Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Ordinul CSM nr. 24/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare

Ordinul CSM nr. 24/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare

  Publicat: 15 Oct 2012       23616 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Ordinul CSM nr. 24/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 692 din 9 octombrie 2012

Procedeu contabil cu ajutorul caruia se constata faptic existenta elementelor patrimoniale ale unitatii economice sau ale institutiei, din punct de vedere cantitativ si valoric.
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Inregistrare sistematica a informatiilor privind situatia patrimoniala si a rezultatelor obtinute de catre un agent economico-social, atat pentru necesitatile acestuia cat si pentru relatiile cu asociatii sau actionarii,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Inregistreaza, urmareste si controleaza acele aspecte ale activitatii a caror cunoastere prezinta o importanta imediata. Pentru ca reflecta procese si operatii cu caracter tehnic,
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Masura de constrangere efectuata in temeiul dispozitiei date de organul administrativ competent
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Forma a vinovatiei , reglementata in cap. I , t. II, art. 19, C. pen., partea generala.Legea arata ca fapta este savarsita cu intentie cand infractorul:
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.

b) intocmeste documentele necesare pentru deschiderea de credite lunare;
c) efectueaza repartizarea creditelor deschise, urmarind incadrarea cheltuielilor in limitele stabilite;
d) urmareste angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor Inspectiei Judiciare;
e) acorda viza de control financiar preventiv propriu asupra tuturor operatiunilor si documentelor din care rezulta drepturi sau obligatii patrimoniale;
f) intocmeste situatia centralizatoare asupra tuturor operatiunilor supuse vizei de control financiar preventiv propriu si asigura transmiterea trimestriala a acesteia catre ordonatorul principal de credite in vederea centralizarii si comunicarii catre Ministerul Finantelor Publice;
g) organizeaza si efectueaza operatiunile contabile privind evidenta patrimoniului, activitatea de administrare si inventariere a acestuia, casarea si declasarea mijloacelor fixe si a altor bunuri materiale;
h) asigura evidenta contabila pentru activitatea desfasurata si intocmeste darile de seama contabile trimestriale si anuale;
i) asiguraa calculul si plata drepturior banesti, ale cheltuieldile de delegare, detasare, ale avansurilor spre decontare, ale garantiilor gestionare si altele, urmarind justificarea si decontarea lor la termen;
j) urmareste executia si decontarea lucrarilor de investitii, reparatii capitale sau curente, pe baza situatiilor de lucrari prezentate de constructori;
k) organizeaza activitatea casieriei, in conformiate cu prevederile legale;
l) ia masuri pentru efectuarea tuturor platilor in numerar, precum si pentru efectuarea operatiunilor curente la unitatea trezoreriei publice de sector pe raza caruia isi are sediul Inspectia Judiciara;
m) inregistreaza notele contabile, tine evidenta conturilor contabile sintetice si analitice si intocmeste balantele de verificare lunare;
n) calculeaza drepturile de personal - salarii, indemnizatii, concedii de odihna, concedii medicale, indemnizatii de delegare, indemnizatii de detasare, chirii - pentru personalul din cadrul Inspectiei Judiciare;
o) stabileste si asigura plata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat si bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale;
p) intocmeste lunar situatia privind monitorizarea cheltuielilor de personal si o transmite la termenele legale catre ordonatorul principal de credite;
q) intomeste situatiille statistice privind indicatorii de munca si salarii pentru Inspectia Judiciara;
r) asigura intocmirea declaratiilor periodice solicitate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in conformitate cu prevederile legale.
(3) Directia economica si administrativ are urmatoarele atributii referitoare la activitatile administrative:
a) asigura aprovizionarea cu materiale de intretinere si uz gospodaresc, mijloace fixe si obiecte de inventar sau alte bunuri necesare desfasurarii activitatii Inspectiei Judiciare;
b) asigura intretinerea si functionalitatea cladirilor, instalatiilor tehnico-sanitare si de incalzire, a celorlalte mijloace fixe si obiecte de inventar din dotare;
c) asigura aprovizionarea cu carburanti, lubrifianti si piese de schimb pentru autoturismele din dotare si urmareste decontarea consumurilor;
d) asigura ordinea, curatenia si baza bunurilor in sediul Inspectiei Judiciare;
e) intreprinde masuri pentru prevenirea si stingerea incendiilor, precum si pentru inlaturarea consecintelor unor calamitati;
f) intocmeste si pastreaza listele de inventar a bunurilor si evidenta operativa a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar;
g) propune incheierea si urmareste executarea contractelor de intretinere si servicii;
h) previzioneaza si formuleaza propuneri privind includerea in buget a cheltuielilor de intretinere, cheltuielilor materiale si de capital;
i) asigura aprovizionarea cu bunuri materiale, rechizite si mijloace tehnice;
j) asigura receptia, evidenta si distribuirea pe baza de fise a tuturor bunurilor si materialelor care sunt achizitionate pentru activitatea proprie a Inspectiei Judiciare;
k) asigura transportul de persoane si marfuri, intretinerea si exploatarea in conditii bune si de siguraanta a autoturismelor din dotarea Inspectiei Judiciare;
l) emite foile de parcurs pentru fiecare autoturism si intocmeste fisa activitatii zilnice pentru parcul auto;
m) intocmeste situatia privind consumul de carburanti din cursul lunii pentru fiecare autoturism si verifica, in prima zi a lunii, stocul de carburanti pentru fiecare autoturism, consemnand stocul existent intr-un proces-verbal;
n) asigura reparatiile curente, intretinerea, curatenia si administrarea sediului Inspectiei Judiciare;
o) intocmeste lista bunurilor din patrimoniul Inspectiei Judiciare, propuse pentru casare;
p) intocmeste planul pentru deszapezire, combaterea fenomenelor meteorologice periculoase si paza contra incendiior si se preocupa de aplicarea lor;
q) asigura, impreuna cu corpul de jandarmi, securitatea si paza sediului propriu;
r) asigura insusirea si aplicarea normelor de protectie a muncii de catre personall Inspectiei Judiciare;
s) intocmeste planul de evacuare a personalului si bunurilor materiale din Inspectia Judiciara, in caz de calamitati si catastrofe sau de razboi;
s) propune, anual, includerea in buget a cheltuielilor pentru achizitionarea materialelor necesare formatiunilor de aparare civila in timp de pace si razboi;
t) participa, prin reprezentantul sau, la pregatirea si convocarile organizate de comandamentul de aparare civila;
t) executa, conform planului de evacuare, exercitii de alarmare a personalului si exercita orice alte atributii privind apararea civila;
u) asigura controlul tehnic periodic al sediului Inspectiei Judiciare si dispune masurile necesare pentru prevenirea si remedierea problemelor tehnice constatate, atat in cazul constructiei, cat si al instalatiilor aferente.
(4) In cadrul Directiei economice si administrativ functioneaza un compartiment specializat in domeniul achizitiilor publice de bunuri si servicii, cu urmatoarele atributii:
a) elaboreaza programulanual al achizitiilor publice, pe baza propunerilor formulate de celelalte compartimente din cadrul Inspectiei Judiciare;
b) verifica, inainte de initiere, daca procedurile de achizitie publica se regasesc in programul anual al achizitiilor publice si identifica fondurile necesare derularii contractelor de achizitie publica;
c) elaboreaza documentatia de atribuire;
d) transmite spre publicare anunturile de intentie si de participare sau, dupa caz, invitatiile de participare;
e) asigura punerea la dispozitia operatorilor economici a documentatiei de atribuire, primeste solicitarile de clarificari de la operatorii economici si transmite raspunsurile la acesta;
f) deschide ofertele depuse si, dupa caz, alte documente care insotesc oferta;
g) verifica indeplinirea criteriilor de calificare de catre ofertanti/candidcati, in cazul in care acestea au fost solicitate prin documentatia de atribuire;
h) realizeaza selectia/preselectia candidatilor, daca este cazul;
Afişează Ordinul CSM nr. 24/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    CSM    Suspendare din functie    Inspectia Judiciara    Legea 317/2004

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Valabilitatea actelor aditionale de majorare a salariului nesemnate de salariat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Decizia nr. 641 din 01.07.2019

Dovada platii contravalalorii orelor suplimentare, a orelor lucrate sambata si duminica si a orelor lucrate pe timp de noapte. Contract de munca temporara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA - DECIZIE Nr. 2152 din 23 Iulie 2020

ICCJ - Magistrat. Abatere disciplinara. Manifestari care aduc atingere prestigiului justitiei savarsite in afara exercitarii atributiilor de serivici. Obligatia de rezerva.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea in cauza Brisc impotriva Romaniei din 11.12.2018
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Nu rezulta cu certitudine ca prejudiciul a fost cauzat din vina si in legatura cu munca paratilor, intrucat acestia sunt angajati ai autoritatii contractante, dar nu semnatari ai contractelor
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 494, in sedinta publica din 23 februarie 2017

Principiul stabilirii unui salariu egal pentru munca egala este aplicabil pentru intreg personalul platit din fonduri publice
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 309/2017, in sedinta publica din 22.02.2017

Dispozitiile art. 169 din Codul muncii exclud posibilitatea recuperarii pretinsului prejudiciu prin alte proceduri, cum ar fi emiterea unei decizii de imputare
Pronuntaţă de: Tribunalul Tulcea Sectia Civila si de Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 103/2017, in sedinta publica din 25 ianuarie 2017

Anulare decizie de concediere. Reintegrarea salariatului in functia detinuta anterior
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad, Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 483 din data de 21.06.2016

Act emis de seful unei misiuni civile a Uniunii Europene. Lipsa caracterului de act administrativ
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 84 din 22 ianuarie 2016

Evaluare profesionala a magistratilor. Contestare in instanta a rezultatelor obtinute
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 371 din 15 februarie 2016Articole Juridice

[Av. muncii] Suspendare din functie ca urmare a unei plangeri penale. solutie de clasare. recuperare drepturi salariale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Locuinta alternanta a copilului in legislatia franceza
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cauza TATU revine in dezbaterea profesionistilor in drept
Sursa: EuroAvocatura.ro - Avocat dr. Razvan Viorescu

Nesemnarea de catre procuror a Ordonantei de punere in miscare a actiunii penale impotriva inculpatului
Sursa: CSM

Este necesara o cerere expresa a salariatului pentru reindividualizarea sanctiunii disciplinare, sau se poate dispune reindividualizarea sanctiunii de catre instanta din oficiu?
Sursa: CSM

Modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Abaterile disciplinare ale magistratilor
Sursa: Autor: Felicia Mirea, Atac