Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » LEGEA nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii

LEGEA nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii

  Publicat: 26 Dec 2016       11910 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGEA nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii

Publicata in Monitorul Oficial nr. 392 din data de 23 mai 2016

Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Concesiune Exclusiva. Contract comercial cu functii apropiate de intermediere, prin efectul caruia un comerciant independent, numit concesionar, dobandeste dreptul de a fi aprovizionat cu anumite marfuri ale unui producator,
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Concesiune Exclusiva. Contract comercial cu functii apropiate de intermediere, prin efectul caruia un comerciant independent, numit concesionar, dobandeste dreptul de a fi aprovizionat cu anumite marfuri ale unui producator,
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice persoana fizica sau juridica romana sau straina care, participand la o licitatie de concesiune, obtine concesionarea unor activitati economice, servicii publice,
Orice persoana fizica sau juridica romana sau straina care, participand la o licitatie de concesiune, obtine concesionarea unor activitati economice, servicii publice,
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Dispozitie cuprinsa in testament prin care testatorul dispune ca dupa decesul sau ca o anumita persoana sa primeasca intreaga mostenire (legat universal),
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Dispozitie cuprinsa in testament prin care testatorul dispune ca dupa decesul sau ca o anumita persoana sa primeasca intreaga mostenire (legat universal),
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Analiza complexa, premergatoare deciziei de investitii, avand drept scop stabilirea oportunitatii si eficientei dezvoltarii unei subramuri sau realizarii unor obiective de investitii.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.

21.u) mijloace electronice - echipamente electronice de procesare, inclusiv compresie digitala si stocare a datelor emise, transmise si receptionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;
22.v) ofertant - orice operator economic care a depus o oferta in cadrul unei proceduri de atribuire;
23.w) oferta - actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic intr-un contract de concesiune format din propunere financiara si propunere tehnica si care, impreuna cu prevederile corespunzatoare ale documentatiei de atribuire, cuprinde conditiile in care se incheie contractul de concesiune;
24.x) operator economic - orice persoana fizica sau juridica, de drept public sau de drept privat, sau grup ori asociere, inclusiv temporara, de astfel de persoane, care ofera pe piata, in mod licit, executarea de lucrari si/sau a unei constructii, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;
25.y) organisme de drept public - orice entitati, altele decat cele prevazute la art. 9 lit. a) , care indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii: sunt infiintate pentru a satisface nevoi de interes general, fara caracter comercial sau industrial, indiferent de forma de constituire sau organizare, au personalitate juridica si sunt finantate, in majoritate, de catre autoritatile prevazute la art. 9 lit. a) sau de catre alte organisme de drept public ori se afla in subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea ori controlul unei autoritati prevazute la art. 9 lit. a) sau ale unui alt organism de drept public ori mai mult de jumatate dintre membrii consiliului de administratie sau ai organului de conducere ori de supraveghere sunt numiti de catre o autoritate prevazuta la art. 9 lit. a) sau de catre un alt organism de drept public;
26.z) persoane cu functii de decizie - conducatorul entitatii contractante, membrii organelor decizionale ale entitatii contractante ce au legatura cu procedura de atribuire, precum si orice alte persoane din cadrul entitatii contractante ce pot influenta continutul documentelor concesiunii si/sau desfasurarea procedurii de atribuire;
27.aa) scris(a) sau in scris - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus si comunicat ulterior, inclusiv informatii transmise si stocate prin mijloace electronice;
28.bb) servicii de interes general fara caracter economic - servicii furnizate fara contraprestatie, cum ar fi cele care constituie prerogativele traditionale ale statului, respectiv politia, justitia si sistemele obligatorii de securitate sociala, precum si alte servicii ce pot fi calificate ca fiind fara caracter economic, potrivit criteriilor din jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene;
29.cc) Sistem electronic de achizitii publice - SEAP - desemneaza sistemul informatic de utilitate publica, accesibil prin internet, la o adresa dedicata, utilizat in scopul aplicarii prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire a contractelor de concesiune;
30.dd) solicitare de participare - solicitare transmisa de operatorul economic impreuna cu documentele necesare in vederea indeplinirii cerintelor de calificare in prima etapa in cadrul unei proceduri de dialog competitiv;
31.ee) specificatii tehnice - cerinte, prescriptii, caracteristici de natura tehnica ce permit fiecarui serviciu sau fiecarei lucrari sa fie descris(a) , in mod obiectiv, intr-o maniera corespunzatoare indeplinirii necesitatii entitatii contractante;
32.ff) stat membru - orice stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European;
33.gg) subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de concesiune si care executa si/sau furnizeaza anumite parti ori elemente ale lucrarilor sau ale constructiei si/sau presteaza anumite servicii ce reprezinta activitati care fac parte din obiectul contractului de concesiune, raspunzand in fata contractantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;
34.hh) tarif de utilizare - tarif platit direct de utilizatorii finali pentru serviciul furnizat de catre concesionar;
35.ii) TFUE - Tratatul privind functionarea Uniunii Europene;
36.jj) tratate - Tratatul privind Uniunea Europeana si Tratatul privind functionarea Uniunii Europene;
37.kk) zile - zile calendaristice, cu exceptia cazurilor in care se prevede expres ca sunt zile lucratoare.
(2) Termenele prevazute in cuprinsul prezentei legi se calculeaza conform urmatoarelor reguli:
a) la calculul unui termen exprimat in zile, luni sau ani de la un anumit eveniment sau act ori actiune, data la care se produce respectivul eveniment, act ori actiune nu se ia in considerare;
b) cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor lit. a) si d) , termenul exprimat in zile incepe sa curga la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului;
c) cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor lit. a) si d) , termenul exprimat in luni sau ani incepe sa curga la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a zilei care reprezinta ziua din ultima luna sau an corespunzatoare zilei in care a inceput sa curga termenul; daca, in cazul termenului exprimat in luni sau ani, in luna in care se incheie termenul nu exista o zi corespunzatoare zilei in care a inceput sa curga termenul, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective;
d) daca ultima zi a unui termen exprimat in zile, luni sau ani este o zi de sarbatoare legala, duminica sau sambata, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucratoare;
e) la calculul unui termen exprimat in zile lucratoare se aplica in mod corespunzator dispozitiile lit. a) , b) si d) , cu deosebirea ca zilele nelucratoare din cadrul termenului nu se iau in considerare.
SECTIUNEA 3: Domeniul de aplicare
SUBSECTIUNEA 1: A§1. Riscul de operare

Articolul 6
(1) Atribuirea unei concesiuni de lucrari sau de servicii implica intotdeauna transferul catre concesionar a unei parti semnificative a riscului de operare de natura economica, in legatura cu exploatarea lucrarilor si/sau a serviciilor respective.
(2) Se considera ca o parte semnificativa a riscului de operare a fost transferata atunci cand pierderea potentiala estimata suportata de concesionar nu este una neglijabila.
(3) Riscul de operare este riscul care indeplineste, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a) este generat de evenimente care nu se afla sub controlul partilor la contractul de concesiune;
b) implica expunerea la fluctuatiile pietei;
c) ca efect al asumarii riscului de operare, concesionarului nu i se garanteaza, in conditii normale de exploatare, recuperarea costurilor investitiilor efectuate si a costurilor in legatura cu exploatarea lucrarilor sau a serviciilor.
(4) In sensul alin. (3) , riscul de operare poate consta in:
a) fie riscul de cerere - riscul privind cererea reala pentru lucrarile sau serviciile care fac obiectul concesiunii de lucrari sau de servicii;
b) fie riscul de oferta - riscul legat de furnizarea lucrarilor sau a serviciilor care fac obiectul concesiunii de lucrari sau a concesiunii de servicii, in special riscul ca furnizarea serviciilor nu va corespunde cererii. Riscul de oferta poate fi impartit in riscul de constructie si riscul operational legat de disponibilitatea serviciilor atunci cand constructia si operarea constituie cele doua mari faze ale proiectului de concesiune;
c) fie ambele riscuri, de cerere si de oferta.

Articolul 7
(1) In orice situatie in care o entitate contractanta intentioneaza sa realizeze un proiect prin atribuirea unui contract pe termen lung, care sa cuprinda fie executarea de lucrari si operarea rezultatului lucrarilor, fie prestarea, gestionarea si operarea de servicii, entitatea contractanta are obligatia de a elabora un studiu de fundamentare prin care se vor demonstra necesitatea si oportunitatea realizarii proiectului in acest mod.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul in care proiectul pe termen lung presupune crearea unei societati avand ca actionari operatorul economic, pe de o parte, si entitatea contractanta, pe de alta parte.
(3) Studiul de fundamentare prevazut la alin. (1) se bazeaza pe un studiu de fezabilitate in cazul proiectelor implicand executarea de lucrari.
(4) Prin hotarare, Guvernul poate stabili, dupa caz, ca studiul de fundamentare prevazut la alin. (1) sa fie analizat si aprobat de catre o autoritate competenta, in considerarea interesului public al proiectului.

Articolul 8
(1) Prin studiul de fundamentare prevazut la art. 7 alin. (1) entitatea contractanta are obligatia sa analizeze daca atribuirea contractului implica transferul unei parti semnificative a riscului de operare catre operatorul economic.
(2) In cazul in care, ca urmare a analizei prevazute la alin. (1) , entitatea contractanta constata ca o parte semnificativa a riscului de operare, astfel cum este definit la art. 6, va fi transferata operatorului economic, contractul va fi considerat contract de concesiune, urmand a se aplica prevederile prezentei legi.
(3) In cazul in care, ca urmare a analizei prevazute la alin. (1) , entitatea contractanta constata ca o parte semnificativa a riscului de operare, astfel cum este definit la art. 6, nu va fi transferata operatorului economic, contractul respectiv va fi considerat contract de achizitie publica sau contract sectorial, dupa caz.
SUBSECTIUNEA 2: A§2. Entitati contractante
Afişează LEGEA nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 100/2016    Concesiune    concesiune de lucrari    oncesiune de servicii   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia nr. 620/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69 din Legea nr. 101/2016
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Scrisoare de garantie bancara. Extinderea garantiilor fara acordul bancii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 4982 din 13 decembrie 2012

Instanta competenta sa judece o actiune avand ca obiect incheierea unui contract de concesiune in temeiul Legii 50/1991
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 3681 din 17 septembrie 2010

Actiune in pretentii. Autorizatie emisa in vederea participarii la licitatie
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 398 din 5 februarie 2013

Obligarea autoritatii locale la incheierea contractului de concesiune
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj, Decizia nr. 190 din 11.04.2012

Legea nr. 50/1991. Anulare autorizatie de construire.
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta nr. 3529 din 13 septembrie 2012

Natura juridica a redeventei. Termenul de prescriptie aplicabil
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 390 din 1 februarie 2012

Emitere autorizatie de constructie. Plata daune morale, cominatorii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.1124 din data 19.05.2011

Obligare incheiere contract de concesiune
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 460 din data 26.04.2011

Obligarea la incheierea contractului de concesiune. Inexistenta consimtamantului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 2154 din data 05.04.2011Articole Juridice

Pierderea unui membru de familie. Gradul de apreciere al instantei in acordarea daunelor morale
Sursa: Irina Maria Diculescu

Generalitati privind eliberarea certificatului de atestare fiscala
Sursa: EuroAvocatura.ro

Competenta materiala a tribunalului in Noul cod de procedura civila
Sursa: EuroAvocatura.ro

Noul Cod Civil: Accesiunea imobiliara artificiala
Sursa: EuroAvocatura.ro

Drepturile reale in general (Art. 551 - 554 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Drepturile reale corespunzatoare proprietatii publice (Art. 866 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Dreptul de concesiune (Art. 871 - 873 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro