Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OUG 21/2012 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011

OUG 21/2012 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011

  Publicat: 03 Jun 2012       12780 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta de urgenta nr. 21/2012 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011

Publicata in Monitorul Oficial nr. 372 din 31 mai 2012

1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Confirmare intr-o anumita functie
Legea suprema a unui stat care reglementeaza relatiile sociale fundamentale privind instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Reprezentanta, filiala sau sucursala a unei institutii sau intreprinderi
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Act adoptat de organele de stat,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Desemneaza orice instrument bilateral sau multilateral in domeniul securitatii sociale care leaga sau va lega, in mod exclusiv, doua sau mai multe state,

Legea nr. 1/2011, a educatiei nationale, actualizata>>>>>>>>

Tinand seama de necesitatea sprijinirii educatiei timpurii, asigurarii accesului egal la educatie si egalitatii de sanse, sporirii accesului tuturor copiilor la o educatie de calitae si a cresterii ratei de succes scolar, prin asigurarea resursei umane calificate la clasa pregatitoare, in toate localitatile din mediul rural si mediul urban,
avand in vedere ca, incapand cu anul scolar 2012/2013, in invatamantul primar functioneaza clasa pregatitoare, unde se impune a fi incadrat, cu precadere, personal didactic titular in invatamantul preuniversitar,
intrucat Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, nu a fost precedata de efectuarea unui studiu de impact prin care sa fie evaluate infrastructura scolara, logistica, materialele didactice adecvate si resursele umane necesare functionarii normale a acestei clase, aceasta lege fiind promovata prin asumarea raspunderii Guvernului, situatia prezenta impune masuri exceptionale, care nu pot fi luate decat modificand cadrul legislativ.
Luand in considerare programul national de formare continua care urmeaza sa fie derulat in luna iulie 2012 pentru cadrele didactice care vor preda la clasa pregatitoare in anul scolar 2012/2013, precum si necesitatea asigurarii functiilor de conducere in unitatile de invatamant preuniversitar, a functiilor de conducere, de indrumare si de control in inspectoratele scolare si a functiilor de conducere in casele corpului didactic, in anul scolar 2012/2013, pana la organizarea concursurilor pentru ocuparea acestor functii,
tinand seama de gravele perturbari ce altereaza actul educational din institutiile de invatamant de stat - organizarea scolilor doctorale, indeplinirea standardelor de acreditare/autorizare, asigurarea calitatii - incepand cu anul universitar 2012-2013, ca urmare a diminuarii drastice a numarului de conferentiari si profesori universitari, determinata de aplicarea masurilor de pensionare fortata combinata cu imposibilitatea de promovare in astfel de functii, cauzata de introducerea obligatorie a conditiei de abilitae, pentru indeplinirea careia sunt necesare realizarea unei teze de abilitare de catre candidat si achitarea unei taxe in cuantum de 1.500 de euro, in acelasi timp, procedura de abilitare fiind costisitoare si greoaie, daca nu chiar imposibila uneori, avand in vedere ca unii dintre membrii comisiilor de specialitate ale Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare sunt cadre didactice la universitati din Statele Unite ale Americii, Germania, Franta, Elvetia, Olanda, Anglia etc.,
avand in vedere faptul ca, desi Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, a intrat in vigoare inca din februarie 2011, procedurile privind organizarea si functionarea invatamantului superior nu au fost elaborate in vederea pregatirii deschiderii noului an univeristar, iar fara adecvarea legislativa necesara se produc efecte perturbatoare cu consecinte grave,
observand faptul ca, in contextul celor de mai sus, sunt necesare modificari ale unor prevederi referitoare la efectivele de elevi la clasa si la incadrarea si stimularea personalului didactic si didactic auxiliar, in caz contrar producandu-se efecte perturbatoare cu consecinte grave, precum: imposibilitatea incadrarii la toate clasele pregatitoare a personalului didactic alificat; imposibilitatea asigurarii functiilor de conducere in unitatile de invatamant, unitatile conexe ale invatamantului preuniversitar, inspectoratele scolare si casele corpului didactic, precum si a functiior de indrumare si de control in inspectoratele scolare; imposibilitatea incadrarii cu personal didactic calificat, datorita parasirii sistemului de invatamant preuniversitar de catre cadrele didactice titulare nevoite sa faca naveta pe distante lungi sau aflate in imposibilitatea de a face naveta, intrucat prevederile legale actualte nu prevad posibilitatea mobilitatii personalului didactic pe parcursul anului scolar; supraincarcarea personalului didactic titular, ca urmare a incadrarii in plata cu ora cu un numar mare de ore peste norma didactica de predare de baza, intrucat prevederile legale actuale prevad numai posibilitatea incadrarii in plata cu ora pe parcursul anului scolar,
intrucat invatamantul constitutie prioritate nationala,
deoarece toate aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Articol unic
Legea educatiei nationale nr. 1/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 63, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) In situatii exceptionale, formatiunile de prescolari din grupa mare sau de elevi pot functiona sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administratie al inspectoratului scolar, pe baza unei justificari corespunzatoare, tinand seama de incadrarea in costul standard per elev si in numarul maxim de posturi aprobat pentru invatamantul preuniversitar la nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti."

2. La articolul 158, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
"(4^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), pana la finalul anului universitar 2012/2013, evaluarea scolilor doctorale se face de catre ARACIS sau de catre o alta agentie de asigurare a calitatii, din tara sau din strainatate. Sistemul de criterii si metodologia de evaluare se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, pe baza propunerilor ARACIS. Fiecare scoala doctorala este evaluata periodic, din 5 in 5 ani."


3. La alineatul 160, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (3) si (4), pentru anul universitar 2012-2013, numarul granturilor doctorale se stabileste prin hotarare a Guvernului si se repartizeaza IOSUD prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului. IOSUD repartizeaza scolilor doctorale granturile doctorale prin competitie intre acestea, pe baza unei metodologii aprobate de senatul universitatii."

4. La articolul 162, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in anul universitar 2012-2013, studiile universitare de doctorat se pot organiza si in cotutela, caz in care studentul doctorand isi desfasoara activitatea sub indrumearea concomitenta a unui conducator de doctorat din Romania si a unui conducator de doctorat dintr-o alta tara sau sub indrumarea concomitenta a 2 conducatori de doctorat din institutii diferite din Romania, pe baza unui acord scris intre institutiile organizatoare implicate. Doctoratul in cotutela poate fi organizat si in cazul in care conducatorii de doctorat sunt din aceeasi IOSUD, dar au specializari/domenii diferite de studii, conform prevederilor din Carta universitara."

5. La articolul 193, dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu urmatorul cuprins:
"(9^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (9), in anul universitar 2012-2013, programele de excelenta prevazute la alin. (8) se stabilesc pe baza evaluarii prevazute la alin. (3)."

6. La articolul 193, dupa alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) Prin exceptie de la prevederile alin. (10), in anul universitar 2012-2013 sunt finantate din fonduri publice, tinand cont de evaluarea realizata conform alin. (3), programe de licenta, master si doctorat in universitatile mentionate la alin. (4)."

7. La articolul 252, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 252
(1) Personalul didactic titular in sistemul de invatamant preuniversitar la data intrarii in vigoare a prezentei legi isi pastreaza dreptul dobandit la concursul national unic de titularizare, prin repartitie guvernamentala sau prin orice alta forma legala.
(2) Personalul didactic din invatamantul preuniversitar titularizat dupa intrarea in vigoare a prezentei legi beneficiaza de aceleasi drepturi ca si personalul didactic prevazut la alin. (1)."

8. La articolul 252, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
"(5) Cadrele didactice titulare in sistemul de invatamant preuniversitar beneficiaza, la cerere, de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar. Pretransferul este etapa de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar in cadrul careia un cadru didactic titular in sistemul de invatamant preuniversitar, la cererea acestuia, poate trece de la o unitate de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica/conexa la o alta unitate de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica/conexa, cu pastrarea statutului de cadru didactic in sistemul de invatamant preuniversitar.
(6) Pretransferul se realizeaza in aceeasi localitate, in localitatea in care isi are domiciliul cadrul didactic titular in sistemul de invatamant preuniversitar sau pentru apropiere de domiciliu, conform metodologiei elaborate cu consultarea partenerilor de dialog social si aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului."

9. Articolul 253 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 253
(1) Cadrele didactice netitulare calificate care au participat la concursuri de titularizare in anii 2008, 2009. 2010 si 2011, care au obtinut cel putin nota 7 si au ocupat un post/o catedra, devin titulare in sistemul de invatamant preuniversitar, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii generale:
a) se certifica valabilitatea postului/catedrei;
b) consiliul de administratie al scolii respective este de acord .
(2) Conditiile specifice pentru titularizarea personalului didactic care a participat la concursuri de titularizare in anul 2011, in conditiile alin. (1), se stabilesc prin metodologie elaborata cu consultarea partenerilor de dialog social si aprobata prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului."

Afişează OUG 21/2012 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ministerul Educatiei    Evaluarea pilot    Legea educatiei    Legea 1/2011    OUG 21/2012

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Hotararea CEDO din 3 martie 2020 in Cauza Convertito si altii impotriva Romaniei. Cererea priveste anularea diplomelor de licenta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

Decizia nr. 504/2019 asupra cererii de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala intre prim-ministru, pe de o parte, si Presedintele Romaniei, pe de alta parte
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 418/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul educatiei
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Nu se poate vorbi despre o suma nedatorata cata vreme plata acesteia s-a efectuat in baza unei decizii a angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1467, in sedinta publica din 9 martie 2017

Nu se poate dispune obligarea salariatului la restituirea sumei incasate daca aceasta i-a fost remisa in baza unor acte valide si necontestate la acel moment
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1467/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017

Anulare decizie reincadrare data fiind lipsa unei norme legale care sa impuna transformarea functiei de conducere in functie de executie
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 146/2017, in sedinta publica din 24 februarie 2017

Convocarea la cercetare disciplinara din cuprinsul careia nu se poate cunoaste in mod obiectiv obiectul cercetarii, atrage anularea deciziei de sanctionare
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 428/2017, in sedinta publica din 6 februarie 2017

Dreptul la plata orelor suplimentare pentru invatatorii care se ocupa si de orele de educatie fizica
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Secia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr.4/2017, in sedinta publica din 10 ianuarie 2017

Consecintele incalcarii dreptului la demnitate, la propria imagine si la respectarea vietii private. Plata daunelor morale si publicarea dispozitivului sentintei pronuntate intr-un ziar de circulatie nationala
Pronuntaţă de: Judecatoria Piatra Neamt, Sentinta nr.1807/2016 din 14.04.2016Articole Juridice

A fost modificat regimul strainilor in Romania
Sursa:

Procedura acordarii voucherelor de vacanta in anul 2018 pentru unitatile de invatamant, MEN si alte unitati din subordinea/coordonarea acestuia
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Viza de scurta/lunga sedere a strainilor in Romania
Sursa: Euroavocatura.ro

Acte necesare pentru emiterea hotararii de autorizare ca mediator
Sursa: EuroAvocatura.ro

Acte necesare in vederea prelungirii dreptului de sedere pentru cetatenii straini veniti in scop de studii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Obtinerea autorizatiei de munca de catre cetatenii strani
Sursa: modeldecontract.ro