Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Conferintele UpDate Work - Avocat Predut
Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Legea dialogului social, Actualizata 2015

Legea dialogului social, Actualizata 2015

  Publicat: 06 Dec 2014       79268 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
A fost promulgat la 11.09.1865
Legea nr. 62/2011 a dialogului social, Actualizata 2015

Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 322 din 10 mai 2011.

Republicata in temeiul art. 80 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila

Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere

(2)Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale va afisa pe pagina de internet a institutiei dosarul, precum si orice alte informatii cu privire la reprezentativitate, puse la dispozitie de organizatiile patronale.
TITLUL IV: Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social
Art. 75
In vederea promovarii bunelor practici din domeniul dialogului social tripartit la cel mai inalt nivel, se constituie Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social, denumit in continuare Consiliul National Tripartit, organism consultativ la nivel national al partenerilor sociali.
Art. 76
Consiliul National Tripartit are urmatoarea componenta:
a)presedintii confederatiilor patronale si sindicale reprezentative la nivel national;
b)reprezentanti ai Guvernului, desemnati prin decizie a primului-ministru, cel putin la nivel de secretar de stat, din fiecare minister, precum si din alte structuri ale statului, conform celor convenite cu partenerii sociali;
c)reprezentantul Bancii Nationale a Romaniei, presedintele Consiliului Economic si Social si alti membrii conveniti cu partenerii sociali.
Art. 77
Consiliul National Tripartit este prezidat de primul-ministru, loctiitorul de drept al acestuia fiind ministrul muncii, familiei si protectiei sociale.
Art. 78
Principale atributii ale Consiliului National Tripartit sunt:
a)asigurarea cadrului de consultare pentru stabilirea salariului minim garantat in plata;
b)dezbaterea si analiza proiectelor de programe si strategii elaborate la nivel guvernamental;
c)elaborarea si sustinerea implementarii strategiilor, programelor, metodologiilor si standardelor in domeniul dialogului social;
d)solutionarea pe calea dialogului tripartit a diferendelor de natura sociala si economica;
e)negocierea si incheierea acordurilor si pactelor sociale, precum si a altor intelegeri la nivel national si monitorizarea aplicarii acestora;
f)analizarea si, dupa caz, aprobarea solicitarilor de extindere a aplicarii contractelor colective de munca la nivel sectorial pentru toate unitatile din sectorul respectiv de activitate;
g)alte atributii convenite intre parti.
Art. 79
Secretariatul Consiliului National Tripartit este asigurat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
Art. 80
Consiliul National Tripartit isi elaboreaza regulamentul propriu de organizare si functionare, care se aproba in plenul acestuia.
Art. 81
La sedintele Consiliului National Tripartit pot fi invitati reprezentanti ai altor autoritati ale statului sau experti, conform celor convenite intre parti.
TITLUL VI: Constituirea si functionarea comisiilor de dialog social la nivelul administratiei publice centrale si la nivel teritorial
Art. 120
(1)In cadrul ministerelor si al altor institutii publice prevazute in anexa nr. 1, precum si la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti se constituie si vor functiona comisii de dialog social, formate din reprezentantii administratiei publice centrale sau locale, reprezentantii organizatiilor patronale si ai organizatiilor sindicale reprezentative la nivel national.
(2)Comisiile de dialog social care functioneaza la nivelul ministerelor pot aproba infiintarea unor subcomisii de dialog social sau a unor grupuri de lucru formate din persoane desemnate de plenul comisiilor respective.
(3)Comisiile de dialog social constituite la nivelul judetelor pot aproba infiintarea unor subcomisii de dialog social la nivelul localitatilor din judetul respectiv. Modalitatea de constituire si functionare a acestor subcomisii se stabileste de plenul comisiei la nivel judetean.
Art. 121
Comisiile de dialog social au caracter consultativ si activitatea lor vizeaza, in special, urmatoarele:
a)asigurarea unor relatii de parteneriat social intre administratie, organizatiile patronale si organizatiile sindicale, care sa permita o informare reciproca permanenta asupra problemelor care sunt de domeniul de interes al administratiei sau al partenerilor sociali, in vederea asigurarii unui climat de pace si stabilitate sociala;
b)consultarea obligatorie a partenerilor sociali asupra initiativelor legislative sau de alta natura cu caracter economico-social;
c)alte probleme din sfera de activitate a administratiei publice centrale sau din judete si municipiul Bucuresti asupra carora partenerii sociali convin sa discute.
Art. 122
(1)Din comisiile de dialog social organizate la nivelul ministerelor si al institutiilor publice prevazute in anexa nr. 1 fac parte:
a)reprezentanti ai ministerelor sau ai respectivelor institutii publice, numiti prin ordin al ministrului, respectiv al conducatorului institutiei publice;
b)reprezentanti numiti de confederatiile patronale reprezentative la nivel national;
c)reprezentanti numiti de confederatiile sindicale reprezentative la nivel national.
(2)Din comisiile de dialog social organizate la nivel teritorial fac parte:
a)prefectul, precum si reprezentanti ai prefectului si ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, numiti prin ordin de catre prefect;
b)presedintele consiliului judetean sau, pentru municipiul Bucuresti, primarul general;
c)cate un reprezentant numit de fiecare confederatie patronala reprezentativa la nivel national;
d)cate un reprezentant numit de fiecare confederatie sindicala reprezentativa la nivel national.
(3)Presedintii confederatiilor patronale si sindicale reprezentative la nivel national sunt membri de drept ai comisiilor de dialog social constituite la nivelul administratiei publice centrale si locale.
Art. 123
(1)Presedintia comisiilor de dialog social se asigura astfel:
a)la nivelul fiecarui minister, de catre un secretar de stat sau, in situatii speciale - cu acordul partenerilor de dialog social -, de catre un alt reprezentant al ministerului, imputernicit prin ordin al ministrului; la nivelul celorlalte institutii publice prevazute in anexa nr. 1, de catre un reprezentant numit de conducatorul institutiei publice;
Afişează Legea dialogului social, Actualizata 2015 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 62/2011    Legea dialogului social 2015    Legea 62/2011 actualizata 2015

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Competenta teritoriala de solutionare a cauzei in materia conflictelor de munca
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia nr. 187 din 30 ianuarie 2019

Decizia de concediere a salariatului aflat in perioada de proba reprezinta o prerogativa discretionara a angajatorului, exigentele acestuia neputand fi cenzurate pe calea contestatiei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 681/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017

Dreptul salariatul de a fi recompensat pentru munca suplimentara nu poate fi cenzurat prin decizii sau conventii, ci eventual numai prin acte normative
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov Sectia Civila, Decizia civila nr. 169/2017, in sedinta publica din 30 ianuarie 2017

Chemarea in judecata a functionarilor pentru recuperarea drepturilor banesti acordate cu incalcarea legii. Decizie de suspendare a prevederilor contractului colectiv de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Decizia civila nr. 99/A/2017, in sedinta publica din 25 ianuarie 2017

Nici o prevedere legala nu interzice utilizarea procedurii Ordonantei presedintiale intr-un conflict individual de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 22/2017, in sedinta publica din 12 ianuarie 2017

Nulitatea deciziei de sanctionare a salariatului. Lipsa descrierii faptei care constituie abatere disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizie nr. 546/2016 din 21.06.2016

Prescriptia dreptului de anulare a clauzelor contractului colectiv de munca. Modificarea salariului prin acordul partilor
Pronuntaţă de: Tribunalul T, Sectia I Civila, Sentinta nr. 880/PI din 21.04.2016

Posibilitatea aplicarii de catre angajator a unei alte sanctiuni disciplinare decat cea propusa de comisia de disciplina. Legalitatea deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 3925 din 12.07.2016

Nerespectarea ordinii si disciplinei la locul de munca: comportament necivilizat si indecent in cadrul relatiilor de serviciu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 566/2016

Plata drepturilor salariale cuvenite, prin raportare la contractul individual de munca. Sarcina probei
Pronuntaţă de: Tribunalul Calarasi, Sectia Civila, Sentinta Civila nr. 449/2016 din data de 19.05.2016Articole Juridice

Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social – intre arbitru si factor de interventie arbitrara
Sursa: Irina Maria Diculescu