din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2416 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Obligarea angajatorului la plata zilelor de concediu de odihna neefectuat in ultimii 3 ani

Obligarea angajatorului la plata zilelor de concediu de odihna neefectuat in ultimii 3 ani

  Publicat: 14 Apr 2021       3623 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Asupra apelului inregistrat la Curtea de Apel G.´┐Ż Sectia conflicte de munca si asigurari sociale sub nr. x;

Examinand actele si lucrarile dosarului constata urmatoarele:

Prin Sentinta civila nr. 743/22.10.2019 pronuntata de Tribunalul B. a admis cererea privind pe reclamantul F.F. si pe paratul L.T. a. S.

A obligat parata sa plateasca reclamantului indemnizatia pentru 38 de zile de concediu de odihna neefectuate.

Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Obligatie ce revine partilor dintr-un proces de a face dovada imprejurarilor, faptelor, afirmatiilor, sustinerilor pe care isi intemeiaza pretentiile ori apararile prezentate in fata organului de jurisdictie.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.

Pentru a pronunta aceasta hotarare au fost avute in vedere urmatoarele:


Prin actiunea inregistrata la aceasta instanta sub numarul x reclamantul F.F. a chemat in judecata pe paratul L.T., a. S_`` pentru a fi obligat la plata sumei de 7.000 lei reprezentand concediul de odihna neefectuat.


Reclamantul a sustinut ca a fost salariat al Liceului T., a. S_`` din anul 1982 pana la 31.08.2018, cand s-a pensionat si ca nu a primit banii pentru 38 zile de concediu de odihna neefectuat. Desi a luat legatura in mod repetat cu paratul, nu a primit drepturile solicitate.


In dovedirea actiunii reclamantul a depus inscrisuri .


Paratul, legal citat, nu a formulat intampinare si nu a propus probe in aparare.


In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri .


Analizand actele si lucrarile dosarului instanta a retinut urmatoarele:


In fapt, reclamantul F.F. a fost angajatul paratului L.T., a. S_`` la data de 31.08.2018, cand s-a pensionat.


Prin cererea 73 6/22.10.2018 reclamantul s-a adres at paratului, solicitand plata concediului de odihna restant.


Prin Decizia nr. 31/15.05.2019 privind plata zilelor de concediu de odihna neefectuate in ultimii 3 ani scolari de catre reclamant, directorul Liceului T., a. Salighy`` B., avand in vedere rapoartele Edusal ale platii concediilor de odihna pe ultimii 3 ani scolari si hotararea Consiliului de Administratie din data de 29 martie 2019, a recuno scut si dispu s plata catre reclamant a 38 de zile de concediu neefectuate in ultimii 3 ani scolari.


Intrucat nu i s-au platit aceste drepturi, reclamantul a formulat actiunea de fata.


In dre pt, conform art. 144 alin.1 si 2 Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor si nu poate forma obiectul unei cesiuni, renuntari sau limitari.


Conform art. 146 Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) concediul de odihna se efectueaza in fiecare an. In cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial concediul de odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual.


Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca .


Avand in vedere ca potrivit art. 272 Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) sarcina probei in conflictele de munca revine angajatorului, iar paratul, legal citat, nu a depus dovezi privind plata indemnizatiei de concediu de odihna in conformitate cu art. 168 Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), Tribunalul a constatat ca este fondata cererea reclamantului privind obligarea paratului la plata celor 38 de zile de concediu de odihna neefectuat in ultimii 3 ani.


Pentru considerentele mai sus retinute, Tribunalul a admi s actiunea si a obligat pe parat sa plateasca reclamantului indemnizatia pentru 38 de zile de concediu de odihna neefectuate.


Impotriva sentintei civile a declarat apel paratul L.T.``a. S_`` B.


I n motivare a apelului apelantul a prec izat faptul ca in prima i n s tan ta nu a formulat intampinare si nici aparari deoarece a fost citat in perioada vacan t ei de var a, cand personalul didactic se afl a in concediu. insa prin motive le de apel apelantul recunoaste ca reclamantul mai avea 38 de zile de co ncediu neefectuat in ultimii 3 ani s c olari, motiv pentru care prin hotararea Consiliului de Administratie din 29 martie 2019 s-a hotarat plata acestor zile si s-a mai emis si Decizia nr. 31/15.05.2019 in acest sens. ins a plata n u s-a efectuat din motive obiective.


Astfel a aratat ca unitatea este finantata de Ministerul Educatiei si Cerceta rii prin Inspectoratul Scolar Judetean B. si fonduril e sunt acordate in baza ``costului standard pe elev``. Insuficienta alocatiei bugetare si rigorile sistemului de sa la rizare E du-SAL nu a facut posibila plata .


In concluzie a solicitat sa se aiba in vedere motive le de apel mai sus invocate.


Intimatul-reclamant a solicitat respingerea apelului ca nefo ndat.


Curtea analizand sustinerile partilor in raport de acte le dosarului apreciaza ca apelul declarat de parat este nefondat.


Din motivarea apelului nu rezulta nicio critica efectiva asupra solutiei primei instante, ci dimpotriva chiar apelantul a recunoscut ca reclamantul nu a efectuat toa te zilele de concediu de odihna ramanand un numar de 38 de zile calendaristice neefectu ate.


Asadar, solutia primei instante este legala si justificata de situatia reala din cauza, iar faptul ca apelantul a recunoscut ca datoreaza contravaloarea concediului de odihna neefectuat nu duce la respingerea actiunii, ci la admiterea acesteia.


Motivele invocate de apelant p entru neplata concediului de odihna restant, de asemenea, nu pot constitui un te m e i legal pentru respingerea actiunii.


De altfel, nici un moment apelantul nu a solicitat respingerea actiunii ca nefondat a, ci doar a prezentat motivele pentru care nu a achitat aceste drepturi reclamantului.


In concluzie, in baza art. 480 alin. 1 Cod procedura civila, Curtea va respinge ca nefondat apelul declarat de parat si va mentine solutia primei instante ca legala si temeinica.


PENTRU ACESTE MOTIVE


IN NUMELE LEGII


DECIDE


Respinge ca nefondat apelul declara t de paratul L.T.``a. S_`` B., cu sediul in B., 32, J. b., impotriva Sentintei civile nr. 743/22.10.2019 a Tribunalului B.


Definitiva.


Pronuntata in sedinta publica azi, 11 Februarie 2020
Pronuntata de: Decizia civila nr. 7011.02.2020- Tribunalul Bucuresti


Citeşte mai multe despre:    Concediu de odihna    codul muncii    recunoastere    concediului de odihna restant
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Restituirea sumelor incasate de salariat ca urmare a interpretarii eronate a prevederilor legale privind salarizarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Neefectuarea coprespunzatoare a cercetarii disciplinare prealabile Comportamente inadecvate sau nedrepte la locul de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Acordarea drepturilor salariale prevazute in contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BucurestiArticole Juridice

Contestarea caracterului formal al deciziei de sanctionare disciplinara
Sursa: MCP avocati

Legalitatea procedurilor de organizare a concursului in institutiile publice
Sursa: MCP avocati

Calculul termenului de preaviz prin lumina Deciziei ICCJ nr. 8/20.05.2024
Sursa: MCP avocati

Activarea clauzei de neconcurenta in contextul incetarii contractului individual de munca
Sursa: MCP avocati

Nemotivarea deciziei de concediere. Protectia salariatilor impotriva concedierilor abuzive
Sursa: MCP avocati

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocati