Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Insolventa si Faliment » Comunicarea actelor de procedura in procedura insolventei

Comunicarea actelor de procedura in procedura insolventei

  Publicat: 19 Jan 2010       4585 citiri        Secţiunea: Insolventa si Faliment  


Inscris prin care o persoana este chemata in fata otganului de urmarire penala, a instantei de judecata penala sau civila ori a altui organ de jurisdictie in legatura cu un proces.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
In cazul in care citatia cuprinde un alt nume decat cel al debitoarei, iar sediul societatii este indicat gresit cu ocazia comunicarii cererii catre debitor potrivit art. 33 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 intervine sanctiunea nulitatii actului de procedura .

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Act adoptat de organele de stat,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Termen care defineste creanta
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Principiu de baza al procesului penal, prevazut in cap. I, t. I, C. porc. pen., partea generala, consta in prerogativele
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Inscris prin care o persoana este chemata in fata otganului de urmarire penala, a instantei de judecata penala sau civila ori a altui organ de jurisdictie in legatura cu un proces.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

Prin Sentinta nr. 154/F/11.02.2009 pronuntata de judecatorul-sindic in dosar nr. 2193/97/2008 al Tribunalului Hunedoara a fost admisa cererea administratorului judiciar I.C.I., in temeiul art. 107 alin. 1 lit. D din Legea nr. 85/2006 s-a dispus inceperea procedurii falimentului debitorului S.C. "K.M." S.R.L., a fost desemnat lichidator I.C.I. cu o retributie de 1.500 lei si s-au fixat termenele limita pentru depunerea, verificarea si solutionarea contestatiilor la creante, ridicandu-se dreptul de administrare al debitoarei.Pentru a pronunta aceasta hotarare judecatorul-sindic a retinut ca prin Sentinta nr. 846/F/17.09.2008 a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care s-a propus intrarea debitorului in faliment si sunt indeplinite conditiile deschiderii procedurii falimentului ca unica solutie pentru satisfacerea creantelor creditorilor.Impotriva acestei sentinte a declarat recurs debitoarea S.C. "K.M." S.R.L. solicitand casarea si trimiterea cauzei spre rejudecare instantei de fond .In dezvoltarea motivelor de recurs reprezentantul debitoarei arata ca nu a avut cunostinta despre deschiderea procedurii insolventei, intrucat la 23.04.2007 a inregistrat la A.F.P. Petrosani o cerere de suspendare a activitatii societatii pe durata nedeterminata si a comunicat mutarea domiciliului administratorului si asociatului unic in comuna Plopi nr. 40, judetul Hunedoara, astfel ca nu a intrat in posesia corespondentei pentru a uza de prevederile legale si formula contestatie in raport de cererea creditoarei.Debitoarea mai sustine ca D.G.F.P. Hunedoara a formulat cerere pentru deschiderea procedurii insolventei pentru o creanta are nu era certa, lichida si exigibila, intrucat impotriva Deciziei nr. 34/29.05.2006 a formulat contestatie in care a invocat aparari de fond, iar pana la solutionarea dosarului nr. 897/278/2006 creanta nu este certa.Se mai invoca faptul ca citarea gresita a facut ca recurenta sa nu aiba cunostinta despre proces si sa fie privata de dreptul la aparare.Intimatele Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Timisoara pentru Autoritatea Nationala a Vamilor, D.G.F.P. Hunedoara si Insolvent Consult I.P.U.R.L. au solicitat prin intampinare respingerea recursului ca nefondat.Examinand sentinta atacata prin prisma motivelor de recurs invocate de debitoare raportat la actele dosarului si dispozitiile art. 3041 Cod Procedura Civila, Curtea de Apel constata ca recursul este intemeiat pentru considerentele ce vor fi expuse in continuare:Potrivit art. 33 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 "in termen de 48 de ore de la inregistrarea cererii creditorului indreptatit sa solicite deschiderea procedurii insolventei, judecatorul-sindic va comunica cererea, in copie, debitorului".In speta, potrivit procesului-verbal de afisare de la fila 87 din dosarul de fond, cererea creditoarei Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Timisoara a fost afisata la adresa din Petrosani, strada Aleea Florilor, bl. 1, sc. 5, ap. 5 pentru S.C. "K.M.P." S.R.L., desi conform informatiilor eliberare de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Hunedoara societatea cu numar de ordine in Registrul Comertului J 20/337/1998 pe care il indica Autoritatea Nationala a Vamilor in cererea de deschidere a procedurii se numeste K.M. S.R.L. si cu sediul in Petrosani, str. Aviatorilor, bl. 56, sc. B, ap. 36, astfel ca cererea de deschidere a procedurii prevazuta de Legea nr. 85/2006 nu a fost primita de debitoare, asa cum cere art. 33 alin. 2 din legea privind procedura insolventei.Art. 107 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 prevede ca judecatorul-sindic decide intrarea in faliment in conditiile art. 32.Pentru termenul de judecata din 11.02.2009 cand s-a pronuntat Sentinta atacata nr. 154/F/2009 de incepere a procedurii falimentului, procedura de citare cu debitoarea nu a fost indeplinita potrivit dispozitiilor legale, pe procesul-verbal de comunicare fiind citat ca si debitor S.C. "K.M.P." S.R.L., iar factorul postal a indicat ca persoana citata si-a schimbat adresa.Conform art. 88 alin. 2 Cod Procedura Civila aratarea numelui, domiciliului si calitatii celui citat sunt prevazute sub sanctiunea nulitatii, or in cauza citatia cuprinde un alt nume decat cel al debitoarei.In consecinta, in speta sunt incidente dispozitiile art. 312 alin. 5 Cod Procedura Civila care prevede casarea cu trimitere spre rejudecare in cazul in care judecata s-a facut in lipsa partii care nu a fost regulat citata.Celelalte aspecte de nelegalitate privind citarea invocate de recurenta nu pot fi verificate de instanta de recurs, intrucat vizeaza pronuntarea Sentintei nr. 864/F/17.02.2008 a Tribunalului Hunedoara prin care s-a dispus deschiderea procedurii insolventei si incheierea de indreptare a erorii materiale strecurate in aceasta sentinta din 14.10.2008, iar Curtea de Apel nu a fost investita cu solutionarea recursului impotriva sentintei si incheierii mai sus amintite, ci doar cu recursul impotriva Sentintei nr. 154/F/11.02.2009.Raportat la aceste considerente, in baza art. 312 alin. 1 si 5 Cod Procedura Civila va fi admis recursul declarat de debitoarea S.C. "K.M." S.R.L., casata sentinta atacata si trimisa cauza spre rejudecare aceleiasi instante.


Pronuntata de: Curtea de Apel Alba-Iulia - Sectia Comerciala, Decizia comerciala nr. 518/12 iunie 200


Citeşte mai multe despre:    Procedura insolventei    Comunicarea actelor de procedura    Citatie    Curtea de Apel Alba-Iulia    Judecatorul sindic    Nulitatea actului de procedura
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Decaderea din dreptul de a propune, in vederea votarii planului de reorganizare, a categoriei creditorilor indispensabili. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 41/6.02.2020

Contestatie in anulare. Eroare materiala. Imposibilitatea cenzurarii modului in care instanta de apel a aplicat sau interpretat dispozitiile legale in cauza
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 102/4.03.2020

Dreptul de vot al titularului unei creante sub conditie suspensiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 145/25.05.2020

Contract de inchiriere. Efectele clauzelor contractuale. Aplicarea dispozitiilor art. 131 din Legea nr. 85/2014
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 194/11.06.2020

Hotarare care sa tina loc de act autentic de vanzare. Interpretarea si aplicarea art. 207 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990. Corelatia cu Legea nr. 85/2014
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 277/6.07.2020

Certitudinea creantei exista atunci cand este constatata printr-un titlu executoriu. La deschiderea procedurii insolventei, existenta creantei trebuie sa fie neindoielnica, iar asupra ei nu trebuie sa existe vreun litigiu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 458/7.10.2020

Suspendarea de drept a raportului de serviciu nu poate opera in cazul in care este necesar a se evalua de catre angajator infractiunea pentru care s-a dispus trimiterea in judecata
Pronuntaţă de: Tribunalul Arges - Sentinta civila nr. 292/2020

Suspendarea raportului de serviciu al functionarului public. Conditii
Pronuntaţă de: Tribunalul ARGES - Sentinta civila nr. 292/17.07.2020

Efectele fiscale ale cesiunii de creanta. Importanta determinarii caracterului cert sau incert al creantei preluate in determinarea corecta a impozitului pe profit
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 2536 din 16 iunie 2020

Actiune in restituirea unei plati nedatorate. Bilet la ordin emis in cursul procedurii insolventei. Consecinte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1274 din 7 iulie 2020Articole Juridice

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Contul bancar ca element obligatoriu al cererii de chemare in judecata problema liberului acces la justitie si confidentialitatii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Codul de procedura civila aplicabil din 2019, conform modificarilor aduse prin Legea 310/2018
Sursa: MCP Cabinet avocati

ICCJ. Contestatie decizie incetare contract individual de munca. Insolventa. Suspendare de drept
Sursa: Avocat Lacatus Igor

Recuperarea creantelor prin procedura Ordonantei de plata
Sursa: Radu Georgescu

ICCJ. Comunicarea deciziei de concediere prin posta electronica
Sursa: euroavocatura

Procedura de Camera preliminara in procesul penal
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim