Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OUG 46/2013, privind criza financiara si insolventa unitatilor administrativ-teritoriale

OUG 46/2013, privind criza financiara si insolventa unitatilor administrativ-teritoriale

  Publicat: 27 May 2013       12716 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Pierderea increderii in moneda unei tari sau in alte active financiare ale acesteia,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
OUG 46/2013, privind criza financiara si insolventa unitatilor administrativ-teritoriale

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL NR. 299 din 24 mai 2013

Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Serviciu auxiliar alaturi de registratura, arhiva si biblioteca,
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
A fost promulgat la 11.09.1865
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Valori de incasat din vanzari pe credit, de bunuri rezultate din exploatare (produse, lucrari, servicii). Sunt generate de ciclul de exploatare al intreprinderii
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Valori de incasat din vanzari pe credit, de bunuri rezultate din exploatare (produse, lucrari, servicii). Sunt generate de ciclul de exploatare al intreprinderii
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
A declara vinovat pe cineva rpintr-o hotarare judecatoreasca,

b) se efectueaza plati anticipate ale obligatiilor de plata ale unitatii administrativ-teritoriale, in perioada celor 120 de zile anterioare introducerii cererii de deschidere a procedurii de insolventa, daca scadenta lor fusese stabilita pentru o data ulterioara deschiderii procedurii.
Articolul 75
Actiunea pentru anularea unui transfer patrimonial poate fi introdusa de administratorul judiciar si/sau de comitetul creditorilor in termen de un an de la data expirarii termenului stabilit pentru intocmirea raportului prevazut la art. 39 lit. a), dar nu mai tarziu de 18 luni de la deschiderea procedurii.
Articolul 76
Prin exceptie de la prevederile art. 73 si 74, nu se poate cere anularea unui transfer patrimonial efectuat de unitatea administrativ-teritoriala ca parte a activitatilor curente.
Articolul 77
In vederea cresterii valorii patrimoniului unitatii administrativ-teritoriale, administratorul poate sa propuna consiliului local rezilierea sau denuntarea unilaterala a oricarui contract, a inchirierilor neexpirate sau a altor contracte pe termen lung, atata timp cat aceste contracte nu sunt executate in totalitate de catre toate partile implicate si nu pot fi executate in cadrul planului de redresare.
Articolul 78
(1) In urma deschiderii procedurii de insolventa, in termen de 5 zile, administratorul judiciar trimite o notificare tuturor creditorilor mentionati in lista depusa de unitatea administrativ-teritoriala aflata in stare de insolventa, prin ordonatorul principal de credite, potrivit prevederilor art. 55 lit. c).
(2) Notificarea prevazuta la alin. (1) se publica, pe cheltuiala unitatii administrativ-teritoriale, intr-un ziar local sau national de larga circulatie.
Articolul 79
(1) Notificarea cuprinde: a) termenul-limita de depunere de catre creditori a opozitiilor la hotararea de deschidere a procedurii, pronuntata ca urmare a cererii formulate de unitatea administrativ-teritoriala, potrivit prevederilor art. 53, precum si termenul de solutionare a opozitiilor, care nu poate depasi 10 zile de la data expirarii termenului de depunere a acestora;
b) termenul-limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor, stabilit in intervalul cuprins intre data deschiderii procedurii de insolventa si maximum 60 de zile de la deschidere, precum si cerintele pentru ca o creanta inregistrata sa fie considerata valabila;
c) termenul-limita de verificare a creantelor, intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar al creantelor, care nu depaseste 30 de zile de la expirarea termenului prevazut la lit. b);
d) termenul-limita de definitivare a tabelului creantelor, care nu depaseste 30 de zile de la expirarea termenului prevazut la lit. c);
e) locul, data si ora primei sedinte a adunarii creditorilor.
(2) Prima sedinta a adunarii creditorilor este convocata in maximum 5 zile de la termenul-limita prevazut la alin. (1) lit. d).
(3) In functie de circumstantele cauzei si pentru motive temeinice, judecatorul-sindic poate hotari o prelungire a termenelor prevazute la alin. (1) lit. b) cu maximum 30 de zile, la alin. (1) lit. c) cu maximum 15 zile si la alin. (1) lit. d) cu maximum 5 zile.
Articolul 80
Daca unitatea administrativ-teritoriala are bunuri supuse inregistrarii in cartea funciara sau in Arhiva Electronica
de Garantii Reale Mobiliare, administratorul judiciar sau ordonatorul principal de credite, dupa caz, trimite autoritatilor ori institutiilor care tin aceste registre o copie a hotararii de deschidere a procedurii, spre a se face mentiune. Inscrierile pentru bunurile imobile se opereaza in cartea funciara, iar bunurile mobile, in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.
Articolul 81
Cu exceptia salariatilor din aparatul de specialitate si a salariatilor institutiilor sau serviciilor publice de interes local sau judetean, dupa caz, indiferent de forma de finantare, ale caror creante sunt inregistrate de administratorul judiciar potrivit datelor contabile, toti ceilalti creditori ale caror creante sunt anterioare deschiderii procedurii depun cererea de admitere a creantelor in termenul stabilit in incheierea de deschidere a procedurilor si precizat in notificare; cererile de admitere a creantelor sunt inregistrate intr-un registru pastrat la grefa tribunalului.
Articolul 82
Creantele nescadente sau sub conditie la data deschiderii procedurii sunt admise provizoriu in tabelul preliminar al creantelor.
Articolul 83
(1) Cererea de admitere a creantelor cuprinde: numele si prenumele, denumirea creditorului, domiciliul sau, dupa caz, sediul social, numarul de inregistrare la oficiul registrului comertului si codul de identificare fiscala, respectiv numarul de inregistrare in Registrul de persoane juridice, dupa caz, suma datorata, temeiul creantei, mentiuni cu privire la eventualele drepturi de preferinta sau garantii, precum si termenul scadent.
(2) La cerere sunt anexate documentele justificative ale creantei si documentele de constituire a garantiilor.
(3) Posesorii de titluri de valoare la ordin sau la purtator pot solicita administratorului judiciar restituirea titlurilor originale si pastrarea la dosar a unor copii certificate de acestea. Administratorul judiciar face mentiunea pe cerere despre prezentarea originalelor. Originalele sunt prezentate la orice repartitie de sume intre creditori, precum si la exercitarea votului in adunarea generala a creditorilor.
Articolul 84
Toate creantele sunt supuse procedurii de verificare, cu exceptia creantelor constatate prin titluri executorii.
Articolul 85
(1) Administratorul judiciar procedeaza imediat la identificarea fiecarei cereri si realizeaza o cercetare detaliata pentru a stabili legitimitatea, valoarea exacta si prioritatea fiecarei creante .
(2) Creantele exprimate sau consolidate in valuta se inregistreaza la valoarea lor in lei, la cursul Bancii Nationale a Romaniei, valabil la data deschiderii procedurii.
Articolul 86
Ca rezultat al verificarilor facute, administratorul judiciar intocmeste si inregistreaza la tribunal un tabel preliminar cuprinzand toate creantele si precizand daca sunt: chirografare, garantate, cu prioritati sau sub conditie si aratand pentru fiecare numele sau denumirea creditorului, suma solicitata de creditor si suma acceptata de administratorul judiciar si termenul scadent.
Articolul 87
Unitatea administrativ-teritoriala, creditorii si orice alta parte interesata pot sa formuleze contestatii cu privire la creantele si drepturile de preferinta trecute de administrator in tabelul preliminar al creantelor.
Articolul 88
(1) Contestatiile trebuie depuse la tribunal cu cel putin 10 zile inainte de data stabilita prin hotararea de deschidere a procedurii de insolventa, pentru definitivarea tabelului creantelor.
(2) La termenul stabilit prin hotararea de deschidere a procedurii pentru definitivarea tabelului creantelor judecatorul sindic va solutiona deodata, printr-o singura hotarare, toate contestatiile, chiar daca pentru solutionarea unora ar fi nevoie de administrare de probe; in acest din urma caz, judecatorul-sindic poate sa admita, in tot sau in parte, inscrierea creantelor respective in mod provizoriu in tabelul definitiv al tuturor creditorilor impotriva patrimoniului unitatii administrativ-teritoriale.
(3) Dupa ce toate contestatiile la creante au fost solutionate, administratorul judiciar inregistreaza, de indata, la tribunal si are grija sa fie afisat la sediul acestuia tabelul definitiv al tuturor creantelor unitatii administrativ-teritoriale, aratand suma, prioritatea si situatia garantata sau negarantata a fiecarei creante .
Articolul 89
Creditorii care nu au depus declaratii de creanta in termenul stabilit de art. 79 alin. (1) lit. b) nu isi mai pot executa pretentiile fata de o unitate administrativ-teritoriala decat dupa inchiderea procedurii.
Sectiunea a 9-a
Planul de redresare
Articolul 90
Administratorul judiciar, impreuna cu ordonatorul principal de credite, intocmeste un plan de redresare care sa includa elementele prevazute la art. 75 alin. (9) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Planul de redresare este supus avizarii directiei generale a finantelor publice judetene sau a Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si camerei de conturi teritoriale, in termen de 3 zile de la finalizare, care vor emite avizul in termenul prevazut la art. 79 alin. (2), urmand a fi supus aprobarii autoritatii deliberative potrivit prevederilor art. 75 alin. (10) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Articolul 91
Planul de redresare indica mijloacele si termenele-limita pentru lichidarea datoriilor fiecarui creditor, incluse in planul de achitare a debitelor catre creditori.
Articolul 92
Afişează OUG 46/2013, privind criza financiara si insolventa unitatilor administrativ-teritoriale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Insolventa    OUG 46/2013

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie la raport de distribuire. Distribuirea onorariului de succes al lichidatorului. Ordinea de distribuire a sumelor obtinute din vanzarea bunului obiect al garantiei imobiliare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 168/A din 16.05.2018 a Curtii de Apel Galati

Obiectiuni la raportul final al lichidatorului. Tardivitate. Contradictie intre considerente si dispozitiv
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 32/2018 din 13.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Admisibilitate Cerere de drept comun de obligare a Fondului de Garantare a Asiguratilor la plata daunelor morale si materiale determinate de un accident rutier
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 113/A din 15.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Procedura concordatului preventiv. Cerere de interventie principala. Admisibilitate. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 137/9.04.2020

Decaderea din dreptul de a propune, in vederea votarii planului de reorganizare, a categoriei creditorilor indispensabili. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 41/6.02.2020

Contestatie in anulare. Eroare materiala. Imposibilitatea cenzurarii modului in care instanta de apel a aplicat sau interpretat dispozitiile legale in cauza
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 102/4.03.2020

Contract de inchiriere. Efectele clauzelor contractuale. Aplicarea dispozitiilor art. 131 din Legea nr. 85/2014
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 194/11.06.2020

Certitudinea creantei exista atunci cand este constatata printr-un titlu executoriu. La deschiderea procedurii insolventei, existenta creantei trebuie sa fie neindoielnica, iar asupra ei nu trebuie sa existe vreun litigiu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 458/7.10.2020

Apel incident. Interes in formularea apelului incident. Invocarea exceptiei inadmisibilitatii apelului incident in cadrul dezbaterilor asupra fondului cauzei
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 2004 din 20 octombrie 2020Articole Juridice

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (II – pe durata starii de urgenta)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Drepturi salariale neplatite de angajatorul aflat in insolventa. Fondul de garantare a creantelor salariale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal – o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

ICCJ. Contestatie decizie incetare contract individual de munca. Insolventa. Suspendare de drept
Sursa: Avocat Lacatus Igor

RIL. In procesul penal Fondul de garantare a asiguratilor nu poatea avea calitate de parte responsabila civilmente
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Profesionistii, indiferent de statutul lor juridic sunt supusi regulilor de drept civil
Sursa: Avocat Lacatus Igor