Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » REGULAMENTUL din 2018 de organizare si functionare a penitenciarelor

REGULAMENTUL din 2018 de organizare si functionare a penitenciarelor

  Publicat: 22 Aug 2018       6467 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
REGULAMENTUL din 10 iulie 2018 de organizare si functionare a penitenciarelor

Publicat in Monitorul Oficial numarul 715 din data de 17 august 2018

Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Reglementeaza in cap. I, t. I, C. proc. pen., partea speciala; sunt procurorul si organele de cercetare penala.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.

CAPITOLUL II: Directorul adjunct siguranta detinerii si regim penitenciar

Articolul 8
(1) Directorul adjunct siguranta detinerii si regim penitenciar are urmatoarele atributii generale:
a) organizeaza si coordoneaza activitatile referitoare la modul de executare a pedepselor privative de libertate si a masurii arestarii preventive, pronuntate de instantele judecatoresti;
b) organizeaza, coordoneaza si raspunde de activitatea sectorului siguranta detinerii si regim penitenciar si intocmeste obiectivele individuale anuale si fisele posturilor pentru personalul din subordine, in concordanta cu metodologiile specifice;
c) organizeaza si coordoneaza paza, escortarea, insotirea si supravegherea persoanelor private de libertate aflate in custodia penitenciarului, in vederea prevenirii evenimentelor negative;
d) asigura aplicarea regimului legal de detinere, coordoneaza activitatile de evidenta nominala si statistica a persoanelor private de libertate;
e) dispune masuri pentru executarea misiunilor de paza si escortare a persoanelor private de libertate la instantele de judecata, transferul acestora la organele de urmarire penala sau la alte locuri de detinere;
f) organizeaza si conduce nemijlocit activitatea de pregatire a alarmelor de exercitiu aprobate de directorul penitenciarului;
g) intocmeste si supune spre aprobare directorului unitatii mapa cuprinzand documentele operative ale sefului de tura;
h) urmareste efectuarea instruirii personalului din subordine si verifica modul in care acesta isi indeplineste atributiile;
i) urmareste repartizarea pe camere a persoanelor private de libertate si aplicarea regimului de detinere, conform prevederilor legale;
j) organizeaza si conduce perchezitiile generale care se desfasoara in penitenciar si verifica modul in care se executa perchezitiile asupra persoanelor private de libertate;
k) tine evidenta si raporteaza, de indata, evenimentele negative produse in unitate si asigura aplicarea masurilor ce se impun dupa fiecare eveniment;
l) participa la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul unitatii sau la nivel de sistem, conform reglementarilor in vigoare;
m) verifica ori de cate ori este nevoie functionarea si intretinerea armamentului, a munitiei din dotarea personalului din subordine, precum si a mijloacelor ajutatoare de paza si comunicare;
n) gestioneaza informatiile clasificate secrete de stat si de serviciu, conform prevederilor legale in vigoare;
o) exercita atributiile de evaluare a performantelor profesionale pentru personalul aflat in subordine, conform actelor normative specifice;
p) raspunde de inventarierea si arhivarea lucrarilor prevazute in nomenclatorul arhivistic si de predarea acestora la arhiva unitatii;
q) ia masuri pentru intocmirea foilor colective de prezenta;
r) raspunde de implementarea Sistemului de control intern managerial in cadrul structurilor din subordine;
s) asigura instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca a sefilor de structuri din subordinea sa;
t) indeplineste orice alte atributii prevazute de dispozitiile legale in vigoare sau primite din partea directorului unitatii ori din partea superiorilor ierarhici din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenta .
(2) Pentru unitatile care nu au structura de mobilizare, directorul adjunct siguranta detinerii si regim penitenciar indeplineste si urmatoarele atributii cu caracter general:
a) elaboreaza si prezinta pentru aprobare documentele Planului de mobilizare a unitatii si asigura reactualizarea acestuia;
b) intocmeste si tine evidenta la zi a lucrarilor de mobilizare la locul de munca a personalului contractual cu obligatii militare din unitate;
c) realizeaza tabelele de inzestrare cu armament, mijloace si tehnica de lupta necesare pe timp de pace, precum si la mobilizare;
d) intocmeste si prezinta informari si dari de seama privind stadiul pregatirii de mobilizare;
e) la ordin, intocmeste cererile de produse necesare intr-un an de razboi.
(3) In unitatile care nu au functii de director adjunct siguranta detinerii si regim penitenciar, atributiile prevazute la alin. (1) si, dupa caz, alin. (2) se indeplinesc de seful serviciului siguranta detinerii si regim penitenciar.
CAPITOLUL III: Directorul adjunct economico-administrativ

Articolul 9
(1) Directorul adjunct economico-administrativ are urmatoarele atributii generale:
a) organizeaza, coordoneaza si raspunde de intreaga activitate a sectorului economico-administrativ: structurile logistica, financiar-contabilitate, productie;
b) intocmeste obiectivele individuale anuale si fisele posturilor pentru personalul din subordine, in concordanta cu metodologiile specifice;
c) organizeaza si coordoneaza intocmirea planurilor de productie si a planurilor de aprovizionare tehnico-materiala, pe care le inainteaza Administratiei Nationale a Penitenciarelor si urmareste realizarea acestora;
d) organizeaza si coordoneaza intocmirea planului de investitii si urmareste realizarea acestuia;
e) organizeaza si coordoneaza intocmirea programului de achizitii publice si urmareste realizarea acestuia;
f) organizeaza si coordoneaza fundamentarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli;
g) organizeaza si coordoneaza operatiunile privind inventarierile periodice si anuale, precum si operatiunile de evaluare si reevaluare a patrimoniului unitatii;
h) organizeaza si coordoneaza operatiunile privind scoaterea din functiune, clasarea si declasarea bunurilor materiale si a mijloacelor din dotare, potrivit prevederilor legale in vigoare;
i) avizeaza strategia anuala privind achizitiile publice;
j) analizeaza periodic, impreuna cu contabilul-sef, executia bugetului de venituri si cheltuieli si propune masuri corespunzatoare privind imbunatatirea activitatii;
k) elaboreaza planul de pregatire de specialitate, la locul de munca, pentru personalul din subordine;
l) controleaza modul de administrare a patrimoniului institutiei;
m) controleaza respectarea circuitului documentelor justificative;
n) raspunde de utilizarea judicioasa a fondurilor publice puse la dispozitie;
o) raspunde pentru aplicarea reglementarilor legale incidente domeniului pe care-l coordoneaza;
Afişează REGULAMENTUL din 2018 de organizare si functionare a penitenciarelor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Penitenciare    Regulament penitenciare 2018

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia CCR nr. 318/2019 - admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (4) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 263/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 349/2002
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 38/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 591 alin. (2) din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia ICCJ 8/2019 -RIL admis: Competenta solutionarii cererii cererii de acordare a zilelor compensatorii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. Nr. 783/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 90/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din Legea nr. 293/2004
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 43/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din OUG nr. 57/2015
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

RIL privind deducerea perioadei in care suspectul sau inculpatul a fost internat voluntar sau nevoluntar intr-o institutie de specialitate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Decizia nr. 22/2018

Privarea salariatului de drepturile banesti cuvenite. Spor pentru orele lucrate in zilele de repaus saptamanal si sarbatori legale
Pronuntaţă de: Tribunalul M, Sectia a II-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta nr. 1013/2016Articole Juridice

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Pastrati-va si protejati-va salariatii! Veti avea din nou nevoie de ei!
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Conditiile liberarii conditionate – consideratii de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului
Sursa:

ORDONANTA de acordare a statutului de martor vulnerabil si de aplicare a masurilor de protectie
Sursa: EuroAvocatura.ro

ORDONANTA de acordare a statutului de martor amenintat si de aplicare a masurilor de protectie
Sursa: EuroAvocatura.ro