Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Ordinul CSM nr. 24/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare

Ordinul CSM nr. 24/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare

  Publicat: 15 Oct 2012       23633 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Ordinul CSM nr. 24/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 692 din 9 octombrie 2012

1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
(Assimilation) Absorbtia unei emisiuni noi de actiuni de catre publicul investitor dupa ce toate actiunile au fost vandute de catre distribuitorii emisiunii,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.


Art. 7
(1) Inspectorul-sef indeplineste umratoarele atributii:
a) exercita functia de conducere si organizare a activitatii Inspectiei Judiciare;
b) reprezinta Inspectia Judiciara in relatiile cu Consiliul Superior al Magistraturii sau cu alte institutii interne ori internationale;
c) convocaca, anual sau ori de cate ori este necesar, adunarea generala a inspectorilor judiciari, pe care o prezideaza;
d) exercita atributiile legale ce ii revin in calitate de ordonator de credite si raspunde de folosirea, conform legii, a sumelor primite de la buget, de integritatea bunurilor unitatii, de tinerea la zi a contabilitatii si de prezentarea darilor de seama contabile asupra executiei bugetare. Atributiile specifice de ordonator de credite pot fi delegate directorului economic sau, dupa caz, inspectorului-sef adjunct;
e) aproba premiile si primele, prevazute de lege, pentru personalul din aparatul propriu al Inspectiei Judiciare;
f) stabileste, anual sau ori de cate ori se impune, domeniile specifice de activitate cu privire la care se exercita controlul, dupa consultarea inspectorilor judiciari ori la propunerea oricaruia dintre titularii actiunii disciplinare;
g) stabileste echipele de control, in domeniile prevazute la lit. f);
h) ia masuri pentru repartizarea aleatorie a dosarelor in cadrul Inspectiei Judiciare;
i) numeste, in conditiile legii, inspectorii judiciari si celelalte categorii de personal din cadrul Inspectiei Judiciare, dispune modificarea, suspendarea si incetarea raporturilor d emunca sau de serviciu ale acestora;
j) repartizeaza inspectorii judiciari si celelalte categorii de personal din cadrul Inspectiei Judiciare pe directii, servicii, birouri si compartimente;
k) stabileste agtributiile si sarcinile individuale ale personalului din subordine, prin aprobarea fiselor de post;
l) numeste si revoca, prin ordin, sefii de directii, servicii si birouri;
m) desemneaza persoanele care reprezinta Inspectia Judiciara si apara drepturile si interesele acesteia in fata Plenului, sectiilor Consiliului Superior al Magistraturii si a instantelor judecatoresti;
n) evalueaza, in conditiile legii, personalul din subordine;
o) emite ordine si decizii cu caracter ferm;
p) prezideaza comisia de evaluare a activitatii profesionale a inspectorilor judiciari.
(2) Inspectorul-sef indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau regulamente.

Art. 8
(1) Inspectorul-sef adjunct indeplineste urmatoarele atributii:
a) coordoneaza si controleaza activitatea personalului Inspectiei Judiciare, altele decat inspectorul-sef;
b) ajuta inspectorul-sef in activitatea de verificare si avizare a actelor si rezolutiilor intocmite de catre inspectorii judiciari;
c) asigura si verifica respectarea obligatiilor legale si a regulamentelor de catre personalul Inspectiei Judiciare, altul decat inspectorii judiciari;
d) elaboreaza, in colaborare cu personalul de specialitate din cadrul Directiei economice si administrative, strategii de previzionare si asigurare a resurselor umane necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii Inspectiei Judiciare;
e) asigura repartizarea echilibrata a personalului in cadrul directiilor, serviciilor, birourilor si compartimentelor;
f) coordoneaza formarea profesionala a inspectorilor judiciari si activitatea de unificare a practicii la nivelul Inspectiei Judiciare;
g) participa la evaluarea, in mod obiectiv si in conditiile legii, a activitatii profesionale a personalului, altul decat inspectorii judiciari, pe baza criteriilor de performanta stabilite pentru indeplinirea obiectivelor specifice domeniului de activitate;
h) intocmese, in colaborare cu Directia economica si administrativa, proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii Inspectiei Judiciare, inclusiv prin absorbtie de fonduri externe;
i) organizeaza paza sediului institutiei si a celorlalte bunuri, precum si paza contra incendiilor, in conditiile legii;
j) coordoneaza activitatea de protectie si securitate a muncii;
k) este inlocuitorul de drept al inspectorului-sef.
(2) Inspectorul-sef adjunct exercita orice alte atributii delegate de inspectorul-sef.

Art. 9
(1) Inspectorul-sef si inspectorul-sef adjunct pot fi revocati din functie de catre Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a atributiilor manageriale.
(2) Revocarea se dispune pe baza raportului anual de audit prevazut de lege.
(3) Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii prin care se dispune revocarea din functie poate fi atacata cu recurs, in termen de 15 zile de la comunicare, la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Recursul suspenda executarea hotararii Consiliului Superior al Magistraturii. Hotararea prin care se solutioneaza recursul este irevocabila.

Art. 10
Adunarea generala a inspectorilor judiciari este compusa din toti inspectorii judiciari in functie din cadrul Inspectiei Judiciare.

Art. 11
Adunarea generala a inspectorilor judiciari are urmatoarele atributii:
a) dezbate raportul anual de activitate al Inspectiei Judiciare;
b) avizeaza planurile de activitate anuale si multianuale ale institutiei, pe baza consultarii inspectorilor judiciari si a celorlalti titulari ai actiunii disciplinare;
c) dezbate problemele de drept care au fost solutionate diferit in practica Inspectiei Judiciare si stabileste sirectiile de actiune in vederea unificarii acesteia;
d) analizeaza proiecte de acte normative la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii sau a ministrului justitiei;
Afişează Ordinul CSM nr. 24/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    CSM    Suspendare din functie    Inspectia Judiciara    Legea 317/2004

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Valabilitatea actelor aditionale de majorare a salariului nesemnate de salariat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Decizia nr. 641 din 01.07.2019

Dovada platii contravalalorii orelor suplimentare, a orelor lucrate sambata si duminica si a orelor lucrate pe timp de noapte. Contract de munca temporara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA - DECIZIE Nr. 2152 din 23 Iulie 2020

ICCJ - Magistrat. Abatere disciplinara. Manifestari care aduc atingere prestigiului justitiei savarsite in afara exercitarii atributiilor de serivici. Obligatia de rezerva.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea in cauza Brisc impotriva Romaniei din 11.12.2018
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Nu rezulta cu certitudine ca prejudiciul a fost cauzat din vina si in legatura cu munca paratilor, intrucat acestia sunt angajati ai autoritatii contractante, dar nu semnatari ai contractelor
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 494, in sedinta publica din 23 februarie 2017

Principiul stabilirii unui salariu egal pentru munca egala este aplicabil pentru intreg personalul platit din fonduri publice
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 309/2017, in sedinta publica din 22.02.2017

Dispozitiile art. 169 din Codul muncii exclud posibilitatea recuperarii pretinsului prejudiciu prin alte proceduri, cum ar fi emiterea unei decizii de imputare
Pronuntaţă de: Tribunalul Tulcea Sectia Civila si de Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 103/2017, in sedinta publica din 25 ianuarie 2017

Anulare decizie de concediere. Reintegrarea salariatului in functia detinuta anterior
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad, Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 483 din data de 21.06.2016

Act emis de seful unei misiuni civile a Uniunii Europene. Lipsa caracterului de act administrativ
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 84 din 22 ianuarie 2016

Evaluare profesionala a magistratilor. Contestare in instanta a rezultatelor obtinute
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 371 din 15 februarie 2016Articole Juridice

[Av. muncii] Suspendare din functie ca urmare a unei plangeri penale. solutie de clasare. recuperare drepturi salariale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Locuinta alternanta a copilului in legislatia franceza
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cauza TATU revine in dezbaterea profesionistilor in drept
Sursa: EuroAvocatura.ro - Avocat dr. Razvan Viorescu

Nesemnarea de catre procuror a Ordonantei de punere in miscare a actiunii penale impotriva inculpatului
Sursa: CSM

Este necesara o cerere expresa a salariatului pentru reindividualizarea sanctiunii disciplinare, sau se poate dispune reindividualizarea sanctiunii de catre instanta din oficiu?
Sursa: CSM

Modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Abaterile disciplinare ale magistratilor
Sursa: Autor: Felicia Mirea, Atac