Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Litigiu de munca. Contestatie decizie de sanctionare

Litigiu de munca. Contestatie decizie de sanctionare

  Publicat: 24 Feb 2010       5732 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin Cererea adresata acestei instante, inregistrata sub nr. 300/88/2008, ... a formulat contestatie impotriva Deciziei nr. 22/14.01.2008, emisa de S.C. "..." S.R.L. Tulcea, solicitand anularea acesteia ca netemeinica si nelegala, reintegrarea sa in functia detinuta anterior emiterii acestei decizii si obligarea intimatei la plata despagubirilor egale cu salariile indexate majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat in perioada 14.01.2008 si pana la reintegrarea sa in functie, cat si la plata cheltuielilor de judecata .

A fost promulgat la 11.09.1865
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
A fost promulgat la 11.09.1865
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Dovada scrisa prin care
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Se considera inregistrare sonora sau fonograma, in sensul legii 8/1996, orice fixare, exclusiv sonora, a sunetelor provenite dintr-o interpretare ori executie a unei opere sau a altor sunete ori a reprezentarilor numerice ale acestor sunete, oricare ar fi metoda si suportul utilizate pentru aceasta fixare.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
A fost promulgat la 11.09.1865
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
In materie civila, potrivit C.proc. civ., nu pot fi ascultati ca martori :
Intreprindere comuna. Asociatie de intreprinderi sau de persoane fizice, constituita pentru a realiza un anumit proiect de afacere. Conform regulilor de concurenta comunitare, „intreprinderile comune” sunt intreprinderi controlate in comun de catre cel putin alte doua intreprinderi.
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
A fost promulgat la 11.09.1865
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.

In motivare, contestatoarea a aratat ca, decizia emisa este neintemeiata, deoarece cele pretinse de intimata cu privire la existenta unei abateri disciplinare care sa conduca la concedierea sa conform art. 61 lit. a Codul Muncii nu corespund adevarului.

Astfel, a precizat contestatoarea ca nu este adevarat ca a absentat de la locul de munca ci, dimpotriva, deoarece a primit un preaviz de la intimata, nu a mai muncit incepand cu data de 06.12.2007 si pana in data de 21.12.2007.De asemenea, a aratat ca la data de 21.12.2007 desi s-a prezentat la munca nu a mai fost primita la lucru de catre administratorul societatii ...S-a subliniat ca, in mod abuziv intimata a procedat la concedierea sa, retinand ca ar fi absentat dupa incetarea efectelor preavizului, adica ca nu s-ar fi prezentat la locul de munca dupa data de 21.12.2007, data cand ii incetase preavizul.In acest sens, a aratat contestatoarea ca aceasta stare de fapt pretinsa nu corespunde adevarului, deoarece nu s-a prezentat la locul de munca dupa trecerea termenului de preaviz considerand ca, in speta contractul sau de munca a incetat si ca urmare a faptului ca la data de 21.12.2007 administratorul a refuzat sa o mai primeasca la locul de munca .Totodata, contestatoarea a mai invederat ca, ... S.R.L. prin administratorul sau, atunci cand a emis decizia de concediere a incalcat prevederile art. 267 alin. 1 din Codul Muncii care arata ca sub sanctiunea nulitatii absolute, nici o masura, de aceasta natura, nu poate fi dispusa inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.Astfel, s-a subliniat ca intimata nu a desfasurat cercetarea disciplinara si nu a convocat-o in scris prin persoana imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii.De asemenea, s-a mai precizat ca intimata a incalcat prevederile art. 2 lit. c din O.U.G. nr. 96/2003 atingand astfel in mod abuziv dreptul sau de femeie gravida, situatie pe care a facut-o cunoscuta conducerii societatii.In dovedire, contestatoarea a depus la dosar copii xerox dupa urmatoarele inscrisuri: Decizia nr. 22 din 14.01.2008, adresa prin care i se comunica contestatoarei ca incepand cu data de 06.12.2007 se afla in preaviz (fara data si nr. inregistrare), Adresa nr. 310/07.01.2008.In aparare, intimata a depus copii xerox dupa urmatoarele inscrisuri: adresa prin care i se comunica contestatoarei ca incepand cu 06.12.2007 se afla in preaviz (fara data si nr. inregistrare), convocatorul din data de 07.01.2008, inregistrat sub nr. 2, dovada corespondentei purtate intre intimata si contestatoare, Decizia nr. 22/14.01.2008, stat de plata aferent lunii decembrie.La dosarul cauzei I.T.M. Tulcea a depus copii xerox dupa Contractul Individual de Munca nr. 182960 din 27.12.2007.De asemenea, S.C. "..." S.R.L. Tulcea a depus la dosar copie xerox dupa Contractul Individual de Munca nr. 182960/27.12.2007.Intimata a mai depus la dosar copii xerox dupa urmatoarele inscrisuri: Adeverinta medicala nr. 72-5896 din 07.12.2006, tichet recomandate din 07.01.2008, Adresa din data de 07.01.2008 inregistrata sub nr. 2, foi colective de prezenta pentru lunile ianuarie 2008, decembrie 2007.La data de 05 noiembrie 2008, intimata a depus la doar originalul inscrisului prin care i s-a adus la cunostinta contestatoarei ca, incepand cu data de 06.12.2007 se afla in preaviz.La data de 19 noiembrie 2008, S.C. ... S.R.L. Tulcea a depus la doar adresa emisa la 19.11.2008, fara nr. de inregistrare .La data de 21, ianuarie 2008, contestatoarea a depus la dosar copii xerox dupa biletul de iesire din spital emis la data de 12.08.2008 si dupa Certificatul de nastere seria N.F. nr. 413061, iar la termenul din data de 18 februarie 2009, a depus la doar copie dupa Certificatul de casatorie seria CD nr. 861827.


Examinand contestatia raportat la probele aflate la dosar, instanta va retine urmatoarele:Asa dupa cum rezulta din inscrisurile aflate la dosar, intre parti au existat raporturi de munca .Prin Decizia nr. 22/14.01.2008, intimata a procedat la concedierea contestatoarei incepand cu data de 14.01.2008, in baza art. 61 lit. a din Codul Muncii.Pentru a dispune astfel, intimata a retinut in preambulul deciziei contestate, ca abatere savarsita de contestatoare, absentarea nemotivata.Se retine ca, prin Adresa-convocator din data de 07.01.2008, inregistrata sub nr. 2, comunicata contestatoarei prin scrisoare recomandata, asa, asa dupa cum rezulta din inscrisul aflat la fila 71 din dosar, intimata a convocat-o pe contestatoare la data de 10.01.2008, orele 11:30, in vederea desfasurarii anchetei disciplinare prealabile, la sediul sau.Asa dupa cum rezulta din foile colective de prezenta aferente lunilor decembrie 2007 si pana la data de 13 ianuarie 2008, contestatoarea a absentat nemotivat de la serviciu .Faptul ca contestatoarea nu s-a mai prezentat la serviciu, incepand cu data de 21 decembrie 2007, rezulta si din depozitia martorului audiat in cauza ...Mai mult decat atat, din depozitia aceluiasi martor rezulta ca, de fapt, contestatoarea i-ar fi spus acestuia ca, incepand cu 21 decembrie 2007 lucreaza la alta societate .Ca asa stau lucrurile, rezulta fara putinta de tagada din copia Contractului Individual de Munca nr. 182960/27.12.2007, din care rezulta ca, contestatoarea a inceput sa presteze activitate, in meseria de lucrator comercial, cu un program de 8 ore/zi si 40 ore/saptamana, la S.C. "..." S.R.L. Tulcea, incepand cu data de 20.12.2007.Desi contestatoarea a incheiat la data de 20.12.2007 contractul individual cu S.C. "..." S.R.L. Tulcea, la data de 21.12.2007, cand a semnat pentru luarea la cunostinta a preavizului emis la intimata, nu a inteles sa ii comunice acesteia ca, de fapt a incheiat contract de munca inca de pe 20.12.2007 cu o alta societate, ci dimpotriva, aceasta, impreuna cu administratorul societatii au convenit la continuarea activitatii sale la societatea "...", fara a fi luat in seama preavizul.Ulterior, asa dupa cum rezulta din considerentele expuse mai sus, contestatoarea nu s-a mai prezentat la serviciu, absentand nemotivat, ceea ce a si determinat-o pe intimata sa o concedieze prin Decizia nr. 22/14.01.2008.Nu se poate retine ca, intimata ar fi procedat la concedierea contestatoarei in perioada in care aceasta era insarcinata.Este adevarat ca, la data de 07.12.2007, contestatoarea a incunostiintat-o pe intimata ca ar fi insarcinata in 8 saptamani, insa, asa dupa cum rezulta din copia Certificatului de nastere sera N.F. 413061, aceasta a nascut abia la data de 06 august 2008, cu aproape o luna peste termenul unei sarcini.Se apreciaza ca, declaratia contestatoarei evidentiaza o atitudine nesincera a acesteia.Fata de toate aceste aspecte, se apreciaza ca, intimata a procedat temeinic si legal la concediere contestatoarei prin Decizia nr. 22/14.01.2008.Asa fiind, instanta urmeaza ca, retinand considerentele expuse mai sus, sa respinga contestatia ca nefondata.Avand in vedere ca in cauza intimata a efectuat cheltuieli de judecata, onorariul avocatului in cuantum de 1.000 lei, fata de prevederile art. 274 alin. 1 din Codul de Procedura Civila, instanta va dispune si obligarea contestatoarei la plata sumei de 1.000 lei, cheltuieli de judecata catre intimata.
Pronuntata de: Tribunalul Tulcea, Sectia Civila, Comerciala si Contencios Administrativ, Sentinta civila nr. 259, sedinta publica din data de 18 februarie 2009


Citeşte mai multe despre:    Decizie de sanctionare    Anulare decizie de sanctionare
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Plata orelor suplimentare, a muncii pe timp de noapte si a plata indemnizatiei de detasare
Pronuntaţă de: Tribunalul GALATI - SENTINtA CIVILa Nr. 858 din 03 Noiembrie 2020

Decizia de concediere a salariatului aflat in perioada de proba reprezinta o prerogativa discretionara a angajatorului, exigentele acestuia neputand fi cenzurate pe calea contestatiei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 681/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017

Dispozitiile art. 169 din Codul muncii exclud posibilitatea recuperarii pretinsului prejudiciu prin alte proceduri, cum ar fi emiterea unei decizii de imputare
Pronuntaţă de: Tribunalul Tulcea Sectia Civila si de Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 103/2017, in sedinta publica din 25 ianuarie 2017

Nelegalitatea deciziei de sanctionare disciplinara pentru lipsa elementelor obligatorii nu poate fi acoperita prin alte inscrisuri sau anexe
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 21/2017, in sedinta publica din data de 11 ianuarie 2017

Nulitatea deciziei de sanctionare a salariatului. Lipsa descrierii faptei care constituie abatere disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizie nr. 546/2016 din 21.06.2016

Obligarea salariatului la plata prejudiciului cauzat angajatorului. Abatere disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I Civila, Decizia nr. 367/A/2016 din 10.02.2016

Anularea deciziei de sanctionare. Lipsa dovezilor de neindeplinire a atributiilor de serviciu
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti, Sectia a VIII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Sentinta nr. 2585 din 08.03.2016

Nelegalitatea si netemeinicia deciziei de sanctionare a salariatului. Restituirea drepturilor salariale retinute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti, Sectia I Civila, Decizia nr. 1166/2016 din 11.05.2016

Anularea de catre instanta a deciziei de sanctionare. Exceptia tardivitatii emiterii deciziei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel G, Sectia Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 237/2016

Sanctionarea abuziva a salariatului pentru fapte ce nu tin de atributiile de serviciu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Targu-Jiu, Decizia nr. 3086 din 09.06.2016Articole Juridice

Evitati abuzurile! Informati-va despre suspendarea, modificarea si incetarea contractului individual de munca!
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Forma deciziei de sanctionare disciplinara. Prioritatea la verificarea de catre instanta
Sursa: MCP Cabinet avocati

Faptele salariatului care pot constitui abateri disciplinare. Spete si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Momentul pana la care poate fi emisa decizia de sanctionare disciplinara. Doctrina si practica relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

[Av. muncii] Procedura cercetarii disciplinare prealabile
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Sanctiune disciplinara cu retrogradarea din functie. contestatie
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Contestatie decizie de sanctionare disciplinara. Inlocuire sanctiune
Sursa: MCP Cabinet avocati