Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea 96/2006 (Republicata 2013) privind Statutul deputatilor si al senatorilor

Legea 96/2006 (Republicata 2013) privind Statutul deputatilor si al senatorilor

  Publicat: 25 Jul 2013       14169 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea 96/2006 (Republicata 2013) privind Statutul deputatilor si al senatorilor

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL NR. 459 din 25 iulie 2013

Desemneaza situatia in care un membru al completului de judecata este oprit, in cazurile expres prevazute de lege, sa participe la solutionarea unui anumit litigiu.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Totalitatea membrilor unui organ colectiv, a unei organizatii sau adunari constituite.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Legea suprema a unui stat care reglementeaza relatiile sociale fundamentale privind instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Camera inferioara a Parlamentului englez,
Cercetare pe care delegatul autoritatii tutelare o efectueaza
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Principiu aplicat in domeniul cooperarii internationale in materie de politica a concurentei.
A fost promulgat la 11.09.1865
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Parlamentul European reprezinta cele 453 milioane de cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene. Este singura institutie Uniunii care este aleasa direct de catre cetateni si joaca un rol politic in crestere in cadrul Uniunii Europene.

b)in caz de demisie, de la data mentionata in cuprinsul acesteia, depusa la Biroul permanent al Camerei din care deputatul sau senatorul face parte;
c)in caz de pierdere a drepturilor electorale, de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti prin care se dispune pierderea acestor drepturi;
d)in caz de deces, de la data consemnata in certificatul de deces;
e)in caz de incompatibilitate.
(2) Incetarea mandatului de deputat sau de senator datorata incompatibilitatii are loc:a)la data mentionata in cuprinsul demisiei pentru incompatibilitate, depusa la Biroul permanent al Camerei din care deputatul sau senatorul face parte;
b)la data adoptarii unei hotarari a Camerei din care deputatul sau senatorul face parte, prin care se constata starea de incompatibilitate;
c)la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti prin care se respinge contestatia la raportul Agentiei Nationale de Integritate prin care s-a constatat incompatibilitatea;
d)la expirarea termenului prevazut in Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, cu modificarile ulterioare, de la data luarii la cunostinta a raportului de evaluare al Agentiei Nationale de Integritate, daca in acest termen deputatul sau senatorul nu a contestat raportul la instanta de contencios administrativ. Luarea la cunostinta se face prin comunicarea raportului Agentiei Nationale de Integritate, sub semnatura de primire, catre deputatul sau senatorul in cauza ori, in cazul in care refuza primirea, prin anuntul facut de presedintele de sedinta in plenul Camerei din care face parte.
(3) In cazul in care deputatul sau senatorul si-a depus demisia, presedintele, in prima sedinta publica a plenului respectivei Camere, il intreaba pe deputat sau pe senator daca staruie in demisie si, daca acesta raspunde afirmativ sau nu se prezinta in sedinta de plen pentru a raspunde, presedintele ia act de demisie si supune votului plenului Camerei din care face parte adoptarea hotararii prin care se vacanteaza locul de deputat sau de senator.
(4) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. c) si d), precum si in cazurile prevazute la alin. (2) lit. c) si d), presedintele Camerei ia act de situatia de incetare a mandatului de deputat sau de senator si supune votului plenului Camerei din care face parte adoptarea hotararii prin care se vacanteaza locul de deputat sau de senator.
(5) Hotararile de vacantare a locului de deputat sau de senator, prevazute la alin. (3) si (4), se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(6) Mandatul de deputat sau de senator se prelungeste de drept in cazul in care mandatul Camerei din care face parte se prelungeste de drept in conformitate cu prevederile art. 63 alin. (1) si (4) din Constitutia Romaniei, republicata.

Articolul 8
Regimul juridic

(1) Mandatul de deputat sau de senator se supune regimului juridic prevazut de Constitutie si de prezenta lege, completat cu dispozitiile regulamentelor Camerelor Parlamentului.
(2) Mandatul de deputat sau de senator nu poate fi intrerupt, suspendat sau revocat.
Articolul 9
Organizarea activitatii parlamentare

(1) Activitatea deputatilor si senatorilor, precum si organizarea si functionarea fiecarei Camere se stabilesc prin regulament propriu. In vederea asigurarii exercitarii mandatului deputatilor si senatorilor, resursele financiare aferente desfasurarii activitatii fiecarei Camere sunt prevazute in bugetul propriu, pe care il adopta fiecare Camera .
(2) Deputatii si senatorii constituie comisii permanente si pot institui comisii de ancheta sau alte comisii speciale, in conditiile prevazute de regulamente. Camerele isi pot constitui comisii comune, grupuri de prietenie cu alte parlamente si delegatii ale Parlamentului Romaniei la adunarile parlamentare cu caracter european sau international. Conditiile de constituire, obiectivele activitatii si procedurile de lucru ale comisiilor se stabilesc in regulamentul fiecarei Camere si in Regulamentul activitatilor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului sau ad-hoc pentru comisiile speciale ori de ancheta .
Capitolul III
Principii si reguli de conduita parlamentara
Articolul 10
Principiul interesului national

Deputatii si senatorii au indatorirea de a actiona in interesul intregii natiuni si al locuitorilor din circumscriptiile electorale pe care le reprezinta, respectiv al cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, pe care ii reprezinta.
Articolul 11
Principiul legalitatii si al bunei-credinte

(1) Deputatii si senatorii, in calitatea lor de reprezentanti alesi ai poporului roman, isi indeplinesc indatoririle si isi exercita drepturile in conformitate cu Constitutia, legile tarii si regulamentele Camerei Deputatilor si Senatului, pe toata durata mandatului pe care il detin.
(2) Deputatilor si senatorilor le este interzis sa isi asume fata de persoanele fizice sau juridice obligatii financiare ori de alt tip, menite sa influenteze exercitarea mandatului cu buna-credinta, potrivit propriei constiinte.
Articolul 12
Principiul transparentei

(1) Deputatii si senatorii trebuie sa dea dovada de transparenta in activitatea parlamentara.
(2) Deputatii si senatorii au obligatia mentinerii unui dialog permanent cu cetatenii pe problemele care ii intereseaza si care rezulta din asumarea si exercitarea mandatului de parlamentar.
Articolul 13
Principiul fidelitatii

Deputatii si senatorii sunt datori sa manifeste pe durata exercitarii mandatului fidelitate fata de Romania si popor si respect fata de oameni.
Articolul 14
Respectarea regulamentelor

(1) Deputatii si senatorii sunt obligati sa respecte prevederile regulamentelor, sa se supuna normelor de conduita civilizata, de curtoazie si de disciplina parlamentara si sa nu aiba atitudini sau sa foloseasca expresii ori cuvinte injurioase, ofensatoare, discriminatorii sau calomnioase.
(2) Comisiile Camerei Deputatilor si Senatului care au in competenta analiza problemelor de disciplina parlamentara elaboreaza, in sedinta comuna, proiectul Codului de conduita al deputatilor si al senatorilor si il inainteaza birourilor permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului, in vederea inscrierii pe ordinea de zi a plenului celor doua Camere.
(3) Codul de conduita al deputatilor si al senatorilor se adopta prin hotarare, in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului, cu votul majoritatii membrilor.
Capitolul IV
Incompatibilitati, interdictii si conflictul de interese
Articolul 15
Principii cu caracter general

(1) Nicio persoana nu poate fi in acelasi timp deputat si senator.
(2) Calitatea de deputat sau de senator este incompatibila cu calitatea de membru in Parlamentul European .
(3) Calitatea de deputat sau de senator este incompatibila cu exercitarea oricarei functii publice de autoritate, cu exceptia celei de membru al Guvernului.
Articolul 16
Incompatibilitati

Afişează Legea 96/2006 (Republicata 2013) privind Statutul deputatilor si al senatorilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Senatori    Deputati    Legea 96/2006

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia CCR nr. 466/2019 - admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum si a Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 417/2019 - conflict juridic constitutional intre Parlament si ICCJ
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 388/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea 115/1996 si din Legea 176/2010
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr 467/2016 - Legea pentru modificarea Codului Penal si a Legii Organizarii judiciare este neconstitutionala.
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 418/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul educatiei
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 404/2019 referitoare la admiterea obiectiilor de neconstitutionalitate referitoare la Strategia "Romania 2040"
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 331/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 222/2019 asupra initiativei legislative a cetatenilor intitulate "Lege de revizuire a Constitutiei Romaniei"
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 141/2019
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 140/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2010
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Noul Codul Administrativ al Romaniei. Ratiune, dispozitii generale, principiile dreptului administrativ. (I)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consideratii asupra constitutionalitatii scutirii autoritatilor publice de taxa judiciara de timbru in actiunile care au ca obiect venituri publice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea dispozitiilor privind salarizarea la acelasi nivel pentru activitate desfasurata in aceleasi conditii a personalului platit din fonduri publice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor
Sursa: Liliana Gologan

Logodna. Evolutie. Conditii de valabilitate. Efecte juridice. Exemple practice
Sursa: Liliana Gologan

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare