Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » REGULAMENTUL din 2018 de organizare si functionare a penitenciarelor

REGULAMENTUL din 2018 de organizare si functionare a penitenciarelor

  Publicat: 22 Aug 2018       11937 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
REGULAMENTUL din 10 iulie 2018 de organizare si functionare a penitenciarelor

Publicat in Monitorul Oficial numarul 715 din data de 17 august 2018

Act adoptat de organele de stat,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Reglementeaza in cap. I, t. I, C. proc. pen., partea speciala; sunt procurorul si organele de cercetare penala.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Legea 10 din 2001. Entitatea cu personalitate juridica care exercita, in numele statului, dreptul de proprietate publica/privata cu privire la un bun ce face obiectul legii (minister, primarie, prefectura sau orice alta institutie publica)

TITLUL I: Dispozitii generale

Articolul 1

(1) Penitenciarele sunt institutii publice cu personalitate juridica, in subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor, infiintate prin hotarare a Guvernului, si fac parte din institutiile publice de aparare, ordine publica si securitate nationala.
(2) Penitenciarele sunt unitati care asigura executarea pedepselor privative de libertate si a masurii arestarii preventive, in conditii care garanteaza respectarea demnitatii umane, facilitand responsabilizarea si reintegrarea in societate a persoanelor private de libertate si contribuind la cresterea gradului de siguranta a comunitatii, mentinerea ordinii publice si securitatii nationale.
(3) Activitatea penitenciarelor se desfasoara in conformitate cu prevederile Constitutiei Romaniei, republicata, Declaratiei Universale a Drepturilor Omului, Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Conventiei europene pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si a protocoalelor aditionale, cu recomandarile Consiliului Europei cu privire la tratamentul detinutilor, ale Hotararii Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, functionarea si atributiile Administratiei Nationale a Penitenciarelor si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu completarile ulterioare, cu dispozitiile Legii nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, republicata, cu modificarile ulterioare, Legii nr. 51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei, republicata, cu completarile ulterioare, Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Activitatea profesionala a personalului se desfasoara in interesul comunitatii, in limitele competentelor stabilite prin lege si pe baza indicatorilor de performanta stabiliti prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Articolul 2
(1) Activitatile organizatorice si functionale din penitenciare sunt reglementate de legislatia specifica sistemului administratiei penitenciare.
(2) Penitenciarele asigura:
a) custodia, potrivit prevederilor legale, a persoanelor condamnate la pedeapsa inchisorii, precum si a persoanelor arestate preventiv in unitatile din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
b) evaluarea nevoilor educative, de asistenta psihologica si asistenta sociala ale persoanelor private de libertate, organizarea si derularea de programe si activitati specifice pentru o cat mai eficienta reintegrare sociala dupa punerea in libertate;
c) transpunerea in practica a prevederilor legale referitoare la realizarea separatiunii persoanelor private de libertate;
d) paza si apararea locului de detinere si a punctelor de lucru, escortarea si supravegherea persoanelor private de libertate in scopul preintampinarii sustragerii acestora de la executarea pedepsei inchisorii sau a masurii arestarii preventive;
e) aplicarea diferentiata a regimului pedepsei cu inchisoarea si a masurii arestarii preventive;
f) acordarea drepturilor prevazute de lege pentru persoanele private de libertate;
g) ordinea si disciplina in randul persoanelor private de libertate si respectarea de catre acestea a obligatiilor care le revin;
h) prezentarea persoanelor private de libertate la instantele de judecata si organele de urmarire penala la termenele fixate si cu respectarea stricta a prevederilor legale;
i) respectarea normelor legale pe linia securitatii si sanatatii in munca, precum si pe linia protectiei mediului;
j) evidenta persoanelor private de libertate;
k) folosirea persoanelor private de libertate la munca pe baza de voluntariat, la unitati beneficiare cu plata in scopul obtinerii de venituri extrabugetare, in interesul unitatii, precum si in situatii de urgenta;
l) evidenta muncii prestate de persoanele private de libertate si acordarea drepturilor legale cuvenite;
m) conditiile tehnico-materiale, financiare si medico-sanitare necesare persoanelor private de libertate in custodie;
n) respectarea prevederilor legale referitoare la administrarea patrimoniului, a valorilor materiale si banesti din dotare;
o) realizarea integrala a planului de venituri si a celui de cheltuieli;
p) incadrarea cu personal, functionari publici cu statut special si personal contractual, conform prevederilor statului de organizare;
q) perfectionarea pregatirii profesionale a personalului propriu, in conformitate cu prevederile ordinelor si instructiunilor ministrului justitiei si deciziilor directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, precum si ale celorlalte acte normative;
r) indeplinirea misiunilor specifice, potrivit legii, a prevederilor planurilor intocmite in acest scop si a dispozitiilor esaloanelor superioare;
s) respectarea normelor legale in domeniul situatiilor de urgenta si asigurarea masurilor necesare pentru prevenirea, limitarea si inlaturarea consecintelor situatiilor de urgenta;
t) aplicarea intocmai a prevederilor legale, inclusiv a ordinelor si instructiunilor ministrului justitiei si a deciziilor directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor care reglementeaza domeniul de activitate al penitenciarelor;
u) executarea intocmai a hotararilor instantelor judecatoresti care privesc situatia persoanelor private de libertate, asigurarea conditiilor prevazute de lege pentru ca instantele judecatoresti sa poata exercita controlul si supravegherea, sesizarea de indata a organelor judiciare si a Administratiei Nationale a Penitenciarelor atunci cand se constata erori in actele legale de detinere sau incalcari ale legii;
v) asigurarea asistentei medicale pentru persoanele private de libertate aflate in custodie;
w) gestionarea informatiilor clasificate conform prevederilor legale in vigoare, de catre toti angajatii.
(3) In scopul eficientizarii misiunilor si activitatilor desfasurate in comun si pentru descentralizarea unor activitati si responsabilitati din sarcina Administratiei Nationale a Penitenciarelor, in vederea indeplinirii atributiilor prevazute la art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabilesc penitenciare cu rol de coordonare a locurilor de detinere dintr-o zona geografica, conform anexei nr. 1.

TITLUL II: Personalul cu functii de conducere din penitenciare
CAPITOLUL I: Directorul penitenciarului

Articolul 3

(1) Conducerea penitenciarului se exercita de catre directorul unitatii, in conformitate cu prevederile legale si in baza fisei postului. Fisa postului de director al penitenciarului este aprobata de ministrul justitiei.
(2) Numirea si revocarea din functie a directorului, precum si celelalte modificari ale raporturilor de serviciu pentru functia de director al penitenciarului se dispun prin ordin al ministrului justitiei.

Articolul 4
(1) Directorul conduce intreaga activitate a penitenciarului si reprezinta unitatea in raporturile cu Administratia Nationala a Penitenciarelor, Ministerul Justitiei, cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, cu alte autoritati si institutii publice, precum si cu persoane juridice si fizice, din tara si din strainatate, in limita competentelor stabilite de lege, de directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si de ministrul justitiei.
(2) Directorul penitenciarului se subordoneaza directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si raspunde de intreaga activitate desfasurata de unitate .
(3) In indeplinirea atributiilor de serviciu, directorul penitenciarului emite decizii si instructiuni cu caracter intern.

Articolul 5

Afişează REGULAMENTUL din 2018 de organizare si functionare a penitenciarelor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Penitenciare    Regulament penitenciare 2018

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

CEDO: Erlich si Kastro impotriva Romaniei. Libertatea de religie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

CEDO: Dirjan si Stefan impotriva Romaniei. Tratamente inumane
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

CEDO: Ciupercescu impotriva Romaniei
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia CCR nr. 318/2019 - admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (4) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 263/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 349/2002
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 38/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 591 alin. (2) din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia ICCJ 8/2019 -RIL admis: Competenta solutionarii cererii cererii de acordare a zilelor compensatorii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Pastrati-va si protejati-va salariatii! Veti avea din nou nevoie de ei!
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Conditiile liberarii conditionate – consideratii de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului
Sursa:

ORDONANTA de acordare a statutului de martor vulnerabil si de aplicare a masurilor de protectie
Sursa: EuroAvocatura.ro

ORDONANTA de acordare a statutului de martor amenintat si de aplicare a masurilor de protectie
Sursa: EuroAvocatura.ro