Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OUG 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative

OUG 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative

  Publicat: 14 Jan 2013       10918 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
ORDONANTA DE URGENTA nr. 96 din 22 decembrie 2012
privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012

Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Organ legislativ compus din doua camere si care poarta denumiri diferite (Adunarea Nationala si Senat in Franta, Bundestag si Budesrat in Germania, Camera Comunelor si Camera Lorzilor in Anglia, Congres in S.U.A.etc.).
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Act adoptat de organele de stat,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.

Avand in vedere Hotararea Parlamentului nr. 45/2012 pentru acordarea increderii Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 877 din 21 decembrie 2012,
luand in considerare necesitatea stabilirii masurilor care sa permita desfasurarea, in cel mai scurt timp, in noul cadru organizatoric, a activitatii Guvernului, ministerelor, organelor de specialitate ale administratiei publice centrale, institutiilor publice si structurilor din cadrul administratiei publice centrale,
retinandu-se ca, in cazul neadoptarii masurilor propuse, nu se pot asigura punerea in aplicare a Programului de guvernare acceptat de Parlament si indeplinirea principalului rol al Guvernului de a realiza politica interna si externa a tarii si de a exercita conducerea generala a administratiei publice, cu repercusiuni directe asupra cetatenilor, elemente care vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

CAP. I
Masuri de infiintare, organizare si reorganizare a ministerelor

ART. 1
(1) Se infiinteaza Ministerul Afacerilor Interne, prin reorganizarea Ministerului Administratiei si Internelor.
(2) Activitatea institutiei prefectului este finantata de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, si din alte surse legal constituite.
(3) Institutia prefectului functioneaza in subordinea Guvernului si in coordonarea prim-ministrului.

ART. 2
Se infiinteaza Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin reorganizarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului si prin preluarea activitatii in domeniul administratiei publice, a structurilor si a institutiilor specializate in acest domeniu de la Ministerul Administratiei si Internelor.

ART. 3
(1) Se infiinteaza Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice prin reorganizarea Ministerului Mediului si Padurilor si prin preluarea activitatilor si a structurilor specializate din domeniul pisciculturii de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si din domeniul schimbarilor climatice de la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.
(2) In cadrul Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice functioneaza ministrul delegat pentru ape, paduri si piscicultura, care coordoneaza activitatile din domeniile ape, paduri si piscicultura.

ART. 4
(1) Se infiinteaza Ministerul Economiei prin reorganizarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si prin preluarea activitatilor si a structurilor specializate din domeniul turismului de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, din domeniul intreprinderilor mici si mijlocii de la Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, din domeniul dezvoltarii durabile a zonelor industriale de la Agentia Romana pentru Dezvoltarea Durabila a Zonelor Industriale si din domeniul activitatilor de promovare a comertului exterior de la Centrul Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine, institutie publica cu personalitate juridica, din subordinea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.
(2) La data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei se desfiinteaza Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Agentia Romana pentru Dezvoltarea Durabila a Zonelor Industriale si Centrul Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine.
(3) In cadrul Ministerului Economiei functioneaza ministrul delegat pentru energie, care coordoneaza activitatile din domeniul energiei.
(4) In cadrul Ministerului Economiei functioneaza ministrul delegat pentru intreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism, care coordoneaza activitatile din domeniile intreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism.
(5) In subordinea Ministerului Economiei si in coordonarea ministrului delegat pentru intreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism se infiinteaza Autoritatea Nationala pentru Turism, institutie publica cu personalitate juridica, finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, prin preluarea structurilor si activitatilor in domeniul turismului prevazute la alin. (1).
(6) Infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Turism se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 30 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

ART. 5
(1) Se infiinteaza Ministerul Educatiei Nationale, prin reorganizarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si prin preluarea activitatii si structurilor specializate de la Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica.
(2) La data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica se desfiinteaza.
(3) In cadrul Ministerului Educatiei Nationale functioneaza ministrul delegat pentru invatamantul superior, cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, care coordoneaza activitatile din domeniile invatamant superior, cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica.
(4) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin hotarari ale Guvernului, trec in coordonarea Ministerului Educatiei Nationale, in calitate de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare, prin ministrul delegat pentru invatamantul superior, cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, urmatoarele:
a) institutele nationale de cercetare-dezvoltare, aflate in coordonarea sau subordinea Guvernului, a Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Ministerului Mediului si Padurilor, Ministerului Sanatatii si Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
b) alte institute, centre, statiuni sau unitati de cercetare organizate ca institutii publice ori de drept public.
(5) Institutele, centrele sau statiunile aflate in coordonarea ori in subordinea Academiei Romane si a academiilor de ramura pot trece in coordonarea Ministerului Educatiei Nationale numai cu acordul Academiei Romane si al academiilor de ramura.

ART. 6
(1) Se infiinteaza Ministerul Tineretului si Sportului prin reorganizarea Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret.
(2) La data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului, Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret se desfiinteaza.

ART. 7
Se infiinteaza Ministerul Transporturilor prin reorganizarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

ART. 8
(1) Se infiinteaza Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, prin reorganizarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
(2) In cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice functioneaza ministrul delegat pentru dialog social, care coordoneaza activitatile din domeniul dialogului social.

Afişează OUG 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 96/2012

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri educative. Supraveghere. Neaplicare obligatii
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 791/07.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri de siguranta. Obligarea la tratament medical
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 864/19.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Purtare abuziva. Agent de paza
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 841/18.09.2018 a Curtii de Apel GalatiArticole Juridice

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Inechitatile salariale in sectorul public si in sectorul privat
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP: Legalitatea si obiectivitatea evaluarii profesionale a salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Demisia - drept unilateral al salariatului. Mecanism juridic si consecinte
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (ep. 18): Norma de munca a salariatilor. Notiune si aspecte practice
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut