Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

  Publicat: 31 Mar 2017       22511 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Publicata in Monitorul Oficial nr. 213 din 29 martie 2017

Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Sunt instrumentele negociabile emise in forma materiala sau evidentiate prin inscrieri in cont, care confera detinatorilor lor drepturi patrimoniale asupra emitentului - drepturi de proprietate sau drepturi de creanta asupra acestuia - conform legii si in conditiile specifice de emisiune a acestora.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Sunt instrumentele negociabile emise in forma materiala sau evidentiate prin inscrieri in cont, care confera detinatorilor lor drepturi patrimoniale asupra emitentului - drepturi de proprietate sau drepturi de creanta asupra acestuia - conform legii si in conditiile specifice de emisiune a acestora.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ colectiv format din totalitatea (ori majoritatea, dupa caz) membrilor asociati si care reprezinta vointa societatii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ colectiv format din totalitatea (ori majoritatea, dupa caz) membrilor asociati si care reprezinta vointa societatii.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa constând in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, pâna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, în temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Sunt instrumentele negociabile emise in forma materiala sau evidentiate prin inscrieri in cont, care confera detinatorilor lor drepturi patrimoniale asupra emitentului - drepturi de proprietate sau drepturi de creanta asupra acestuia - conform legii si in conditiile specifice de emisiune a acestora.
(Extraordinary general meeting (EGM)) Adunare a actionarilor in care se discuta problemele importante ce nu mai pot suferi amanare pana la urmatoarea adunare generala anuala.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Categorie principala de clasificare a conturilor in cadrul planului de conturi general.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Sunt instrumentele negociabile emise in forma materiala sau evidentiate prin inscrieri in cont, care confera detinatorilor lor drepturi patrimoniale asupra emitentului - drepturi de proprietate sau drepturi de creanta asupra acestuia - conform legii si in conditiile specifice de emisiune a acestora.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Categorie principala de clasificare a conturilor in cadrul planului de conturi general.
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
Suma de bani sau alte valori care trebuie platite de catre un debitor unei alte persoane,
Suma inscrisa pe un titlu de credit sau o valoare mobiliara.
Denumire data monedei unice europene.
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
Suma de bani sau alte valori care trebuie platite de catre un debitor unei alte persoane,
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Sunt instrumentele negociabile emise in forma materiala sau evidentiate prin inscrieri in cont, care confera detinatorilor lor drepturi patrimoniale asupra emitentului - drepturi de proprietate sau drepturi de creanta asupra acestuia - conform legii si in conditiile specifice de emisiune a acestora.
Sunt instrumentele negociabile emise in forma materiala sau evidentiate prin inscrieri in cont, care confera detinatorilor lor drepturi patrimoniale asupra emitentului - drepturi de proprietate sau drepturi de creanta asupra acestuia - conform legii si in conditiile specifice de emisiune a acestora.
Sunt instrumentele negociabile emise in forma materiala sau evidentiate prin inscrieri in cont, care confera detinatorilor lor drepturi patrimoniale asupra emitentului - drepturi de proprietate sau drepturi de creanta asupra acestuia - conform legii si in conditiile specifice de emisiune a acestora.
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
Sunt instrumentele negociabile emise in forma materiala sau evidentiate prin inscrieri in cont, care confera detinatorilor lor drepturi patrimoniale asupra emitentului - drepturi de proprietate sau drepturi de creanta asupra acestuia - conform legii si in conditiile specifice de emisiune a acestora.

Eliminarea restrictiilor

Art. 40. - (1) Emitentii care au sediul social pe teritoriul Romaniei pot decide in adunarea generala a actionarilor sa aplice urmatoarele prevederi, care devin incidente in cazul in care o oferta de preluare a respectivei societati este facuta publica si care trebuie sa fie respectate fara a se aduce atingere altor drepturi si obligatii prevazute de legislatia nationala ce implementeaza prevederile legislatiei europene, dupa cum urmeaza:

a) restrictiile cu privire la transferul valorilor mobiliare prevazute in cadrul actelor constitutive ale societatii obiect al preluarii nu se aplica in raport cu ofertantul in timpul perioadei de subscriere din cadrul ofertei;

b) restrictiile cu privire la transferul valorilor mobiliare prevazute in cadrul aranjamentelor contractuale dintre societatea obiect al preluarii si detinatorii valorilor mobiliare emise de acesta sau dintre detinatorii acestor valori mobiliare, incheiate dupa intrarea in vigoare a prezentei legi, nu se aplica in raport cu ofertantul in timpul perioadei de subscriere din cadrul ofertei;

c) restrictiile cu privire la drepturile de vot prevazute in cadrul actelor constitutive ale societatii obiect al preluarii nu au efect in cadrul adunarii generale a actionarilor care decide cu privire la orice masuri defensive in conformitate cu prevederile art. 31 alin. (5);

d) restrictiile cu privire la drepturile de vot prevazute in cadrul aranjamentelor contractuale dintre societatea obiect al preluarii si detinatorii valorilor sale mobiliare sau dintre detinatorii valorilor mobiliare ale societatii obiect al preluarii, incheiate dupa intrarea in vigoare a prezentei legi, nu au efect la adunarea generala a actionarilor care decide cu privire la orice masuri defensive in conformitate cu prevederile art. 31 alin. (5);

e) valorile mobiliare cu vot multiplu au doar un drept de vot fiecare in cadrul adunarii generale a actionarilor care decide cu privire la orice masuri defensive in conformitate cu prevederile art. 31 alin. (5);

f) In cazul in care, in urma unei oferte de preluare, ofertantul detine 75% sau mai mult din numarul total de actiuni cu drept de vot, nu se aplica nicio restrictie cu privire la transferul valorilor mobiliare sau cu privire la drepturile de vot prevazute la lit a)-e) si nici orice alte drepturi extraordinare ale actionarilor in ceea ce priveste numirea sau inlocuirea membrilor consiliului de administratie prevazute in actele constitutive ale societatii obiect al preluarii; valorile mobiliare cu vot multiplu au doar un drept de vot fiecare la prima adunare generala a actionarilor, convocata de catre ofertant dupa inchiderea ofertei de preluare, in vederea modificarii actelor constitutive sau pentru a inlocui sau numi membrii consiliului de administratie. In acest sens, ofertantul are dreptul de a convoca in termen scurt o adunare generala a actionarilor, cu conditia ca aceasta adunare sa se tina cu minimum doua saptamani dupa publicarea convocatorului;

g) In situatia in care drepturile sunt restrictionate in conformitate cu decizia adunarii generale a actionarilor cu privire la aplicarea lit. a)-f), este data o compensare echitabila pentru orice pierdere suferita de detinatorii respectivelor drepturi . Termenii pentru determinarea unei asemenea compensatii si modalitatile pentru plata acesteia se prezinta in cadrul documentului de oferta;

h) prevederile de la lit. c)-f) nu se aplica valorilor mobiliare pentru care restrictionarea drepturilor de vot este compensata prin avantaje pecuniare specifice.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica nici in situatia in care statele membre detin valori mobiliare in societatea obiect al preluarii, care confera statelor membre drepturi speciale care sunt compatibile cu Tratatul, nici drepturilor speciale prevazute in legislatia nationala care sunt compatibile cu Tratatul.

Art. 41. - (1) Decizia prevazuta la art. 40 alin. (1) este adoptata in adunarea generala a actionarilor, in conformitate cu legislatia nationala aplicabila in cazul modificarilor actelor constitutive. Decizia trebuie comunicata A.S.F. si tuturor autoritatilor de supraveghere din statele membre in care valorile mobiliare ale societatii obiect al preluarii sunt admise la tranzactionare pe piete reglementate sau unde o asemenea admitere este solicitata.

(2) Adunarea generala extraordinara a actionarilor poate decide ulterior neaplicarea masurilor decise potrivit art. 40 alin. (1).

SECTIUNEA a 6-a

Retragerea actionarilor dintr-o societate

Art. 42. - (1) Ca urmare a derularii unei oferte publice de cumparare adresate tuturor actionarilor si pentru toate detinerile acestora, ofertantul are dreptul sa solicite actionarilor care nu au subscris in cadrul ofertei sa ii vanda respectivele actiuni, la un pret echitabil, in situatia in care acesta se afla in una din urmatoarele situatii:

a) detine actiuni reprezentand cel putin 95% din numarul total de actiuni din capitalul social care confera drept de vot si cel putin 95% din drepturile de vot ce pot fi efectiv exercitate;

b) a achizitionat, in cadrul ofertei publice de cumparare adresate tuturor actionarilor si pentru toate detinerile acestora, actiuni reprezentand cel putin 90% din numarul total de actiuni din capitalul social care confera drept de vot si cel putin 90% din drepturile de vot vizate in cadrul ofertei.

(2) Ofertantul poate sa isi exercite dreptul prevazut la alin. (1) In termen de 3 luni de la data inchiderii ofertei publice.

(3) In situatia in care societatea a emis mai multe clase de actiuni, prevederile alin. (1) se aplica separat pentru fiecare clasa .

(4) Pretul oferit in cadrul unei oferte publice de cumparare/preluare voluntare, in care ofertantul a achizitionat prin subscrierile din cadrul ofertei actiuni reprezentand cel putin 90% din numarul total de actiuni din capitalul social care confera drept de vot vizate in oferta, se considera a fi un pret echitabil, in cazul unei oferte publice de preluare obligatorii, pretul oferit in cadrul ofertei se considera a fi pret echitabil.

(5) In cazul unei oferte publice de cumparare/preluare voluntare care nu indeplineste conditia prevazuta la alin. (4), pretul se determina de un evaluator autorizat, conform legii, potrivit standardelor internationale de evaluare.

(6) In situatia in care A.S.F., din oficiu sau ca urmare a unei sesizari in acest sens, apreciaza motivat ca pretul stabilit de catre un evaluator autorizat, potrivit legii, conform prevederilor alin. (4), nu este de natura sa conduca la stabilirea unui pret echitabil, aceasta poate solicita refacerea evaluarii.

(7) Pretul stabilit potrivit prevederilor alin. (4) sau (5) se aduce la cunostinta publicului prin intermediul pietei pe care se tranzactioneaza, prin publicare in Buletinul A.S.F., pe website-ul A.S.F. si in doua ziare financiare de circulatie nationala, in termen de 5 zile de la intocmirea raportului.

(8) Ca urmare a finalizarii procedurii de exercitare a dreptului prevazut la alin. (1), valorile mobiliare care au facut obiectul ofertei publice de preluare sunt retrase de la tranzactionare.

Art. 43. - (1) Ca urmare a unei oferte publice de cumparare adresate tuturor detinatorilor si pentru toate detinerile acestora, un actionar minoritar are dreptul sa ii solicite ofertantului care se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 42 alin. (1) sa ii cumpere actiunile la un pret echitabil, conform prevederilor art. 42 alin. (4) si (5).

(2) In situatia in care societatea a emis mai multe clase de actiuni, prevederile alin. (1) se aplica separat, pentru fiecare clasa .

(3) Pretul este determinat in conformitate cu prevederile art. 42 alin. (4) si (5). In situatia in care este necesara numirea unui evaluator independent, costurile aferente sunt suportate de catre respectivul actionar minoritar.

Art. 44. - A.S.F. emite reglementari privind aplicarea prevederilor prezentei sectiuni.

TITLUL III

Emitentii ale caror valori mobiliare sunt admise

la tranzactionare pe o piata reglementata

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 45. - (1) Prevederile prezentului titlu stabilesc cadrul juridic aplicabil in cazul admiterii valorilor mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata, precum si cel al obligatiilor de raportare si transparenta ale emitentilor ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata.

(2) Prevederile prezentului titlu nu sunt aplicabile in cazul titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv, altele decat cele de tip inchis.

(3) Termenul si expresiile utilizate in prezentul titlu au urmatoarele semnificatii:

a) emitent - persoana juridica sau alta entitate legala reglementata de dreptul public sau privat, inclusiv un stat, ale carei valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata. In cazul certificatelor de depozit admise la tranzactionare pe o piata reglementata, emitent inseamna emitentul valorilor mobiliare reprezentate care pot fi admise sau nu la tranzactionare pe o piata reglementata;

b) stat membru de origine:

(i) In cazul unui emitent de titluri de datorie cu o valoare nominala unitara mai mica de 1.000 de euro sau a unui emitent de actiuni:

1. In cazul in care emitentul are sediul social in Uniunea Europeana, statul membru in care acesta are sediul social;

2. In cazul in care emitentul este inregistrat intr-un stat tert statul membru ales de emitent din randul statelor membre in care valorile sale mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata. Alegerea statului membru de origine ramane valabila, cu exceptia cazului in care emitentul a ales si a comunicat alegerea unui nou stat membru de origine in temeiul pct. (iii). Definitia statului membru de origine se aplica titlurilor de datorie emise intr-o alta moneda decat euro, cu conditia ca valoarea nominala unitara sa fie, la data emisiunii, mai mica de 1.000 de euro, cu exceptia cazului in care este echivalenta cu

1.000 de euro;

(ii) pentru orice emitent care nu intra sub incidenta pct. (i), statul membru ales de emitent dintre statul membru in care isi are sediul social, dupa caz, si statele membre in care valorile sale mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata. Emitentul nu poate alege decat un singur stat membru ca stat membru de origine. Alegerea ramane valabila pentru o perioada de cel putin trei ani, cu exceptia cazului in care valorile sale mobiliare nu mai sunt admise la tranzactionare pe nicio piata reglementata din Uniunea Europeana sau a cazului in care emitentul se incadreaza la pct. (i) sau (iii) In timpul perioadei de 3 ani;

(iii) pentru un emitent ale carui valori mobiliare nu mai sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata in statul sau membru de origine, astfel cum este definit la pct. 2 al pct. (i) sau la pct (ii), dar sunt in schimb admise la tranzactionare in unul sau mai multe alte state membre, noul stat membru de origine pe care emitentul il poate alege dintre statele membre in care valorile sale mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata si, dupa caz, statul membru in care emitentul isi are sediul social.

Un emitent comunica in conformitate cu reglementarile A.S.F. statul sau membru de origine, stabilit potrivit prevederilor pct. (i), (ii) si (iii), autoritatii competente a statului membru in care isi are sediul social, dupa caz, autoritatii competente a statului membru de origine si autoritatilor competente ale tuturor statelor membre gazda.

in cazul in care emitentul nu isi comunica statul membru de origine, astfel cum este definit la pct. (i) pct. 2 sau la pct. (ii), intr-un termen de 3 luni de la data la care valorile mobiliare ale emitentului sunt admise la tranzactionare pentru prima data pe o piata reglementata, statul membru de origine este statul membru unde valorile mobiliare ale emitentului sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata. In cazul in care valorile mobiliare ale emitentului sunt admise la tranzactionare pe piete reglementate care sunt situate sau care functioneaza in mai mult de un stat membru, respectivele state membre sunt statele membre de origine ale emitentului pana la luarea unei decizii ulterioare de catre emitent cu privire la un stat membru de origine unic si comunicarea acestuia.

Pentru un emitent ale carui valori mobiliare sunt deja admise la tranzactionare pe o piata reglementata si a carui alegere a unui stat membru de origine, astfel cum se prevede la pct. 2 al pct. (i) sau la pct. (ii), nu a fost comunicata inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi, perioada de 3 luni incepe de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Un emitent care si-a ales statul membru de origine, astfel cum se prevede la pct. 2 al pct. (i) sau la pct. (ii) sau (iii) si a comunicat alegerea respectiva autoritatilor competente ale statului membru de origine inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi este scutit de cerinta prevazuta la pct. 2 al pct. (i), cu exceptia cazului in care emitentul respectiv isi alege un alt stat membru de origine dupa data intrarii in vigoare a prezentei legi;

c) stat membru gazda - statul membru pe teritoriul caruia valorile mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, daca este diferit de statul membru de origine.

Afişează Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 24/2017    Banca Nationala a Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Acordarea ajutorului financiar pentru achizitionarea de carti si programe educationale in format electronic. Legea 315/2006
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara - Sentinta civila nr. 1921/LM/2011 din data 15.11.2011

T.V.A. Export. Conditiile cotei 0 a taxei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie , Sectia de contencios administrativ,Articole Juridice

Legea darii in plata: plafonul sumei imprumutate – mijloc de protectie sau element discriminatoriu
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea Legii darii in plata
Sursa: Irina Maria Diculescu

Controverse jurisprudentiale in aplicarea Deciziei CCR nr. 405/2016 privind abuzul in serviciu
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Plasamentele considerate sigure (Art. 831 - 836 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cum se impoziteaza veniturile obtinute de persoanele fizice din inchirieri?
Sursa: Contexpert.ro

Contracte comerciale: Noi reglementari privind executarea creantelor
Sursa: Avocatnet.ro