Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OUG 46/2013, privind criza financiara si insolventa unitatilor administrativ-teritoriale

OUG 46/2013, privind criza financiara si insolventa unitatilor administrativ-teritoriale

  Publicat: 27 May 2013       12718 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Pierderea increderii in moneda unei tari sau in alte active financiare ale acesteia,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
OUG 46/2013, privind criza financiara si insolventa unitatilor administrativ-teritoriale

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL NR. 299 din 24 mai 2013

Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
A declara vinovat pe cineva rpintr-o hotarare judecatoreasca,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
(Board of Directors) Grup de oficiali alesi de adunarea generala anuala a actionarilor care au fost imputerniciti sa administreze compania si sa puna in aplicare masurile de natura strategica adoptate de adunarea generala.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Forma a culpei, care consta in neprevederea rezultatului faptei pagubitoare de catre autorul ei,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Incorectitudine, atitudine a unei persoane care savarseste un fapt sau un act contrar legii sau celorlalte norme de convietuire sociala, pe deplin constienta de caracterul illicit al conduitei sale.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Cuvant care, impreuna cu numele de familie, alcatuieste numele persoanei fizice.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

l) formularea de actiuni in pretentii pentru incasarea creantelor unitatii administrativ-teritoriale;
m) propunerea adresata autoritatii deliberative privind incheierea de tranzactii, acordarea de inlesniri la plata a unor creante bugetare locale, descarcarea de obligatii a fideiusorilor, renuntarea la garantii reale, potrivit planului de redresare, sub conditia aprobarii prealabile a judecatorului-sindic;
n) propunerea adresata autoritatii deliberative privind stabilirea de taxe locale/taxe speciale noi, in conditiile legii, pana la incetarea situatiei de insolventa;
o) aplicarea de sigilii, inventarierea de bunuri si luarea masurilor privind conservarea lor;
p) propunerea adresata autoritatii deliberative, cu aprobarea judecatorului-sindic, privind lichidarea unor bunuri ce fac parte din domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale, ca ultima solutie de stingere a creantelor;
q) sesizarea judecatorul-sindic in legatura cu orice problema care este in competenta de solutionare a acestuia;
r) formularea de recomandari judecatorului-sindic privind suspendarea platilor unitatii administrativ-teritoriale catre creditori pana la elaborarea planului de achitare a debitelor catre creditori;
s) inregistrarea de indata la tribunal a tabelului definitiv al tuturor creantelor datorate de catre unitatea administrativ-teritoriala aflata in stare de insolventa; obligatia de a afisa la sediul acestuia tabelul definitiv al tuturor creantelor unitatii administrativ-teritoriale;
s)
indeplinirea oricarei alte sarcini stabilite de judecatorul-sindic, in conditiile legii.
Articolul 40
Administratorul judiciar depune la dosarul cauzei un raport lunar care cuprinde o descriere a modului in care si-a indeplinit atributiile, precum si o justificare pentru cheltuielile efectuate cu administrarea procedurii.
Articolul 41
In conformitate cu art. 75 alin. (11) si (13) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, administratorul judiciar poate propune judecatorului-sindic suspendarea atributiilor de ordonator principal de credite si dispunerea preluarii acestor atributii de catre administratorul judiciar. Articolul 42
In cazul desemnarii administratorului judiciar ca ordonator principal de credite, acesta preia controlul activitatilor cu incidenta asupra situatiei financiare si/sau patrimoniale ale aparatului de specialitate al primarului sau consiliului judetean si din institutiile sau serviciile publice de interes local sau judetean, dupa caz, si exercita temporar atributiile conferite de lege primarului sau presedintelui consiliului judetean, in numele si pe contul acestuia, in limita competentelor stabilite de catre judecatorul-sindic.
Articolul 43
Unitatea administrativ-teritoriala, prin ordonatorul principal de credite, oricare dintre creditori, precum si oricare alta persoana interesata poate face contestatie, la judecatorul-sindic, impotriva masurilor luate de administratorul judiciar.
Articolul 44
Contestatia trebuie inregistrata in termen de 5 zile de la depunerea raportului prevazut la art. 40.
Articolul 45
Judecatorul-sindic solutioneaza contestatia, in termen de 10 zile de la inregistrarea ei, in camera de consiliu, cu citarea contestatorului si a administratorului judiciar, putand sa suspende executarea masurii contestate.
Articolul 46
In exercitarea atributiei de control, judecatorul-sindic poate desfiinta masurile luate de administratorul judiciar, chiar daca nu au fost contestate. Acesta poate sa citeze, in camera de consiliu, administratorul judiciar si persoanele interesate.
Articolul 47
Pe parcursul procedurii de insolventa, pentru motive temeinice, judecatorul-sindic poate dispune, prin incheiere motivata, inlocuirea administratorului judiciar.
Articolul 48
In vederea adoptarii masurii mentionate la art. 47, judecatorul-sindic citeaza administratorul judiciar si comitetul creditorilor in camera de consiliu .
Articolul 49
Judecatorul-sindic sanctioneaza administratorul judiciar cu o amenda judiciara intre 5.000 lei si 20.000 lei daca acesta, din neglijenta sau cu rea-credinta, nu realizeaza sau indeplineste cu intarziere atributiile prevazute de lege sau pe cele stabilite de judecatorul-sindic ori renunta la functie fara un motiv intemeiat.
Articolul 50
Daca prin fapta prevazuta de art. 49 administratorul judiciar a provocat prejudicii, judecatorul-sindic poate, la cererea oricarei parti implicate, sa il oblige pe administratorul judiciar la acoperirea acestora.
Articolul 51
In cazul amenzilor si al despagubirii prevazute la art. 49 si 50 se aplica in mod corespunzator dispozitiile Codului de procedura civila.
Sectiunea a 6-a
Registrul local al situatiilor de insolventa a unitatilor administrativ-teritoriale

Articolul 52
(1) Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti gestioneaza un registru local al situatiilor de insolventa a unitatilor administrativ-teritoriale in care sunt inscrise toate unitatile administrativ-teritoriale aflate in stare de insolventa, potrivit prevederilor art. 75 alin. (19) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Acest registru are caracter de document public, se publica si se actualizeaza permanent pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice.
(2) Procedurile privind raportarea situatiilor de insolventa a unitatilor administrativ-teritoriale si inregistrarea lor la registrul local al situatiilor de insolventa a unitatilor administrativ-teritoriale, precum si gestionarea acestuia, se stabilesc prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
Sectiunea a 7-a
Procedura insolventei unitatilor administrativ-teritoriale

Articolul 53
Procedura insolventei se deschide pe baza unei cereri introduse la tribunal de catre creditori sau de ordonatorul principal de credite potrivit prevederilor art. 75 alin. (2) si (4) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Articolul 54
Introducerea prematura si cu rea-credinta a unei cereri de deschidere a procedurii insolventei de catre ordonatorul principal de credite al unei unitati administrativ-teritoriale atrage raspunderea patrimoniala a acestuia, pentru prejudiciile cauzate, in conditiile legii.
Articolul 55
Cererea de deschidere a procedurii de insolventa, formulata de ordonatorul principal de credite, trebuie sa fie insotita de urmatoarele acte:
a) bugetul aprobat si copii ale rapoartelor financiar-contabile incheiate pana la finele lunii anterioare;
b) o lista completa a bunurilor aflate in patrimoniul unitatii administrativ-teritoriale, inclusiv toate conturile prin care aceasta isi ruleaza fondurile; daca bunurile sunt grevate de sarcini, sunt mentionate datele din registrele de publicitate;
c) o lista a creditorilor, cu nume si prenume sau denumire si adresele domiciliului sau sediului social, indiferent de creantele pe care le detin: certe, sub conditie, scadente sau nescadente, contestate sau necontestate, aratandu-se suma, cauza si drepturile legale de preferinta;
d) o lista a platilor si a transferurilor patrimoniale efectuate de unitatea administrativ-teritoriala pe parcursul celor 120 de zile anterioare formularii cererii;
e) lista serviciilor publice esentiale pe care unitatea administrativ-teritoriala urmeaza sa le furnizeze pe perioada desfasurarii procedurii.
Afişează OUG 46/2013, privind criza financiara si insolventa unitatilor administrativ-teritoriale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Insolventa    OUG 46/2013

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie la raport de distribuire. Distribuirea onorariului de succes al lichidatorului. Ordinea de distribuire a sumelor obtinute din vanzarea bunului obiect al garantiei imobiliare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 168/A din 16.05.2018 a Curtii de Apel Galati

Obiectiuni la raportul final al lichidatorului. Tardivitate. Contradictie intre considerente si dispozitiv
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 32/2018 din 13.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Admisibilitate Cerere de drept comun de obligare a Fondului de Garantare a Asiguratilor la plata daunelor morale si materiale determinate de un accident rutier
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 113/A din 15.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Procedura concordatului preventiv. Cerere de interventie principala. Admisibilitate. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 137/9.04.2020

Decaderea din dreptul de a propune, in vederea votarii planului de reorganizare, a categoriei creditorilor indispensabili. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 41/6.02.2020

Contestatie in anulare. Eroare materiala. Imposibilitatea cenzurarii modului in care instanta de apel a aplicat sau interpretat dispozitiile legale in cauza
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 102/4.03.2020

Contract de inchiriere. Efectele clauzelor contractuale. Aplicarea dispozitiilor art. 131 din Legea nr. 85/2014
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 194/11.06.2020

Certitudinea creantei exista atunci cand este constatata printr-un titlu executoriu. La deschiderea procedurii insolventei, existenta creantei trebuie sa fie neindoielnica, iar asupra ei nu trebuie sa existe vreun litigiu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 458/7.10.2020

Apel incident. Interes in formularea apelului incident. Invocarea exceptiei inadmisibilitatii apelului incident in cadrul dezbaterilor asupra fondului cauzei
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 2004 din 20 octombrie 2020Articole Juridice

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (II – pe durata starii de urgenta)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Drepturi salariale neplatite de angajatorul aflat in insolventa. Fondul de garantare a creantelor salariale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal – o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

ICCJ. Contestatie decizie incetare contract individual de munca. Insolventa. Suspendare de drept
Sursa: Avocat Lacatus Igor

RIL. In procesul penal Fondul de garantare a asiguratilor nu poatea avea calitate de parte responsabila civilmente
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Profesionistii, indiferent de statutul lor juridic sunt supusi regulilor de drept civil
Sursa: Avocat Lacatus Igor