din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2253 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Organizatie sindicala. Calitate procesuala activa

Organizatie sindicala. Calitate procesuala activa

  Publicat: 05 Aug 2021       2297 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Potrivit prevederilor art. 28 din Legea nr. 62/2011,

Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
1. In dreptul civil, vezi Contract de mandat, Procura, Reprezentare.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Posibilitatea de a pretinde o anumita conduita, in considerarea realizarii unui drept subiectiv viitor si previzibil, prefigurat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. In dreptul civil, vezi Contract de mandat, Procura, Reprezentare.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Reglementata in cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala,
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Constituţia Rom�niei - Intrare in vigoare: 31/10/2003
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, �n temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. In dreptul civil, vezi Contract de mandat, Procura, Reprezentare.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.

``(1) Organizatiile sindicale apara drepturile membrilor lor, ce decurg din legislatia muncii, statutele functionarilor publici, contractele colective de munca si contractele individuale de munca, precum si din acordurile privind raporturile de serviciu ale functionarilor publici, in fata instantelor judecatoresti, organelor de jurisdictie, a altor institutii sau autoritati ale statului, prin aparatori proprii sau alesi. (2) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1), organizatiile sindicale au dreptul de a intreprinde orice actiune prevazuta de lege, inclusiv de a formula actiune in justitie in numele membrilor lor, in baza unei imputerniciri scrise din partea acestora. Actiunea nu va putea fi introdusa sau continuata de organizatia sindicala daca cel in cauza se opune sau renunta la judecata in mod expres. (3) In exercitarea atributiilor prevazute de alin. (1) si (2), organizatiile sindicale au calitate procesuala activa``.


Din analiza acestei prevederi, reiese ca, desi organizatia sindicala dobandeste calitate procesuala activa in actiunile promovate in numele membrilor lor de sindicat, aceasta este conditionata de existenta unui mandat expres care reprezinta modul de exercitare a drepturilor de dispozitie procesuala din partea titularilor drepturilor subiective.


Cu privire la natura mandatului, avand in vedere prev. art. 2016 alin. 2 Cod civil coroborat cu art. 85 si 86 Cod procedura civila, se impune o imputernicire scrisa pentru introducerea actiunii in justitie, o procura speciala din care sa rezulte in mod expres ca membrii de sindicat au mandatat Sindicatul Drumarilor ``Elie Radu`` sa conteste decizia nr. 3/2442, prin care angajatorul a decis ca incepand cu data 15.05.2017, intocmirea pontajului sa se faca dupa prezenta din sistemul de evidentiere electronica.


Din analiza dispozitiilor art. 28 alin. 2 din Legea nr. 62/2011 rezulta ca peste mandatul general al oricarui sindicat care rezulta din insusi sensul fiintarii sale, scopul principal al existentei unui sindicat fiind acela al apararii si promovarii intereselor propriilor membrii, in mod aparte, atunci cand se pune problema unei reprezentari in instanta, trebuie sa intervina un mandat special.


Prin actiune, reclamantul Sindicatul Drumarilor ``Elie Radu`` a formulat Contestatie impotriva Deciziei Nr. 3/2442 din 11.05.2017 emisa de parata C.N.A.I.R. - Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi, solicitand anularea deciziei nr. 3/2442 din 11.05.2017 ca fiind nelegala, precum si plata cheltuielilor de judecata efectuate cu acest proces.


Prin sentinta civila nr. 2330/14.12.2017, Tribunalul Iasi a admis exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului Sindicatul Drumarilor ``Elie Radu`` si, pe cale de consecinta, a respins actiunea formulata de reclamant in contradictoriu cu parata Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. - Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi ca fiind formulata de o persoana lipsita de calitate procesuala activa in cauza.


Pentru a se pronunta astfel, prima instanta a retinut urmatoarele:


Obiectul prezentei cauze il constituie cererea de anulare a unei decizii emise de parata cu privire la forma de realizare a pontajului zilnic al angajatilor sai, fiind invocata incalcarea drepturilor salariatilor in raport de prevederile Codului muncii si ale contractului colectiv de munca . Prin urmare, instanta retine ca in prezenta cauza sindicatul reclamant urmareste ocrotirea drepturilor membrilor sai angajati ai paratei si nu drepturi proprii ale sindicatului ca persoana juridica de drept privat.


Instanta retine ca, potrivit art. 36 C.proc.civ., calitatea procesuala rezulta din identitatea dintre parti si subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecatii. Existenta sau inexistenta drepturilor si a obligatiilor afirmate constituie o chestiune de fond . Calitatea procesuala activa presupune existenta unei identitati intre persoana reclamantului si cel care este titularul dreptului afirmat; in cazul situatiilor juridice pentru a caror realizare calea justitiei este obligatorie, calitatea procesuala activa apartine celui ce se poate prevala de acest interes . Reclamantul fiind cel care porneste actiunea trebuie sa justifice atat calitatea sa procesuala activa, cat si calitatea procesuala pasiva a persoanei chemate in judecata, prin indicarea obiectului cererii si a motivelor de fapt si de drept pe care se intemeiaza pretentia sa.


Instanta constata ca prin decizia ICCJ nr. 1 din 21 ianuarie 2013 (Decizia nr. 1/2013) privind examinarea recursurilor in interesul legii s-a dispus ca: ``In interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003 (in prezent abrogata prin Legea dialogului social nr. 62/2011) stabileste ca organizatiile sindicale au calitate procesuala activa in actiunile promovate in numele membrilor de sindicat.``


Vazand ca in prezenta cauza sindicatul reclamant nu a indicat si nu a depus imputernicire din partea membrilor de sindicat in numele carora a promovat actiunea ce face obiectul prezentei cauze, instanta retine ca sindicatul reclamant nu a dobandit si nu justifica legitimarea sa procesuala activa in prezenta cauza.


Impotriva acestei sentinte a declarat apel Sindicatul Drumarilor ``Elie Radu`` prin care solicita admiterea apelului, anularea sentintei atacate si trimiterea cauzei spre rejudecare la prima instanta, cu plata cheltuielilor de judecata efectuate cu prezentul dosar, pentru urmatoarele motive.


In primul rand, apreciaza ca solutia instantei este gresita, motivat de faptul ca legiuitorul a recunoscut legitimarea procesuala activa organizatiilor sindicale prin dispozitiile art. 267 lit. c Codul muncii si art. 28 din Legea nr. 62/2011. Aceste texte legale sunt clare, nu necesita nicio interpretare si ele trebuie aplicate ca atare, indiferent daca solutia legislativa aleasa de legiuitor este una buna sau nu.


In fapt, judecatorul fondului nu a aplicat acest text legal, ci a facut o interpretare a acestuia. Apreciaza ca acolo unde legea nu distinge, nici instanta nu trebuia sa o faca.


In al doilea rand, obiectul cauzei vizeaza o chestiune negociata si mentionata in cuprinsul Contractului Colectiv de Munca si vizeaza o parte semnatara a contractului colectiv de munca .


Obiectul cauzei vizeaza modul in care se efectueaza pontarea de catre salariatii intimatei. Intre Sindicatul Drumarilor ``Elie Radu`` si intimata din prezenta cauza s-a negociat un contract colectiv de munca - CCM 2015, in care, la art. 51, se prevede ca pontajele se vor face in functie de semnarea zilnica a condicii de prezenta .


In data de 11.05.2017 intimata a emis decizia nr. 3/2442, prin care se prevede faptul ca ``Incepand cu data 15.05.2017, intocmirea pontajului se va face dupa prezenta din sistemul de evidentiere electronica``.


Potrivit art. 229 alin. 4 Codul Muncii coroborat cu art. 148 din Legea 62/2011: ``Contractele colective de munca incheiate cu respectarea dispozitiilor legale, constituie legea partilor``, iar ``Executarea contractului colectiv de munca este obligatorie pentru parti``.


Aceste texte de lege instituie forta obligatorie a contractului colectiv de munca pentru partile semnatare, contractul avand putere de lege intre parti, inclusiv in ceea ce priveste aducerea la indeplinire a clauzelor contractului sub aspectul drepturilor si obligatiilor negociate la incheierea sa.


In plus, invedereaza si dispozitiile art. 41 alin. 5 din Constitutia Romaniei prin care se garanteaza caracterul obligatoriu al conventiilor colective intre parti.


In temeiul art. 148 din Legea nr. 62/2011, executarea contractului colectiv de munca este obligatorie pentru parti, iar neindeplinirea obligatiilor asumate prin contractul colectiv de munca atrage raspunderea partilor ce se fac vinovate de aceasta.


Daca partile contractante au stabilit un anumit mod de a se realiza pontajul, acesta trebuia respectat, deoarece reprezinta vointa partilor.


Avand in vedere ca intimata nu si-a respectat prevederea contractuala astfel cum aceasta a fost negociata de comun acord, Sindicatul a fost nevoit sa intervina, respectiv sa atace deciziile companiei care contraveneau celor negociate.


Astfel, Sindicatul Drumarilor ``Elie Radu`` a intervenit pentru a sanctiona o conduita care nu este in concordanta cu cele negociate cu cealalta parte semnatara a contractului colectiv de munca . Prezenta actiune se inscrie in categoria actiunilor care sunt la indemana uneia dintre partile contractului (colectiv de munca) fata de cealalta parte care nu-si respecta obligatiile, oricare dintre parti avand dreptul de a actiona in instanta cealalta parte, fiindu-i recunoscuta calitatea procesuala activa.


In al treilea rand, interpretarea dispozitiilor legale aplicabile a fost facuta si de instanta suprema, prin Decizia nr. 1/2013 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, din motivarea careia reiese ca Sindicatele pot sta in judecata ca si reclamante: ``Faptul ca interpretarea data de o parte a jurisprudentei si doctrinei, in sensul ca, potrivit art. 28 din Legea sindicatelor nr. 54/2003, organizatiile sindicale actioneaza in calitate de reclamante, a reprezentat si vointa legiuitorului a fost confirmat de evolutia legislativa ulterioara abrogarii Legii sindicatelor nr. 54/2003, si anume de prevederile art. 28 alin. (3) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicata, prin care se prevede expres calitatea procesuala activa a acestor organizatii. Atat timp cat organizatiei sindicale i se recunoaste legitimare procesuala activa, fiind reclamant, in determinarea competentei teritoriale, potrivit art. 269 alin. (2) din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, urmeaza sa se tina seama de sediul sindicatului.``


Astfel, pe langa dispozitiile legale exprese anterior mentionate, avem si interpretarea acestor articole data de instanta suprema, care nu face altceva decat sa recunoasca Sindicatului legitimare procesuala activa, astfel incat acesta poate sta in judecata in calitate de reclamant.


In al patrulea rand, deciziile atacate vizeaza toti salariatii din cadrul CNAIR, dar si membrii de sindicat.


Daca ar merge dupa logica instantei de fond, ar fi trebuit sa existe 4200 de parti in prezentul dosar, solutie care nu este viabila.


In al cincilea rand, instantele au admis in trecut actiuni avand ca obiect anularea unor decizii date de angajator, respingand astfel de exceptii referitoare la lipsa calitatii procesuale active a Sindicatului.


Pentru toate aceste motive, solicita instantei sa admita apelul astfel cum a fost formulat, sa anuleze sentinta pronuntata si sa trimita cauza spre rejudecare primei instante (avand in vedere ca nu s-a pronuntat asupra fondului cauzei), cu plata cheltuielilor de judecata efectuate cu prezentul dosar.


In drept, isi intemeiaza apelul pe dispozitiile art. 466 si urm. C.proc.civ., Legea nr. 62/2011 si pe prevederile Codului muncii.


Analizand actele si lucrarile dosarului in raport de criticile formulate si prin prisma dispozitiilor legale incidente, Curtea constata ca apelul este nefondat.


Calitatea procesuala reprezinta una dintre conditiile esentiale ale actiunii civile, avand o importanta considerabila, deoarece raportul de drept procesual nu se poate stabili decat intre partile care isi disputa dreptul in litigiu.


Conflictele dintre salariati si unitatile la care sunt incadrati cu privire la drepturile rezultate din desfasurarea raporturilor de munca sunt conflicte de munca .


Conflictele de munca ce au ca obiect exercitarea unor drepturi sau indeplinirea unor obligatii decurgand din contractele colective de munca, sunt conflicte referitoare la drepturile salariatilor, respectiv conflicte de drepturi .


Potrivit Legii nr. 62/2011, sindicatul este o forma de organizare voluntara a angajatilor, in scopul apararii drepturilor si promovarii intereselor profesionale, economice si sociale in relatia cu angajatorul.


Potrivit prevederilor art. 28 din Legea nr. 62/2011, ``(1) Organizatiile sindicale apara drepturile membrilor lor, ce decurg din legislatia muncii, statutele functionarilor publici, contractele colective de munca si contractele individuale de munca, precum si din acordurile privind raporturile de serviciu ale functionarilor publici, in fata instantelor judecatoresti, organelor de jurisdictie, a altor institutii sau autoritati ale statului, prin aparatori proprii sau alesi. (2) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1), organizatiile sindicale au dreptul de a intreprinde orice actiune prevazuta de lege, inclusiv de a formula actiune in justitie in numele membrilor lor, in baza unei imputerniciri scrise din partea acestora. Actiunea nu va putea fi introdusa sau continuata de organizatia sindicala daca cel in cauza se opune sau renunta la judecata in mod expres. (3) In exercitarea atributiilor prevazute de alin. (1) si (2), organizatiile sindicale au calitate procesuala activa``.


Din analiza acestei prevederi, reiese ca, desi organizatia sindicala dobandeste calitate procesuala activa in actiunile promovate in numele membrilor lor de sindicat, aceasta este conditionata de existenta unui mandat expres care reprezinta modul de exercitare a drepturilor de dispozitie procesuala din partea titularilor drepturilor subiective.


Aceasta concluzie se deduce din topografia alineatelor din text, cel referitor la calitatea procesuala activa (alin. 3) urmand dupa cel care prevede existenta unei imputerniciri scrise din partea membrilor (alin. 2).


Cu privire la natura mandatului, avand in vedere prev. art. 2016 alin. 2 C.civ. coroborat cu art. 85 si 86 C.proc.civ., instanta de apel retine ca se impune o imputernicire scrisa pentru introducerea actiunii in justitie, o procura speciala din care sa rezulte in mod expres ca membrii de sindicat au mandatat Sindicatul Drumarilor ``Elie Radu`` sa conteste decizia nr. 3/2442, prin care angajatorul a decis ca incepand cu data 15.05.2017, intocmirea pontajului sa se faca dupa prezenta din sistemul de evidentiere electronica.


Din analiza dispozitiilor art. 28 alin. 2 din Legea nr. 62/2011 rezulta ca peste mandatul general al oricarui sindicat care rezulta din insusi sensul fiintarii sale, scopul principal al existentei unui sindicat fiind acela al apararii si promovarii intereselor propriilor membrii, in mod aparte, atunci cand se pune problema unei reprezentari in instanta, trebuie sa intervina un mandat special. In cauza de fata, apelantul reclamant nu a depus mandatul special in baza caruia a promovat actiunea de fata.


Prin raportare la considerentele de mai sus, instanta de apel apreciaza ca numarul mare al salariatilor, membrii de sindicat, vizati de deciziile atacate este fara relevanta cata vreme pentru apararea drepturile membrilor sai, ce decurg din contractele colective de munca, asa cum este si in cauza de fata, un sindicat este indreptatit sa actioneze in instanta doar in numele si pentru membrii de sindicat, calitatea sa procesuala activa fiind legitimata de mandatul special primit de la membrii sai, astfel cum rezulta din interpretarea data prin Decizia nr. 1/2013 pronuntata in interesul legii de Inalta Curte de Casatie si Justitie.


Apelanta a sustinut ca legitimarea sa procesuala activa este data de calitatea de parte semnatara a contractului colectiv de munca a carui nerespectare o reclama in cauza. Din continutul contractului colectiv de munca nr. 277/18.07.2015 rezulta ca partile contractante sunt angajatorul, Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. si salariatii, reprezentati de Sindicatul Drumarilor ``Elie Radu``.


Prin urmare, apelantul nu este titularul, ci reprezentantul titularilor drepturilor negociate prin contractul colectiv de munca si a caror recunoastere se solicita in cauza.


Urmare celor de mai sus, instanta de apel apreciaza ca, prin nedepunerea mandatului cerut de lege, organizatia sindicala nu este legitimata sa exercite dreptul la actiune in numele membrilor de sindicat, angajati ai paratei, astfel ca actiunea este introdusa de o persoana fara calitate .


Pentru aceste motive, in temeiul art. 480 alin. 1 C.proc.civ., Curtea respinge apelul declarat de reclamantul Sindicatul Drumarilor ``Elie Radu`` impotriva sentintei civile nr. 2330/14.12.2017 pronuntata de Tribunalul Iasi, sentinta pe care o pastreaza.
Pronuntata de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 587/4 octombrie 2018


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...