Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OUG 46/2013, privind criza financiara si insolventa unitatilor administrativ-teritoriale

OUG 46/2013, privind criza financiara si insolventa unitatilor administrativ-teritoriale

  Publicat: 27 May 2013       12717 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Pierderea increderii in moneda unei tari sau in alte active financiare ale acesteia,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
OUG 46/2013, privind criza financiara si insolventa unitatilor administrativ-teritoriale

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL NR. 299 din 24 mai 2013

Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drept real de garantie imperfect, conform caruia persoana detinatoare a unui bun (indiferent de natura lui) pe care trebuie sa-l restituie are dreptul sa-l retina
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Clientul unei banci rammburseaza integral un credit vechi folosind unul nou, de la aceiasi banca sau de la alta in conditii mult mai avantajoase
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.

Articolul 56
Daca unitatea administrativ-teritoriala nu are, la data inaintarii cererii de deschidere a procedurii de insolventa de catre ordonatorul principal de credite, informatiile prevazute la art. 55, acestea pot fi depuse la instanta in termen de maximum 10 zile, calculat de la data depunerii cererii. In cazul in care informatiile respective nu se depun pana la termenul prevazut, cererea de deschidere a procedurii de insolventa este respinsa.
Articolul 57
Orice creditor sau grup de creditori care indeplinesc conditiile prevederilor art. 75 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, poate introduce la tribunal o cerere de deschidere a procedurii de insolventa. Articolul 58
Cererea creditorilor trebuie sa fie insotita, dupa caz, de documente care sa ateste:
a) cuantumul si temeiul creantei;
b) existenta unei garantii reale, constituite de catre unitatea administrativ-teritoriala sau instituita potrivit legii;
c) existenta unor masuri asiguratorii asupra bunurilor unitatii administrativ-teritoriale.
Sectiunea a 8-a
Deschiderea procedurii si efectele deschiderii procedurii starii de insolventa
Articolul 59
(1) Daca cererea formulata de ordonatorul principal de credite al unitatii administrativ-teritoriale in cauza intruneste conditiile cerute de art. 75 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, judecatorul-sindic pronunta o incheiere de deschidere a procedurii si dispune administratorului judiciar sa efectueze notificarea prevazuta la art. 78.
(2) In cazul in care, in termen de 15 zile de la primirea notificarii, creditorii se opun deschiderii procedurii, judecatorul-sindic va tine, in termen de 10 zile de la inregistrarea opozitiei creditorilor, o sedinta la care sunt citati administratorul judiciar, reprezentantul legal al unitatii administrativ-teritoriale, precum si creditorii care se opun deschiderii procedurii.
(3) In urma sedintei, judecatorul sindic solutioneaza deodata, printr-o sentinta, toate opozitiile. Admitand opozitia, judecatorul-sindic nu va putea pastra deschisa procedura insolventei. Judecatorul-sindic va revoca incheierea de deschidere a procedurii. Deschiderea ulterioara a procedurii, la cererea debitorului sau a creditorilor, nu va putea modifica data aparitiei starii de insolventa.
Articolul 60
(1) In termen de 48 de ore de la inregistrarea cererii creditorilor, conform art. 57 si 58, judecatorul-sindic comunica cererea, in copie, unitatii administrativ-teritoriale si dispune afisarea unei copii la usa instantei.
(2) Daca in termen de 5 zile de la primirea acestei copii unitatea administrativ-teritoriala contesta starea de insolventa, judecatorul-sindic organizeaza o sedinta, in termen de 10 zile de la data depunerii contestatiei, la care sunt citati reprezentantul legal al unitatii administrativ-teritoriale si creditorii care au initiat procedurile.
Articolul 61
Daca judecatorul-sindic constata ca unitatea administrativ-teritoriala este in stare de insolventa, respinge contestatia si deschide procedura printr-o sentinta.
Articolul 62
Daca judecatorul-sindic constata ca unitatea administrativ-teritoriala nu este in stare de insolventa, acesta respinge cererea creditorilor si dispune ca hotararea sa fie afisata la usa instantei. In cazul respingerii cererii, aceasta este considerata ca lipsita de orice efect chiar de la inregistrarea ei.
Articolul 63
Daca unitatea administrativ-teritoriala nu contesta starea de insolventa in termenul prevazut de art. 60 alin. (2), judecatorul-sindic pronunta sentinta de deschidere a procedurii de insolventa.
Articolul 64
In termen de 10 zile de la instituirea procedurilor, potrivit prevederilor art. 61 si 63 unitatea administrativ-teritoriala aflata in insolventa, prin ordonatorul principal de credite, este obligata sa depuna la dosarul cauzei documentele si informatiile prevazute de art. 55.
Articolul 65
Prin hotararea de deschidere a procedurii, judecatorul-sindic desemneaza un administrator judiciar si stabileste sarcinile acestuia, potrivit prevederilor art. 21.
Articolul 66
De la data deschiderii procedurii se suspenda toate actiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creantelor asupra unitatii administrativ-teritoriale.
Articolul 67
Deschiderea procedurii suspenda orice termene de prescriptie a actiunilor judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creantelor creditorilor impotriva unitatii administrativ-teritoriale. Termenele reincep sa curga dupa 30 de zile de la inchiderea procedurii de insolventa.
Articolul 68
Nicio dobanda, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuiala nu poate fi adaugata creantelor nascute anterior si ulterior deschiderii procedurii si negarantate cu ipoteca, gaj sau alta garantie reala mobiliara ori drept de retentie de orice fel sau partilor negarantate din creantele garantate cu astfel de garantii, de la data deschiderii procedurii.
Articolul 69
Unitatea administrativ-teritoriala, prin reprezentantii legali, are obligatia de a pune la dispozitia administratorului judiciar toate informatiile cerute de acesta cu privire la bugetul unitatii administrativ-teritoriale si alte operatiuni financiare, precum si situatia bunurilor care fac parte din patrimoniul privat al unitatii administrativ-teritoriale.
Articolul 70
Dupa ce hotararea de deschidere a procedurii insolventei ramane definitiva si irevocabila, toate actele si corespondenta emise de unitatea administrativ-teritoriala sau administratorul judiciar cu incidenta asupra situatiei financiare si/sau patrimoniale cuprind, in mod obligatoriu si cu caractere vizibile, mentiunea ``in stare de insolventa``.
Articolul 71
Pe perioada in care unitatea administrativ-teritoriala este declarata in stare de insolventa, potrivit prevederilor art. 75 din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ordonatorul principal de credite si autoritatea deliberativa nu pot, fara avizul administratorului judiciar: a) sa emita dispozitii sau sa adopte hotarari, dupa caz, care pot conduce la o cresterea obligatiilor financiare, cu exceptia celor prevazute prin lege, sau sa efectueze alte cheltuieli in afara celor necesare furnizarii serviciilor publice esentiale;
b) sa infiinteze noi servicii sau institutii publice de interes local sau judetean;
c) sa raspunda oricaror obligatii financiare contractate inainte de initierea procedurilor, cu exceptia obligatiilor aprobate expres in planul de redresare a insolventei unitatii administrativ-teritoriale;
d) sa imprumute fonduri cu exceptia imprumuturilor de refinantare a datoriei publice;
e) sa angajeze personal suplimentar.
Articolul 72
Actiunile introduse de administratorul judiciar in aplicarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta sunt scutite de orice taxe, tarife, comisioane sau cautiuni.
Articolul 73
Administratorul judiciar si comitetul creditorilor pot introduce actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de ordonatorul principal de credite, de imputernicitii acestuia sau de autoritatile deliberative, in numele unitatii administrativ-teritoriale in dauna drepturilor creditorilor sau cu nerespectarea prevederilor legale in cele 120 de zile anterioare introducerii cererii de deschidere a procedurii de insolventa.
Articolul 74
Actele frauduloase, prevazute la art. 73, pot fi anulate daca:
a) se constituie ori se perfecteaza o garantie reala pentru o creanta care era chirografara, in cele 120 de zile anterioare introducerii cererii de deschidere a procedurii de insolventa;
Afişează OUG 46/2013, privind criza financiara si insolventa unitatilor administrativ-teritoriale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Insolventa    OUG 46/2013

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie la raport de distribuire. Distribuirea onorariului de succes al lichidatorului. Ordinea de distribuire a sumelor obtinute din vanzarea bunului obiect al garantiei imobiliare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 168/A din 16.05.2018 a Curtii de Apel Galati

Obiectiuni la raportul final al lichidatorului. Tardivitate. Contradictie intre considerente si dispozitiv
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 32/2018 din 13.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Admisibilitate Cerere de drept comun de obligare a Fondului de Garantare a Asiguratilor la plata daunelor morale si materiale determinate de un accident rutier
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 113/A din 15.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Procedura concordatului preventiv. Cerere de interventie principala. Admisibilitate. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 137/9.04.2020

Decaderea din dreptul de a propune, in vederea votarii planului de reorganizare, a categoriei creditorilor indispensabili. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 41/6.02.2020

Contestatie in anulare. Eroare materiala. Imposibilitatea cenzurarii modului in care instanta de apel a aplicat sau interpretat dispozitiile legale in cauza
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 102/4.03.2020

Contract de inchiriere. Efectele clauzelor contractuale. Aplicarea dispozitiilor art. 131 din Legea nr. 85/2014
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 194/11.06.2020

Certitudinea creantei exista atunci cand este constatata printr-un titlu executoriu. La deschiderea procedurii insolventei, existenta creantei trebuie sa fie neindoielnica, iar asupra ei nu trebuie sa existe vreun litigiu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 458/7.10.2020

Apel incident. Interes in formularea apelului incident. Invocarea exceptiei inadmisibilitatii apelului incident in cadrul dezbaterilor asupra fondului cauzei
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 2004 din 20 octombrie 2020Articole Juridice

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (II – pe durata starii de urgenta)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Drepturi salariale neplatite de angajatorul aflat in insolventa. Fondul de garantare a creantelor salariale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal – o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

ICCJ. Contestatie decizie incetare contract individual de munca. Insolventa. Suspendare de drept
Sursa: Avocat Lacatus Igor

RIL. In procesul penal Fondul de garantare a asiguratilor nu poatea avea calitate de parte responsabila civilmente
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Profesionistii, indiferent de statutul lor juridic sunt supusi regulilor de drept civil
Sursa: Avocat Lacatus Igor