Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » Legea cadastrului, Actualizata 2017. LEGEA nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare

Legea cadastrului, Actualizata 2017. LEGEA nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare

  Publicat: 02 Jan 2017       187423 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
LEGEA nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare - Republicata si Actualizata 2017

Actualizata prin:
- Ordonanta de urgenta 98/2016, publicata in M. Oficial nr. 1030 din 21 decembrie 2016)
- Legea 243/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/2016 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 (publicata in M. Oficial nr. 975 din 06 decembrie 2016)

Este o procedura diplomatica de reglementare a diferendelor internationale, drept conferit puterilor straine conflictului de a media ostilitatile, chiar in decursul acestora. Mediatorul trebuie sa fie un tertstat, un grup de state, O.N.U. sau institutiile sale specializate, alte organizatii internationale cu vocatie mondiala sau regionala sau o personalitate de prestigiu - acceptat de comun acord, de catre partile aflate in conflict.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Soldul din care reiese o insuficienta a resurselor in raport cu nevoile, in cursul unei perioade date;
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Procedeu contabil cu ajutorul caruia se constata faptic existenta elementelor patrimoniale ale unitatii economice sau ale institutiei, din punct de vedere cantitativ si valoric.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Soldul din care reiese o insuficienta a resurselor in raport cu nevoile, in cursul unei perioade date;
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Soldul din care reiese o insuficienta a resurselor in raport cu nevoile, in cursul unei perioade date;
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
A fost promulgat la 11.09.1865
1. Din punct de vedere juridic, cedare temporara a dreptului de exploatare a unor bunuri, in schimbul unei plati;
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.

(6) Contestatiile unitatilor administrativ-teritoriale privind limitele administrative pot fi solutionate pe cale amiabila, prin mediere de catre institutia prefectului sau pe cale judecatoreasca.
(7) Medierea de catre institutia prefectului se finalizeaza prin semnarea si stampilarea procesului-verbal de delimitare, precum si a tuturor anexelor, de catre membrii comisiei de delimitare.
(8) In situatia in care limitele sunt contestate, pana la solutionarea definitiva a litigiului, se utilizeaza cele din sistemul integrat de cadastru si carte funciara, folosite de oficiile teritoriale in activitatea de receptie a documentatiilor cadastrale si de inscriere in cartea funciara. Daca exista diferente intre limitele gestionate de oficiile teritoriale ale judetelor invecinate, pana la solutionarea litigiului, Agentia Nationala decide asupra limitei care este utilizata.
(9) Ulterior stabilirii limitelor unitatilor administrativ-teritoriale, acestea pot fi rectificate, actualizate sau modificate, dupa caz.
(10) Actualizarea limitelor este operatiunea tehnica prin care limita dintre doua unitati administrativ-teritoriale se schimba pe o portiune limitata, pe baza acordului comisiei de delimitare.
(11) Actualizarea limitelor unitatilor administrativ-teritoriale din sistemul integrat de cadastru si carte funciara se efectueaza exclusiv pe baza masuratorilor in teren .
(12) In situatia in care se actualizeaza limitele, comisia de delimitare, numita prin ordin al prefectului, intocmeste un nou proces-verbal de delimitare similar celui prevazut la alin. (5) . Aceeasi procedura se utilizeaza si in cazul in care actualizarea limitelor este necesara ca urmare a restabilirii acesteia, prin proces-verbal de delimitare semnat de comisia de delimitare, numita prin ordin al prefectului.
(13) Daca unitatile administrativ-teritoriale sunt situate in judete diferite, procesul-verbal de delimitare este semnat si stampilat de comisiile de delimitare numite prin ordin al prefectilor celor doua judete si aprobat de catre acestia.
(14) Rectificarea erorilor de identificare a limitelor este operatiunea tehnica prin care se realizeaza punerea in concordanta a coordonatelor limitelor existente in sistemul integrat de cadastru al Agentiei Nationale cu limita legala si existenta in teren, stabilite initial de comisia de delimitare pe baza de ortofotoplan.
(15) Operatiunea de rectificare prevazuta la alin. (14) se realizeaza exclusiv prin efectuarea de masuratori la teren de catre oficiul teritorial pentru a se identifica si constata aceste erori de integrare a limitelor si doar in situatia in care tronsoanele de limita sunt clar identificate in teren . In situatia in care tronsoanele nu sunt clar identificate, se procedeaza la actualizarea limitelor, conform procedurii reglementate la alin. (11) -(13) .
(16) Limitele unitatilor administrativ-teritoriale sunt afisate pe geoportalul INSPIRE al Romaniei si sunt utilizate in activitatea autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale.
(17) Modificarea limitelor teritoriale ale unitatilor administrativ-teritoriale priveste infiintarea, reinfiintarea sau reorganizarea, dupa caz, a unitatilor administrativ-teritoriale, care se organizeaza potrivit legii.
(18) Lucrarile de specialitate stabilite prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale pot fi executate si de catre persoanele autorizate in acest scop:
a) din aparatul de specialitate al primarului;
b) de la nivelul structurilor judetene cu personalitate juridica ale structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale, recunoscute ca fiind de utilitate publica;
c) din cadrul Centrului National de Cartografie.
(19) In cadrul lucrarilor de inregistrare sistematica in cadastru si cartea funciara, situatia tehnica si juridica a imobilelor inregistrate anterior in planul cadastral sau topografic si in cartea funciara se modifica conform situatiei tehnico-juridice actuale, identificata prin masuratorile efectuate si actele juridice colectate.
(20) Cu ocazia realizarii lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor pentru care au fost emise titluri de proprietate potrivit legilor de restituire a proprietatilor funciare, daca la nivelul unei tarlale se constata un deficit de suprafata, suprafata fiecarui imobil din respectiva tarla se diminueaza proportional cu suprafata din titlul de proprietate . Ulterior finalizarii procedurilor de inventariere a terenurilor prevazute de Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, se va proceda, la cererea proprietarului, la atribuirea diferentei de suprafata, in conditiile legii.
(21) Diferenta de suprafata de teren prevazuta la alin. (20) se va acorda din terenurile care pot face obiectul restituirii in natura in limita disponibilului din unitatea administrativ-teritoriala unde se efectueaza inregistrarea sistematica, iar in cazul in care nu mai exista disponibil, comisiile abilitate conform legilor de restituire a proprietatii au posibilitatea sa propuna si sa stabileasca acordarea de masuri compensatorii, in conditiile legii.
(22) In situatia imobilelor inregistrate anterior in sistemul integrat de cadastru si carte funciara, suprafata nu se va modifica in conditiile alin. (20) , daca aceasta nu depaseste suprafata inscrisa in titlul de proprietate . In situatia in care la nivelul unitatii administrativ-teritoriale se constata un deficit de suprafata, suprafata imobilelor inscrise in sistemul integrat de cadastru si carte funciara se va diminua pana la limita suprafetei din titlul de proprietate .
(221) In cazul imobilelor, respectiv terenuri cu sau fara constructii situate in extravilan, care au facut obiectul legilor fondului funciar, indiferent daca au fost sau nu inregistrate anterior in sistemul integrat si daca sunt imprejmuite sau nu, in masura in care exista deficit de suprafata in sectorul determinat si nu se pot stabili amplasamentele si suprafetele terenurilor, se va infiinta o carte funciara a titlurilor de proprietate din sectorul cadastral, in care se vor inscrie si celelalte drepturi reale constituite asupra imobilelor.
(222) In aplicarea dispozitiilor alin. (221) , persoana autorizata procedeaza la identificarea limitelor sectoarelor cadastrale care sunt stabilite de Agentia Nationala, dupa cum urmeaza:
a) efectueaza lucrari de masurare a sectorului cadastral determinat, cu precizarea limitelor stabile in timp ale acestuia si a situarii in planul cadastral in cazul inregistrarii sporadice;
b) verifica si preia informatiile din sistemul integrat pentru cartile funciare deschise in sectorul respectiv;
c) identifica amplasamentele imobilelor din sector pentru care nu s-au deschis carti funciare, pe baza titlurilor de proprietate si a limitelor indicate de catre titular, de catre reprezentantul autoritatii publice locale si de catre alte persoane interesate;
d) daca, pe baza verificarilor pe teren, titularii drepturilor de proprietate sunt de acord cu amplasamentele corectate si cu suprafetele reduse si propuse de persoana autorizata, pe baza masuratorilor efectuate, acesta va lua act de acordul proprietarilor din sector, pe baza declaratiilor acestora cuprinse in fisele interviu semnate si de catre titularii drepturilor de proprietate . In caz contrar, persoana autorizata finalizeaza documentatia cadastrala pentru intregul sector in care este situata, careia i se va aloca un singur numar cadastral si sta la baza infiintarii cartii funciare a titlurilor de proprietate din sector, cu indicarea titularilor drepturilor de proprietate, precum si a deschiderii cartilor funciare individuale derivate, in care sunt inscrisi titularii drepturilor din sectorul respectiv.
(223) Cartea funciara a titlurilor de proprietate din sector va cuprinde inscrierea in partea I a suprafetei de teren identificata conform masuratorilor, iar in partea a II-a a titularilor drepturilor de proprietate .
(224) Titularii drepturilor de proprietate vor fi inscrisi in carti funciare individuale derivate din cartea funciara a titlurilor de proprietate din sector, in care se mentioneaza titularul dreptului de proprietate asupra parcelelor din titlurile de proprietate .
(225) Actualizarea cartilor funciare individuale derivate din cartea funciara a titlurilor de proprietate din sector cu geometria individuala a imobilelor, se poate realiza pe baza acordului unanim al proprietarilor cu privire la recunoasterea limitelor si a amplasamentelor, precum si a suprafetei imobilelor, iar in lipsa acordului unanim, pe baza unei hotarari judecatoresti definitive.
(226) Proprietarul inscris in cartea funciara individuala derivata din cartea funciara a titlurilor de proprietate din sector poate exercita liber prerogativele dreptului sau de proprietate, potrivit legii, in regim de carte funciara .
(227) Dispozitiile alin. (221) -(226) sunt aplicabile si inregistrarii sporadice, caz in care cartea funciara se va deschide la cererea oricarui proprietar din sectorul in care au fost emise titlurile de proprietate, iar detaliile tehnice referitoare la modalitatea de intocmire a documentatiei cadastrale se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale.
(228) In cazul terenurilor agricole care fac obiectul dispozitiilor Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, cu modificarile ulterioare, se infiinteaza cartea funciara a titlurilor de proprietate din sector, cu notarea corespunzatoare in partea a II-a a aportului de folosinta a terenului in favoarea entitatii agricole astfel constituite, in aplicarea dispozitiilor art. 31-33 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare.
(229) Prevederile alin. (228) sunt aplicabile terenurilor agricole arendate potrivit dispozitiilor Legii nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare, caz in care in cartea funciara se noteaza arenda asupra imobilului.
(2210) In cazul imobilelor inscrise in carti funciare ai caror proprietari au calitate de arendatori sau fac obiectul Legii nr. 36/1991, cu modificarile ulterioare, dispozitiile privind deschiderea cartii funciare a titlurilor de proprietate din sector sunt aplicabile in mod corespunzator, arendasul sau entitatea juridica urmand sa solicite deschiderea acestei carti funciare.
(2211) In aplicarea dispozitiilor Legii nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare, referitoare la obligativitatea respectarii regimului juridic special aplicabil anumitor categorii de bunuri imobile, instrainarea imobilelor din cartile funciare astfel infiintate se face cu respectarea limitelor legale instituite de legislatia speciala, in ceea ce priveste respectarea destinatiei speciale a terenului si dreptului de preemptiune.
(23) La inscrierea in documentele tehnice cadastrale si in cartea funciara este suficienta prezentarea ultimului act doveditor al drepturilor reale privitoare la imobilul in cauza.
(24) In cadrul lucrarilor de inregistrare sistematica in cartea funciara se inscriu suprafetele rezultate din masuratori.

Articolul 12
(1) Documentele tehnice ale cadastrului se intocmesc pentru fiecare sector cadastral si evidentiaza situatia de fapt constatata de persoana autorizata care efectueaza lucrarile de inregistrare sistematica si constituie temeiul inregistrarii din oficiu a imobilelor in evidentele de cadastru si in cartea funciara.
Documentele tehnice sunt:
a) planul cadastral;
b) registrul cadastral al imobilelor;
c) opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor si al altor detinatori.
(2) Autoritatile si institutiile publice centrale si locale au obligatia de a pune la dispozitia Agentiei Nationale, gratuit, datele, informatiile si copiile certificate ale documentelor referitoare la sistemele informationale specifice domeniilor proprii de activitate, pentru lucrarile sistematice de cadastru in vederea inscrierii in cartea funciara.
(3) Primarul unitatii administrativ-teritoriale in care se desfasoara lucrarile de cadastru are obligatia sa instiinteze detinatorii imobilelor, prin afisare si prin alte mijloace de publicitate, cu privire la obligatia acestora, respectiv:
a) de a permite accesul specialistilor sa execute masuratorile;
b) de a prezenta actele juridice referitoare la imobile;
c) de a identifica limitele imobilelor impreuna cu echipele care realizeaza lucrarile de specialitate;
d) de a verifica informatiile privitoare la imobilele pe care le detin, in etapa de publicare a documentelor tehnice cadastrale.
Afişează Legea cadastrului, Actualizata 2017. LEGEA nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Cadastru    Publicitate imobiliara    Legea 7/1996    Legea 7/1996 actualizata 2016

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Actiune in revendicare. Efectele hotararii judecatoresti fata de terti
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 181/19.03.2020

Delimitare unitati administrativ teritoriale. Atributiile instantelor judecatoresti in procedura de delimitare. Etapele delimitarii unitatilor administrativ teritoriale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 501/2 iulie 2020

Acte ale autoritatilor publice locale. Hotararea de consiliu local privind dare in administrare a unui teren aflat in proprietate privata a unitatii administrativ teritoriale. Neclaritatea actului administrativ adoptat. Consecinte asupra legalitatii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 989/11.11.2020

Motive de recurs. Invocarea omisso medio a unor critici
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau Sectia I Civila - Decizia civila nr. 125 din 20 martie 2019

Competenta teritoriala. Locul savarsirii infractiunii. Marturie mincinoasa
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 93 din 20 februarie 2020

Hotarare penala prin care s-a solutionat si actiunea civila. Efecte asupra actiunii in regres formulata ulterior de prepusul - debitor solidar
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 45 din 16 ianuarie 2020

Drept de proprietate dobandit ope legis. Actiune in constatare interogatorie. Interes actual
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 956 din 27 mai 2020

Promisiune de vanzare-cumparare. Neincheierea actului in termenul stipulat in clauzele conventionale. Prescriptie extinctiva. Incetarea efectelor antecontractului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 203 din 29 ianuarie 2020

Telesalariat. Suspendarea sporului pentru conditii vatamatoare
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj - Sentinta civila nr. 3134/2020 din data de 17.11.2020

Cerere de acordare a unor masuri reparatorii prin echivalent aferente unui imobil preluat abuziv in perioada comunista. Obligatia dovedirii calitatii de proprietar la momentul confiscarii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 708 din 10 februarie 2020Articole Juridice

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Autonomia locala. Principiu al administratiei publice in Noul Codul Administrativ (IV)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Certificatul de urbanism in procedura autorizarii lucrarilor de construire. Actualizare 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Mandatul intre soti. Prezentare generala
Sursa: avocat STOICA IOANA

Atributiile de control judiciar exercitate de Judecatorie
Sursa: EuroAvocatura.ro

Despre regimul matrimonial in general (Art. 312 - 320 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro