despagubirilor civile, conform actelor legale de mostenire si in limita activului succesoral, in ceea ce-i priveste pe copiii minori ai defunctului.

Din interpretarea dispozitiilor art. 21 C. proc. pen., succesorii devin subiecti principali in latura civila a procesului penal si sunt considerati parti prin succesiune, avand aceleasi prerogative si facultati procesuale pe care le avea si partea decedata.

Chiar daca succesorii iau procedura din momentul introducerii lor in cauza, ei dispun de toate mijloacele de aparare privind solutionarea actiunii penale pe care le-ar fi avut inculpatul, cu consecinte asupra solutionarii actiunii civile.

Or, solutia primei instante de obligare a mostenitorilor inculpatului in solidar si cu partea responsabila civilmente la plata daunelor materiale catre partea civila, solutie mentinuta si de catre instanta de apel, s-a raportat numai la declaratiile de recunoastere a faptelor date de inculpat si la probele administrate in faza de urmarire penala.

In conditiile in care intre succesorii inculpatului se afla si copiii minori ai acestuia, instantele nu au avut rol activ in solutionarea laturii civile a cauzei, incalcand in acest mod dispozitiile art. 4 C. proc. pen., in sensul ca nu au administrat probe in vederea solutionarii laturii civile a cauzei, cu garantarea drepturilor procesuale ale succesorilor, marginindu-se a-i obliga la plata sumei cu care partea vatamata s-a constituit parte civila.

Mai mult, din certificatul de mostenitor rezulta ca mostenitorii au acceptat succesiunea pur si simplu.

Desi prima instanta mentioneaza ca minorii pot accepta succesiunea numai sub beneficiu de inventar, sens in care copiii inculpatului raspund civil numai in limita activului succesoral, certificatul de mostenitor eliberat cu incalcarea dispozitiilor legale face dovada, pana la anularea acestuia, in privinta calitatii de mostenitor si a cotei sau a bunurilor care se cuvin fiecarui mostenitor in parte .

In cazul minorilor, legea impune acceptarea mostenirii sub beneficiu de inventar (acceptantul beneficiar raspunde pentru pasivul care-i revine din mostenire numai in limita si cu activul mostenit), acceptarea fiind un act juridic solemn. Insa, pentru ca acceptarea sub beneficiu de inventar sa produca efectele prevazute de lege (potrivit art. 713 pct. 1 C. civ., mostenitorul beneficiar este obligat sa plateasca datoriile succesiunii numai pana la concurenta valorii bunurilor din mostenire), declaratia trebuie sa fie precedata sau urmata de intocmirea unui inventar fidel si exact al bunurilor succesorale, facut in formele cerute de legile de procedura (art. 705 C. civ.).
In raport cu dispozitiile legale care reglementeaza drepturile de mostenire ale minorilor, in cauza trebuia sa opereze prorogarea de competenta privind chestiunile prealabile prevazute in art. 44 C. proc. pen.
Potrivit acestui text de lege, instanta penala este competenta sa judece orice chestiune prealabila de care depinde solutionarea cauzei, chiar daca prin natura ei acea chestiune este de competenta instantei civile, cum este si cazul in speta referitor la certificatul de mostenitor eliberat cu incalcarea dispozitiilor legale.
In consecinta, avand in vedere considerentele ce preced, Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursurile declarate de partea responsabila civilmente si succesorii inculpatului decedat, a casat decizia penala atacata in totalitate si sentinta penala nr. 117/P din 11 aprilie 2006 a Tribunalului Bihor numai cu privire la solutionarea laturii civile a cauzei, a trimis cauza spre rejudecare la Tribunalul Bihor sub acest aspect, urmand ca instanta de rejudecare sa administreze probele utile si pertinente solutionarii laturii civile a cauzei in vederea garantarii drepturilor procesuale ale succesorilor inculpatului defunct si a respectarii principiului contradictorialitatii procesului penal, precum si sa solutioneze chestiunea prealabila privind certificatul de mostenitor cu respectarea regulilor si a mijloacelor de proba prevazute in legislatia civila.Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie , sectia penala, decizia nr. 6967 din 28 noiembrie 2006


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutŞtiri Juridice
Legislaţie

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...