Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Ordinul CSM nr. 24/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare

Ordinul CSM nr. 24/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare

  Publicat: 15 Oct 2012       23661 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Ordinul CSM nr. 24/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 692 din 9 octombrie 2012

Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

a) efectuarea de verificari la parchete in legatura cu respectarea normelor procedurale privind primirea si inregistrarea lucrarilor, repartizarea dosarelor pe criterii obiective, continuitatea in lucrarile repartizate si independenta procurorilor, respectarea termenelor, redactarea si comunicarea actelor procedurale;
b) efectuarea de verificari privind eficienta manageriala si modul de indeplinire a atributiilor ce decurg din legi si regulamente, pentru asigurarea bunei functionari a parchetului, a calitatii corespunzatoare a serviciului;
c) efectuarea de verificari pentru revocarea din functiile de conducere a procurorilor, pentru motivul prevazut la art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Inspectorii judiciari din cadrul Directiei de inspectie judiciara pentru procurori au atributii privind analiza si evaluarea datelor rezultate din verificarile efectuate, identificarea vulnerabilitatilor sau dezechilibrelor, a cauzelor acestora si propunerea solutiilor optime aplicabile in scopul eliminarii riscurilor si disfunctionalitatilor din sistemul judiciar.
(4) Inspectorii judiciari din cadrul Directiei de inspectie judiciara pentru procurori efectueaza verificari sau controale dispuse de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii sau de inspectorul-sef al Inspectiei Judiciare, in conditiile legii.
(5) Inspectorii judiciari indeplinesc orice alte atributii stabilite de conducerea Inspectiei Judiciare, in conditiile legii.

Art. 24
(1) In exercitarea atributiilor de verificare a aspectelor care vizeaza activitatea si conduita procurorilor, inclusiv a celor care sunt membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, si inspectorii judiciari, precum si in procedura disciplinara, inspectorii judiciari emit rezolutii sau intocmesc note, rapoarte si referate.
(2) In exercitarea celorlalte atributii, inspectorii judiciari intomesc rapoarte de inspectie, note si referate.
(3) Procedurile aplicabile fiecareia dintre atributiile inspectorilor judiciari sunt cele prevazute de legi si alte acte normative, precum si de Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrarilor de inspectie de catre Inspectia Judiciara.

Sectiunea 3 - Directia economica si administrativ


Art. 25
(1) Directia economica si administrativ asigura activitatea economica, financiara si administrativa a Inspectiei Judiciare.
(2) In cadrul Directiei economice si administrativ isi desfasoara activitatea functionari publici, personal contractual si personal de specialitate informatica.

Art. 26
(1) Directia economica si administrativ este condusa de un director economic, numit prin ordin de inspectorul-sef, ca urmare a promovarii concursului organizat in conditiile legii.
(2) Directorul economic este subordonat inspectorului-sef si exercita urmatoarele atributii:
a) organizeaza, coordoneaza, controleaza, asigura si raspunde de una desfasurare a activitatii directiei;
b) raspunde de organizarea si tinerea contabilitatii financiare si de gestiune, potrivit dispozitiilor legale;
c) coordoneaza activitatea de elaborare si fundcamentare a bugetului anual de venituri si cheltuieli;
d) indeplineste, pe baza delegarii primite din partea ordonatorului de credite, atributiile prevazute de lege;
e) raspunde de utilizarea creditelor bugetare si de realizarea veniturilor, folosirea eficienta a sumelor primite de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, de integritatea bunurilor incredintate Inspectiei Judiciare, de organizarea si tinerea la zi a contabilitatii si de prezentare la termen a situatiilor financiare asupra starii patrimoniului aflat in administrare si a executiei bugetare;
f) coordoneaza activitatea de administrare a sediului Inspectiei Judiciare si ia masuri pentru asigurarea conditiilor materiale in vederea desfasurarii corespunzatoare a activitatii acesteia;
g) elaboreaza programul pentru activitatea economica si administrativa a Inspectiei Judiciare in vederea realizarii sarcinilor curente si de perspectiva;
h) ia masuri pentru elaborarea si fundamentarea temelor de proiectare pentru lucrarile de reparatii curente si capitale ale sediului si obiectivelor de investitii;
i) urmareste si raspunde de realizarea lucrarilor de reparatii si a obiectivelor de investitii;
j) organizeaza tinerea evidentei bunurilor aflate in proprietatea si administrarea Inspectiei Judiciare;
k) raspunde de organizarea controlului financiar preventiv;
l) informeaza Directia economica din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la deficientele constatate de organele de control ale statului, prin transmiterea unei copii de pe procesele-verbale intocmite, in vederea luarii masurilor ce se impun, potrivit legii;
m) intocmeste fisele posturilor din cadrul directiei;
n) participa la evaluarea, in conditiile legii, a activiatii profesionale a personalului din subordine, pe baza criteriilor de performanta stabilite pentru indeplinirea obiectivelor specifice domeniului de activitate pe care il coordoneaza.
(3) Directorul economic indeplineste orice alte atributii in domeniul sau de activitate, stabilite de inspectorul-sef.

Art. 27
(1) Directia economica si administrativ are urmatoarele atributii in ceea ce priveste salarizarea si drepturile de personal:
a) intocmeste, conduce si inregistreaza la inspectoratul de munca registrele de evidenta a salariatilor, in conditiile legii;
b) intocmeste documentele privind incadrarea, promovarea si incetarea activitatii pentru personalul numit de inspectorul-sef, in conditiile legii;
c) intocmeste statele de functii si statele de personal pentru Inspectia Judiciara si le transmite spre aprobare ordonatorului principal de credite;
d) urmareste, impreuna cu Directia resurse umane si organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, aplicarea legislatiei in domeniul drepturilor de personal, respectiv salarii, indemnizatii, sporuri, grade, trepte si alte drepturi, pentru personalul Inspectiei Judiciare;
e) efectueaza lucrarile privind transformarile de posturi si opereaza modificarile intervenite in privinta salariilor si celorlalte drepturi banesti;
f) completeaza si inainteaza dosarele de pensie pentru tot personalul Inspectiei Judiciare;
g) intretine si actualizeaza permanent baza de date informatizata privind personalul si asigura mentinerea legaturii, prin sistemul informatizat, cu directia de specialitate din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii;
h) elaboreaza criteriile pentru acordarea premiilor trimestriale si anuale pe categorii de personal.
(2) In domeniul financiar contabil, Directia economica si administrativ are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza si fundamenteaza bugetul anual de venituri si cheltuieli, pe baza propunerilor directiilor din cadrul Inspectiei Judiciare;
Afişează Ordinul CSM nr. 24/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    CSM    Suspendare din functie    Inspectia Judiciara    Legea 317/2004

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Neindicarea salariului confidential al membrilor de familie in declaratia de avere nu poate fi sanctionata cu amenda
Pronuntaţă de: Judecatoria Pascani Sentinta civila nr. 1976 din 20 noiembrie 2020

Valabilitatea actelor aditionale de majorare a salariului nesemnate de salariat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Decizia nr. 641 din 01.07.2019

Dovada platii contravalalorii orelor suplimentare, a orelor lucrate sambata si duminica si a orelor lucrate pe timp de noapte. Contract de munca temporara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA - DECIZIE Nr. 2152 din 23 Iulie 2020

ICCJ - Magistrat. Abatere disciplinara. Manifestari care aduc atingere prestigiului justitiei savarsite in afara exercitarii atributiilor de serivici. Obligatia de rezerva.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea in cauza Brisc impotriva Romaniei din 11.12.2018
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Nu rezulta cu certitudine ca prejudiciul a fost cauzat din vina si in legatura cu munca paratilor, intrucat acestia sunt angajati ai autoritatii contractante, dar nu semnatari ai contractelor
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 494, in sedinta publica din 23 februarie 2017

Principiul stabilirii unui salariu egal pentru munca egala este aplicabil pentru intreg personalul platit din fonduri publice
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 309/2017, in sedinta publica din 22.02.2017

Dispozitiile art. 169 din Codul muncii exclud posibilitatea recuperarii pretinsului prejudiciu prin alte proceduri, cum ar fi emiterea unei decizii de imputare
Pronuntaţă de: Tribunalul Tulcea Sectia Civila si de Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 103/2017, in sedinta publica din 25 ianuarie 2017

Anulare decizie de concediere. Reintegrarea salariatului in functia detinuta anterior
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad, Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 483 din data de 21.06.2016

Act emis de seful unei misiuni civile a Uniunii Europene. Lipsa caracterului de act administrativ
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 84 din 22 ianuarie 2016Articole Juridice

[Av. muncii] Suspendare din functie ca urmare a unei plangeri penale. solutie de clasare. recuperare drepturi salariale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Locuinta alternanta a copilului in legislatia franceza
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cauza TATU revine in dezbaterea profesionistilor in drept
Sursa: EuroAvocatura.ro - Avocat dr. Razvan Viorescu

Nesemnarea de catre procuror a Ordonantei de punere in miscare a actiunii penale impotriva inculpatului
Sursa: CSM

Este necesara o cerere expresa a salariatului pentru reindividualizarea sanctiunii disciplinare, sau se poate dispune reindividualizarea sanctiunii de catre instanta din oficiu?
Sursa: CSM

Modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Abaterile disciplinare ale magistratilor
Sursa: Autor: Felicia Mirea, Atac