Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Ordinul CSM nr. 24/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare

Ordinul CSM nr. 24/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare

  Publicat: 15 Oct 2012       23634 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Ordinul CSM nr. 24/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 692 din 9 octombrie 2012

Veriga organizatorica, compartiment in structura organizatorica a ministerelor si a celorlalte organe ale autoritatii centrale de stat,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Veriga organizatorica, compartiment in structura organizatorica a ministerelor si a celorlalte organe ale autoritatii centrale de stat,
Veriga organizatorica, compartiment in structura organizatorica a ministerelor si a celorlalte organe ale autoritatii centrale de stat,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Intamplator; care depinde de un eveniment viitor si nesigur. Se are in vedere mai ales in cazul contractelor.

(3) Seful de directie poate fi revocat din functie prin ordin al inspectorului-sef, in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a atributiilor manageriale.

Art. 31
Seful Directiei registratura, sinteze si contencios indpelineste urmatoarele atributii:
a) organizeaza, coordoneaza, controleaza, asigura si raspunde de buna desfasurare a activitatii directiei;
b) stabileste masurile necesare si urmareste indeplinirea, in mod corespunzator, a obiectivelor directiei;
c) intocmeste fisele posturilor din cadrul directiei;
d) propune, periodic, indicatorii de performanta pentru indeplinriea obiectivelor specifice din domeniul de activitate pe care il coordoneaza si le supune aprobarii inspectorului-sef;
e) participa la evaluarea, in conditiile legii, a activitatii profesionale a personalului din subordine, pe baza criteriilor de performanta stabilite pentru indeplinirea obiectivelor specifice domeniului de activitate pe care il coordoneaza;
f) repartizeaza, echilibrat, lucrarile personalului din subordine, direct sau, dupa caz, prin intermediul sefilor de serviciu ori sefilor de birou, stabileste prioritatea si termenele de solutionare a acestora;
g) urmareste intocmirea corespunzatoare si la termenele stabilite a lucrarilor repartizate;
h) verifica lucrarile intocmite in cadrul directiei pe care o coordoneaza;
i) urmareste pastrarea confidentialitatii de catre personalul din subordine cu privire la lucrarile efectuate si raspunde de pastrarea integritatii fizice a lucrarilor din cadrul directiei;
j) realizeaza efectiv lucrarile de o complexitate si importanta deosebite;
k) formuleaza propuneri referitoare la asigurarea resurselor materiale si financiare necesare functionarii directiei;
l) ia masuri pentru implementarea proiectelor initiate de Inspectia Judiciara, in scopul eficientizarii activitatii directiei;
m) asigura reprezentarea institutiei, pe baza de mandt, la evenimente organizate pe plan intern si extern, in domeniul de activitate pe care il coordoneaza;
n) asigura o buna colaborare cu celelalte directii din cadrul inspectiei Judiciare si informeaza Compartimentul de informare publica si relatii cu mass-media, in timp util, in legatura cu activitatile/subiectele care pot genera interes din partea opiniei publice;
o) participa la elaborarea raportului anual privind activitatea Inspectiei Judiciare;
p) indeplineste orice alte atributii legate de specificul de activitate, stabilite de conducerea Inspectiei Judiciare.

A 4.2. Serviciul registratura, secretariat si arhiva

Art. 32
Serviciul registratura, secretariat si arhiva asigura primirea si inregistrarea corespondentei si a sesizarilor, repartizarea, circuitul si pastrarea lucrarilor in cadrul directiilor, serviciilor si birourilor si efectueaza operatiuni de indosariere a actelor, pastrare si completare a registrelor de evidenta a activitatii, precum si alte lucrari necesare bunei desfasurari a activitatii Inspectiei Judiciare.

Art. 33
(1) In cadrul Inspectiei Judiciare functioneaza o registratura generala, precum si cate o registrtura pentru fiecare directie din Inspectia Judiciara si o arhiva.
(2) Inspectorul-sef poate hotari organizarea de arhive distincte pentru fiecare directie din Inspectia Judiciara.

Art. 34
Personalul din cadrul Biroului registratura, repartizare aleatorie si secretariat incdeplineste urmatoarele atributii:
a) primeste, inregistreaza si repartizeaza directiilor corespondenta si sesizarile adresate Inspectiei Judiciare;
b) efectueaza verificari in sistemul de evidenta a sesizarilor pentru identificarea existentei unei sesizari similare si intocmese un referat in care mentioneaza rezultatul verificarii;
c) primeste si inregistreaza sesizarile pe directii de inspectie judiciara;
d) pregateste dosarele si asigura circuitul acestora in cadrul Inspectiei Judiciare;
e) stabileste, conform nomenclatorului, indicele statistic al lucrarii;
f) intocmeste si comunica adresele de solicitare a relatiilor necesare solutionarii lucrarilor, dispuse de inspectorii judiciari;
g) inainteaza dosarele sectiilor corespunzatoare ale Consiliului Superior al Magistraturii sau instantelor de contencios administrativ, situatie in care intocmeste o copie a dosarului;
h) intocmeste si completeaza registrele de evidenta a activitatii;
i) completeaza borderourile si preda corespondenta pentru expediere;
j) tehnoredacteaza lucrarile intocmite de inspectorii judiciari, precum si pe cele repartizate de conducerea Inspectiei Judiciare;
k) asigura pastrarea in buna stare a dosarelor si registrelor;
l) elibereaza, in conditiile legii, copii ale actelor si lucrarilor intocmite de Inspectia Judiciara;
m) indeplineste, in limitele functiei, orice alte atributii stabilite de inspectorul-sef, in conditiile prevazute de lege.

Art. 35
Persoana desemnata pentru repartizarea aleatorie a lucrarilor are urmatoarele atributii:
a) stabileste obiectul si complexitatea sesizarii, pe baza nomenclatorului emis prin ordin al inspectorului-sef;
b) repartizeaza aleatoriu sesizarile in cadrul fiecarei directii de inspectie judiciara;
Afişează Ordinul CSM nr. 24/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    CSM    Suspendare din functie    Inspectia Judiciara    Legea 317/2004

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Valabilitatea actelor aditionale de majorare a salariului nesemnate de salariat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Decizia nr. 641 din 01.07.2019

Dovada platii contravalalorii orelor suplimentare, a orelor lucrate sambata si duminica si a orelor lucrate pe timp de noapte. Contract de munca temporara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA - DECIZIE Nr. 2152 din 23 Iulie 2020

ICCJ - Magistrat. Abatere disciplinara. Manifestari care aduc atingere prestigiului justitiei savarsite in afara exercitarii atributiilor de serivici. Obligatia de rezerva.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea in cauza Brisc impotriva Romaniei din 11.12.2018
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Nu rezulta cu certitudine ca prejudiciul a fost cauzat din vina si in legatura cu munca paratilor, intrucat acestia sunt angajati ai autoritatii contractante, dar nu semnatari ai contractelor
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 494, in sedinta publica din 23 februarie 2017

Principiul stabilirii unui salariu egal pentru munca egala este aplicabil pentru intreg personalul platit din fonduri publice
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 309/2017, in sedinta publica din 22.02.2017

Dispozitiile art. 169 din Codul muncii exclud posibilitatea recuperarii pretinsului prejudiciu prin alte proceduri, cum ar fi emiterea unei decizii de imputare
Pronuntaţă de: Tribunalul Tulcea Sectia Civila si de Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 103/2017, in sedinta publica din 25 ianuarie 2017

Anulare decizie de concediere. Reintegrarea salariatului in functia detinuta anterior
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad, Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 483 din data de 21.06.2016

Act emis de seful unei misiuni civile a Uniunii Europene. Lipsa caracterului de act administrativ
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 84 din 22 ianuarie 2016

Evaluare profesionala a magistratilor. Contestare in instanta a rezultatelor obtinute
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 371 din 15 februarie 2016Articole Juridice

[Av. muncii] Suspendare din functie ca urmare a unei plangeri penale. solutie de clasare. recuperare drepturi salariale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Locuinta alternanta a copilului in legislatia franceza
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cauza TATU revine in dezbaterea profesionistilor in drept
Sursa: EuroAvocatura.ro - Avocat dr. Razvan Viorescu

Nesemnarea de catre procuror a Ordonantei de punere in miscare a actiunii penale impotriva inculpatului
Sursa: CSM

Este necesara o cerere expresa a salariatului pentru reindividualizarea sanctiunii disciplinare, sau se poate dispune reindividualizarea sanctiunii de catre instanta din oficiu?
Sursa: CSM

Modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Abaterile disciplinare ale magistratilor
Sursa: Autor: Felicia Mirea, Atac