Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Ordinul CSM nr. 24/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare

Ordinul CSM nr. 24/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare

  Publicat: 15 Oct 2012       23213 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Ordinul CSM nr. 24/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 692 din 9 octombrie 2012

Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.

c) completeaza fisa de repartizare a sesizarii;
d) intocmeste si pastreaza procesele-verbale privind modificarile survenite la repartizarea aleatorie.

Art. 36
Secretariatul are urmatoarele atributii:
a) asiguraa inregistrarea, evidenta si circuitul lucrarilor intocmite de conducerea Inspectiei Judiciare, conform repartizarii;
b) pregateste corespondenta in vederea expedierii si predarii acesteia Biroului de arhiva si expeditii;
c) pastreaza in mape distincte documentele intocmite in cadrul compartimentului, precum si lucrarile care au stat la baza elaborarii acestora;
d) asigura tehnoredactarea lucrarilor, precum si multiplicarea materialelor necesare;
e) pastreaza si foloseste stampila Inspectiei Judiciare, conform prevederilor legale;
f) pastreaza evidenta ordinelor de deplasare a personalului din cadrul Inspectiei Judiciare;
g) urmareste si asigura realizarea in bune conditii a deplasarilor personalului din cadrul Inspectiei Judiciare;
h) organizeaza, impreuna cu celelalte compartimente ale Inspectiei Judiciare, seminare si conferinte, evenimente, activitati cu caracter oficial si asigura realizarea unor conditii corespunzatoare pentru delegatiile straine;
i) indeplineste orice alte atributii stabilite de inspectorul-sef, conform legii.

Art. 37
Personalul din cadrul Biroului arhiva si expeditii indeplineste urmatoarele atributii:
a) gestioneaza si asigura conservarea documentelor arhivate si a informatiilor cuprinse in aceste documente;
b) pastreaza confidentialitatea documentelor arhivate si a informatiilor cuprinse in aceste documente;
c) asigura pastrarea in buna stare a dosarelor si registrelor;
d) pastreaza, pe ani, lucrarile solutionate;
e) pastreaza in mape distincte, intocmite pe ani, mape de rezolutii date in materie disciplinara, mape de rapoarte efectuate de Inspectia Judiciara, pe materii;
f) intocmeste si pastreaza borderouri pentru expedierea prin posta si condici de predare a dosarelor si corespondentei;
g) expediaza rezultatul verificarilor realizate de inspectori si corespondenta;
h) participa, anual, la activitatea de arhivare si intocmeste lista dosarelor aflate in conservare in arhiva Inspectiei Judiciare;
i) participa, anual, la activitatea de triere a dosarelor arhivate, la expirarea termenului de pastrare;
j) indeplineste, in limitele functiei, orice alte atributii stabilite de inspectorul-sef, in conditiile prevazute de lege.

A 4.3. Serviciul sinteze si contencios

Art. 38
Serviciul sinteze si contencios are urmatoarele atributii:
a) coordoneaza demersurile in vederea realizarii obiectivelor specifice stabilite in sarcina Inspectiei Judiciare din cadrul Mecanismului de coooperare si verificare (MCV), instituit prin Decizia Comisiei 2006/928/CE din 13 decembrie 2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare si de verificare a progresului realizat de Romania in vederea atingerii anumitor obiective de referinta specifice domeniului reformei sistemului judiciar si al luptei impotriva coruptiei;
b) participa, din dispozitia inspectorului-sef, la lucrfarile comisiilor/grupurilor de lucru a caror activitate are legatura cu atributiile specifice Inspectiei Judiciare;
lc) intocmeste note si puncte de vedere referitaore la interpretarea si aplicarea actelor normative privind activitatea Inspectiei Judiciare;
d) urmareste evolutia prarcticii judiciare si, dupa caz, formuleaza puncte de vedere si propuneri pentru asigurarea unei practici unitare la nivelul Inspectiei Judiciare;
e) monitorizeaza indeplinirea masurilor dispuse prin hotararile sectiilor sau Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, ca urmare a controalelor efectuate de Inspectia Judiciara la nivelul instantelor si parchetelor;
f) analizeaza datele statistice comunicate de instante si parchete referitoare la respectarea termenelor procedurale de intocmire a lucrarilor si privind dosarele mai vechi d eun an la data inregistrari in sistemul judiciar, identifica eventualele disfunctionalitati si vulnerabilitati si formuleaza propuneri pentru stabilirea programului de activitati al Inspectiei Judiciare;
g) analizeaza datele statistice rezultate din activitatea Inspectiei Judiciare si, in raport cu obiectul sesizarilor inregistrate, formuleaza propuneri pentru stabilirea obiectivelor controalelor ce urmeaza a fi efectuate de Inspectia Judiciara;
h) participa la elaborarea ghidurilor cu caracter informativ si a culegerilor de practica in materie disciplinara;
i) organizeaza, alaturi de celelalte directii de specialitate, seminare si conferinte si elaboreaza documentele necesare;
j) initiaza si promoveaza programe de colaborare interinstitutionale, prin stabilirea de parteneriate cu institutii publice, organizatii neguvernamentale;
k) elaboreaza proiecte de modificare a regulamentelor sau normelor care vizeaza organizarea si functionarea Inspectiei Judiciare;
l) reprezinta Inspectia Judiciara si apara drepturile si interesele acesteia in fata insantelor judecatoresti si a altor organe jurisdictionate, pe baza delegatiei date de inspectorul-sef, precum si in raporturile cu alte organe, cu persoane fizice sau juridice;
m) redacteaza cererile de chemare in judecata, intampinarile, notele de sedinta, concluziile scrise, motivele care stau la baza exercitarii cailor de atac, in dosarele in care Inspectia Judiciara este parte;
n) indeplineste orice alte atributii stabilite de inspectorul-sef, conform legii.

Sectiunea 5 - Compartimentul de informare publica si relatii cu mass-media

Afişează Ordinul CSM nr. 24/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    CSM    Suspendare din functie    Inspectia Judiciara    Legea 317/2004

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Dovada platii contravalalorii orelor suplimentare, a orelor lucrate sambata si duminica si a orelor lucrate pe timp de noapte. Contract de munca temporara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA - DECIZIE Nr. 2152 din 23 Iulie 2020

ICCJ - Magistrat. Abatere disciplinara. Manifestari care aduc atingere prestigiului justitiei savarsite in afara exercitarii atributiilor de serivici. Obligatia de rezerva.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea in cauza Brisc impotriva Romaniei din 11.12.2018
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Nu rezulta cu certitudine ca prejudiciul a fost cauzat din vina si in legatura cu munca paratilor, intrucat acestia sunt angajati ai autoritatii contractante, dar nu semnatari ai contractelor
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 494, in sedinta publica din 23 februarie 2017

Principiul stabilirii unui salariu egal pentru munca egala este aplicabil pentru intreg personalul platit din fonduri publice
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 309/2017, in sedinta publica din 22.02.2017

Dispozitiile art. 169 din Codul muncii exclud posibilitatea recuperarii pretinsului prejudiciu prin alte proceduri, cum ar fi emiterea unei decizii de imputare
Pronuntaţă de: Tribunalul Tulcea Sectia Civila si de Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 103/2017, in sedinta publica din 25 ianuarie 2017

Anulare decizie de concediere. Reintegrarea salariatului in functia detinuta anterior
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad, Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 483 din data de 21.06.2016

Act emis de seful unei misiuni civile a Uniunii Europene. Lipsa caracterului de act administrativ
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 84 din 22 ianuarie 2016

Evaluare profesionala a magistratilor. Contestare in instanta a rezultatelor obtinute
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 371 din 15 februarie 2016

Respectarea principiului libertatii contractuale. Stabilirea competentei jurisdictionale. Arbitraj
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 344 din 18 februarie 2016Articole Juridice

[Av. muncii] Suspendare din functie ca urmare a unei plangeri penale. solutie de clasare. recuperare drepturi salariale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Locuinta alternanta a copilului in legislatia franceza
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cauza TATU revine in dezbaterea profesionistilor in drept
Sursa: EuroAvocatura.ro - Avocat dr. Razvan Viorescu

Nesemnarea de catre procuror a Ordonantei de punere in miscare a actiunii penale impotriva inculpatului
Sursa: CSM

Este necesara o cerere expresa a salariatului pentru reindividualizarea sanctiunii disciplinare, sau se poate dispune reindividualizarea sanctiunii de catre instanta din oficiu?
Sursa: CSM

Modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Abaterile disciplinare ale magistratilor
Sursa: Autor: Felicia Mirea, Atac