Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Ordinul CSM nr. 24/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare

Ordinul CSM nr. 24/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare

  Publicat: 15 Oct 2012       23631 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Ordinul CSM nr. 24/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 692 din 9 octombrie 2012

1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Veriga organizatorica, compartiment in structura organizatorica a ministerelor si a celorlalte organe ale autoritatii centrale de stat,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Veriga organizatorica, compartiment in structura organizatorica a ministerelor si a celorlalte organe ale autoritatii centrale de stat,
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Veriga organizatorica, compartiment in structura organizatorica a ministerelor si a celorlalte organe ale autoritatii centrale de stat,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

e) formuleaza puncte de vedere la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii;
f) alege membrii comisiei de evaluare a activitatii profesionale a inspectorilor judiciari si membrii comisiei de examinare a candidatilor la functia de sef Directie de inspectie judiciara pentru judecatori/Directie de inspectie judiciara pentru procurori;
g) avizeaza ordinele inspectorului-sef, in cazurile prevazute de lege sau regulamente;
h) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau de regulamente.

Art. 12
(1) Adunarea generala a inspectorilor judiciari este convocata de catre inspectorul-sef, iar, in lipsa acestuia, de catre inspectorul-sef adjunct.
(2) Adunarea generala poate fi convocata si la solicitarea a cel putin o treime din numarul inspectorilor judiciari care o compun.
(3) Adunarea generala este prezidata de inspectorul-sef, iar, in lipsa acestuia, de inspectorul-sef adjunct. Daca inspectorul-sef sau inspectorul-sef adjunct lipsesc, Adunarea generala este prezidata de unul dintre sefii directiilor de inspectie judiciara, ales in Adunarea generala a inspectorilor judiciari.
(4) Adunarea generala a inspectorilor judiciari este legal constituita in prezenta majoritatii inspectorilor judiciare care o compun.
(5) Hotararile Adunarii generale a inspectorilor judiciari se adopta cu votul majoritatii membrilor prezenti.


Capitolul III - Structura organizatorica si functionala a Inspectiei Judiciare


Art. 13
(1) Aparatul propriu al Inspectiei Judiciare este organizat in directii, servicii, birouri si compartimente.
(2) Inspectia Judiciara functioneaza cu urmatoarele categorii de personal:
a) inspectori judiciari;
b) personal de specialitate juridica asimilat magistratilor;
c) functionari publici;
d) personal contractual.
(3) Numarul maxim de posturi pentru aparatul Inspectiei Judiciare este stabilit prin lege si poate fi modificat prin hotarare de Guvern, la propunerea inspectorului-sef, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.
(4) Atributiile, competentele si responsabilitaatile specifice functiilor din cadrul Inspectiei Judiciare sunt stabilite prin fisele posturilor.

Art. 14
(1) In cadrul Inspectiei Judiciare functioneaza:
a) Directia de inspectie judiciara pentru judecatori;
b) Directia de inspectie judiciara pentru procurori;
c) Directia economica si administrativ;
d) Directia registratura, sinteze si contencios;
e) Compartimentul de informare publica si relatii cu mass-media;
f) Compartimentul documente si informatii clasificate.
(2) In cadrul Directiei registratura, sintenze si contencios functioneaza Serviciul registratura, secretariat si arhiva si Serviciul sinteze si contencios.
(3) Serviciul registratura, secretariat si arhiva este structurat in Biroul registratura, repartizare aleatorie si secretariat si Biroul arhiva si expeditii.

Sectiunea 1 - Directia de inspectie judiciara pentru judecatori


Art. 15
Directia de inspectie judiciara pentru judecatori are atributii de analiza, verificare si control in domeniile specifice de activitate a instanelor, precum si cu privire la activitatea profesionala si conduita judecatorilor, inclusiv a celor care sunt membri ai Consiliului Superior al Magistraturii sau inspectori judiciari, si a magistratilor-asistenti de la Inalta Curte de casatie si Justitie.

Art. 16
(1) In cadrul Directiei de inspectie judiciara pentru judecatori functioneaza inspectorii judiciari care au fost selectati dintre judecatori.
(2) Directia de inspectie judiciara pentru judecatori este condusa de un sef de directie, numit prin ordin al inspectorului-sef, pentru un mandat de 3 ani, dintre inspectorii judiciari din cadrul directiei cu o vechime de minimum 2 ani.
(3) Numirea in functia de sef de directie se face ca urmare a promovarii concursului organizat de Inspectia Judiciara.
(4) Functia de conducere vacanta se publica pe pagina de internet a Inspectiei Judiciare.
(5) Candidaturile pentru ocuparea functiei de sef de directie se depun la registratura Inspectiei Judiciare, in termen de 15 zile de la data publicarii, insotite de curriculum vitae, inscrisuri care dovedesc indeplinirea conditiilor stabilite la alin. (2), un proiect privind exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere, precum si de orice alte documente considerate relevante de catre candidat.
(6) In termen de 5 zile de la expirarea termenului pentru depunerea candidaturii, comisia de examinare din cadrul Inspectiei Judiciare intocmeste un referat privind indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (2) si (5), care se ataseaza la dosarul candidatului.
Afişează Ordinul CSM nr. 24/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    CSM    Suspendare din functie    Inspectia Judiciara    Legea 317/2004

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Valabilitatea actelor aditionale de majorare a salariului nesemnate de salariat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Decizia nr. 641 din 01.07.2019

Dovada platii contravalalorii orelor suplimentare, a orelor lucrate sambata si duminica si a orelor lucrate pe timp de noapte. Contract de munca temporara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA - DECIZIE Nr. 2152 din 23 Iulie 2020

ICCJ - Magistrat. Abatere disciplinara. Manifestari care aduc atingere prestigiului justitiei savarsite in afara exercitarii atributiilor de serivici. Obligatia de rezerva.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea in cauza Brisc impotriva Romaniei din 11.12.2018
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Nu rezulta cu certitudine ca prejudiciul a fost cauzat din vina si in legatura cu munca paratilor, intrucat acestia sunt angajati ai autoritatii contractante, dar nu semnatari ai contractelor
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 494, in sedinta publica din 23 februarie 2017

Principiul stabilirii unui salariu egal pentru munca egala este aplicabil pentru intreg personalul platit din fonduri publice
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 309/2017, in sedinta publica din 22.02.2017

Dispozitiile art. 169 din Codul muncii exclud posibilitatea recuperarii pretinsului prejudiciu prin alte proceduri, cum ar fi emiterea unei decizii de imputare
Pronuntaţă de: Tribunalul Tulcea Sectia Civila si de Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 103/2017, in sedinta publica din 25 ianuarie 2017

Anulare decizie de concediere. Reintegrarea salariatului in functia detinuta anterior
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad, Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 483 din data de 21.06.2016

Act emis de seful unei misiuni civile a Uniunii Europene. Lipsa caracterului de act administrativ
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 84 din 22 ianuarie 2016

Evaluare profesionala a magistratilor. Contestare in instanta a rezultatelor obtinute
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 371 din 15 februarie 2016Articole Juridice

[Av. muncii] Suspendare din functie ca urmare a unei plangeri penale. solutie de clasare. recuperare drepturi salariale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Locuinta alternanta a copilului in legislatia franceza
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cauza TATU revine in dezbaterea profesionistilor in drept
Sursa: EuroAvocatura.ro - Avocat dr. Razvan Viorescu

Nesemnarea de catre procuror a Ordonantei de punere in miscare a actiunii penale impotriva inculpatului
Sursa: CSM

Este necesara o cerere expresa a salariatului pentru reindividualizarea sanctiunii disciplinare, sau se poate dispune reindividualizarea sanctiunii de catre instanta din oficiu?
Sursa: CSM

Modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Abaterile disciplinare ale magistratilor
Sursa: Autor: Felicia Mirea, Atac