Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Contractul de credit , Leasing si Asigurare » Ipoteca conventionala, cerere de constatare a nulitatii absolute, calitate procesuala activa

Ipoteca conventionala, cerere de constatare a nulitatii absolute, calitate procesuala activa

  Publicat: 23 Jan 2010       6482 citiri        Secţiunea: Contractul de credit , Leasing si Asigurare  


Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Cel ce beneficiaza de folosinta unui imobil in baza unui contract de asociere in participatiune poate solicita constatarea nulitatii absolute a ipotecii conventionale constituie ulterior, chiar daca este tert fata de contractul de garantie imobiliara, deoarece face dovada interesului sau legitim.

Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma care trebuie inscrisa intr-una din rubricile unui cont pentru a egaliza debitul cu creditul acestui cont;
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Sintagma ce desemneaza ipoteca creata prin conventia partilor, cu respectarea formelor prevazute de lege.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Sintagma ce desemneaza ipoteca creata prin conventia partilor, cu respectarea formelor prevazute de lege.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
(Near money) (1) Instrumente financiare echivalente cu numerarul sau alte active care pot fi convertite cu usurinta in numerar fara a inregistra nici o pierdere, cum ar fi instrumentele financiare de credit guvernamentale si titlurile de participare la fondurile de piata monetara.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.


Tribunalul Constanta - Sectia comerciala, prin sentinta civila nr. 955 din 19 decembrie 1997 a admis actiunea si a constatat nulitatea absoluta contractului de garantie imobiliara nr. 2373/B4 din 18 decembrie 1995 intervenit intre parate, pentru contractul de credit nr. 2031/1995 al carui sold a fost prelungit in contract de credit nr. 2036 din 30 ianuarie 1996, pentru magazinul nr. 1.Instanta a retinut ca reclamanta a demonstrat cu conventia de asociere nr. 843/1995 ca spatiul comercial in suprafata de 1060 mp, respectiv magazinul din Piata Grivitei, i-a fost dat spre folosinta pana in anul 2000 si deci are un interes legitim in promovarea actiunii. Ca la data acordarii creditului 1995 magazinul nu a facut obiectul vreunei conventii de garantie imobiliara.Curtea de Apel Constanta - Sectia comerciala, prin decizia civila nr. 774 din 10 decembrie 1998, a admis apelul paratei BANCA AGRICOLA Sucursala Constanta, a schimbat in tot sentinta, in sensul ca a respins cererea pentru lipsa calitatii procesuale a reclamantei.S-a retinut ca reclamantei, prin incheierea contractului de ipoteca dintre parate, nu i se aduc vatamari drepturilor din contractul de asociere in participatiune, deoarece dreptul de folosinta asupra imobilului continua pe durata termenului convenit; ca fiind tert neparticipant, nu are calitate procesuala sa solicite anularea contractului de ipoteca .Reclamanta a declarat recurs, sustinand ca a justificat interesul sau legitim prin existenta contractului de asociere incheiat la 24 februarie 1995 prin care intimata S.C. FORTUNA S.A. Constanta i-a pus la dispozitie spatiul comercial din Constanta, Piata Grivitei, mijloace fixe si obiectele de inventar existente in magazin in momentul incheierii actului. Ca, S.C. FORTUNA S.A. Constanta a garantat cu acest spatiu creditul contractat in anul 1996 de la BANCA AGRICOLA S.A. Constanta si intrucat nu a fost restituit la termen, aceasta a procedat, la scoaterea la licitatie a magazinului.Pe fondul litigiului a sustinut ca nu a existat consimtamantul intimatei S.C. FORTUNA S.A. la incheierea contractelor de creditare si ipoteca .Recursul este intemeiat.Prin contractul de asociere nr. 843 din 24 februarie 1995, intimata S.C. FORTUNA S.A. Constanta a pus la dispozitie recurentei spatiul comercial magazinul nr. 1, situat in Constanta, Piata Grivitei, mijloacele fixe si obiectele de inventar pentru desfasurarea activitatii comerciale, urmand ca aceasta sa achite in schimb o cota de 25% din profitul lunar, contract incheiat pe o durata de 5 ani.Intimata S.C. FORTUNA S.A. Constanta a incheiat cu BANCA AGRICOLA S.A. Sucursala Constanta, contractele de credit nr. 2013 din 2 februarie 1995 si nr. 2031 din 30 ianuarie 1996 si pentru garantarea imprumutului a incheiat contractul de ipoteca asupra magazinului nr. 1 Constanta - Piata Grivitei, la data de 18 decembrie 1995.Intrucat recurenta a dovedit ca spatiul comercial ce a fost ipotecat in suprafata de 1060 mp i-a fost dat in folosinta prin contractul de asociere nr. 843 din 24 februarie 1995, aceasta are un interes legitim in promovarea actiunii prin care a solicitat constatarea nulitatii absolute a contractului de garantie imobiliara nr. 2373/B4 din 18 decembrie 1995 intervenit intre S.C. FORTUNA S.A.Constanta si BANCA AGRICOLA S.A. Constanta.Fiind in prezenta unei nulitati absolute, aceasta poate fi invocata oricand si de orice persoana interesata, si desi reclamanta a fost tert fata de contractul de ipoteca, aceasta a facut dovada interesului legitim si deci a calitatii procesuale active .Mai mult, recurenta a sustinut ca dupa pronuntarea deciziei instantei de apel, respectiv la 29 decembrie 1998, a incheiat contractul de leasing imobiliar, prin care S.C. FORTUNA S.A Constanta a transmis dreptul de folosinta si posesie reclamantei, act ce va fi avut in vedere cu ocazia rejudecarii.Asa fiind, conform art. 312 alin. 2 din Codul de procedura civila, urmeaza a se admite recursul declarat de reclamanta, a se casa decizia atacata si a se trimite cauza spre rejudecare pe fondul litigiului la aceeasi instanta.


Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia comerciala, Decizia nr. 5192 din 27 octombrie 2000


Citeşte mai multe despre:    Ipoteca conventionala    Ipoteca    Nulitate absoluta    Calitate procesuala activa    Interes legitim    Contractul de garantie imobiliara
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Decizia nr. 798/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 190/1999
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

La incheierea contractelor privind patrimoniul societatii nu este necesara Hotararea AGA ori a celuilalt administrator
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 731 din 5 martie 2015

Contract de imprumut ipotecar. Nulitatea absoluta a contractului.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 4799 din 3 iunie 2005.

Contract de imprumut ipotecar. Nulitatea absoluta a contractului.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 4799 din 3 iunie 2005.

Contract de imprumut ipotecar. Nulitatea absoluta a contractului.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 4799 din 3 iunie 2005.

Titlu executoriu avand acelasi obiect si cauza cu titlul executoriu constituit de un contract de ipoteca
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr.143 din 22 ianuarie 2013

Acord de mediere. Stingerea obligatiei de restituire a unui imprumut prin transferul dreptului de proprietate asupra unui imobil
Pronuntaţă de: Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti, Sectia a II-a Civila, Sentinta civila nr. 3210 din 13.04.2011

Anularea procesului verbal de vanzare imobiliara si a actelor de executare
Pronuntaţă de: Tribunalul Sibiu, Sectia civila, Decizia nr. 227 din 08.03.2012

Criterii de distribuire a pretului obtinut prin executare silita a unui imobil asupra caruia exista atat un privilegiu imobiliar al asociatiei de proprietari, cat si o ipoteca conventionala a bancii
Pronuntaţă de: Tribunalul Constanta, Decizia nr. 1063 din 04.10.2012

Radiere ipoteca. Radiere uzufruct viager
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.1225 din data 26.05.2010Articole Juridice

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Recuperarea creantelor constructorului: Cum se inscrie ipoteca legala a constructorului in cartea funciara
Sursa: Societatea de avocatura Pavel, Margarit si Asociatii

Riscul de schimb valutar. Cerintele de transparenta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Recuperarea creantelor constructorului: Cum se inscrie ipoteca legala a constructorului in cartea funciara
Sursa: Societatea de avocatura Pavel, Margarit si Asociatii

Instanta este obligata sa verifice din proprie initiativa alte clauze ale contractului in masura in care acestea sunt legate de obiectul litigiului cu care a fost sesizata
Sursa: EuroAvocatura.ro

Necesitatea controlului caracterul clar si inteligibil al clauzei cuprinse in contractele de imprumut ipotecar care prevad aplicarea unei rate a dobanzii variabile bazate pe indicele caselor de economii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Conditionarea perimarii executarii silite de actiunile executorului judecatoresc aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu