Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Insolventa si Faliment » Cerere de deschidere a producerii insolventei. Schimbarea sediului debitoarei pe parcursul judecatii. Instanta competenta sa solutioneze cererea

Cerere de deschidere a producerii insolventei. Schimbarea sediului debitoarei pe parcursul judecatii. Instanta competenta sa solutioneze cererea

  Publicat: 19 Jan 2010       5901 citiri        Secţiunea: Insolventa si Faliment  


Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Conform art. 6 din Legea nr. 85/2006, toate procedurile prevazute de lege, cu exceptia recursului declarat impotriva hotararilor pronuntate de judecatorul-sindic in exercitarea atributiilor prevazute de art. 11, sunt de competenta exclusiva a tribunalului in jurisdictia caruia se afla sediul debitorului, astfel cum figureaza acesta in Registrul Comertului, respectiv in Registrul Societatilor Agricole sau in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.

Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.


Schimbarea sediului pe parcursul procesului nu are relevanta pentru determinarea competentei teritoriale a instantei, momentul care intereseaza sub acest aspect fiind acela la care s-a inregistrat cererea de chemare in judecata .
Constata ca, la data de 25 iulie 2007, C.D.T. Arges, in calitate de creditor, a solicitat deschiderea procedurii insolventei privind pe debitoarea S.C. C.M.M. S.R.L., pentru suma de 35.420,64 lei, reprezentand chirie, mijloace fixe si obiecte de inventar, contravaloarea energiei electrice, majorand, ulterior, sumele la 51.0968,87 lei, respectiv 58.118,20 lei si 138.352,9 lei.Tribunalul Comercial Arges, prin Sentinta comerciala nr. 354/F/19 mai 2008, a admis cererea formulata de creditorul C.D.T. Arges si si-a declinat competenta teritoriala in favoarea Tribunalului Bucuresti - judecatorul-sindic.Ca sa pronunte aceasta sentinta, instanta a avut in vedere disp. art. 6 din Legea nr. 85/2006, privind procedura insolventei, care prevad ca procedurile instituite de acest act normativ sunt de competenta tribunalului in a carui raza teritoriala se afla sediul debitorului, precum si sustinerea creditorului confirmata prin certificatul eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, din care rezulta ca debitoarea are sediul social in Bucuresti.Debitoarea a formulat recurs impotriva sentintei de mai sus, pe care a criticat-o pentru nelegalitate, in sensul motivului prev. de art. 304 pct. 9 Cod Procedura Civila, sustinand ca gresit instanta a apreciat ca fiind competent teritorial Tribunalul Municipiului Bucuresti, intrucat a fost sesizata corect, schimbarea sediului intervenind pe parcursul litigiului, ceea ce nu are nici un efect asupra competentei determinate initial.Recursul este fondat.Conform art. 6 din Legea nr. 85/2006, toate procedurile prevazute de lege, cu exceptia recursului declarat impotriva hotararilor pronuntate de judecatorul-sindic in exercitarea atributiilor prevazute de art. 11, sunt de competenta exclusiva a tribunalului in jurisdictia caruia se afla sediul debitorului, astfel cum figureaza acesta in Registrul Comertului, respectiv in Registrul Societatilor Agricole sau in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.In cauza, actiunea formulata la data de 25 iulie 2007, a fost adresata corect Tribunalului Comercial Arges, in raza teritoriala a caruia se afla sediul debitoarei, potrivit actului emis la data de 17 septembrie 2007, de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arges, care atesta sediul in Municipiul Pitesti, din data de 21 mai 2007.Este adevarat ca la data pronuntarii instantei - 19 mai 2008 - debitoarea nu mai avea sediul in locatia de mai sus, potrivit actului emis de Oficiul National al Registrului Comertului, din care rezulta ca ultima inregistrare a sediului acesteia poarta data de 03 decembrie 2007 si fiinteaza in Bucuresti.Prin urmare, debitoarea si-a schimbat sediul pe parcursul procesului, la data sesizarii instantei avand sediul in Municipiul Pitesti, in raport de care corect a sesizat Tribunalul Comercial Arges, competent, in consecinta, sa solutioneze cauza, deoarece momentul care intereseaza pentru determinarea competentei teritoriale este acela al inregistrarii cererii de chemare in judecata .Asa fiind, numai prin incalcarea legii si ignorarea actelor dosarului, Tribunalul Comercial Arges a apreciat competenta teritoriala a Tribunalului Bucuresti - judecatorul-sindic, urmand a admite recursul, potrivit art. 312 Cod Procedura Civila, si a modifica sentinta in sensul ca va respinge exceptia de necompetenta teritoriala invocata de creditor si a trimite cauza spre solutionare acestei instante, pentru continuarea judecatii.


Pronuntata de: Curtea de Apel Pitesti - S.C.C.A.F., Decizia nr. 702/RC/13 august 2008.


Citeşte mai multe despre:    Procedura insolventei    Instanta competenta    Schimbarea sediului    Curtea de Apel Pitesti
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Decaderea din dreptul de a propune, in vederea votarii planului de reorganizare, a categoriei creditorilor indispensabili. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 41/6.02.2020

Contestatie in anulare. Eroare materiala. Imposibilitatea cenzurarii modului in care instanta de apel a aplicat sau interpretat dispozitiile legale in cauza
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 102/4.03.2020

Dreptul de vot al titularului unei creante sub conditie suspensiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 145/25.05.2020

Contract de inchiriere. Efectele clauzelor contractuale. Aplicarea dispozitiilor art. 131 din Legea nr. 85/2014
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 194/11.06.2020

Hotarare care sa tina loc de act autentic de vanzare. Interpretarea si aplicarea art. 207 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990. Corelatia cu Legea nr. 85/2014
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 277/6.07.2020

Certitudinea creantei exista atunci cand este constatata printr-un titlu executoriu. La deschiderea procedurii insolventei, existenta creantei trebuie sa fie neindoielnica, iar asupra ei nu trebuie sa existe vreun litigiu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 458/7.10.2020

Suspendarea de drept a raportului de serviciu nu poate opera in cazul in care este necesar a se evalua de catre angajator infractiunea pentru care s-a dispus trimiterea in judecata
Pronuntaţă de: Tribunalul Arges - Sentinta civila nr. 292/2020

Suspendarea raportului de serviciu al functionarului public. Conditii
Pronuntaţă de: Tribunalul ARGES - Sentinta civila nr. 292/17.07.2020

Efectele fiscale ale cesiunii de creanta. Importanta determinarii caracterului cert sau incert al creantei preluate in determinarea corecta a impozitului pe profit
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 2536 din 16 iunie 2020

Actiune in restituirea unei plati nedatorate. Bilet la ordin emis in cursul procedurii insolventei. Consecinte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1274 din 7 iulie 2020Articole Juridice

Hotarare pronuntata intr-un litigiu privind prelucrarea nelegala de date biometrice
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Deschiderea succesiunii si dezbaterea succesiunii. Modalitati de dezbatere a succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Suspendarea contractului de munca ca urmare a carantinei sau fortei majore
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Concedierea disciplinara pentru o fapta savarsita in afara programului de lucru
Sursa: MCP Cabinet avocati

Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Desfiintarea efectiva si serioasa a postului
Sursa: MCP Cabinet avocati

Instanta competenta in cererile privind drepturile salariale ale magistratilor
Sursa: Irina Maria Diculescu